AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 103 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 103<>

Ruotutalot ovat kylissä: Malvaniemi, Väisälä (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Persson Luukkonen mainittu 1700 1
Simon Väisänen 30.5.1712 2
Olof Väisänen 30.5.1712 3
Anders Harf mainittu 1724 14.6.1735 4
Jonas Veisell 14.6.1735 23.8.1741 5
Isak Relander 26.1.1742 8.1742 6
Mårten Väisänen 24.10.1743 3.11.1743 täydennysmies 7
Erik Tiilikainen 26.5.1746 31.3.1762 8
Samuel Sik 1.3.1767 7.9.1778 9
Krister Kraft Kilkki 17.6.1779 19.6.1788 10
Anders Svag 19.6.1788 4.11.1789 täydennysmies 114/118 11
Mats Mann 1.12.1789 mainittu 1807 täydennysmies 101/103 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 103 varamies
Krister Luostarinen mainittu 1752 mainittu 1773 1
1776 lähtien ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51
Adam Renqvist Kvist 28.2.1781 26.12.1785 3,2
Mats Mark 21.2.1787 1.12.1789 ruotu 103 4,3
Mats Ripatti 8.3.1790 5,4
Mats Lur 1792 8.4.1799 6,5
Mickel Bök Vanhanen 13.8.1799 mainittu 1806 7,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Simoin Mattsson Wäisäin 30.5.1712 esitti miehen tilalleen
Oloff Simonsson Wäisäin 30.5.1712 ruotu­mies
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1734b 20.2.1735
Anders Harf 32 13 (1721) kelpaamatom 1702
Katselmus 1735 14.6.1735
Anders Härff 14.6.1735 sai eron
Jonas Weisell 15 14.6.1735 otettu 1720
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Erich Tilikain
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Erich Tilikain
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Tilikain
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric Tilikain 32 12 (1746) 1726
Katselmus 1763 3.2.1763
-
Katselmus 1767 18.8.1767
Jacob Weesel 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Isac Relander 26.1.1742 otettu _.8.1742 kuoli
Mårten Wäisäin 24.10.1743 täydennys­mies 3.11.1743 kuoli
Erich Tilikain 26.5.1746 palkka­mies 31.3.1762 kuoli
Samuel Sijk Christina 26 1 gift 1.3.1767 palkka­mies 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Samuel Sijk 32 7 11 3 (1765) 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Samuel Sijk Christina 34 8 gift 11 2 1.3.1767 otettu 1741
Katselmus 1778 7.9.1778
Samuel Sik Christina 37 11 1/2 gift 5 8 (1767) 7.9.1778 saa eron 1741
Katselmus 1782 11.7.1782
Samuel Sik 7.9.1778 sai eron
Christer Kraft Hirwensa_ _2 3 ogift 5 8 17.6.1779 palkka­mies
Katselmus 1785 6.7.1785
Christer Kraft Hirvensalmi _5 8 ogift 5 8 (1777)
Katselmus 1788 29.9.1788
Christer Kraft erotettiin
Anders Swag Hardola 29 1/4 gift 5 8 (1788) täydennys­mies 114 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Svag Hardola 30 1 1/4 gift 5 8 (1788) 4.11.1789 saa eron 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Mann Hirvensalmi 25 4 3/4 ogift 5 6 (1786) 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Mann Hirfwensal: 29 8 3/4 gift 5 6 (1787) 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Man Hirfvensalmi 32 11 3/4 gift 5 6 (1787) 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Mann Hirvensalmi 35 14 3/4 gift 5 6 (1787) 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Man Hirvensalmi 38 1_ gift 5 6 1766
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Simoin Mattsson Wäisäin  
30.5.1712 esitti miehen tilalleen
Oloff Simonsson Wäisäin 30.5.1712 ruotu­mies
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1734b 20.2.1735
Anders Harf (1721) 32
  kelpaamatom 13 1702
Katselmus 1735 14.6.1735
Anders Härff  
14.6.1735 sai eron
Jonas Weisell 14.6.1735 otettu 15
  1720
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Erich Tilikain  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Erich Tilikain  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Tilikain  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Eric Tilikain (1746) 32
  12 1726
Katselmus 1763 3.2.1763
-  
 
