AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1756 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1756

Sivu 538AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 3 Anders Tuckuin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen dot: Margeta: 3
Torp: Adam Aufwin v42 Res:K:
1 koo, 10 C: uts.
1 Himahuha/Himahuuha 6 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen B:r Johan mh:o, B:r Anderses h:o, Son Johan mh:o, Son Anders 6
2 2 Pähr Lukoin 1 Cav Luukkonen dot: Anna 2
1 Huchtima/Huhtimaa Brukas af vice Past: Limatius Cav Limatius
1 Torp: Mårten Repoin 1 Reponen 1
1 häst, 2 kiör, int: uts:
Torp: Olof Hakulin Hakulinen Bräckel:
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1 Torp: Lars Waldåin 1 Valtonen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 3 Anders Simonss: Läskin 1 Cav Leskinen B:r S: Anders mh:o 3

Sivu 540AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 ibm/Huhtimaa 1 Johan Såriåin 1 Inf Sorjonen 1
1 Huchkala/Huuhkaala 3 Måns Månsson 1 Cav B:r Son Erich mh:o 3
2 5 Matz Ihalain mh:o 1 1 Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o, Syst Kirstin 5
1 Hamula 3 Hindrich Såriåins folk Kro Sorjonen B:r Son Hindrich mh:o, Son Hindrich 15 år 3
2 2 Hindrich Härkäin 1 Cav Härkönen B:r Kristers h:o 2
3 2 Hindrich Mietin mh:o 1 1 Inf Miettunen 2
2 Pähr Wihawain mh:o 1 1 Inf Vihavainen 2
4 3 Matz Kåttrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o 3
Inh: Johan Parfwiain Parviainen Bräckel:
4 C: uts:
5 3 Matz Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen Swåg:r Johanss h:o, Swåg:r Son Matz 16 år 3
1 Harmala/Harmaala 2 Pähr Kaupins folk Kro Kauppinen B:r Anders mh:o 2
2 3 Israel Rimbelin mh:o 1 1 Cav Rimpiläinen Res: K: h:o Maria 3
3 2 Corporal Torneqvists h:o 1 Cav Törnqvist 28 Pig: Elin 2
1 Hurisalå/Hurissalo 4 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen B:r Thome h:o, Res: K: Larses h:o 4
2 5 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matz, B:r Son Johan 5
3 3 N.M. Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Anders, B:r Pährs h:o 3
4 2 Lars Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Kirstin 2
1 Hylkälä/Hylkylä 2 Matz Ingins folk Kro Inkinen Son Matz, Afskiedade Sold. h:o Margareta 2
2 3 Matz Paukoin mh:o 1 1 Kro Päykkönen dot: Anna 3
3 1 Michel Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Lars Jukarains folk Kro Jukarainen Son Michell mh:o 2
6 4 Johan Ingins folk Kro Inkinen Son Simon mh:o, Son Johan 15 år, Sold. h:o Elin 4
1 Hauhala 5 Johan Anderssons h:o 1 Cav Son Anders mh:o, B:r S: Krister, B:r S: Anders 16 år 5
2 2 1 Matz Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r och Res: K: h:o Elin 3
1 Junnimäkj/Junninmäki 4 Johan Matssons folk Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Hinrich, dot Anna 4
1 Ihala/Ihalainen 3 Påhl Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Hindrichs h:o 3
3 Johan Witiko mh:o 1 1 Cav Vitikka B:r Thomas 3
2 4 Anders Måndåin mh:o 1 1 Cav Montonen B:r Johan mh:o 4
3 5 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåg:r Claes mh:o, Pig Brita 5
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Måndåin 1 Cav Montonen 1
1 Kyrckjoby/Kirkonkylä 1 Forier Krocks folk Inf:Bost: Krook Pig: Anna 1
2 Brukas af vice Past: Limatius Cav Limatius
3 Underlagt Präste Bohl

