AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1758 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1758

Sivu 510AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 3 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen Swåger Matts Eskelsson mh:o 3
2 Markus Pelkoin mh 1 1 Kro Pelkonen 2
1 Himahuha/Himahuuha 6 Tomas Aufwins folck Kro Auvinen B:r Johan mh:o, Son Tomas mh, Son Anders mh:o 6
2 2 Pär Lukoins folck Cav Luukkonen Son Michell 2
1 Huhtima/Huhtimaa Brukas af vice Past: Limatius Cav Limatius
Torp: Olof Hakulin Hakulinen Bräckel:
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1 Torp: Lars Walldoin 1 Valtonen 1
1 häst, 2 kiör, 2 C: uts:
2 3 Anders Läskin mh 1 1 Cav Leskinen Son Petter 18 år 3
3 1 Johan Sorjoin 1 Inf Sorjonen 1
1 Huchkala/Huuhkaala 3 Erich Johansson Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts 3
2 2 Matts Ihalains folck Inf Ihalainen Swåger Johan mh 2
1 Hamula 2 Hindrich Sorjoins folck Kro Sorjonen B:r Son Hindrich, Son Hindrich 17 år 2
2 1 Hindrich Härkäin 1 Cav Härkönen 1
3 3 Hindrich Mietin mh 1 1 Inf Miettunen Son Pähr 17 år 3
3 Pähr Wihawain mh:o 1 1 Inf Vihavainen Son Jacob 17 år 3
4 3 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o 3
5 3 Matts Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen Swåger Son Matts 18 år 3
1 Harmala/Harmaala 3 Pähr Kaupins folck Kro Kauppinen B:r Anders mh, B:r Lars 3
2 3 Israel Rembolin mh:o 1 1 Cav Rimpiläinen Res: Karl: h:o Maria 3
3 1 Rustmäst: And:s Törnequists h:o 1 Cav Törnqvist 28 1
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain mh 1 1 Inf Partanen B:r Thome h:o, Res: K: Larses h:o 4
2 7 Anders Läinoins h:o 1 Cav Leinonen B:r Anders mh:o, B:r Matts mh:o, B:r Son Anders mh:o 7
3 4 N.M. Lars Jukarain mh 1 1 Cav Jukarainen Son Anders, B:r Pährs h:o 4
4 2 Lars Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Son Pähr, dotter Kirstin 2
1 Hylkälä/Hylkylä 2 Matts Ingins folck Kro Inkinen Son Matts, Afskied: Soldat h:o Marg 2
2 4 Matts Pauckoin mh 1 1 Kro Päykkönen dotter Anna, d:r Pähr Leinoin 4
3 1 Michel Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Michell Larsson Jukarain mh 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Johan Ingins folck Kro Inkinen Son Simon mh, Son Johan mh, Sold. h:o Elin 5

Sivu 512AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hauhala 5 Johan Anderssons h:o 1 Cav Son Anders mh, B:r Son Krister, B:r Son Anders 18 år 5
2 4 Matts Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh 4
1 Junnimäkj/Junninmäki 3 Johan Matssons folck Cav Luukkonen Son Matts mh:o, Son Hindrich 3
1 Ihala/Ihalainen 2 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
3 Johan Widikå mh 1 1 Cav Vitikka B:r Thomas 3
2 4 Anders Måndoin mh 1 1 Cav Montonen B:r Johan mh:o 4
3 3 Pähr Sålla mh 1 1 Inf Solla Swåg:r Lars 3
1 Ikåila/Ikola 2 Hans Måndoins folck Cav Montonen Son Johan, B:r Son Johan 2
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Fourier Kroks folck Inf:Bost: Krook Enkan ell: Pig: Anna 1
2 Brukas af vice Past: Limatius Cav Limatius
3 Underl: Prästebohl
4 Capellan Bohl underlagt
1 Kietäwälä/Kietävälä 4 Matts Liuckoin mh 1 1 Cav Luukkonen d:r Thomas Limatain mh 4
2 Hendrich Puttoin 1 Puttonen Styf Son Hindrich 2
1 Torp: Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
Torp: Johan Lukoin Luukkonen Bräckel:
1 koo, 4 C: uts:
2 2 Johan Kietäwäin 1 Cav Kietäväinen Son Pähr 17 år 2
2 1 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Sold h:o Efwa 3
3 2 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen 2
4 3 Matts Luckoins folk Kro Luukkonen Son Olof mh:o, Son Thome h:o 3
5 3 Hindrich Kituin mh 1 1 Cav Kitunen B:r Påls h:o 3
6 1 Matts Matsson Ikoin 1 Cav Ikonen 1
7 1 Brusius Hielp 1 Cav Helpi 1
1 Kåckåla/Kokkola H: Capit: Gyllensvans folck Inf:Bost: Gyllensvaan Pig: Ewa Witikå i adelsmans Kåst
2 L:B: Gustaf Mannin 1 Manninen Bror Olofs h:o 2
2 Torp: Anders Widikå mh 1 1 Viitikko 2
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Killjula/Kiljula 5 Pähr Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Simon mh, Fr:br: dot: Maria 5
2 Torp: Michell Killjuin mh 1 1 Kiljunen 2
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
2 Bruckas af föregående Cav
3 2 Erich Bertillssons folk Cav Kiljunen B:r Olofs Encka, dot: Maria 2
3 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Pig: Rigina Luckoin 3

