AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1708 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1708

Sivu 3866AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengdtilä/Penttilä 5 Matt Eskellson mh 2 Hämälinen
Son Jöran mh 2 Hämälinen
dr. Olof Iholain 1 Ihalainen
Condiala/Kontila 11 Thomas Abramson mh 2 Kontinen
Br. Hindrich mh 2 Kontinen
Br. Matt Larson mh 2 Kontinen
Br. Peer mh 2 Kontinen
Br. Lars 1 Kontinen
Br. Anders mh 1 Kontinen
Himahuha/Himahuuha 5 Anders Person Aufwin mh 2 Auvinen
B.M. Grels Summa mh 2 Summa
Br Thomas 1 Auvinen
5 Matt Himain mh 2 Himanen
Br. Anders mh 2 Himanen
S. Olof 1 Himanen
Huchtema/Huhtimaa 4 Jonas Tijmain mh 2 Timonen
Br. Hindrich mh 2 Timonen
2 Matt Ihalain mh 2 Ihalainen
Niinimäki 3 1 Påhl Kårhoin 1 Kähäräinen
Br. Anders mh 2 Kähäräinen
Dubl. Sold. ho 1 Kähäräinen 36
Huckala/Huuhkaala 4 Bertell Heldmain mh 2 Valtonen
Br. Lars mh 2 Valtonen

Sivu 3867AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huckala/Huuhkaala 2 Matt Ihalain mh 2 Ihalainen
Hannula/Hamula 2 Johan Kyllin mh 2 Kyllönen
3 Anders Gabrielson Tuckain mh 2 Tuhkanen
Br. Jöran 1 Tuhkanen
5 Peer Mattz Asilain 1 Asilainen
Br. Mårthen 1 Asilainen
Br. Hans Mårtenson 1 Asilainen
Br. Matt mh 2 Asilainen
5 1 Peer Räppoin mh 2 Reponen
Br. Jöran mh 2 Reponen
Br. Anders 1 Reponen
Dubl. Sold. ho 1
3 Peer Rihoin mho 2 Ryhänen
Br. Matt Rijhins ho 1 Ryhänen
Hariumala/Harmaala 2 Peer Ryhin mh 2 Ryhänen
2 Påhl Hujain mh 2 Hujanen
Hurisalo/Hurissalo 5 And. Lenhoin mh 2 Leinonen
Br. Peer mh 2 Leinonen
Br. Johan 1 Leinonen
5 1 Påhl Juckarin mh 2 Jukarainen
Br. Thomas mh 2 Jukarainen
Br. Carl 1 Jukarainen
Ord Sold. ho 1

Sivu 3868AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hurisalo/Hurissalo 5 Anders Larson mh 2 Jukarainen
Br. Erichz ho 1 Jukarainen
2 Matt Pardain mh 2 Partanen
Hyllickalä/Hylkylä 2 1 Påhl Wässoin mh 2 Väisänen
Sold. E:a 1
2 1 Mårten Ingoin mh 2 Inkinen
Sold. ho 1
3 Simon Ingoin mh 2 Inkinen
Mohr 1
2 Anders Portain mh 2 Partanen
2 Peer Staffanson Partin mh 2 Parkkinen
2 Lamber Halloin mh 2 Halonen
Hauhola/Hauhala 2 Peer Måndoin mh 2 Montonen
Junmaki/Junninmäki 6 Anders Liuckoin mh 2 Luukkonen
S. Johan mh 2 Luukkonen
S. Matt Johanson mh 2 Luukkonen
S. Mattz 1 Luukkonen
Ihala/Ihalainen 5 Cnut Sallo 1 Solla
Br. Staffan mh 2 Solla
Br. Påhls ho 1 Solla
Br. Beniams ho 1 Solla
5 Påhl Sallos E:a 1 Solla
Br. Peers ho 1 Solla
Br. Markus mh 2 Solla
Br. Anders 1 Solla

