AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1701 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1701

Sivu 3275A (aukeaman 3275 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwilaby/Auvila 6 Samuell Aufwin mh 2 Auvinen
S: Peer mh 2 Auvinen
d: Isack mh 2
Husula/Hasula 2 1 Olof Luhakain mh 2 Luukkonen
Såldatz h:n 1
2 Peer Massiain mh 2 Mesiäinen
Hintzala/Hintsala 4 Elias Hintzain mh 2 Hintsanen
S: Peer mh 2 Hintsanen
Haltula/Halttula 7 Oloff Haltuin 1 Halttunen
B:r Grells mh 2 Halttunen
B:r Hindrich 1 Halttunen
B:r Johan mh 2 Halttunen
Rytt: h:n 1
3 1 Anders Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Johan 1 Parkkonen
Soldatz h:n 1
3 Lars Kankuin mh 2 Kankkonen
B:r Johan 1 Kankkonen
2 Stafan Huckain mh 2 Hukkanen
4 Jacob Kurhoin mh 2 Korhonen
S. Anders mh 2 Korhonen
Hyfwärilä/Hyvärilä Fend: Kullentins Boostelle
4 Landb: Samuell Tanin 2 Tanninen
d. Anders Kiskin mh 2 Kiiskinen
Hukurila/Heikkurila 10 Anders Hakkulain mh 2 Hakulinen
B:r Erich mh 2 Hakulinen
B:r S. Anders mh 2 Hakulinen
B S: Peer 1 Hakulinen
B.S. Oloff mh 2 Hakulinen
Rytt: h:n 1
Indenlax/Iitlahti 4 Påhl Månnoin mh 2 Mononen
B:r Staffan mh 2 Mononen
4 Mårten Påjelain 1 Pohjalainen
B:r Lars 1 Pohjalainen
B:r Peer 1 Pohjalainen
B:r Jöran 1 Pohjalainen

Sivu 3275B (aukeaman 3275 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Indenlax/Iitlahti 2 Giösta Erichsson mh 2
Kardila/Kaartila 4 Hindrich Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen 127
3 Anders Kardin mh 2 Kaartinen
S: Mattz 1 Kaartinen
8 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran mh 2 Kaartinen
B:r Michell mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen
3 Jöran Pöllöin 1 Pöllänen
S. Jöran mh 2 Pöllänen
Kaipola 2 Lars Sappein mh 2 Seppänen
7 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
F: B:r Samuell mh 2 Kostiainen
d: Hindrich Råpoin mh 2 Reijonen
Rytt. hustrun 1
5 Anders Tjtain mh 2 Tiittanen
S. Anders mh 2 Tiittanen
S. Sigfred 1 Tiittanen
5 Daniel Lööberg mh 2 Löfberg
S. Mårten 1 Löfberg
S. Dafwid 1 Löfberg
S:t: d:r Karin 1
Kaitais/Kaitainen 3 1 Peer Erikain mh 2 Eerikäinen
S: Niels 1 Eerikäinen
Såldatz Petter Hansson Rocka h:n 1 Rokka 129
5 Hindrich Sakoin mh 2 Soikkanen
B:r Grells 1 Soikkanen
B:r Erich mh 2 Soikkanen
Kammola 3 Olof Mäckäläin 1 Mäkeläinen
d Jöran Kerfwin mh 2 Kervinen
3 Olof Woihlain mh Vihavainen
Peer Währain hust 1 Vihavainen
2 Bertell Kenoin mh 2 Kammonen
3 Hindrich Wänäläin mh 2 Venäläinen
d: Olof Tirroin 1 Tirronen
2 Hindrich Dafwidson 1 Ahonen
B:r Johan 1 Ahonen