Sivu 542AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Kirkonkylä Underlagt hemman
1 Kietäwälä/Kietävälä 3 Matz Liukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:l:m Hindrich 3
Torp: Johan Lukoin 1 Luukkonen Bräckel:
1 koo
2 2 Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Cav Kietäväinen 2
3 Anders Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Syst: Karin 3
3 3 Michell Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Bror Hindrichs h:o 3
4 4 Matz Lukoins folk Kro Luukkonen Son Olof mh:o, Son Thomas mh:o 4
5 2 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen B:r Påls h:o 2
6 1 Matz Ikoin 1 Cav Ikonen 1
7 2 Brusius Hielp 1 Cav Helpi Bror Res: K: Mårtens h:o 1
Kåckåla/Kokkola Capitain Swanhalses Bost: Inf:Bost: Svanhals
3 L:B: Gustaf Mannin 1 Manninen B:r Olof mh 3
2 Torp: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
1 stod, 1 koo, 4 Cappars uts:
1 Kiljula 4 Pähr Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Simon, B:r dot: Maria 4
1 Torp: Michell Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 häst, 1 koo, 4 Cappars uts:
2 Brukas af föregående Cav
3 3 Erich Bertilssons folk Cav Kiljunen B:r Olofs Enka, B:r S: Johan mh:o 3
1 Kitula Under Et Bruk i Liukola Cav
2 1 Hindrich Lukoin 1 Kro Luukkonen 1
1 Johan Lukoins folk Kro Luukkonen Son Anders 1
3 5 Hesekel Lukoins Enka 1 Cav Luukkonen B:r Krister mh:o, Fr:Br:S: Matz 16 år, B:r Larses h:o 5
4 2 Matz Arpoins h:o Cav Arponen d:r Matz 2
5 3 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Påls h:o 3
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorjoins folk Cav Sorjonen Son Markus mh:o, Pig Brita 3
1 Torp: Beniam Skiömans h:o 1 Sjöman 36 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cappars uts:
1 Torp: Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
2 kiör, 4 C: uts:
2 4 Matz Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Anderses h:o, B:r S: Johan, d:r Måns 4
3 Underlagt hemman Cav
1 Kaipåila/Kaipaala 3 Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen B:r Pähr mh:o 3

Sivu 544AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Kaipaala Underlagt hemman Cav
3 2 Johan Sorjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen 2
Torp: Johan Häinoin Heinonen Bräckel:
1 häst, 1 koo, intet utsäde
4 3 N.M. Hindrich Saikoin 1 Cav Saikkonen B:r S: Lars mh:o 3
5 2 Krister Wirolain 1 Kro Virolainen d:r Pär 2
1 Johan Härkäin 1 Härkönen 1
1 Kyllölä 4 Matz Matsson 1 Kro Kyllönen Måg Michels h:o, B:l:m Jacob, d:r Lars 4
2 2 Matz Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen 2
3 4 Matz Huttuins h:o 1 Cav Huttunen Son Thomas mh:o, Pig: Walborg 4
1.2 Kierinemj/Keriniemi 3 Jacob Summain 1 Cav Summanen Son Jacob 16 år, dot Anna 3
4 Thomas Limatain mh:o 1 1 Cav Liimatainen B:r Lars mh:o 4
3.4 4 Påhl Hakulins h:o 1 Cav Hakulinen Son Påhl 17 år, Son Johan 16 år, Styf dot: Karin 4
1 Inh: Skolastika Hakulins folk Hakulinen dot: Anna 1
2 Torp: Pähr Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
1 koo, 6 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 4 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matz mh:o, B:r Jöran 15 år 4
Torp: Johan Räpoin Bräckel:
1 koo, int:uts:
1 Michell Randalain 1 Cav Rantalainen 1
1 Lambila/Lampila 6 Johan Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl, Styf dot: Karin 6
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 3 L:B: Måns Sårioin mh:o 1 1 Inf: Bost Sorjonen B:r Påhl 17 år 3
1 L:B: Lars Sorioin 1 Inf bost Sorjonen 1
1 Lukåla 6 Sylfwäster Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Lars mh:o, B:r Johan, Drag: h:o Ewa 6
Luukkola 4 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Johan mh:o 4
2.3 5 Olof Kuika mh:o 1 1 Cav Kuikka B:r Matz mh:o, Fr: B:r dot: Brita 5
1 Torp: Anders Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
1 stod, 1 koo, 4 Cappars uts:
4 5 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Pähr mh:o, B:r Jöran 5
5.6 6 Matz Liutu mh:o 1 1 Cav Liutu dot: Maria, Res: K: Johans h:o 6
2 Torp: Anders Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
1 koo, int:uts:
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abrahamsson 1 Cav Matinen B:r Anders mh:o 3
2 4 Matz Johanssons folk Kro Luukkonen B:r Johan mh:o, B:r Anderses h:o, Son Johan 4
3 4 Matz Liukoins folk Cav Luukkonen B:r Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adam 4