Sivu 3869AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ikoila/Ikola 3 Påhl Mondoin mh 2 Montonen
Br. Peer 1 Montonen
Kyrckiobyn/Kirkonkylä 1 Anders Lijkoin 1 Liikanen
4 Elias Kåttro mh 2 Kotro
dr. Påhl Lambin 1 Lampinen
dr. Olof Parrin 1 Parri
Kettavela/Kietävälä 6+1 Matt Luckoin mh 2 Luukkonen
S. Thomas mh 2 Luukkonen
Br. Hindrich mh 2 Luukkonen
Dubl. Rytt: ho 1
5 Johan Peerson 1 Kietäväinen
Br. Peer mh 2 Kietäväinen
M. Thomas Sackoin mh 2 Saikkonen
4 Matt Kettvain mh 2 Kietäväinen
S. Johan mh 2 Kietäväinen
3 Olof Kettvain mh 2 Kietäväinen
dr. Jacob Summa 1 Summa
5 Peer Lamain mh 2 Laamanen
Br. Påhl 1 Laamanen
Br. Lars mh 2 Laamanen
2 Matt Lamain mh 2 Laamanen
Kackola/Kokkola 3 Johan Kåndain mh 2 Kontiainen
dr. Johan Harmain 1 Harmainen

Sivu 3870AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Killula/Kiljula 5 Peer Mattson Killiuin mh 2 Kiljunen
Br Matt 1 Kiljunen
S. Abram mh 2 Kiljunen
5 Bertill Killiuin 1 Kiljunen
Br. S. Anders mh 2 Kiljunen
Br. S. Bengt ho 1 Kiljunen
Br. Johans ho 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 6 Mårten Kittuin 1 Kitunen
Br. Hindrich mh 2 Kitunen
Br. Johan mh 2 Kitunen
S. Hindrich Johanson 1 Kitunen
5 Matt Bengtin mh 2 Penttinen
Br. Påhl mh 2 Penttinen
Ord Rytt: ho 1
5 Lars Luckoin mh 2 Luukkonen
S.S. Thomas 1 Luukkonen
S. Måns mh 2 Luukkonen
6 Hindrich Mårthenson mh 2 Luukkonen
S. Olof mh 2 Luukkonen
Br. Johan mh 2 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Lars Saruins ho 1 Sorjonen
Br. Jöran mh 2 Sorjonen
S. Lars Larson 1 Sorjonen
Br. Hindrich Anderson mh 2 Sorjonen

Sivu 3871AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaupila/Kauppila 6 Matt Karfwin mh 2 Karvinen
Br. Olof mh 2 Karvinen
Br. Thomas mh 2 Karvinen
Kaipoila/Kaipaala 2 1 Hind. Peersons ho 1 Kaipainen
S. Berendt 1 Kaipainen
Ord. Sold. ho 1
1 1 Matt Kaipoin 1 Kaiponen
Sold. ho 1
2 Samuel Hångain mh 2 Honkanen
4 Johan Pedickain mh 2 Pietikäinen
B.M. Mårten Mondoin mh 2 Montonen
1 Påhl Larson Sauckoin 1 Saikkonen
Kyllala/Kyllölä 5 Johan Kyllin mh 2 Kyllönen
Br. Mattz mh 2 Kyllönen
Br. Påhl 1 Kyllönen
5 Matt Huttuin 1 Huttunen
Br. Thomas mh 2 Huttunen
Br. Hans 1 Huttunen
S. Thomas 1 Huttunen
3 Matt Kyllin mh 2 Kyllönen
S. Matt ho 1 Kyllönen
Kärinemi/Keriniemi 5 1 Eskell Hakolin 1 Hakulinen
S. Matt mh 2 Hakulinen
Br. Olof mh 2 Hakulinen
Dubl. Sold. ho 1

