AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 25 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 25<>

Ruotutalot ovat kylissä: Lampaanjärvi (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Filip Philipsson Poikonen 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1685 1
Filip Nissinen 1710 17.3.1729 2
Johan Flink 10.4.1732 22.9.1739 3
Petter Lamberg 12.1.1740 21.7.1742 4
Petter Stadig 14.11.1743 8.3.1758 5
Henrik Hjälm Ollikainen 8.3.1758 3.4.1773 täydennysmies 25 6
Knut Stubb Ulmanen 7.8.1773 22.6.1788 7
Magnus Linds 25.11.1788 4.5.1789 8
Eskil Vass Lipponen 4.5.1789 6.6.1790 täydennysmies 25/26 9
Jakob Hult Hyvönen 26.6.1790 2.9.1808 täydennysmies 25/26 10
Johan Tilman 1.11.1808 mainittu 1809 täydennysmies 11/12 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 25 varamies
Henrik Ollikainen mainittu 1752 mainittu 1758 ruotu 25 1
Mats Lappalainen 26.2.1759 mainittu 1760 2
Olof Hujanen 1774 mainittu 1775 ruotu 24 3
1776 lähtien ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
Johan Tornelius mainittu 1780 mainittu 1781 ruotu 30 4,3
Israel Kärman mainittu 1788 19.10.1788 5,4
Hemming Ruotsalainen 1791 2.9.1808 6,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1716 23.10.1716
Philiph Nissin Safwolax och Idensallmi Sn 30 gift 1686
Katselmus 1719 1.11.1719
Philip Nijssin
Katselmus 1720 15.9.1720
Philip Nijsin Savolax 34 10 gift (1710) 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Philip Nijssin Safwolax 35 11 gift (1710) 1686
Katselmus 1735 17.6.1735
Philip Nisin 17.3.1729 sai eron
Johan Flinck Saw 32 8 1/3 gift 10.4.1732 palannut karkuri? 1703
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Peter Stadig
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Peter Stadig
Katselmus 1751 22.4.1751
Petter Stadeg
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Stadig
Katselmus 1758 8.3.1758
Peter Stadig 8.3.1758 sai eron
Hindrick Olikain Jdensalmi 23 ogift 8.3.1758 täydennys­mies 1735
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Flinck 22.9.1739 hylättiin
Petter Lamberg 12.1.1740 palkka­mies 21.7.1742 kuoli Venäjän sotaretkellä
Petter St__ 14.11.1743 palkka­mies 8.3.1758 erotettiin
Henrich Ollikain Jelm Idensalmi 32 9 gift 8.3.1758 ruodun täydennys­mies, palkkamies 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Hend: Hielm Idens: 38 15 gift (1757) 5.4.1773 saa eron 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Hielm 3.4.1773 hylättiin
Knut Stubb Jdensal: 23 3/4 2 1/2 ogift 11 1 7.8.1773 otettu 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Knut Stubb orten 26 3/4 5 1/12 ogift 5 7 (1773) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Knut Stubb orten 30 3/4 8 1/12 ogift 5 7 (1774) 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Knut Stubb orten 33 11 5/6 ogift 5 7 (1774) 1752
Katselmus 1788 24.9.1788
Knut Stubb 22.6.1788 kaatui Kärnäkoskella
-
Katselmus 1789 5.11.1789
Magnus Lindz 25.11.1788 siirrettiin 4.5.1789 poistettiin
Eskel Lippoin Wass Jdensalmi 19 1/2 ogift 5 7 4.5.1789 täydennys­mies 25/26 1770
Katselmus 1790 17.9.1790
Eskel Vass 6.6.1790 kuoli
Jacob Hyfvöin Hult Jdensalmi 21 1/3 ogift 5 5 26.6.1790 täydennys­mies 25/26 1769
Katselmus 1795 10.6.1795
Jacob Hult orten 25 5 gift 5 5 (1790) 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Hult orten 28 8 gift 5 5 (1790) 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Hult orten 3_ gift 5 5
Katselmus 1804 25.6.1804
Jacob Hult orten 34 _ gift 5 5 1770
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Thilman Österbotten 28 7 gift 5 8 1/2 (1802) 1781
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1716 23.10.1716
Philiph Nissin   30 Safwolax och Idensallmi Sn
  gift 1686
Katselmus 1719 1.11.1719
Philip Nijssin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Philip Nijsin (1710) 34 Savolax
  10 gift 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Philip Nijssin (1710) 35 Safwolax
  11 gift 1686
Katselmus 1735 17.6.1735
Philip Nisin  
17.3.1729 sai eron
Johan Flinck 10.4.1732 palannut karkuri? 32 Saw
  8 1/3 gift 1703
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Peter Stadig  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Peter Stadig  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Petter Stadeg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Stadig  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Peter Stadig  
8.3.1758 sai eron
Hindrick Olikain 8.3.1758 täydennys­mies 23 Jdensalmi
  ogift 1735
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Flinck  
22.9.1739 hylättiin
Petter Lamberg 12.1.1740 palkka­mies
21.7.1742 kuoli Venäjän sotaretkellä
Petter St__ 14.11.1743 palkka­mies
8.3.1758 erotettiin
Henrich Ollikain Jelm 8.3.1758 ruodun täydennys­mies, palkkamies 32 Idensalmi
  9 gift 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Hend: Hielm (1757) 38 Idens:
5.4.1773 saa eron 15 gift 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Hielm  
3.4.1773 hylättiin
Knut Stubb 7.8.1773 otettu 23 3/4 11 Jdensal:
  2 1/2 1 ogift 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Knut Stubb (1773) 26 3/4 5 orten
  5 1/12 7 ogift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Knut Stubb (1774) 30 3/4 5 orten
  8 1/12 7 ogift 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Knut Stubb (1774) 33 5 orten
  11 5/6 7 ogift 1752
Katselmus 1788 24.9.1788
Knut Stubb  
22.6.1788 kaatui Kärnäkoskella
-  
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Magnus Lindz 25.11.1788 siirrettiin
4.5.1789 poistettiin
Eskel Lippoin Wass 4.5.1789 täydennys­mies 25/26 19 5 Jdensalmi
  1/2 7 ogift 1770
Katselmus 1790 17.9.1790
Eskel Vass  
6.6.1790 kuoli
Jacob Hyfvöin Hult 26.6.1790 täydennys­mies 25/26 21 5 Jdensalmi
  1/3 5 ogift 1769
Katselmus 1795 10.6.1795
Jacob Hult (1790) 25 5 orten
  5 5 gift 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Hult (1790) 28 5 orten
  8 5 gift 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Hult   3_ 5 orten
  5 gift
Katselmus 1804 25.6.1804
Jacob Hult   34 5 orten
  _ 5 gift 1770
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Thilman (1802) 28 5 Österbotten
  7 8 1/2 gift 1781