Sivu 514AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kitula Under Et Bruk i Lukåla Cav
2 2 Hindrich Luckåin mh 1 1 Kro Luukkonen 2
1 Johan Luckons folk Kro Luukkonen Son Anders 1
3 6 Hesekel Luckoins Enckas folk Cav Luukkonen B:r Krister mh, Slächt Måns mh, Slächt Anders mh:o 6
4 3 Matts Arpoins h:o Cav Arponen d:r Matts, Pig: Lisa Winter 3
5 3 Olof Olofsson mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Påls h:o 3
1 Kaupila/Kauppila 2 Jacob Sorjoins folk Cav Sorjonen Son Markus mh:o 2
2 Torp: Beniam Siömans h:o 1 Sjöman 36 dott. Marg 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 Torp: Anders Kangains h:o 1 Kankainen Inh: Matts Poskas h:o 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 4 Matts Killjuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anderses h:o, B:r S: Johan mh:o 4
3 Underl: Num: 1 ibidem Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 3 Hendrich Såpain 1 Kro Sopanen B:r Pähr mh:o 3
2 Underl: hemman Cav
3 3 Johan Sorjoin mh 1 1 Cav Sorjonen Son Hindrich 17 år 3
Torp: Johan Heinoin Heinonen Bräckel:
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
4 3 Hendrich Saickoins folk Cav Saikkonen B:r Son Lars, måg Erich Widikå mh 3
5 2 Krister Wirolain 1 Kro Virolainen d:r Pähr 2
2 Johan Härköin 1 Härkönen Son Johan 16 år 2
1 Kyllölä 4 Matts Mattssons h:o 1 Kro Kyllönen Måg Michels h:o, B:r Lars, B:Lm Jacob 4
2 2 Matts Måndåin mh 1 1 Inf Montonen 2
3 3 Matts Huttuins h:o 1 Cav Huttunen Son Tomas mh:o 3
1.2 Kierinemj/Keriniemi 2 Eskell Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r och Res: K: Johans h:o 2
3.4 3 Påhl Hakulins h:o 1 Cav Hakulinen Son Påhl 19 år, Son Johan 18 år 3
2 Torp: Pär Aufwin mh 1 1 Auvinen 2
1 stod, 1 koo, 6 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 4 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matts mh, B:r Jöran 18 år 4
Torp: Johan Räpoin Bräckel:
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
1 Michell Randalain 1 Cav Rantalainen 1
1 Lambila/Lampila 4 Johan Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Påhl 4
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 3 LB och Res: K: Måns Sorjoins h:o 1 Inf: Bost Sorjonen v30 B:r Påhl 19 år 3
1 LB Lars Sårjoin 1 Inf bost Sorjonen 1