Katselmus 1767 18.8.1767
Jacob Weesel  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Isac Relander 26.1.1742 otettu
_.8.1742 kuoli
Mårten Wäisäin 24.10.1743 täydennys­mies
3.11.1743 kuoli
Erich Tilikain 26.5.1746 palkka­mies
31.3.1762 kuoli
Samuel Sijk 1.3.1767 palkka­mies 26 Christina
  1 gift 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Samuel Sijk (1765) 32 11
  7 3 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Samuel Sijk 1.3.1767 otettu 34 11 Christina
  8 2 gift 1741
Katselmus 1778 7.9.1778
Samuel Sik (1767) 37 5 Christina
7.9.1778 saa eron 11 1/2 8 gift 1741
Katselmus 1782 11.7.1782
Samuel Sik  
7.9.1778 sai eron
Christer Kraft 17.6.1779 palkka­mies _2 5 Hirwensa_
  3 8 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Christer Kraft (1777) _5 5 Hirvensalmi
  8 8 ogift
Katselmus 1788 29.9.1788
Christer Kraft  
  erotettiin
Anders Swag (1788) täydennys­mies 114 29 5 Hardola
  1/4 8 gift 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Svag (1788) 30 5 Hardola
4.11.1789 saa eron 1 1/4 8 gift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Mann (1786) 25 5 Hirvensalmi
  4 3/4 6 ogift 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Mann (1787) 29 5 Hirfwensal:
  8 3/4 6 gift 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Man (1787) 32 5 Hirfvensalmi
  11 3/4 6 gift 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Mann (1787) 35 5 Hirvensalmi
  14 3/4 6 gift 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Man   38 5 Hirvensalmi
  1_ 6 gift 1766

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Harf
1733 Anders Harf
1734 Anders Harf
1735 Anders Harf 2.12.1734 sai eron
Jonas Weisell 14.6.1735 palkkamies
1736 Jonas Weisell
1737 Jonas Weisell
1738 Jonas Weisell
1739 Jonas Weisell
1741 Jonas Weisell
1744 Morten Wäjsain 24.10.1743 otettu
1745 Martin Wäisäin
1746 Erick Tilikain 26.5.1746 otettu
1747 Erich Tilikain
1748 Erich Tjlikain
1749 Erick Tillikain
1750 Erick Tilikain
1751 Erick Tilikain
1752 Erick Tilikain
1753 Erich Tilikain
1754 Erich Tilikain
1755 Erick Tilikain
1756 Erik Tilikain
1757 Erik Tilikain
1758 Eric Tilikain
1759 Erik Tilikain
1760 Erich Tilikain
1761 Erich Tilikain
1762 Erick Tilikain 31.3.1762 kuoli
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Sam: Sijk 1.3.1767 otettu
1768 Samuel Sjk
1769 Samuel Sjk
1770 Samuel Sick
1771 Samuel Sjk
1773 Sam: Sik
1775 Samuel Sjk
1776 Samuel Sjk
1777 Samuel Sjk
1778 Samuel Sjk 8.9.1778 sai eron
-
1779 Christer Kraft 17.6.1779 palkkamies
1780 Christer Kraft
1781 Christer Kraft
1782 Christ: Kraft
1783 Christ: Kraft
1784 Christ: Kraft
1785 Christer Kraft
1786 Christer Kraft
1787 Christer Kraft
1788 Kraft 19.6.1788 erotettu
Swag 19.6.1788 täydennysmies
1789 Svag
1790 Anders Svag 4.11.1789 sai eron
Matts Mann 1.12.1789 täydennysmies
1791 Matts Mann
1792 Matts Mann
1793 Matts Man
1794 Matts Mann
1795 Mats Mann
1796 Matts Man
1797 Matts Mann
1798 Matts Mann
1799 Matts Man
1800 Matts Mann
1801 Matths Man
1802 Matts Man
1803 Matts Mann
1804 Matts Mann
1805 Matts Mann
1806 Matts Mann
1807 Matts Mann

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1779 17.6.1779
Samuel Sjk 8.9.1778 sai eron
-
Christer Kilki 19 17.6.1779 palkkamies 1760