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 -
1733 Johan Flinck
1734 Johan Flinck
1735 Johan Flinck
1736 Johan Flink
1737 Johan Flinck
1738 Johan Flinck
1739 Johan Flinck
1740 Johan Flinck 22.9.1739 hylättiin
Petter Lamber 12.1.1740 palkkamies
1741 Peter Lamberg
1744 Petter Stadig
1745 Petter Stadig
1746 Petter Stadig
1747 Petter Stadig
1748 Petter Stadig
1749 Peter Stadig
1750 Petter Stadig
1751 Petter Stadig
1752 Petter Stadig
1753 Petter Stadig
1754 Petter Stadig
1755 Petter Stadig
1756 Petter Stadig
1757 Peter Stadig
1758 Peter Stadig 8.3.1758 hylättiin
Hindrich Hielm 8.3.1758 täydennysmies
1759 Hendrich Hielm
1760 Henrich Jelm
1761 Henrich Hielm
1763 Hind: Hielm
1764 Hind: Hielm
1766 Hinrich Jelm
1767 Hinrich Jelm
1768 Hindrich Hielm
1769 Hind: Hielm
1770 Hind: Hielm
1771 Hinrick Jelm
1773 Hindric Jelm 7.8.1773 hylättiin
Knut Johanson Ullmain Stub 7.8.1773 palkkamies
1775 Joh: Stubb
1776 Johan Stubb
1777 _ Stubb
1778 Påhl Awin
1779 Knut Stubb
1780 Knut Stubb
1781 Knut Stubb
1782 Knut Stubb
1783 Knut Stubb
1784 Knut Stubb
1785 Knut Stubb
1786 Knut Stub
1787 Knut Stubb
1788 Knut Stubb 22.7.1788 kuoli Kärnäkoskella
-
1789 Magnus Lind 1.11.1788 siirrettiin 1.5.1789 poistettiin
Eskil Lipponen Vass 1.5.1789 täydennysmies
1790 Eskil Vass 9.6.1790 kuoli
Jacob Hyfvoin Hullt 16.9.1790 täydennysmies
1791 Jacob Hullt
1792 Jacob Hullt
1793 Jacob Hult
1794 Jacob Hult
1795 Jacob Hult
1796 Jacob Hult
1797 Jacob Hult
1798 Jacob Hult
1799 Jacob Hult
1800 Jacob Hult
1801 Jacob Hult
1802 Jacob Hult
1803 Jacob Hult
1804 Jacob Hult
1805 Jacob Hult
1806 Jacob Hult
1807 Jacob Hult
1808 Jacob Hult 2.9.1808 vangiksi Salmessa
Johan Tihlman 1.11.1808 täydennysmies 6