Sivu 3872AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kärinemi/Keriniemi 4 Grels Hakolin mh 2 Hakulinen
Br. Påhl mh 2 Hakulinen
Lambila/Lampila 2 Christer Kåttro mh 2 Kotro
6 Johan Larson mh 2 Lampinen
Br. Matt mh 2 Lampinen
M: Johan Sårgoin mh 2 Sorjonen
3 Munsterskrifwaren Johan Storckovius mh 2 Storckovius
dr. Lars Lenhoin 1 Leinonen
Luckoila/Luukkola 10 Johan Luckoin mh 2 Luukkonen
Br. Anders mh 2 Luukkonen
Br. Carl 1 Luukkonen
Br. Hindrich mh 2 Luukkonen
Br. Matt mh 2 Luukkonen
M. Matt Kyllin 1 Kiljunen
8 Hindrich Liuckoin mh 2 Luukkonen
Br. Lars E:a 1 Luukkonen
Br. S. Josephz ho 1 Luukkonen
Br. S. Hindrich mh 2 Luukkonen
Br. S. Michell mh 2 Luukkonen
6 1 Johan Liuckoin mh 2 Luukkonen
S. Peer mh 2 Luukkonen
Br. Michel mh 2 Luukkonen
Ord. Sold. ho 1

Sivu 3873AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Luckoila/Luukkola 9 Eskell Rynoin 1 Ryynänen
Br. Sylwester mh 2 Ryynänen
S. Olof mh 2 Ryynänen
Br. Anders mh 2 Ryynänen
S. Olof Sylwesterson mh 2 Ryynänen
Lijmatala/Liimattala 5 Erich Luckoin 1 Luukkonen
S. Lars mh 2 Luukkonen
B.M. Mårten 1
B.M. Peer Lijmatains ho 1 Liimatainen
3 Thomas Martin mh 2 Matinen
Br. Lars E:a 1 Matinen
4 Hindrich Peerson mh 2 Liimatainen
Br. Erich mh 2 Liimatainen
7 Lars Lijmatain mh 2 Liimatainen
Br. Olofz ho 1 Liimatainen
Br. Bernt mh 2 Liimatainen
Br. Peer mh 2 Liimatainen
Lindosalo/Lintusalo 2 Christer Kyllin mh 2 Kiljunen
2 Simon Härkoin mh 2 Härkönen
3 Peer Råckas ho 1 Rokka
Br. Matt mh 2 Rokka
5 Matt Räppoin mh 2 Reponen
Br. Markus ho 1 Reponen
Br. Thomas mh 2 Reponen

Sivu 3874AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lindosalo/Lintusalo 4 Anders Sackoin mh 2 Saikkonen
B. Johan mh 2 Saikkonen
Muramäki/Muuramäki 5 Matth. Valdoin mh 2 Valtonen
S. Christer 1 Valtonen
S. Jöran mh 2 Valtonen
Magnola/Maunola 3 Matt Kyllin mh 2 Kiljunen
Br. Peers ho 1 Kiljunen
2 Johan Anderss. ho 1 Kiljunen
S. Anders 1 Kiljunen
4 Anders Kyllin ho 1 Kiljunen
S. Lars mh 2 Kiljunen
S. Eskell 1 Kiljunen
6 Thomas Karfwin mh 2 Karvinen
Br. Hans ho 1 Karvinen
S. Christer Hanss. mh 2 Karvinen
Pijga Carin 1
5 Simon Luckoin mh 2 Luukkonen
Br. Hindrichs ho 1 Luukkonen
Br. Olof mh 2 Luukkonen
Mietula/Miettula 4 1 Simon Kangain mh 2 Kankainen
Br. Johan mh 2 Kankainen
Ord Sold. ho 1

