AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1702 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1702

Sivu 2931B (aukeaman 2931 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 6 Samuell Aufwin 1 Auvinen
S Peer mh 2 Auvinen
S Johan 1 Auvinen
d Ifwar mh 2
Hasula 2 1 Olof Luhakain mh 2 Luukkonen
Sold: h:o 1
2 Olof Tarfwainen mh 2 Tervonen
2 Peer Messeinen Mesiäinen
Hinsala/Hintsala 5 Elias Hindzainen mh 2 Hintsanen
B:r Peer mh 2 Hintsanen
B:r Hindrich 1 Hintsanen
Haltula/Halttula 7 Olof Halltinen 1 Halttunen
B:r Grells mh 2 Halttunen
B:r Hindrich 1 Halttunen
B:r Johan mh 2 Halttunen
Rytt:e hustrun 1
3 1 And:s Parkin mh 2 Parkkinen
B:r Johan 1 Parkkinen
Sold. h:o 1
3 Lars Kankoin mh 2 Kankkonen
B:r Johan 1 Kankkonen
2 Stafan Huckain mh 2 Hukkanen
5 Jacob Kurhoin mh 2 Korhonen
S Anders 2 Korhonen
d Anders 1
Hyfwarila/Hyvärilä 3 L:b: Samuell Tanje mh 2 Tanninen
Piga Maria 1
Hukurilla/Heikkurila 10 Anders Hakunen mh 2 Hakulinen
B:r Erich mh: B:r S: Anders mh 2+2 Hakulinen
B:r S: Peer 1: B.S Olof mh 3 Hakulinen
Rytt:e hustrun 1

Sivu 2932A (aukeaman 2932 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 3 Påhl Månnoinen mh 2 Mononen
B:r Stafans h:o 1 Mononen
4 Mårt:n Pohielain 1 Pohjalainen
B:r Lars 1 Pohjalainen
B:r Peer 1 Pohjalainen
B:r Jöran 1 Pohjalainen
4 Feltw: Josep Green mh 2 Gren
d Gioreneias mh 2
2 Giösta Erichsson mh 2
Kardila/Kaartila 4 Hindrich Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen 127
3 And:s Kardin mh 2 Kaartinen
S Matz 1 Kaartinen
10 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran mh 2 Kaartinen
B:r Michell mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen
Piga Elin Lamain 1 Laamanen
pro 1701 tillb:s 1
3 Jöran Pöllöin 1 Pöllänen
S Jöran mh 2 Pöllänen
Kaipola 2 Lars Seppoin mh 2 Seppänen
5 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
F:B:S. Samuell mh 2 Kostiainen
Rytt: hustrun 1
4 And:s Tjtain mh 2 Tiittanen
S And:s h 1 Tiittanen
S Sigfreed 1 Tiittanen
3 Mårten Laitiain 1 Laitinen
B:r Dawidh 1 Laitinen
d:r Karinen 1 Laitinen
Kaitais/Kaitainen 3 1 Peer Erikoin mh 2 Eerikäinen
S Niells 1 Eerikäinen
Sold Petter Hansson Rocka h:o 1 Rokka 129

Sivu 2932B (aukeaman 2932 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaitais/Kaitainen 5 Hindrich Sakain mh 2 Soikkanen
B:r Grells 1 Soikkanen
B:r Erich mh 2 Soikkanen
Kamoila/Kammola 1 Olof Mekelein 1 Mäkeläinen
6 Olof Wahwain mh 2 Vihavainen
B:r Peer E:a 1 Vihavainen
d Bertell mh 2 Kammonen
d Mattz 1 Anttonen
2 Hind: Wajellain mh 2 Veijalainen
2 Olof Tiroin mh 2 Tirronen
2 Lars Halinien mh 2 Halonen
1 Johan Auin 1 Ahonen
2 Peer Kåndiain mh 2 Kontiainen
Kyrsiäwä/Kyrsyä 4 Johan Kåmåin mh 2 Kammonen
S Johan 1 Kammonen
S Mårten 1 Kammonen
Kariulamäki/Karjulanmäki 4 Månns Luckoin mh 2 Luukkonen
M. Peer mh 2 Häivä
2 Crister Kamoin mh 2 Kammonen
5 Simon Hakinen mh 2 Hakulinen
Syster pro 1701 tillb:s 2
Sold. h:o 1
6 Brusius Pard:n mh 2 Partanen
B Peer 1 Partanen
B:r And:s mh 2 Partanen
d Peer 1 Lampinen
1 And:s Hatain 1 Haatainen
Låhilax/Lohilahti 5 Lars Låpoinen mh 2 Löppönen
B:r Johan mh 2 Löppönen
Rytt: h:n 1
4 Johan Sinkoin mh 2 Sinkkonen
M. Lars mh 2 Naukkarinen
2 Bertell Hana mh 2 Hana
Lingola/Linkola 6 Philip Kårh:n mh, B. Peer mh 2+2 Korhonen
B S Philip B:r S Pihelp 2 Korhonen