Sivu 546AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Liimattala 1 Torp: Abraham Lukoin 1 Luukkonen 1
1 koo, 8 C: uts:
4 5 Johan Wiskari mh:o 1 1 Kro Viskari Måg Anders mh:o, Pig Elin 5
1 Torp Mats Poskas h:o 1 Poska 1
1 häst, 1 koo
1 Torp: och Sockn Smed: Carl Aufwin 1 Auvinen 1
1 koo, int: uts:
1 Lindusalå/Lintusalo 1 Hindrich Håttin 1 Cav Hottinen 1
2 3 1 Thomas Kiliuin 1 Cav Kiljunen B:r Johan mh:o, Res: K: h:o Maria 2
3 2 Magnus Summain mh:o 1 1 Kro Summanen 2
4 2 Matz Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
5 1 Johan Kyllöins folk Inf Kyllönen Son Påhl 1
2 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Muramäkj/Muuramäki 5 Matz Thomasson Waldåin 1 Cav Valtonen Fr: Br: Johans h:o, Fr: Br: Anders mh:o, dot Brita 5
1 Magnula/Maunola 5 Pähr Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Pig Brita 5
1 Torp: Pähr Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cappars uts:
2 5 Thomas Kietäwäins h:o 1 Cav Kietäväinen Swåg:r Anders, Swåg:r Matts mh:o, Pig: Kirstin 5
3 3 1 Lars Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r S: Pähr 16 år, Sold: h:o Susanna 4
4 3 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o 3
Torp: Matz Kiljuin Kiljunen gammal
5 5 Simon Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen d:r Michel, Res: K: Michells h:o 5
Torp: Samuel Hardiander Hordiander Bräckel:
1 koo
1 Mietulä/Miettula 3 Anders Sårjåins folk Cav Sorjonen B:r Lars mh:o, B:r Mårten 3
2 3 Matz Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Jörans h:o, B:r S: Hindrich, qwinsP:son Märta 3
1 Linwäfwaren Mich: Torkgren 1 1
3.5 2 1 Pähr Mietins h:o 1 Cav Miettunen Son Jöran, Res: K: h:o Maria 3
1 Matz Jöransson 1 Cav Miettunen 1
4 1 Krister Sållas folk Cav Suna Swåg:r Anders es Enka 1
1 Maljala 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
2 2 Matz Leinoins Enkas folk 1 Kro Leinonen B:r S: Johan mh:o 2
3 2 Påhl Uckoin mh:o 1 1 Cav Uikkanen 2
4 2 Påhl Ikoin 1 Kro Ikonen Syst: Johanna 2
5 4 Mårten Mårtensson mh:o 1 1 Kro Montonen Syst: Kirstin, Fr B:r Mårtens h:o 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 1 Hindrich Rautiains folk Kro Rautiainen Son Pähr 1
1 Ninisarj/Niinisaari 1 Lars Härkain 1 Kro Härkönen 1
Torp Johan Hulkoin Hulkkonen Bräckel:
2 kiör, 4 C: uts:

Sivu 548AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Niinisaari 1 Lars Räpoin 1 Kro Reponen 1
2 3 Lars Lukoins folk Cav Luukkonen Son Matz mh:o, Son Pähr 3
i Backstuga Anders Sparre Parri Bräckel:
3 3 Påhl Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Thome h:o 3
4 3 Elias Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 3
Torp Erich Lukoin Luukkonen Bräckel:
1 koo, int: uts:
4 Hindrich Lukoin 1 Luukkonen B:r Påhl mh:o, PigAnna 4
5 4 Matz Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Sold: h:o Brita 3
1 Torp Thomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 1 koo, 4 C: utsäde
1 Ollila 6 Hans Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Bengt mh:o, B:r S: Bengt, Syst: Walborg 6
2 3 Hans Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Swåg:r Grels, B:r S: Sigfred 15 år 3
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 5 Anders Johansson 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o, B:r Pähr, B:r Påhl 5
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 4 Johan Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen B:r S: Johan mh:o 4
1 Torp och Res:K: Anders Råckains h:o 1 Rokkanen v33 1
1 häst, 2 kiör, 4 C:r uts:
Torp Erich Ikäheimoin Ikäheimonen Bräckel:
2 kiör, 4 C: uts:
2 2 Anders Råckain mh:o 1 1 Cav Rokkanen 2
3 1 Hinrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen Res: K: h:o Margareta 1
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen B:r Johan mh:o 3
1 Piskåila/Piskola 3 Matz Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Staffan 16 år 3
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o 4
3 3 Matz Piskoins folk Kro Piskonen Fr:Br:S: Johan mh:o, Fr:Br:S: Pähr 3
4 3 1 Pähr Piskoins Enkas folk Cav Piskonen Son Johan, Son Hindrich mh:o, Res: K: Pähr Pährsson Piskoins h:o 4
5 3 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen Son Lars, Son Johan mh:o 3
6 1 Lars Larsson Sållas Enka 1 Inf Solla 1
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 5 Jöran Summains folk Cav Summanen B:r Jonas m:ho, B:r Johan, Fr:Br:S: Pähr mh:o 5
2 3 Påhl Piskoin 1 Cav Piskonen Styf S: Michell mh:o 3
1 Torp: Johan Mietins h:o 1 Miettunen 1
1 häst, 2 kiör, 1 får, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 4 Anders Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Pähr mh:o 4

Sivu 550AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Rokansalo 3 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Mårten, B:r Eskell 16 år 4
3 3 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen B:r Erich 12 år, Syst: Elin 3
1 Räpola/Repola 4 Erich Repoin 1 Kro Reponen B:r Pähr, B:r Matses h:o, B:r Mårtens Enka 4
2 5 Matz Matss: Repoins folk Kro Reponen Son Hindrich mh:o, Son Mårtens h:o, Son Matz, Son Johan 16 år, Son Erich 15 år 5
1 Ryhälä 3 N.M. Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Pig Maria, Drag: h:o Kirstin 3
4 Matz Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Anders mh:o 4
2 3 Påhl Matss: Bengtin mh:o 1 1 Cav Penttinen B:r Son Israel 3
3 2 Matz Ingins folk Cav Inkinen Son Johan mh:o 2
4 Lars Himain 1 Cav: Himanen Slägt Jacob mh:o, D:r Karin 4
4 2 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen dot Karin 2
5 Hindrich Kangain mh:o 1 1 Kro Kankainen B:r Anders mh:o, dot Magdalena 5
5 3 Matz Repoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Thomas 3
6 3 Erich Ikähäimoin 1 Kro Ikäheimonen B:r Gustaf mh:o 3
1 Säppälä/Seppälä 4 Matz Haloins folk Kro Halonen Måg Jöran mh:o, Son Bernt mh:o 4
2 3 Pähr Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r S: Johan 16 år 3
3 4 Pähr Thomass: Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen Swåg:r Pähr mh:o 4
Torp Olof Päyköin Päykkönen Bräckel:
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
1 Sårjola/Sorjola 1 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen 1
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
2 3 Michell Ikoins folk 1 Cav Ikonen B:r Johan mh:o, B:r Påhls h:o 3
4 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen B:r Anders mh:o 4
1 Såpalannemj/Sopala 2 L:B: Anders Kietäwäin 1 Capl: Bohl Kietäväinen Son Johans h:o 2
1 Torp: Johan Uckoin 1 Uikkanen 1
2 1 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen 1
2 Brusius Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Wesinemj/Vesiniemi 3 Länsman Hind: Romanus 1 Cav Romanus d:r Påhl, Pig: Anna 3
1 Torp Matz Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 1 koo, int: uts:
2 Torp Anders Lukoin 1 Luukkonen Res: K: B:r Hindrichs h:o 2
1 häst, 2 kiör, int: uts:
1 Torp Jöran Pitkäin 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:

Sivu 552AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Vesiniemi 3 Torp: Matz Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen B:r Pähr 3
1 koo, 4 C: uts:
2 2 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michel mh:o 2
3 4 Elias Kåttrås h:o 1 Cav Kotro B:r Anders mh:o, B:r Hindrich 4
4 5 Påhl Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Eskells h:o, B:r S: Johans h:o, B:r dot Elin 5
5 2 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
4 Mårten Kåndiain 1 Cav Kontiainen Son Krister mh:o, Pig: Walborg 4
1 Matz Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
Torp: Bertil Kainulain Kainulainen Bräckel:
1 häst, 8 C: utsäde
6 4 Länsman Gabriel Jaack mh:o 1 1 Kro Jack d:r Pär, Pig: Lisa 4
1.2 Waldoila/Valtola 5 Anders Waldåins Enka 1 Cav Valtonen Son Påhl 16 år, B:r S: Påhl 15 år, B:r dot: Walborg, Slägt Anderses h:o 5
3 Matz Waldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders 15 år 3
Torp Lars Päyköin Päykkönen Bräckel:
1 koo, 8 C: uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Kyrckioh: H:r Hind: Salmenius mh:o 1 1 Salmenius d:r Eskell, Acjunct Hind Romanus, d:r Pähr, Pig Anna 4
2 Torp: Hindrich Härköin mh:o 1 1 Härkönen 2
Torp Jöran Repoins h:o Reponen Bräckel:
1 Torp: Matz Hulkoin 1 Hulkkonen 1
8 Vice Past: Joh: Limatius mh:o 1 1 Limatius dot Chatarina, dot Elisabet, Pig: Maria, Pig: Marg, Pig: Anna, d:r Abrahams h:o 8
3 Klåck: Zacharias Walberg mh:o 1 1 Vallberg Pig: Anna 3
2 Kyrckiowächt: och Torp: Marckus Pälkoin 1 Pelkonen Son Mårten 2
2 Socknstugu Eldaren Thom: Limatain mh:o 1 1 Liimatainen 2
2 Brofogd: Johan Ruth mh:o 1 1 Ruuth 2
2 Ferge K: Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
1 Ferge K: Johan Härckä 1 Härkönen 1
2 Trumbs: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 Utridaren Hind: Pittkäin 1 Pitkänen 1
1 Sockn Hofslag: Påhl Poska 1 Poska 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 1024AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 2 Erich Sinkoin 1 Crono Sinkkonen Pig: Helena 2
3 Blm: Lars Kardin mh 1 1 Kaartinen Pig: Karin 3
2 5 Petter Sinkoin mh 1 1 Crono Sinkkonen B: Erich mh, B: Thomas 5
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 4 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Simon mh, B: Lars h:o 4

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17551757

© Maija-Liisa Laakso 2023