Sivu 3875AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mietula/Miettula 5 Matt Kilpoin mh 2 Kilponen
S. Simon mh 2 Leskinen
dr. Peer Huskains ho 1
2 Jöran Metin mh 2 Miettunen
2 1 Peer Hindrichson mh 2 Miettunen
Dubl. Sold. ho 1 Miettunen
Maliola/Maljala 2 Thomas Malin mh 2 Maljanen
2 1 Hans Måndoin mh 2 Montonen
Ord. Sold. ho 1
3 Matt Pijskoin 1 Piskonen
Br. Peer mh 2 Piskonen
2 Johan Giost mh 2 Kuivanen
2 Grels Lenhoin mh 2 Leinonen
Nijnisari/Niinisaari 7 Peer Peerson Tuckoin mh 2 Turkiainen
Br S. Peer Johanson mh 2 Turkiainen
Br S. Johan mh 2 Turkiainen
S. Erich Peerson 1 Turkiainen
2 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
8 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
Br. Peer mh 2 Luukkonen
Br. Hindrich 1 Luukkonen
Br. Lars 1 Luukkonen
Br. Anders mh 2 Luukkonen
4 Matt Kåttro mh 2 Kotro
Br. Peer 1 Kotro
S. Lars 1 Kotro

Sivu 3876AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnisari/Niinisaari 8 Matt Hulckoin mh 2 Hulkkonen
S. Christer 1 Hulkkonen
S. Lars mh 2 Hulkkonen
Br Lars mh 2 Hulkkonen
dåtter Elin Matzdåt. 1 Hulkkonen
Ållila/Ollila 4 1 Markus Hemel: 1 Hämäläinen
S.S. Börgell mh 2 Hämäläinen
S. Matt 1 Hämäläinen
Ord Sold. ho 1
4 Johan Luukoin mh 2 Luukkonen
Br Matt 1 Luukkonen
Br. Thomas E:a 1 Luukkonen
Petäniemi/Petäjäniemi 6 Johan Aufwin 1 Auvinen
S. Anders mh 2 Auvinen
S. Samuel mh 2 Auvinen
dåtter Brijta 1 Auvinen
Pirtimäkij/Pirttimäki 7 Johan Leskin mh 2 Leskinen
Br. Hindrich mh 2 Leskinen
S. Lars 1 Leskinen
Br. Grels mh 2 Leskinen
2 Mårthen Larson mh 2 Kietäväinen
4 Matt Hakolin mh 2 Hakulinen
B.M. Lars Bengtin mh 2 Penttinen
Pällilä/Pellilä 4 Peer Sinckoin mh 2 Sinkkonen
S. Thomas mh 2 Sinkkonen
2 Peer Waldoin mh 2 Valtonen

Sivu 3877AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitsalax/Pitkälahti 3 Thomas Pedickain mh 2 Pietikäinen
S. Magnus ho 1 Pietikäinen
Pijskala/Piskola 6 Hindrich Piskoin mh 2 Piskonen
Br Anders mh 2 Piskonen
Br Johan 1 Piskonen
Br. Matt ho 1 Piskonen
2 Johan Piskoin mh 2 Piskonen
2 Påhl Ilkoin mh 2 Ikonen
1 1 Lars Christersons E:a 1 Piskonen
Sold. ho 1
2 Thomas Christerson mh 2 Pietikäinen
3 Anders Lappal: mh 2 Lappalainen
dåtter Maria 1 Lappalainen
2 Lars Jacobson mh 2 Metelinen?
Ruokotaipal/Ruokotaipale 5 Mans Summa mh 2 Summa
Br. Peer 1 Summa
Br. Johan mh 2
4 Matt Hujain mh 2 Hujanen
Br. Grels ho 1 Hujanen
Br. Johan 1 Hujanen
Ruokosahlo/Rokansalo 6 Thomas Rokoin mh 2 Rokkanen
Br. Johan mh 2 Rokkanen
Br. Olof mh 2 Rokkanen
2 Påhl Ruokoin mh 2 Rokkanen
6 Johan Råckoin mh 2 Rokkanen
B.M. Johan Kockoin mh 2 Kekkonen
S. Peer mh 2 Rokkanen

