AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Lijff Compagniet Lapstrand 10.12.1724

Rulla uppå det manskap af Kong: Maij:s Safwolax och NySlåttz Lähns Infanterie Regemente som Kommer at niuta durchtougz förplägning under marchen ifrån församblingz Plattzerne till arbetet utj Lapstrand Pro A:o 1724 Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
79 Mårth: Snickare
80 Lars Ingerman
81 Mattz Furuträ
Christer Witzell
85 Johan Hamborg
86 Johan Danberg
Erich Wahl
89 Grels Orre
94 Sigfred Reen
Anders Törnbärg
102 Johan Bock
103 Anders Harf
Hindrich Dagkar
108 Mårthen Spadd
113 Thomas Biörklund
114 Jacob Köster
115 Hendrich Biörn
118 Mattz Lättman
119 Christer Lamberg
121 Anders Martijn
123 Hans Järnbergh
126 Magnus Kåstman
127 Hindrich Jäger

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774, sivu 1074 Astia

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Lapstrand 10.12.1724

Förtechning Uppå dem som hafwa warit Commenderade till fässtningz arbet i Lapstrand af Safwolax och NySlåttz läns Infanterie Regemente, som hafwa på fram marchen Niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
92 Mattz Kårtman Corporal
4 Johan Wittkåp
7 Hind: Manninen
Johan Brömss
25 Påhl Sträng
30 Carl Crass
36 Bengt Stubbe
40 Erich Trana
49 Hend: Sund
53 Petter Höger
57 Erich From
70 Mattz Nylander
72 Staffan Lillia

Lähde: Nide 8774, sivu 1082 Astia

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Lapstrand 10.12.1724

Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka

Ruotu Nimi Kommentti
Arwed Haaff
114 Jacob Boster
36 Bengt Stubbe
89 Grels Örn
7 Hind: Manninen
119 Chris: Lembar
118 Mattz Låttman
Christ. Witziäläin
81 Mattz Furutrå
123 Hans Järnberg
Hend: Dagkarll

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774, sivu 1088 Astia

© Väinö Holopainen 2024