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c 7.8.1773
Hindrik Hielm 3.4.1773 hylättiin
Knut Johanson Ullmain Idensalmi S:n 22 7.8.1773 palkkamies hyväksytään 1751
Luettelo 1774 7.3.1774
Hinrick Jelm 5.4.1773 hylätty
Knut Ullmain Stubb Idensalmi 22 1/2 ogift 7.8.1773 palkkamies hyväksytään 1752

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Philip Philipson Poikonen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1732-1734
55 Lambanjärfwi Pilip Nissin hust
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
106 Petter Stadig
puoliso: Marg. Junnoin
lapsia: Anna, Margareta
106 Henric Hielm
Iisalmi RK 1768-1773
II:61 Lambajervi 5 Henr: Hjelm s. 1736
puoliso: Agnetha Routsal: s. 1729
lapsia: Johan, Eric, Henric, Stephanus
Iisalmi RK 1774-1779
126 Lambajerfvi 5 Knuth Stubb s. 1750
Iisalmi RK 1787-1793
149 Lambanjärvi 5 Knut Stubb s. 1756
puoliso: Elin Tjkain s. 1765
+1788
Iisalmi LK 1780-1785
47 Hernejärfwi 3 Henrich Hjelm
lapsia: Erich, Staffan, Johan
Torp:
Pielavesi RK 1748-1762
- Lambajärvi 1 Henr: Hjelm s. 1736
puoliso: Agneta Rotsal s. 1729
lapsia: Johan, Eric, Henric
Pielavesi RK 1770-1778
22 Lambajervi 5 Henric Hjelm s. 1736
puoliso: Agneta Rotsal s. 1729
lapsia: Johan, Eric, Henric, Staphan
0 Sotilaat Henr: Hjelm
Pielavesi LK 1802-1817
60 Lambanjärvi 6 Jacob Huldt
lapsia: Jacob, Margaretha, Olof, Petter

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Pielaveden seurakunta
Lamajerfvi Joh. Flinck
lapsia: Johan, Bertill
Heinämäki Peer Lamberg
lapsia: Helga
Lambajervi Petter Stadig
puoliso: Marg. Sparf s. 1721K k. 23.10.1751
lapsia: Erich
Petter Stadig
puoliso: Margetha Suvetar vih. 15.3.1752
Lammassalo Henric Hielm
puoliso: Agnetha Johans:dr Ruotsalainen vih. 23.4.1758
lapsia: Henr.
Lamba 6 Jacob Hult
lapsia: Jacob

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1724 Lambajerf: 9 Såld. Philip Clims ho 2796
Iisalmi 1725 Lambaierfwj 9 Solld Philip Clims hust 2670
Iisalmi 1726 Lambaierfwj 9 Solld: Philip Clims hust 2832
Iisalmi 1727 Lambaierfwj 9 Solld: Philip Cisms hustru 1766A
Iisalmi 1728 Lambaierfwj 9 Solld: Philip Cisins hust 2242B
Iisalmi 1733 Lambajerf: 6 Såld: Joh: Flinks h 2169B
Iisalmi 1742 Lambajärfwj 9 Tårp Philip Nissin 110
Iisalmi 1749 Lambajärfwi 6 Soldat h:o Margareta 2523
Iisalmi 1808 Lambajärvi 6 Soldat Hults hu 614

