AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä1727 → Nimihakemisto

Sääminki henkikirja 1727

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Kapajaakkola) 2003B

Anders (Mikkolanniemi) 2004A

Anna (Pihlajanniemi) 2004B

Anna (Savonlinnan Malmi) 2008A

Brun Brunsson (Pihlajanniemi) 2005A

Ellias (Vaikotaipale) 2007B

Erich (Punnola) 2005B

Grells (Saukonsaari) 2006B

Hans Mattssonn (Mikkolanniemi) 2004A

Hindrich (Mikkolanniemi) 2004A

Hindrich Nillss (Saukonsaari) 2006B

Hindrich Ohlsson (Haukiniemi) 2002A

Johan (Pihlajanniemi) 2004B

Johan (Pellossalo) 2005B

Jöran (Saukonsaari) 2006B

Lahrs (Mikkolanniemi) 2004A

Lijssa (Savonlinnan Malmi) 2008A

Mattz (Pellossalo) 2005B

Mattz Aronsson (Haukiniemi) 2002A

Mattz Ohlsson (Haukiniemi) 2002A

Michell (Kokonsaari) 2002B

Michell (Pappila) 2007B

Måns Månsson (Mikkolanniemi) 2004A

Måns Ohlssonn (Mikkolanniemi) 2004A

Mårten Påhlss (Savonlinnan Malmi) 2008A

N: (Saukkola) 2006B

Olof Peerss:n (Haukiniemi) 2002A

Påhl (Pihlajanniemi) 2004B

Påhl Påhlsson (Pappila) 2007B

Samuell (Kosola) 2003A

Samuell (Pihlajanniemi) 2004B

Simon Andersson (Kapajaakkola) 2003B

Simon Anderssonn (Kokonsaari) 2002B

AAlkuun

Airax

Mattz (Tolvanniemi) 2007A

Anniain

Anders (Pellossalo) 2005A

Arfw:n

Michell (Ahvionsaari) 2001B

Argilander

(Savonlinnan Malmi) 2008A

Aufwin

Erich (Kommerniemi) 2003B

Petter (Kommerniemi) 2003B

BAlkuun

Behm

Abraham (Kaartilanranta) 2003A

Biörck

Petter (Savonlinnan Malmi) 2008B

Bonde

Carl (Savonlinnan Malmi) 2008A

Burghausen

(Tynkkylänjoki) 2007A

CAlkuun

Carstenius

(Pihlajanniemi) 2005A

Abraham (Pappila) 2007B

Carwonius

Sigfred (Savonlinnan Malmi) 2007B

Cavonius

Jordan (Pappila) 2007B

Coussmain

Lahrs (Mikkolanniemi) 2004A

EAlkuun

Ellfwengreen

Enoch (Pirhiänniemi) 2005B

Ellg

Lars (Varparanta) 2007A

FAlkuun

Fallck

Abraham (Varparanta) 2007A

Fråndell

Erich (Savonlinnan Malmi) 2008A

Fårss

Hindrich (Liistonsaari) 2004A

Mattz (Liistonsaari) 2004A

Påhl (Liistonsaari) 2004A

Samuell (Kommerniemi) 2003B

Samuell (Liistonsaari) 2004A

GAlkuun

Graan

Michell (Savonlinnan Malmi) 2008B

HAlkuun

Hackulin

Thomas (Pihlajanniemi) 2004B

Halloin

Nills (Särkilahti) 2006B

Hammar

Swän (Ritosaari) 2006A

Hannick:n

Anders (Kiilanmäki) 2003A

Erich Erss:n (Kiilanmäki) 2003A

Hanskj

Mattz (Tuohisaari) 2006B

Hapiain

Enoch (Savonlinnan Malmi) 2007B

Hardick:

And:s (Juvola) 2002A

Hardickain

Johan (Saukkola) 2006B

Mattz (Otavanniemi) 2004B

Mattz (Tolvanniemi) 2006B

Måns (Saukkola) 2006B

Thomas (Saukkola) 2006B

Hatain

Hindrich (Kommerniemi) 2003B

Lahrs (Inkilä) 2002A

Petter (Tuohisaari) 2006B

Heetain

Mårten (Savonlinnan Malmi) 2008A

Herrain

Christer (Mönkkölä) 2004A

Michell (Vaikotaipale) 2007B

Hindtzain

Hindrich (Ahvionsaari) 2001B

Hirfwoin

Hindrich (Aholahti) 2001B

Josseph (Juvola) 2002A

Thomas (Pappila) 2007B

Hobin

(Kaartilanranta) 2003A

Huttuin

Anders (Inkilä) 2002A

Hindrich (Inkilä) 2002A

Hindrich (Varparanta) 2007A

Johan (Inkilä) 2002A

Mattz (Savonlinnan Malmi) 2007B

Michell (Savonlinnan Malmi) 2007B

Hyfwein

Thomas (Kokonsaari) 2002B

Hyppein

Lahrs (Savonlinnan Malmi) 2007B

Hytiäin

Hindrich (Juvola) 2002A

Hälldemoin

Lahrs (Pihlajanlahti) 2005B

Petter (Pihlajanlahti) 2005B

Hällpj

Ellias (Kosola) 2002B

Hämmäl:n

Inga (Pappila) 2007B

IAlkuun

Immoin

Erich (Tolppalansalmi) 2007A

Erich (Varparanta) 2007A

Jacob (Tuohisaari) 2006B

Johan (Kommerniemi) 2003B

Innain

Michell (Saukonsaari) 2006B

JAlkuun

Jaatin

Dafwid (Jaatila) 2002A

Lahrs Michellss:n (Pietolansaari) 2005A

Staffan (Jaatila) 2002A

Jaatinen

Anders Jöranssonn (Juvola) 2002A

Jöran (Juvola) 2002A

Jordan

Anders (Varparanta) 2007A

Jufwoin

Hindrich (Vaikotaipale) 2007A

Nills (Vaikotaipale) 2007A

Jumpain

Mattz (Otavanniemi) 2004B

Juutj

Adam (Pihlajanniemi) 2004B

Hindrich (Pihlajanniemi) 2005A

Johan (Kallislahti) 2003A

Johan (Pihlajanniemi) 2005A

Marten (Pihlajanniemi) 2005A

Mattz Andersson (Kallislahti) 2003A

Måns (Punnola) 2005B

Mårten (Pihlajanniemi) 2005A

Olof (Kallislahti) 2003A

Jyrckin

Jöran (Tolppalansalmi) 2007A

KAlkuun

Kapainkoin

Mattz (Mikkolanniemi) 2004A

Kardin

Peer Peerssonn (Tynkkylänjoki) 2007A

Karfwin

Michell (Loikansaari) 2004A

Karpin

Anders (Kuusiniemi) 2003B

Johan (Kuusiniemi) 2003B

Kaskin

Anders (Pietolansaari) 2005A

Killiuin

Eskell (Pihlajanniemi) 2004B

Kinnuin

Erich (Tolvanniemi) 2006B

Lahrs (Tolvanniemi) 2007A

Thomas (Tolvanniemi) 2007A

Kohoinen

Petter (Savonlinnan Malmi) 2008A

Kordin

Hindrich (Aholahti) 2001B

Koskin

Påhl (Jaatila) 2002A

Kucko

(Loikansaari) 2004A

Kupiain

Mattz (Tynkkylänjoki) 2007A

Kuttwoin

(Otavanniemi) 2004B

Lahrs (Laukansaari) 2004A

Petter (Ahvionsaari) 2001B

Kuttwutar

Sophia (Mönkkölä) 2004A

Kåcke

Petter (Ahvionsaari) 2001B

Kåckoin

Anders (Pellossalo) 2005B

Erich (Pellossalo) 2005B

Jöran (Pellossalo) 2005B

Simon (Savonlinnan Malmi) 2008A

Kåikal:n

Petter (Inkilä) 2002A

Kåikalain

Mattz (Haukiniemi) 2002A

Kåndiain

Erich (Lehtiniemi) 2004A

Nills (Haukiniemi) 2002A

Kåndin

Hans (Kaartilanranta) 2003A

Kåpoin

Johan (Pöllölä) 2006A

Kåpssa

Erich (Mönkkölä) 2004A

Kåssoin