Sivu 2933A (aukeaman 2933 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Läipämäki/Leipämäki 3 Samuell Laitin 1 Lautiainen
d Thomas mh 2 Luostarinen
2 Hind: Kankoin mh 2 Kankkunen
Marala/Maarala 4 Påhl Jumpain mh 2 Jumppanen
B Matz mh 2 Jumppanen
Mändys/Mäntynen 3 Hind: Halloin mh 2 Halonen
B:r Hindrich 1 Halonen
2 Anders Nausiain mh 2 Nousiainen
3 Matz Lautiain mh 2 Lautiainen
B Anders h 1 Lautiainen
5 Matz Wäistrain mh 2 Vesterinen
B Sigfreed 1 Vesterinen
d Peer h 1 Halonen
P. Wallborg 1
2 Johan Wahwain mh 2 Vihavainen
4 Lars Kånsti mh 2 Konsti
B:r Jöran mh 2 Konsti
3 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
d Peer 1
Ninimäki/Niinimäki 5 1 Olof Mähoinen mh 2 Mähönen
M. Peer h:o 1 Kaartinen
Swåg: Sigfred mh 2 Kinanen
Sold. h:o 1
Pulckila/Pulkkila 5 Olof Tirroin mh 2 Tirronen
S And:s mh 2 Tirronen
Rytt h:o 1
Rauhaniemi 4 Thomas Lehnin mh 2 Leinonen
B:r Peer mh 2 Leinonen
2 Johan Hatain 1 Haatainen
B:r And:s h:o 1 Haatainen
3 Lars Hatains E:a 1 Haatainen
S: Johan 1 Haatainen
d Abram 1 Skumpe

Sivu 2933B (aukeaman 2933 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råkanemi/Ruokoniemi 5 Johan Hellp mh 2 Helpi
B:r Sigfreed 1 Helpi
d Jöran mh 2 Helpi
3 Peer Ratoin mh 2 Haatainen
F:r Hindrich Haatainen
2 Lars Hintzain h:o 1 Hintsanen
d Thomas h:o 1 Hanska
2 Olof Rässoin mh 2 Räsänen
2 Jöran Hindikain 2 Hotakainen
2 Elias Hintzain mh 2 Hintsanen
4 Erich Hanska mh 2 Hanska
B:r S Sigfreed mh 2 Hanska
Rakolantaip:/Rahkolantaipale 4 Peer Lakoin mh 2 Laakkonen
B:r Hindrich mh 2 Laakkonen
Routila/Ruottila 4 Lars Råttin mh 2 Ruottinen
B:r Anders 1 Ruottinen
B:r Johan 1 Ruottinen
2 Hindrich Jöranss 1 Ahonen
B:r Mattz 1 Ahonen
6 1 Anders Tuhkain mh 2 Tuhkanen
B S Ans mh 2 Tuhkanen
B:r Gabriell 1 Tuhkanen
B:r Jöran 1 Tuhkanen
Sold. h:o 1
Rihälä/Sairalanmäki 2 Thomas Räppoin mh 2 Reponen
Ryhälä 5 Mattz Månnsson mh 2 Reponen
B:r And:s mh 2 Reponen
B:r Peers h:o 1 Reponen
Sulkawa/Sulkava 7 Oloff Pernain mh 2 Pärnänen
B:r Arfwe mh 2 Pärnänen
B.m And:s mh 2 Kontiainen
d Anders el: Morten 1