Sivu 3276A (aukeaman 3276 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrsälä/Kyrsyä 4 Johan Kåmoin mh 2 Kammonen
S Johan Kammonen
S Mårten Kammonen
Karulamäkj/Karjulanmäki 4 Måns Laukoin mh 2 Luukkonen
M Peer Cristerson mh 2 Häivä
2 Christer Komoin mh 2 Kammonen
3 Simon Hackalain 2 Hakulinen
d. Jöran 1
5 Brusius Pardain mh 2 Partanen
B:r Peer 1 Partanen
B:r Anders 1 Partanen
d. Peer Lambin 1 Lampinen
1 Anders Hatain 1 Haatainen
Låhilax/Lohilahti 6 Lars Läppoin mh 2 Löppönen
B:r Johan 2 Löppönen
d: Jöran Häidikain mh 2 Hotakainen
4 Johan Sinkoin mh 2 Sinkkonen
M: Lars mh 2 Naukkarinen
4 Bertell Israellsson mh 2 Hana
d: Olof Tärfwin mh 2 Tervonen
Lingola/Linkola 6 Philiph Kårhoin mh 2 Korhonen
B:r Peer mh 2 Korhonen
B:r S. Philiphs. 1 Korhonen
S: S: Phål Anderson 1 Korhonen
Läipämäkj/Leipämäki 4 Samuell Laitin 1 Lautiainen
d Thomas Klåstarin mh 2 Luostarinen
Rytt:e hustrun 1
3 Hindrich Kankuin mh 2 Kankkunen
Rytt:e h:n 1
Marala/Maarala 4 Påhl Jumpin mh 2 Jumppanen
B:r Mattz mh 2 Jumppanen
Mändys/Mäntynen 3 Hindrich Haloin mh 2 Halonen
St: S: Hindrich 1
1 Anders Nåsiain 1 Nousiainen
3 Mattz Lautiain mh 2 Lautiainen
B:r Anders 1 Lautiainen
4 Mattz Wästerin mh 2 Vesterinen
B:r Sigfreed 1 Vesterinen
d: Peer Halloin h 1 Halonen

Sivu 3276B (aukeaman 3276 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mändys/Mäntynen 2 Johan Wahrain mh 2 Vihavainen
4 Lars Kånstj mh 2 Konsti
B:r Jöran mh 2 Konsti
Ninimäkj/Niinimäki 7 Oloff Mähoin mh 2 Mähönen
d: Johan Häckerin 1
M: Peer Kardin mh 2 Kaartinen
Swåg:r Sigfreed Kemain mh 2 Kinanen
Pulkila/Pulkkila 5 Olof Tijrrain mh 2 Tirronen
S: Anders mh 2 Tirronen
Rytt:e h:n 1
Rauhonemj/Rauhaniemi 3 Thomas Lehoin mh 2 Leinonen
B:r Peer 1 Leinonen
3 Johan Hatain 1 Haatainen
B:r Anders mh 2 Haatainen
3 Lars Hatains E:a 1 Haatainen
S: Johan 1 Haatainen
d: Abraham Skump 1 Skumpe
Rokoniemj/Ruokoniemi 6 Johan Help mh 2 Helpi
B S: Sigfreed 1 Helpi
d Jöran Johanson mh 2 Helpi
Rytt:e h:n 1
2 Peer Hatain mh 2 Haatainen
3 Lars Hintzain mh 2 Hintsanen
d Thomas Hanska hu 1 Hanska
2 Olof Rösain mh 2 Räsänen
3 Elias Hintzain mh 2 Hintsanen
B:r Mattz 1 Hintsanen
4 Erich Hanska mh 2 Hanska
B. S Sigfred mh 2 Hanska
Raikolantaipal/Rahkolantaipale 4 Peer Lackoin mh 2 Laakkonen
B:r Hindrich Kaupiain mh 2 Kaiponen
Råutila/Ruottila 4 Lars Råttin mh 2 Ruottinen
B:r Anders 1 Ruottinen
B:r Johan 1 Ruottinen
6 1 Anders Tuchkain mh 2 Tuhkanen
B S Anders mh 2 Tuhkanen
B:r Gabriell 1 Tuhkanen
B:r Jöran 1 Tuhkanen
Sol: h:n 1
Ryhälä/Sairalanmäki 2 Thomas Räppoin mh 2 Reponen