Abraham (Pellossalo) 2005A

Adam (Pellossalo) 2005A

Anders (Ahvionsaari) 2001B

Anders (Kosola) 2003A

Anders (Loikansaari) 2003B

Anders (Pellossalo) 2005B

Erich (Kosola) 2002B

Issack (Pellossalo) 2005A

Johan (Ritosaari) 2006A

Johan Lahrsson (Kosola) 2003A

Lahrs (Kosola) 2002B

Lahrs (Kosola) 2003A

Lahrs (Kurkela) 2003B

Luukas (Loikansaari) 2003B

Peer (Pellossalo) 2005A

Kächkö

Petter (Kaartilanranta) 2003A

Källman

Johan (Pappila) 2007B

Kärckj

Sigf: (Savonlinnan Malmi) 2008A

Käriein

Påhl (Haukiniemi) 2002A

Kärro

Påhl (Inkilä) 2002A

Kätoun

Zacharias (Pihlajanniemi) 2004B

Kättuin

Abraham (Kallislahti) 2003B

Anders (Varparanta) 2007A

Anders Thomasson (Niittylahti) 2004B

Mattz (Niittylahti) 2004B

Olof (Tolvanniemi) 2006B

Olof Simonsson (Tolvanniemi) 2006B

Petter (Varparanta) 2007A

Simon (Tolvanniemi) 2006B

Könningstedt

(Pihlajanniemi) 2004B

Könningstet

(Kokonsaari) 2002B

LAlkuun

Lackoin

Erich (Päkkilä) 2005B

Laijuin

Erich Peersson (Otavanniemi) 2004B

Petter (Otavanniemi) 2004B

Petter (Ritosaari) 2006A

Laitin

Mårten (Aholahti) 2001B

Lamain

Anders (Kaartilanranta) 2003A

Erich (Kokonsaari) 2002B

Johan (Savonlinnan Malmi) 2008A

Lahrs (Pappila) 2007B

Laukain

Erich (Laukansaari) 2004A

Johan (Laukansaari) 2004A

Jonas (Laukansaari) 2004A

Mattz (Kaartilanranta) 2003A

Petter (Pellossalo) 2005B

Littmain

Mattz (Pihlajanniemi) 2005A

Thomas Thomassonn (Kokonsaari) 2002B

Loija

Bertell (Savonlinnan Malmi) 2008B

Luuckoin

Johan (Ritosaari) 2006A

Peer Staffansson (Ritosaari) 2006A

Staffan (Ritosaari) 2006A

Luukoin

Petter (Kallislahti) 2003A

Låikain

Erich (Juvola) 2002B

Läppein

Bertell (Saukonsaari) 2006B

Johan (Saukonsaari) 2006B

Maria (Pappila) 2007B

Måns (Särkilahti) 2006B

Nills Nillsson (Kosola) 2002B

Petter (Kosola) 2002B

Petter (Pellossalo) 2005B

Petter (Saukonsaari) 2006B

Läppätar

Anna (Pappila) 2007B

Läskin

Abraham (Kallislahti) 2003B

Petter (Leskelä) 2004A

Löfberg

Johan (Kommerniemi) 2003B

MAlkuun

Mackoin

Daniell (Päkkilä) 2005B

Giermund (Kokonsaari) 2002B

Giermund (Pesolansaari) 2005B

Giermund (Vuoriniemi) 2007A

Hindrich (Varparanta) 2007A

Nills (Kokonsaari) 2002B

Olof (Pesolansaari) 2005B

Petter (Varparanta) 2007A

Tynnes (Vuoriniemi) 2007A

Mahlberg

Gabriell (Tolppalansalmi) 2007A

Mallman

Joran (Savonlinnan Malmi) 2007B

Mallmfei

Thomas (Savonlinnan Malmi) 2008A

Mattickain

Påhl (Päkkilä) 2005B

Meeloin

Clemeth Clemethssonn (Pihlajanniemi) 2004B

Påhl (Pihlajanniemi) 2004B

Mickoin

Anders (Mikkolanniemi) 2004A

Johan (Mikkolanniemi) 2004A

Jöran (Ahvionsaari) 2001B

Måns Månsson (Mikkolanniemi) 2004A

Peer Peersson (Mikkolanniemi) 2004A

Petter (Pietolansaari) 2005A

Staffan (Pellossalo) 2005B

Mielickein

Hindrich (Pietolansaari) 2005A

Lahrs (Pietolansaari) 2005A