Sivu 516AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lukåla/Luukkola 6 Sylfwäster Luckoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Lars mh, B:r Johan, drag: h:o Efwa 6
2 Hindrich Luckoin mh 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Torp: Mårten Räpå 1 Repo Son Matts 2
1 häst, 1 koo, int: uts:
1 T: och Res: K: Hind: Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 koo, 1 får, int: uts:
2.3 4 Olof Kiuckains h:o 1 1 Cav Kuikka B:r Matts mh, B:r Hindrich 4
Torp: Anders Kåndias h:o 1 Kontiainen Bräckl:
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
4 7 Adam Johansson Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Pähr mh, B:r Jöran, B:r S: Krister, B:r dot: Karin 7
5.6 2 Matts Liutus folck Cav Liutu Son Pähr, dot: Kirstin 2
2 Torp: Anders Liutu mh 1 1 Liutu 2
1 koo, int:uts:
1 Limatala/Liimattala 4 Adam Abramsson 1 Cav Matinen B:r Anders mh:o, Pig. Lisa 4
2 2 Matts Johanssons folck Kro Luukkonen B:r Johan mh:o 2
3 4 Matts Liuckoins folk Cav Luukkonen B:r Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adam 4
1 Torp: Abram Liuckoin 1 Luukkonen 1
2 kiör, 8 C: uts:
4 4 Johan Wiskarj mh:o 1 1 Kro Viskari Måg Anders mh:o, B:r dot: Maria 4
2 T: och Sochn Smed Carl Aufwin 1 Auvinen dot: Engel 2
1 häst, 1 koo, int: uts:
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Cav Hottinen 1
2 3 Tomas Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Johan, Res: K: h:o Maria 3
3 3 Magnus Paunain mh 1 1 Kro Summanen B:r Krister 3
4 3 Matts Räpoin mh 1 1 Cav Reponen Frbr:dot: Helena 3
5 1 Johan Kyllöins folk Inf Kyllönen Son Påhl 1
3 Johan Summain mh 1 1 Inf Summanen Syster Brita 3
1 Muramäkj/Muuramäki 3 Matts Tomess: Walldoin 1 Cav Valtonen Frbr: Son Anders mh:o 3
1 Magnula/Maunola 4 Pähr Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o 4
1 Torp: Pähr Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 4 Tomas Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Swåger Anders, Swåger Matts mh:o, Pig: Kirstin 4
3 4 1 Lars Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Son Pähr 18 år, Sold: h:o Susanna, B:r Jacobs h:o 5
4 3 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o 3
5 4 Simon Luckoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Pig: Anna Härkä, Res: K: Wihoins h:o 4
1 Torp: Samuel Hordianders h:o Hordiander 1
1 koo, 4 C: uts:

Sivu 518AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Mietulä/Miettula 3 Anders Sårjoins folk Cav Sorjonen B:r Mårten, Son Jacob 15 år, Pig: Anna Summain 3
2 3 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich mh, B:r Jörans h:o 3
1 Linwäf: Michell Tarkgreen 1 Torkgren 1
3.5 4 Pähr Mietins folk Cav Miettunen Son Jöran mh, Styf Mor Märta, Anders Luckoins h:o 3
1 Matz Jöransson 1 Cav Miettunen 1
4 1 Krister Suna 1 Cav Suna 1
1 Maljala 3 Hans Måndoin 1 Cav Montonen Syster Son Johan mh:o 3
2 2 Matts Leinoins Enkas folk 1 Kro Leinonen B:r Son Johan mh:o 2
3 2 Påhl Uckoin mh 1 1 Cav Uikkanen 2
4 2 Påhl Ikoin mh:o 1 1 Kro Ikonen 2
5 5 Mårten Mårtenss mh 1 1 Kro Montonen Syster Kirstin, Syster Marg, Frbr Son Mårtens h:o 5
1 Ninimäkj/Niinimäki 1 Hindrich Rautiains folk Kro Rautiainen Son Pähr 1
3 Karl Piskoin mh 1 1 Kro Piskonen Swåger Påhl 3
1 Ninisarj/Niinisaari 1 Lars Härkäin 1 Kro Härkönen 1
Torp: Johan Hulkoin Hulkkonen Bräckl:
1 stod, 2 kiör, 4 C: uts:
2 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten 15 år 2
2 3 Lars Luckoins folk Cav Luukkonen Son Matts Encka, Son Pähr mh:o 3
3 4 Påhl Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Tomases h:o, B:r Son Abram 16 år, B:r S: Erichs h:o 4
4 3 Elias Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 3
Torp Erich Turkiain Turkiainen Bräckl:
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
2 Hindrich Lukoins folk Luukkonen B:r Påhl mh:o 2
5 3 1 Matts Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Sold: h:o Brita 4
1 Torp Tomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
1 Ollila 5 Hans Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Bengt mh:o, B:r Son Bengt mh:o 5
2 2 Lars Hämäläin 1 Cav Hämäläinen d:r Poiken Lars 17 år 2
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 5 Anders Johansson 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o, B:r Påhl mh:o 5
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 6 Johan Läskin mh 1 1 Cav Leskinen B:r Son Johan mh:o, d:r Anders Säppäin mh:o 6
T: och Res:K: Anders Råckains h:o Rokkanen v33 Siuckel:
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
T: Erich Erss: Ikäheimoin Ikäheimonen Bräcklig
2 kiör, 4 C: uts:
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen 1
3 2 Hindrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen B:r dot: Maria 2

