AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä1727 → Kylät

Sääminki henkikirja 1727

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Aholahti (Aholax) 2001B
Ahvionsaari (Achwionsarj) 2001B
Haukiniemi (Hauknemj) 2002A
Ikoinniemi (Ickanemj) 2002A
Inkilä (Ingilä) 2002A, 2002B
Jaatila (Jaatila) 2002A
Juvola (Jufwola) 2002A, 2002B
Kaartilanranta (Kardilanranda) 2003A
Kallislahti (Kallislax) 2003A, 2003B
Kankainen (Kangais) 2003B
Kapajaakkola (Kapaiackola) 2003B
Kesamonsaari (Kässamäsarj) 2002B
Kiilanmäki (Kijlamäckj) 2003A
Kokonsaari (Kåckonsarj) 2002B
Kommerniemi (Kommernemj) 2003B
Kosola (Kåssoila) 2002B, 2003A
Kurkela (Kurckela) 2003B
Kuusiniemi (Kuussnemj) 2003B
Laukansaari (Laukansarj) 2004A
Lehtiniemi (Lechenemj) 2004A
Leskelä (Läskilä) 2004A
Liistonsaari (Listonsarj) 2004A
Loikansaari (Låikansarj) 2003B, 2004A
Luostarila (Clostarnemj) 2001B
Mikkolanniemi (Mickolannemj) 2004A
Mönkkölä (Mönckälä) 2004A
Niittylahti (Nitulax) 2004B
Otavanniemi (Åtawanemj) 2004B
Pakarila (Backarila) 2001B
Pappila 2007B
Parkumäki (Parckumäckj) 2006A
Pellossalo (Pellosahlo) 2005A, 2005B
Pesolansaari (Pässolansarj) 2005B
Pietolansaari (Pietulansarj) 2005A
Pihlajanlahti (Pichlaianlax) 2005B
Pihlajanniemi (Pichlaianemj) 2004B, 2005A
Pirhiänniemi (Pirhinemj) 2005B
Punnola (Punnoila) 2005B, 2006A
Päkkilä (Päckilä) 2005B
Pöllölä (Pöllälä) 2006A
Reinikkala (Reinickala) 2006A
Ritosaari (Rijtonsarj) 2006A
Saukkola (Saukola) 2006B
Saukonsaari (Saukansarj) 2006B
Savonlinnan Malmi (Nyslåtts Mallm) 2007B, 2008A, 2008B
Särkilahti (Särckilax) 2006B
Tolppalansalmi (Tållpalansallmj) 2007A
Tolvanniemi (Tållfwanemj) 2006B, 2007A
Tuohisaari (Tohisarj) 2006B
Tynkkylänjoki (Tynckäläiackj) 2007A
Vaikotaipale (Waikotaipall) 2007A, 2007B
Varparanta (Warparanda) 2007A
Vuoriniemi (Wournemj) 2007A
Väistönsaari (Wäistonsarj) 2007A

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023