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Petter Stadig 14.11.1743 otettu
1745 Petter Stadig
1746 Petter Stadig
1747 Petter Stadig
1748 Petter Stadig
1752 Petter Stadig
1752b Petter Stadig
1753 Petter Stadig
1754 Petter Stadig
1756 Petter Stadig
1766 Henrich Hielm
1767 Henrich Jelm
1768 Henrick Hielm
1773 Knut Stubb 7.8.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Iisalmen pitäjä
29.1.1728 Pahoinpitely Soldaten Johan Flinck 52
17.6.1728 Pahoinpitely Soldaten Johan Flinck Safwolax och Nyslotts Lähns Infanterie Regemente 278
21.1.1754 Såldate hustrun Margaretha Sparf 7v
21.1.1754 Såldaten Petter Stadig Idensallmi Compag: och Safwolax Infanterie Regemente 7v

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Iisalmen komppania
x.8.1700 Riga 25 Philip Philipson Poikonen
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 40 Philip Philipsson Poikoin Iisalmi Pörsenmäki

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Pielaveden seurakunta
8.3.1752 Soldat Petter Stadig puoliso: Margaretha Sparf +
lapsia: Anna, Margaretha
31 25

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Iisalmen seurakunta avioliittoluvat
174 19.5.1787 25 Knut Stubb Vice Corporalen Helena Christersdotter Tikain Bonde dottren

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Lambajerwj
Lambajerwj
Lambajerwj
Lars Lippoin
Påhl Tickain
Marcus Lipoin
1758 Lambajerwi
Lambajerwi
Lambajerwi
Lars Lippoin
Petter Tickain
Olof Nissinen
1767 Lambajerwi
Lambajerwi
Lambajerwi
Lars Lippoin
Petter Tikain
Olof Nissinen
1782 Lambajerfwi
Lambajerfwi
Lambajerfwi
Eskel Lippoin
Nils Tickain
Eskell Mackoin
1795 Lambajerfwi
Lambajerfwi
Lambajerfwi
Eskel Lippoin
Nils Tickain
Eskel Marckain
1804 Lambajerfvi
Lambajerfvi
Lambajerfvi
Eskil Lippoin
Nils Tickain
Eskil Mackoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Henrik Hjelm Geni.com
Geni profiili: Nuutti Ulmanen Stubb Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 25 varamies
Olof Hujain Idensalmi 14 1/2 ogift 9 3 1761
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
Israel Kärrman orten 21 3 ogift 5 6 1/2 (1785) 1767
Katselmus 1799_v 1799
Hemming Rotsalain orten 30 9 gift 5 7 (1790) 1769
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 25 varamies
Olof Hujain   14 1/2 9 Idensalmi
  3 ogift 1761
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
Israel Kärrman (1785) 21 5 orten
  3 6 1/2 ogift 1767
Katselmus 1799_v 1799
Hemming Rotsalain (1790) 30 5 orten
  9 7 gift 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
1780_v Johan Tornelljus
1781_v Johan Tornelius
1808_v Hemming Ruotsalain 2.9.1808 vangiksi Salmilla

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 25 varamies
-
Luettelo 1773b_v 7.8.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Olof Hujain 12 1762
Luettelo 1789_v 17.3.1789
Ruotujen 25 ja 26 yhteinen varamies numero 13
Israel Kärman 19.10.1788 kuoli
-

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Ruotanlax Friedric Tornelius
puoliso: Sara Lappalain vih. 26.10.1781

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1808 Wenetmäki 1 Varg: K: Hemming Ruotsalain 690

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hendrich Ollikain
1753_v Hindr: Ollikain
1754_v Hendrich Ollikain
1754b_v Hendrich Ollikain
1754c_v Hendrich Ollikain
1756_v Hendrich Ollikain
1756b_v Hendrich Ollikain
1757_v Hindrich Ollikain
1758_v Hendrich Ollikain 8.3.1758 sotilaaksi
1758b_v Henr: Ollikain
1759_v Mats Lappalain 26.2.1759 otettu
1760_v Mats Lappalain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 24Ruotu 26

© Väinö Holopainen 2024