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peer Peerson Luckoin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Anders Harf
1736_3 Jonas Weissell
1736_4 Jonas Weisell
1736_5 Jonas Weisell
1736_6 Jonas Weisell
1736_7 Jonas Weisell
1736_8 Jonas Weisell
1736_9 Jonas Weiasell
1736_10 Jonas Weisell
1736_11 Jonas Weisell
1736_12 Jonas Weisell
1737_1 Jonas Weisell
1737_2 Jonas Wejsell
1744 Mårtn Wäisein _.8.1745 kuoli
1745 Mårtn Wäisäin
1746 Erich Tilikain 26.5.1746 otettu
1747 Erich Tilikain
1748 Erick Tjlikain
1752 Erich Tilikain
1752b Erich Tilikain
1753 Erich Tilikain
1754 Erich Tilikain
1756 Eric Tilikain
1767 Samuel Sijk 1.5.1767 otettu
1768 Samuel Sijk
1773 Samuel Sijk

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Anders Swag 27.4.1790
1784 Soldaten Anders Swag 1789 1 1/4 30

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Sold: Matts Mann 1767 28 , 1004

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hirfwensalmi
Hirfwensalmi
Hirfwensalmi
Simon Väisäin
Mattz Väisäin
Michell Tantu
1778 Malvaniemi
Wäisälä
Wäisälä
Mich: Tantu
Per Väisäin
Lars Wäisäin
1801 Malvanjemi
Wäisälä
Wäisälä
Michell Tantu
Pehr Väisäin
Eric Mannin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 103 varamies
Thom: Pulkin St: Michel 24 ogift 11 1 1751
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51
Thoman Pulkin Blixt 20.9.1776 sotilaaksi ruotuun 104
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
-
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Mats Marck Hirvensalmi _ ogift 5 4
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Marck Hirfvensalmi 24 3 3/4 ogift 5 6 23.2.1786 otettu 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Lur Hirvensalmi 31 1/2 3 3/4 gift 11 2 1/4 (1792) 1764
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michell Böök St: Michell 30 6 gift 5 11 (1800) 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 103 varamies
Thom: Pulkin   24 11 St: Michel
  1 ogift 1751
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51
Thoman Pulkin Blixt  
20.9.1776 sotilaaksi ruotuun 104
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
-  
 
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Mats Marck   _ 5 Hirvensalmi
  4 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Marck 23.2.1786 otettu 24 5 Hirfvensalmi
  3 3/4 6 ogift 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Lur (1792) 31 1/2 11 Hirvensalmi
  3 3/4 2 1/4 gift 1764
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michell Böök (1800) 30 5 St: Michell
  6 11 gift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51
1777_v -
1778_v -
1783_v Adam Qwist
1784_v Ad: Qvist
1785_v Adam Qvist
1786_v Adam Qvist 26.12.1785 kuoli
1787_v Mats Marck 21.2.1787 otettu
1789_v Marck
1790_v Matts Marck 1.12.1789 ruotuun 103
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 103 varamies
-
Krister Clåstarin poistettu
Thomas Pulckin St: Michell 18 8.1.1773 1755
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Thomas Peckoin St: Michell 18 7.4.1773 otettu 1756
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Thomas Pulkin Safvolax St: Michel 22 1754
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51
-
Luettelo 1782_v 7.3.1782
Adam Renqvist Qvist Hirwensalmli 19 ogift 28.2.1781 palkkamies 1763
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Matts Marck 1.12.1789 sotilaaksi ruotuun 103
Matths Thomsson Ripatti 8.3.1790 talollisen poika
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Matts Mark 1.12.1789 sotilaaksi
Matts Thomasson Ripatti ruotumies karkuteillä
Luettelo 1800_v 10.2.1800
Matts Lur 8.4.1799 kuoli
Michel Wanhain Bök St: Michel 24 ogift 13.8.1799 palkkamies 1776

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Christer Klostarin
1753_v Christer Klostarin
1754_v Christer Klostarin
1754b_v Krister Klostarin
1754c_v Christer Klostarin
1756_v Krister Klostarin
1757_v Christer Klåstarin
1758_v Christer Klåstarin
1758b_v Christer Klåstarin
1759_v Christer Clåstarin
1760_v Christer Klåstarin
1764_v Christer Klostarin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 102Ruotu 104

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024