Sivu 2934A (aukeaman 2934 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sulkawa/Sulkava 3 L:b: Bertell Imoin mh 2 Immonen
Föraren Israells h:o 1
11 Kyrckioh: H:r And: Molanders hemman Molander
L:b: Sigfreed Titta mh 2 Tiittanen
B:r Mårten 1 Tiittanen
B:r Johan mh 2 Tiittanen 119
d Sigfreed Cuolam: 2 Kolehmainen
d Anders mh 2
Rytt:e hustrun 1
d Mattz 1 Makkonen
Sipila/Sipilä 4 Olof Imoinen mh 2 Immonen
B:m: Hardwik mh 2 Sipinen
3 Olof Sapoin mh 2 Sipinen
B:r And:s 1 Sipinen
2 Niels Rohianus mh 2 Rohianus
Säpälä/Seppälä 4 Thomas Höfwein 2 Hyvönen
S Sigfreed 1 Hyvönen
S Anders 1 Hyvönen
Tamila/Tannila 4 Anders Kåndiain 2 Kontiainen
B:r Erich 1 Kontiainen
B:r Johan 1 Kontiainen
Tilataipal/Telataipale 7 Mårten Hemel: 1 Hämäläinen
B:r Thomas 2 Hämäläinen
B:r Matz 1 Hämäläinen
B:r Mihell mh 2 Hämäläinen
Sold. h:o 1
3 Peer Pedikäin h:o 1 Pietikäinen
B:r Lars mh 2 Pietikäinen
2 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
Tunnila 4 Grells Pardain mh 2 Partanen
B:r Johan mh 2 Partanen
5 Niels Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Peer mh 2 Parkkonen
B:r Lars 1 Parkkonen

Sivu 2934B (aukeaman 2934 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tunnila 2 Mattz Bengdtin mh 2 Penttinen
5 1 Johan Turuin mh 2 Turunen
B:r Hindrich mh 2 Turunen
Sold. h:o 1
P. Anna 1
Wätälä/Väätälänmäki 4 Anders Räpoinen mh 2 Reponen
B:r Johanns h:o 1 Reponen
dått: Karinen 1 Reponen
2 Johan Tuhkain mh 2 Tuhkanen
Yllisenantila/Ylisenauvila 5 Brusius Aufwin mh 2 Auvinen
d Hindrich 1 Helpi
d Anders 1
d Hardwik 1 Immonen
3 Simon Hintzain 1 Hintsanen
S Hindrich h:o 1 Hintsanen
d Peer 1 Kaartinen
2 Hindrich Hintzain 1 Hintsanen
d Mårten 1
Erikala/Eerikkälä Capit:n Johan Pistohlkårs hemman Pistolekors
2 Eskell Kangain 2 Kankainen
1 Peer Erichkoin 1 Eerikäinen
4 L:b: Niells Helldem: mh 2 Heltimoinen
d Hindrich mh 2 Kempe
2 T:n Grells Rakoin mh 2 Rahkonen
Pardala/Partala Carll Pistohlkårs med sin fruu adell Pistolekors
d Grells mh, niutha löhn och Kåst Pallonen
d Thomas mh, niutha löhn och Kåst Tiihonen
d Påhl mh, niutha löhn och Kåst Heinonen
1 Rytt h:o 1
3 T. Påhl Herkeins E 1 Härkönen
S Crister 1 Härkönen
dått:r Margareta 1 Härkönen
2 T:n Hindrich Rjoin 2 Reijonen
2 T:n Erich Kuckoin mh 2 Kukkonen

Sivu 2935A (aukeaman 2935 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pardala/Partala 2 T:n And:s Kempe mh 2 Kempe
4 Hindrich Kardin mh 2 Kaartinen
S Peer mh 2 Kaartinen
Pappila 5 1 Kyrck: H:r And: Moland: mh 2 Molander
dåtter 1
d Peer Kardin 1 Kaartinen
Piga Inger 1
Rytt h:o 1
3 Capel: H:r Mårt: Alenius 2 Allenius
d Mattz 1 Kaartinen
2 Lendzm: Daniell Löberg 2 Löfberg
2 Klåck: Matz Hatain 2 Haatainen
1 Dögref:n Matz Haf:n 1 Hyvönen
2 Spödgub:n Lars Kånd:n mh 2 Kontiainen
2 Simon Olofson mh 2 Simonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17011703

© Maija-Liisa Laakso 2023