Sivu 3878AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Repola 3 Erich Räpoin mh 2 Reponen
Br.S. Erichs ho 1 Reponen
Ryhälä 7 Staffan Aufwoin mh 2 Auvinen
Br Matt mh 2 Auvinen
Br.S. Anders ho 1 Auvinen
Ord. Rytt ho 1
Dubl. Rytt ho 1
4 Erich Ikäheimin mh 2 Ikäheimonen
S. Erich mh 2 Ikäheimonen
2 Issraell Bengtin mh 2 Penttinen
5 Johan Lijmatin mho 2 Liimatainen
S. Johan mh 2 Liimatainen
M. Lars Landin E:a 1 Kontinen
2 Thomas Räppoin mh 2 Reponen
Säppälä/Seppälä 2 1 Peer Kettvain mh 2 Kietäväinen
Sold. E:a 1
3 Lars Pauckoin 1 Päykkönen
Br Lars mh 2 Päykkönen
1 Anders Pauckoins ho 1 Päykkönen
Sorola/Sorjola 6 Måns Sorgoin 1 Sorjonen
S. Lars 1 Sorjonen
B. Per Månson mh 2 Sorjonen
S. Peer Månson mh 2 Sorjonen
Sipilänsari/Sipilänsaari 1 Bertel Christerson 1
4 Johan Hulckoins ho 1 Hulkkonen
Br Lars mh 2 Hulkkonen
Br Hindrich 1 Hulkkonen
Sapalanemi/Sopala 7 Lars Kettvains E:a 1 Kietäväinen
Br Mattz mh 2 Kietäväinen
Br Brusius mh 2 Kietäväinen
B.S. Syrring mh 2 Kietäväinen
Wästernemi/Vesiniemi 5 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
Br. Hindrich 1 Luukkonen
Br. Christer mh 2 Luukkonen

Sivu 3879AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wästernemi/Vesiniemi 2 Erich Jöranson Luckoin 1 Luukkonen
Mohr 1
6 Mårthen Kainol: mh 2 Kainulainen
Br Bertell mh 2 Kainulainen
Br Hindrich mh 2 Kainulainen
3 Hindrich Cangoin mh 2 Kankainen
S. Johan Kattro 1 Kotro
1 Brofougd. Christer Cåtra 1 Kotro
8 Matt Cåndoin mh 2 Kontiainen
Br Grels mh 2 Kontiainen
Br Peer mh 2 Kontiainen
Br Christer 1 Kontiainen
Ord. Rytt. ho 1
Waldoila/Valtola 4 Påhl Waldoin mh 2 Valtonen
S. Hans 1 Valtonen
Br. Anders 1 Valtonen
4 Påhl Larson Valdoin mh 2 Valtonen
Br Lars mh 2 Valtonen
4 Matt Anderson Waldoin mh 2 Valtonen
Br Thomas ho 1 Valtonen
Dubl: Rytt ho
Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Färgekarl Lars Kettin 1 Kettunen
2 Klåckaren i Jåckas Johan Köster mh 2 Kosterus
1 Spögub. Markus Petin 1 Puttonen
2 Dödgr. Lars Jöranson mh 2
1 Peer Person Råcka 1 Rokka
2 Lensm. Elias Haraldss. mh 2
2 Opbördzsk. Harald Haraldss. 2
1 Uthrijd. Johan Härkein 1 Härkönen
5 Capl: H:r Petrus Asichanus 2 Asicanius
dr. Anders Kettvain mh 2 Kietäväinen
dr. Lars Ihalain 1 Ihalainen

Sivu 3880AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrckioby/Kirkonkylä 4 Kyrckioh. H:r Hindrich Romanus 2 Romanus
Son H:r Hindrich mh 2 Romanus
1 Klåckare Hindrich Israelson 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17071709

© Maija-Liisa Laakso 2023