Sivu 520AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen B:r Johan mh:o 3
1 Piskåila/Piskola 4 Michell Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Staffan, Res: K: B:r Johans h:o 4
2 5 Anders Måndoin mh 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o, B:r dot: Brita 5
3 3 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Frbr: Son Johan mh:o, Frbr: Son Pähr 3
4 4 Pähr Piskoins Enkas folk Cav Piskonen Son Johan, Son Hindrich mh:o, Res: K: Pähr Pährsson Piskoins h:o 4
5 3 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Lars, B:r Johan mh:o 3
6 2 Johan Kåndiain mh 1 1 Inf Kontiainen 2
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 5 Jöran Summains folk Cav Summanen B:r Jonas m:ho, B:r Johan, Frbr: Son Pähr mh:o 5
1 T: och Res: K: Grels Hujains h:o 1 v10 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 2 1 Påhl Piskoins folk Cav Piskonen Styf S: Michell mh, Sold h:o Margareta Piskoin 3
1 Torp: Johan Mietins h:o 1 Miettunen 1
1 häst, 2 kiör, 1 får, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 4 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Pähr mh, moster dot Sisillja 4
2 5 1 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Mårten mh, B:r Eskell mh, Sold. Swins h:o ??? 6
3 3 Johan Summain mh 1 1 Inf Summanen B:r Erich 3
1 Räpola/Repola 4 Erich Räpoins h:o 1 Kro Reponen B:r Pähr, B:r Mattses h:o, B:r Michell 4
2 7 Matts Matss: Räpoins folk Kro Reponen Son Hindrich mh:o, Son Matts, Son Mårtens h:o, Son Erich 17 år, Son Johan 18 år, B:r Son Påhls h:o 7
1 Ryhälä 4 N.M. Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Drag: h:o Kirstin, Pig Maria, dot: Elin 4
3 Matts Leinoin 1 Cav Leinonen B:r Anders mh 3
2 3 Påhl Matsson Bengtin 1 Cav Penttinen B:r Son Israel mh 3
3 2 Matts Ingins folck Cav Inkinen B:r Johan mh:o 2
2 Lars Himains folk Cav: Himanen Slägt Jacob mh:o 2
4 2 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen dot Karin 2
2 Anders Kangain 1 Kro Kankainen d:r Lars Limatain 2
5 3 Matts Räpoin mh 1 1 Kro Reponen B:r Tomas 3
6 3 Erich Ikäheimoin 1 Kro Ikäheimonen B:r Gustaf mh:o 3
1 Säppälä/Seppälä 2 Matts Haloins folk Kro Halonen Son Berendt mh:o 2
2 3 Pähr Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu Frbr: Son Johan 18 år, Son Johan 16 år 3
3 6 Pähr Thomass: Waldoin mh 1 1 Kro Valtonen B:r Jöran, Swåg: Pär mh, Pig: Maria K__ 6
1 T: Olof Päyköins folk Päykkönen Styf dot: Anna 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
1 Sorjola 2 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen B:r Son Mårten 16 år 2
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:

Sivu 522AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Sorjola 3 Michel Ikoins Enkas folk 1 Cav Ikonen B:r Johan, B:r Påhls h:o, Syster Kirstin 3
4 Påhl Saikoin 1 Cav Saikkonen B:r Anders mh, B:r Larses h:o 4
T: och Res: K: Erich Lautiain Lautiainen v4
1 koo, 4 C: uts:
1 Såpalanemj/Sopala 2 LB Anders Kietäwäin 1 Kaps Bohl Kietäväinen Son Johans h:o 2
1 Torp: Johan Uikain 1 Uikkanen 1
3 1 Anders Killjuin 1 Kro Kiljunen 1
2 Brusius Kietäwäin mh 1 1 Kietäväinen 2
1 Wäsinemj/Vesiniemi 3 Länsman Hind: Romanus 1 Cav Romanus Pig. Karin Päyköin, Flick: Magdalena 15 år 3
2 Torp Matts Aufwin mh 1 1 Auvinen 2
1 stod, 1 koo, int: uts:
3 Torp Anders Lukoin mh 1 1 Luukkonen B:r Påhl 3
1 häst, 2 kiör, int: uts:
1 Torp Jöran Pitkäin 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
4 T: Matts Kietäwäin mh 1 1 Kietäväinen B:r Pähr mh 4
2 kiör, 4 C: uts:
2 2 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michel mh:o 2
3 4 Elias Kåtrås h:o 1 Cav Kotro B:r Anders mh, B:r Hindrich 4
4 3 Påhl Huckain 1 Kro Luukkonen d:r Anders, dot: Kirstin 3
2 Gustaf Luckoin 1 Kro Luukkonen Frbr. dot. Elin 2
3 Hindrich Luckoins folk Kro Luukkonen B:r Eskel Luckoins h:o, Son Eskell mh 3
5 3 Lars Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Bertill 15 år 3
4 Mårten Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Krister, Son Adam, B:r Larses h:o, B:r dot: Lisa 4
2 Matts Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen 2
1 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: utsäde
6 3 Länsm: Simon Gabr: Jack mh 1 1 Kro Jack d:r Pär Räsiä 3
2 Torp: Johan Sålla mh 1 1 Solla 2
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1.2 Waldoila/Valtola 4 Anders Walldoins E:a 1 Cav Valtonen Son Påhl 18 år, Son Johan 17 år, Slächt Anderses h:o 4
4 Matts Walldoin mh 1 1 Cav Valtonen B:r Anders mh:o 4
Valtola Torp Lars Päyköin Päykkönen Bräcklig
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Kyrckioh: H: Hinr: Salmenjus mh 1 1 Salmenius Adjuncten Hinrich Romanus, d:r Pär Pasain, Pig Anna Hålopain, Pig. Anna Tåifwain 6
3 Torp Hindrich Härköin mh 1 1 Härkönen Swägersk: Anna 3

Sivu 524AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Kirkonkylä 1 Torp Johan Winter 1 Vinter 1
1 T: Matts Hulkoin 1 Hulkkonen 1
7 Vice Past: H: Joh: Limatius mh 1 1 Limatius dott Chatarina, Pig: Maria Ersdott, Pig: Anna, d:r Abrahams h:o, Pig: Anna Itimea 7
2 Klåck: Zacharis Walberg mh 1 1 Vallberg 2
1 T: och Kyrckiow: Markus Pälkoin 1 Pelkonen 1
2 Socknstugu Eld: Tomas Limatain mh 1 1 Liimatainen 2
2 Brofogd: Johan Ruth mh 1 1 Ruuth 2
2 Ferge karl: Matts Kangain mh 1 1 Kankainen 2
1 Ferge karl: Johan Härkä 1 Härkönen 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 Utridaren Hind: Pitkein 1 Pitkänen 1
1 Sockn Hofslag: Påhl Poska 1 Poska 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 210AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 1 Erich Sinckoin 1 Crono Sinkkonen 1
3 Blm: Lars Kardin mh 1 1 Kaartinen Pigan Karin 3
2 6 Petter Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen Bror Erich mh, Bror Thomas, Syster Maria 6
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen S: Johan 2
2 Blm: Simon mh 1 1 Hulkkonen 2
1 Blm: Larsses h:o 1 Hulkkonen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17571759

© Maija-Liisa Laakso 2023