Mieloin

Påhl (Kaartilanranta) 2003A

Mijckolain

Anders (Pihlajanniemi) 2004B

Mijkal:n

Cnuth (Tynkkylänjoki) 2007A

Munck

Johan (Tuohisaari) 2006B

Muukoin

Lahrs (Päkkilä) 2005B

Månnoin

Michell (Saukkola) 2006B

NAlkuun

Nappain

Jacob (Saukonsaari) 2006B

Petter (Kosola) 2002B

Naukarin

Johan (Juvola) 2002A

Neerman

Johan (Kaartilanranta) 2003A

Neufwoin

Jacob (Savonlinnan Malmi) 2008A

Nylander

Sigfred (Kosola) 2002B

Nyrhein

Adam (Punnola) 2005B

Bertell (Pihlajanniemi) 2004B

Erich (Kesamonsaari) 2002B

Petter (Ahvionsaari) 2001B

Petter (Pöllölä) 2006A

Nyrhin

Erich (Kokonsaari) 2002B

OAlkuun

Otin

Mattz (Savonlinnan Malmi) 2007B

PAlkuun

Pafwilain

Anders (Kallislahti) 2003A

Lahrs (Kallislahti) 2003A

Pardain

Petter (Otavanniemi) 2004B

Paunoin

Matz (Kallislahti) 2003B

Pemel:n

Simon (Kaartilanranta) 2003A

Pijck

Jacob (Pietolansaari) 2005A

Petter (Kokonsaari) 2002B

Pistohlkors

Adam (Aholahti) 2001B

Adam (Loikansaari) 2003B

Pistohlkårs

Jacob Joh: (Mönkkölä) 2004A

Pollein

Adam (Juvola) 2002A

Hindrich (Juvola) 2002A

Mattz (Juvola) 2002A

Nills (Juvola) 2002A

Pullcka

Mattz (Ritosaari) 2006A

Petter (Ritosaari) 2006A

Pullckin

Anders (Kallislahti) 2003A

Essaias (Ritosaari) 2006A

Hindrich (Ritosaari) 2006A

Hindrich (Saukonsaari) 2006B

Johan (Saukonsaari) 2006B

Lahrs (Ritosaari) 2006A

Nills (Ritosaari) 2006A

Peer (Ritosaari) 2006A

Peer Peersson (Saukonsaari) 2006B

Pullkin

Hindrich (Kallislahti) 2003B

Hindrich (Tynkkylänjoki) 2007A

Pundain

Mattz (Kesamonsaari) 2002B

Petter (Savonlinnan Malmi) 2008B

Puttkitar

Kirstin (Mönkkölä) 2004A

Påchialain

Petter (Pappila) 2007B

Pållack

Dafwid (Savonlinnan Malmi) 2008A

Hindrich (Savonlinnan Malmi) 2008A

Lijssa (Luostarila) 2001B

Thomas (Savonlinnan Malmi) 2008A

Pässoin

Mattz (Pöllölä) 2006A

Michell (Pöllölä) 2006A

Mårten (Pihlajanniemi) 2004B

Pöllein

Anders (Kankainen) 2003B

Anders (Pappila) 2007B

RAlkuun

Rannin

Carll (Otavanniemi) 2004B

Rask

Anders (Pappila) 2007B

Rassain

Mattz (Kosola) 2002B

Reinickain

Erich (Reinikkala) 2006A

Johan (Reinikkala) 2006A

Påhl (Reinikkala) 2006A

Thomas (Punnola) 2005B

Ristelius

(Pirhiänniemi) 2005B

(Tolvanniemi) 2006B

Routzalain

Johan (Savonlinnan Malmi) 2008A

Ruskain

Sigfred Sigfredssonn (Pakarila) 2001B

Ruuth

Michell (Pappila) 2007B

Rässein

Lahrs (Väistönsaari) 2007A

Rössling

Ewa (Savonlinnan Malmi) 2007B

Nils (Savonlinnan Malmi) 2007B

SAlkuun

Sacharj

Johan Jöranssonn (Savonlinnan Malmi) 2008A

Sairain

Erich (Savonlinnan Malmi) 2008B

Matt (Pellossalo) 2005A

Mattz (Pellossalo) 2005B

Nills (Pellossalo) 2005A

Olof (Pellossalo) 2005A

Petter (Haukiniemi) 2002A

Påhl (Pellossalo) 2005A

Samuell (Pellossalo) 2005A

Sallmeni

Hind: (Savonlinnan Malmi) 2008A

Sauckoin

