AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1657 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1657

Sivu 1742B (aukeaman 1742 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ruokoniemi 2 Mårten Jöranson Helpi Helpi 1: dått:1:
1 Johan Helpis dreng Olåf Helpi 1
2 Matz Matzson Hanskj Hanski 1: h:1:
2 Bertil Person Hatainen Haatainen 1: h:1:
Sipilä 2 Olåf Haatains Bolagzman Simon Mutka Haatainen 1: h:1:
Ruokoniemi 2 Jöran Michilson Ukkonen 1: h:1:
5 Per Ollson Kardinen Kaartinen 1: B: Niels 1: h:1: S:n1: h:1:
3 Anders Henderson ibm Kaartinen 1: h:1: Rytt:h:1:
Johan Taskinen dragon till Lapwestrandh Taskinen
1 Per Ollsson Klåstarinen Luostarinen 1:
Sipilä 2 Olåf Larsson Sipinen Sipinen 1: h:1:
2 Olåf Knutson ibm Sipinen 1: h:1:
1 Bertil Sipins h: Sipinen 1:
2 Jacob Hatains h: Haatainen 1: dreng 1:
Kaartila 2 Johan Person Cardinen Kaartinen 1: B:h:1:
1 Matz Larsson ibms h: Kaartinen 1:
2 Måns Michilson ibm Kaartinen 1: Bgm:h:1:
2 Måns Månson ibm Kaartinen 1: h:1:
Rauhaniemi 3 Peer Johanson Haatain Haatainen 1: h:1: inhy: Kaisa Ohitar 1
4 Per Matzson ibm Haatainen 1: h:1: Br:1: h:1:
3 Christer Laamainen Laamanen 1: Br:1: h:1:
2 Per Ollsson Kardinen Kaartinen 1: h:1:
Tannila 2 Peer Larson Condiainen Kontiainen 1: h:1:
Tannila 2 Olåf Hend: Tanninen Tanninen 1: h:1:
1 Lars Jacobsson ibms h: Tanninen 1:
Sulkava Lass Mjelloinen förrymbder Mielonen

Sivu 1743A (aukeaman 1743 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Sulkava 2 Michil Condiainen Kontiainen 1: h:1:
3 Olåf ibm Kontiainen 1: Sn:1: h:1:
4 Lars Tijtainen Tiittanen 1: Br:1: h:1: Ry:h:1
Hasula 3 Olåf Hatzoins h: Hasunen 1: dgh1: h1:
4 Hendrich Käkoins h: Kekkonen 1: Br:1: h:1: Rytt:h:1:
1 Inhysses Lars Hassoins dått: Hasunen 1:
Ylisenauvila 4 Anders Erichson Aufuinen Auvinen 1: h:1: Br Johan 1: drag.h 1:
4 Jacob Kietewäinen Kietäväinen 1: h:1: Bh:1: än B:r Peer 1:
2 Hendrich Matzsson Hintzainen Hintsanen 1: Sy:r 1:
Hintsala 3 Elias Hintzainen Hintsanen 1: h:1: Bh:1:
Auvila 2 Hendrich Hölker Hölker 1: h:1:
3 Peer Person Aufwins h: Auvinen 1: d:ger 2
Telataipale 3 Olåf Thomasson Hålopain Holopainen 1: dgh1: Rytt:h 1: Inhyss:
3 Arfwedh Kietäwäinen Kietäväinen 1: h:1: dått:1:
2 Lars Piekainen Pekkanen 1: h:1:
1 Thomas Matzson Haloinen sielf knecht Halonen h:1
Lohilahti 6 Erich Johansson Sinckoinen Sinkkonen 1: h:1: B:r Joh: 1: h:1: än B:r Mårten 1: Inhysses Jöns Mijkulains dått: 1
4 Lars Löppöins Son Lukas Löppönen 1: h:1: B:1: h:1
8 Magnus Mickoinen Mikkonen 1: h:1: BS:n Måns Rossjson 1: Luckas Månson 1: h:1: Måg Tho: Thom: Hemelain 1: h:1: ähn B:r Peer Månsson 1:
5 Anders Persson Leehuoinen Lehvonen 1: h:1: Bh:1: dra:h:1: BS_
Partala Pardala Tijendh: Jör: O: Pist: Tårppare Pistolekors
1 Matz Pardainen Partanen 1:
2 Per Pålsson Kärkein Kärkkäinen 1: h:1:
1 Johan Harmains S:n h: Harmainen 1:
2 Lars Korhoinen Korhonen 1: h:1:
Linkola 4 Anders Nielsson Korhoinen Korhonen 1: h:1: B:r Philp.1 h:1:
Hyvärilä 1 Grels Pardainen Partanen 1:
Mäntynen 2 Peer Rennare Rännare 1: h:1:
2 Peer Persson Hyfwerins h: Hyvärinen 1: dreng 1
Partala 2 Anders Uckoinen Ukkonen 1: dreng h:1:
Kammola 2 Philpus Kuckoinen Kukkonen 1: h:1:
3 Peer Andersson Cammoinen Kammonen 1: h:1: S:n 1:

Sivu 1743B (aukeaman 1743 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kammola 2 Johan Johanson Cammoinen Kammonen 1: h:1:
Måns Repoins hemman öde Reponen
3 Anders Johanson Cammoinen Kammonen 1: h:1 Rytt:h:1:
4 Per And: Wihauaino Vihavaino 1: h:1 B:r Ol: 1: h:1:
6 Jacob Wätäinen Väätäinen 1: Olåf 1: h:1: S:n Jacob 1: h:1 Måg 1:
Pulkkila 6 Mårt: And: Wätainen Väätäinen 1: h:1: B:r1: h:1: Rytt:h:1 P:ga1:
Kammola 2 Lars Kinnainen Kinanen 1: Inhy: Margreta Isakain 1:
Väätälänmäki 4 Olåf Wätainen Sulpo Väätäinen 1: B:r And:1: h:1: Rytt.h:1:
1 Margreta Hyfwötar Hyvönen 1: inhy: hoos Sulpo
Kammola 3 Johan Johansson Wenelainen Venäläinen 1: h:1: dgh1
Heikkurila 7 Hend: Erich Hejckurin Heikkurinen 1: h:1: B Johan 1: h:1: än Ol:1: h:1 knechtens Erichz h:o 1:
Ryhälä 1 Thomas Hamuins h: Hamunen 1:
5 Magnus Staf: Uckoinen Ukkonen 1: h:1: Ry:h:1: Rytt:E:ia 1: ähn Michils h:1:
Karjulanmäki 2 Pål Jacobson Pardainen Partanen 1: h:1:
3 Christ: And: Häifuä Häivä 1: h:1: Corp:h:1:
4 Anders Hakulinen Hakulinen 1: h:1: B Peer 1: h:1:
4 Brusius Pardainen Partanen 1: h:1: S:n1: h:1:
3 Matz Pörjainen Pyöriäinen 1: h:1: Bolagz 1:
Iitlahti 1 Mårten Kåstians h: Kostiainen 1:
2 Olåf Hanson Condiainen Kontiainen 1: B Hans 1:
1 Hend: Radikains h: Raatikainen 1: inhysses
1 Peer Klåstarins h: Luostarinen 1:
Kaipola 2 Grels Person Caipains h: Kaiponen 1: dått:1:
Iitlahti 4 Erich Sigfredsons h: 1: Bolagz 1: dgh 1: Pijga 1:
Kaipola 3 Johan Person Caipain Kaiponen 1: h:1: Bh:1:
2 Johan Larson ibm Kaiponen 1: h:1:
3 Knut Clåstarins h: Luostarinen 1: Syst:r 2
Anders Caipains hemman öde Kaiponen
4 Peer Kinnainen Kinanen 1: h:1: B:r Matz 1: h:1:
1 Johan ibms h: Kinanen 1: Inhysses
4 Lars Säppäinen Seppänen 1: S:n1 h:1: Rytt:h:1
1 Johan Muhoins h: Mähönen 1:
4 Hend: Kåstiainen Kostiainen 1: h:1: B:r1 h:1:
1 Hans Hakulins h: Hakulinen 1: inhysses
Kaitainen 2 Lars Caipainen Kaipainen 1: h:1:
2 Sigfred Månoinen Mononen 1: h:1:

Sivu 1744A (aukeaman 1744 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaitainen 3 Thomas Radikainen Raatikainen 1: S:n h:1: dått:1:
2 Grels ibm Raatikainen 1: h:1
4 Matz Matzsson Panoinen Paunonen 1: h:1: B:r Grels 1: h:1:
1 Johan Ingins h: Inkinen 1:
3 Anders Hend: Säppäinen Seppänen 1: h:1: drag:h:1:
Maarala 6 Hend: Erichson Kuckoinen Kukkonen 1: h:1: B:Joh:1: h:1: än B:Matz 1: h:1
Tunnila 1 Anders Tunnins h: Tunninen 1:
2 Måns Persson ibm Tunninen 1: h:1:
2 Anders Säppäins h: Seppänen 1: dreng h:1:
3 Frantz Oll: Mäckälain Mäkeläinen 1: h:1: BS:ns h:1:
3 Jacob Kurkinen Kurki 1: h:1: B:r h:1:
Eerikkälä 3 Mårten Mullj Mulli 1: S:n 1: h:1:
Jör: Ol: Pist:k: Tårp: Pistolekors
3 Anders Heldimoinen Heltimoinen 1: h:1: B: Olåf 1:
2 Johan Wihauain Vihavainen Pål Erikains Måg 1: h:1
Niinimäki 6 Grels Pernainen Pärnänen 1: h:1: Måg Lars Caipain 1: h:1: ähn Syst:S:n 1: h:1
Leipämäki 4 Lars Kanckuinen Kankkunen före Nils Haloins hemman 1: h:1: B: Joh: 1: Ryt__
4 Anders Pessoinen Pesonen 1: h:1: B:r Matz 1: h:1
2 Christer Pålsson Härkeinen Härkönen 1: h:1:
Mäntynen 2 Peer Knutsson Halloinen Halonen 1: h:1:
5 Brussius Michilsson ibm Halonen 1: knecht h:1: B: Lars 1: än Bror Rassmus 1: h:1:
4 Berendt Hallinen Halinen 1: h:1: dgh 1: B:r h:1:
2 Per Matzson Wihauainen Vihavainen 1: h:1:
1 Olåf Hend: Kiskinen Kiiskinen 1:
2 Anders Wihauainen Vihavainen 1: h:1:
2 Olåf Persson ibm Vihavainen 1: h:1:
Halttula 4 Hendrich Ollsson Haltuinen Halttunen 1: dgh 1: Rytt:h:1: dått:1:
2 Hendrich Hyfwerinen Hyvärinen 1: h:1:
3 Johan Ryheinen Ryhänen 1: S:n 1: h:1:
2 Michil Nachkahattu Nahkahattu 1: h:1:
Kaitainen 2 Matz Tijtains S:n Tiittanen 1: h:1:
Ruottila 2 Anders Tuchkuinen Tuhkunen 1: h:1:
4 Anders Rottinen Ruottinen 1: h:1: Ryt:h:1: dgh 1:
3 Hendrich Ahoinen Ahonen 1: S:n 1: h:1:
Eerikkälä 2 Peer Erikäin Eerikäinen 1 h1
2 Lars Ruskain Ruuskanen 1 h1
2 Pafuel Jerfweläin Järveläinen 1 Inhyses Claes Ruskain 1

Sivu 1744B (aukeaman 1744 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Sulkava 3 Kyrkoherden medh sin hustru gambla d:ger 2: P:ga 1:
3 H:r Berendt 1: h:1: dgh 1:
1 Klockare Peer Tijainen Tiainen 1:

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16561658

© Maija-Liisa Laakso 2023