Sivu 3277A (aukeaman 3277 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhälä 5 Mattz Räppoin mh 2 Reponen
B:r Anders mh 2 Reponen
B:r Peer 1 Reponen
Sulkawa/Sulkava 12 Kyrckioh:n H:r Anders Molanders Rytt: hem:n Molander
Landb: Sigfred Titta mh 2 Tiittanen
B:r Mårten 1 Tiittanen
d Peer Kandiain mh 2 Kontiainen
B:r Johan 1 Tiittanen 119
d Sigfreed Colemain mh 2 Kolehmainen
d Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
Rytt:e h:r 2
6 Olof Peernain mh 2 Pärnänen
B.m Arfwe mh 2 Pärnänen
d Mårten 1
Såldatz h:n 1
Förarens Crister Enqvists hem:n
2 Landb: Bertell Imoin mh 2 Immonen
Sipilä 2 Olof Imoin mh 2 Immonen
5 Hartwjk Sipoin mh Sipinen
S Anders 1 Sipinen
S Olof mh 2 Sipinen
Säppälä/Seppälä 3 Thomas Höfwerin mh 2 Hyvönen
S Sigfreed 1 Hyvönen
Tamila/Tannila 6 Peer Kåndiain 1 Kontiainen
B:r Erich 1 Kontiainen
B:r Anders mh 2 Kontiainen
B:r Johan mh 2 Kontiainen
Telataipal/Telataipale 8 Mårten Hämäläin 1 Hämäläinen
B:r Thomas mh 2 Hämäläinen
B:r Mattz mh 2 Hämäläinen
B:r Michell mh 2 Hämäläinen
Soldatz h:n 1
3 Peer Pakain 1 Pekonen
B:r Lars mh 2 Pekonen
2 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
Tuniala/Tunnila 3 Grellz Pardain mh 2 Partanen
B:r Johan 1 Partanen
4 Niels Pardain mh 2 Parkkonen
B:r Peer mh 2 Parkkonen
2 Mattz Bengdtin mh 2 Penttinen

Sivu 3277B (aukeaman 3277 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tuniala/Tunnila 4 1 Johan Turuin mh 2 Turunen
B:r Hindrich mh 2 Turunen
Soldatz h:n 1
Wätälä/Väätälänmäki 4 Anders Räppoin mh 2 Reponen
B:r Johan h:o 1 Reponen
dåtter Karin 1 Reponen
2 Johan Tuchkoin mh 2 Tuhkanen
Yllisentaipal/Ylisenauvila 5 Brusius Aufwin mh 2 Auvinen
d Hindrich 1 Helpi
d Anders Peerson 1
Corpo: Pamps h:o 1 Pamp 89
6 Simon Hintzain 1 Hintsanen
S Hindrich mh 2 Hintsanen
B:r Hindrich mh 2 Hintsanen
d Peer Kardin 1 Kaartinen
Exikala/Eerikkälä Capit: Johan Pistohlkårs hemman Pistolekors
2 T: Eskell Kangain mh 2 Kankainen
2 T: Grells Råkain mh 2 Rahkonen
1 T: Peer Somalain 1 Suomalainen
4 Lb: Niels Heldemain mh 2 Heltimoinen
d Hindrich Kempe mh 2 Kempe
Pardala/Partala Major Pistohlkårs med sin fruu adell Pistolekors
d Johan Beruman mh, niuter Löhn och Kåst hoos adelsm:n
d Grells Pahloin mh, niuter Löhn och Kåst hoos adelsm:n Pallonen
d Thomas Thioin mh, niuter Löhn och Kåst hoos adelsm:n Tiihonen
P. Elin niuter Löhn och Kåst hoos adelsm:n
3 T: Påhl Herkoins E:a 1 Härkönen
S Crister 1 Härkönen
d:r Margaretha 1 Härkönen
2 T: Erich Kuckoin mh 2 Kukkonen
2 T: Anders Kempe mh 2 Kempe
Pappila 5 Kyrckioh:n H:r And:s Moland: mh 2 Molander
dåtter 1
d Peer Kardin 1 Kaartinen
Piga Inger 1
2 Capel: H:r Mårten Alenius 1 Allenius
Dragons h:n Karin 1
Pardala/Partala 3 T: Hindrich Kardin mh 2 Kaartinen
S Peer 1 Kaartinen

Sivu 3278A (aukeaman 3278 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 4 Lendzm:n Niels Rohianus 2 Rohianus
d Mattz Kardin 1 Kaartinen
d Johan Sinkoin 1 Sinkkonen
1 Klåck:n Matz Hatain 1 Haatainen
1 Dödgräf:n Matz Häfwain 1 Hyvönen
2 Spödgub:n Lars Kåndin mh 2 Kontiainen
2 Simon Olofsson mh 2 Simonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17001702

© Maija-Liisa Laakso 2023