Måns (Otavanniemi) 2004B

Schäffer

(Savonlinnan Malmi) 2008A

Sickoin

Johan (Kallislahti) 2003A

Sijra

Peer Peerssonn (Loikansaari) 2003B

Simberman

Cassper (Savonlinnan Malmi) 2008A

Siriein

Mårten (Aholahti) 2001B

Petter (Luostarila) 2001B

Sistoin

Staffan (Otavanniemi) 2004B

Skillingh

Påhl (Tolppalansalmi) 2007A

Soinin

Anders (Ahvionsaari) 2001B

Anders (Mikkolanniemi) 2004A

Sommar

Abraham (Savonlinnan Malmi) 2008A

Soumalain

Jöran (Mikkolanniemi) 2004A

Stårck

(Savonlinnan Malmi) 2008A

Sutin

Peer (Kallislahti) 2003A

Säppein

Anders (Ikoinniemi) 2002A

Anders (Kaartilanranta) 2003A

Anders (Ritosaari) 2006A

Bertell Bertellss:n (Pihlajanlahti) 2005B

Hindrich (Kallislahti) 2003B

Hindrich (Savonlinnan Malmi) 2008B

Jacob (Ritosaari) 2006A

Lahrs (Punnola) 2006A

Lahrs Bertellss:n (Pihlajanlahti) 2005B

Mattz (Päkkilä) 2005B

Petter (Ikoinniemi) 2002A

TAlkuun

Tafwj

Erich (Laukansaari) 2004A

Taipoin

Hindrich (Jaatila) 2002A

Petter (Jaatila) 2002A

Taskin

Johan (Kosola) 2003A

Olof (Pappila) 2007B

Teet

Erich (Otavanniemi) 2004B

Tijain

Anders Peerssonn (Ahvionsaari) 2001B

Hindrich (Tuohisaari) 2006B

Johan (Laukansaari) 2004A

Tijoin

Hans (Ahvionsaari) 2001B

Issack (Ahvionsaari) 2001B

Påhl (Ahvionsaari) 2001B

Tijotar

Brita (Ahvionsaari) 2001B

Tijtain

Johan (Kommerniemi) 2003B

Trelle

Carll (Haukiniemi) 2002A

Turdiain

Påhl (Kaartilanranta) 2003A

Påhl Påhlsson (Kaartilanranta) 2003A

Turdin

Lahrs (Inkilä) 2002B

Simon Staffanssonn (Inkilä) 2002B

Staffan (Inkilä) 2002B

Turuin

Hindrich (Mönkkölä) 2004A

Tynckein

Jöran Abrahamss (Kosola) 2003A

Jöran Jöranssonn (Kosola) 2003A

Mattz (Pappila) 2007B

Peer Peersson (Kosola) 2003A

Tållfwain

Hans Peersson (Pirhiänniemi) 2005B

Tåttro

Michell (Haukiniemi) 2002A

Tärfwoin

Jöran (Ahvionsaari) 2001B

Magnus (Ahvionsaari) 2001B

Peer Peerssonn (Ahvionsaari) 2001B

VWAlkuun

Walldoin

Sigfred (Tuohisaari) 2006B

Wanhain

Lahrs (Punnola) 2006A

Mårten Mårtensson (Punnola) 2006A

Waroin

Anders (Vaikotaipale) 2007A

Olof (Vaikotaipale) 2007A

Wickla

Petter (Varparanta) 2007A

Wijhawain

Jacob (Päkkilä) 2005B

Lahrs (Kesamonsaari) 2002B

Mattz (Ritosaari) 2006A

Sigfred (Kapajaakkola) 2003B

Wijskarin

Mattz (Vuoriniemi) 2007A

Thomas (Pihlajanniemi) 2005A

Wirol:n

Michell (Pakarila) 2001B

Wirolain

Nills (Kurkela) 2003B

Petter (Kurkela) 2003B

Wälloin

Påhl (Pihlajanniemi) 2004B

Wännäl:n

Anders (Ritosaari) 2006A

Wänsse

Petter (Kokonsaari) 2002B

Wästerin

Petter (Pellossalo) 2005A

Wätelein

Christer (Juvola) 2002B

Josseph (Juvola) 2002B

ÅAlkuun

Åbergh

Johan (Savonlinnan Malmi) 2008A

Ållf:n

Johan Månsson (Kesamonsaari) 2002B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 402 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023