AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1742, ruotujärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1742 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Henkikirjan päiväys _.1.1742. Henkikirja kokonaan

Ruotu Luettelon teksti Kylä ja Talo Sivu Nyk. kylä
2 Sold Giöcks h Läppälax 1 110 Leppälahti
4 do Ifwar Kuosmain Wäisälänmäkj 3 118 Väisälänmäki
8 Sold. Leerbergz ho Pörsämäkj 6 114 Pörsänmäki
20 Tårpn Pär Kurmain Lammasalo 3 111 Lammassalo
lienee 25 Tårp Philip Nissin Lambajärfwj 9 110 Lampaanjärvi
30 Sold Lindqwistz ho Hapajärfwj 11 107 Haapajärvi
36 Sold. Tabells ho Kalliojärfwj 3 110 Kalliojärvi
mahdollisesti 38 Sold Tornbergz ho Salmjärfwj 1 117 Salmijärvi
53 Sold. Nymans ho Lupua 3 111 Luupuvesi
lienee 59 Sold. Steendals ho Ruotalax 1 115 Ruotaanlahti
lienee 62 Sold Siöbergz ho Hajasen 2 107 Haajainen
78 Sold Qwistbergz ho Tåifwako 1 117 Toivakko
81 Sold. Häggquistz ho Wächmäsjärfwi 2 118 Vehmasjärvi
87 Sold Luckarin Junnis 2 108 Juminen
94 Sold. Häggströms hust Killpisarj 2 109 Kilpisaari
110 Sold Eekbergs ho Ollikala 7 113 Ollikkala
115 Sold. Bergs ho Kåpola 1 109 Koppola
lienee 122 Sold. Pallms ho Narfwanlax 1 112 Naarvanlahti
katselmuskirjuri Munsterskr: Wahlman Ullmala 4 117 Ulmala
lippumies förare Springbergz Ullmala 7 118 Ulmala
majoittaja Fuhrer Hoffrens bost Ollikala 10 113 Ollikkala
varusmestari Rustmästar Tawast Härnäjerfwj 3 108 Hernejärvi
ruotu? Sold. Lappals ho Lambajärfwj 8 110 Lampaanjärvi
ruotu? Capitain Hästskos folck Palois 2 113 Paloinen
ruotu? Sold. Sirfwies ho Rutako 5 115 Rutakko
ruotu? Sold. Olofs ho Sutela 1 116 Sutela
ruotu? Sålld. Pährs ho Sutela 3 116 Sutela

KylittäinRuotutalollisetVuosi 1739Vuosi 1743

Lähdetiedot

Vanhan Suomen tilejä - 9940 Lappeenrannan käskynhaltijakunnan läänintilikirja ja tositteet 1742-1742, sivut 107-119
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9940
Mikrofilmi ES2696

© Väinö Holopainen 2023