AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkat → Ruotutalot 1735

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1735

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen Tila
1 Wiando Påhl Puruin 3/4    
Påhl Råtsalain 1/2
Ångiwäsi Oloff Hujanen 1/2
2 Jöngenemj Jeremmias Rynäin 1
Leppälax Pähr Lappätälein 3/8
Påhl Pursiain 3/8
3 Hind: Rytköin 1/2
Påhl RuotsaL: 3/4
Enewald LapätL: 3/4
4 Wäisälänmäckj Hemming Puruin 2/3
Oloff Jäskeläin 2/3
Hemming Wäisäin 2/3
5 Mardikala Christer Mardik: 3/4
Hind: Kåcko 3/4
Sigf: NäfwaL 3/4
6 Pörsämäkj Erik Pardain 3/8
Erik Pardain 3/8
Lars LappaL: 1
7 Pörsämäkj Påhl Råtsalain 1
Påhl Pardain 3/8
And: Rissain 3/8
8 Lars Pardain 1
Hans Nirain 1/2
Oloff Katain 1/2
9 Christ: Rytköin 1/2
Påhl Hyrkes 1/2
Lapwätäläby Oloff Poikoin 1/2
10 Lapwätäläby Pähr Katain 1/2
Ifwar Katain 1/2
Christ: Pursiain 1/2
11 Mattz LapätäL 3/4
Staff: Ollikain 3/8
Pähr Hussu 3/8
12 Mattz Påikoin 1/2
Pähr Kåckoin 1/2
And: Huskain 1/2
13 Löytenmäkj Ands Räisäin 2/3
Lars Ihalain 2/3
Petter Wäisäin 2/3
14 Påhl Röngä 3/4
Käriälä Johan Niskain 1/2
Pajumäkj Påhl Tickain 1
15 Pielawesj Johan Rytköin 3/4
Matts Niskain 3/4
Lapwetelänmäkj Erick Ollikain 1/3
16 Pelawesj Påhl Ikäheimoin 3/4
Taipal by Hind: Rytköin 3/4
Johan Huttuin 3/4
17 Grels Rytköin 3/4
Sigfred Pulkin 2/3
Kåtaniemj Grels Jauhiain 2/3
18 Kuiwaniemj Lars Tåssawain 1/2
Lars Panoin 1/2
Lammassalo CappeL Morten Kåstian 1
19 Lammassalo Påhl Niskain 2/3
Johan Niskain 1/2
Waraslax Påhl Nousiain 2/3
20 Olof Petikäin 2/3
Ellias Tickain 3/4
Sam: Räisäin 1/2
21 Heinämäkj Pähr Laukain 3/4
Påhl Tickain 1/2
Wänämäkj Eskell Lippoin 1/2
22 Heinämäkj Oloff Huttuin 2/3
Hind: Tuofwin 3/4
Påhl Utriain 2/3
23 Lars Lappalain 1/2
Lewäniemj Matts KumbuLn 1/2
Lambajerwj Johan Lappalain 2/3
24 Påhl Hujain 2/3
Brusius RosaLn 2/3
Lars Huttuin 1/2
25 Lambajerwj Lars Lippoin 1/2
Påhl Tickain 1/2
Marcus Lipoin 1/2
26 Pahkamäkj Måns Huttuin 2/3
Rotamäkj Påhl Lappalain 2/3
Pähr Pulka 1/3
27 Christer Huttuin 1/3
Rotanlax Pähr Lappalain 1/2
Pähr Niskain 1/2
28 Hapajerwj Johan Pardain 5/8
Oloff Junduin 1
Matts SuomaLn 5/8
29 Pähr Päsoin 1/2
Johan Kaikoin 1/2
Erick Pesoin 1/2
30 Wisens KumbuL 1/3
Anders LappaLn 1/2
Carl Niskain 1/2
31 Hapajerwj Johan Lappalain 1 1/4
Kiuruwesj Hind: Tickain 1/2
Ifwar Tickain 1
32 Pähr Kaikoin 1/2
Oloff Lappalain 3/4
Oloff Kaikoin 3/4
33 Johan Lappalain 2/3
Anders Hyfwärin 1/3
Oloff Kettuin 1/2
34 Sulkawa Lars Nousiain 2/3
Salmjerwj Sam: Laukain 1/2
Kiuruwesj Påhl Tickain 1/2
35 Sulkawa Oloff Nousiain 2/3
Mårten Kåcko 1
Lars Hyfwärin 2/3
36 Jacob Räsäin 1/2
Hind: Käräin 1/2
Matts Petikäin 1/2
37 Sulkawa Matts Kärkäin 1/2
Tomunmäkj Ander Niskain 5/8
Sam: Ruosalain 1/2
38 Jacob Laukain 5/8
Nemisjerwj Lars Lind 1
Joutzenniemj Pähr Ruosalain 3/4
39 Pähr Ruosalain 1/2
Sulkawa Erick Tenhuin 3/4
Rytky Niels Laukain 1/2
40 Rytky by Påhl Tenhuin 1/4
Lars Räty 1/4
Påhl Kärkäin 4/9
41 Lars Kärkäin 1/3
Pähr Kärkäin 1/3
Påhl Kärkäin 1/3
42 Kalliojerwj Chnut Kärkäin 2/9
Clemens Aufwin 1/3
Grels Sastamoin 1/3
43 Kalliojerwj Hans Kärkäin 2/9
Påhl Kärkäin 2/9
Niemisjerwj Påhl Hyfwärin 1/2
44 Påhl Kärkäin 1/3
Kalliojerwj Olof Turpiain 2/9
Koiwujerwj Johan Kärkäin 1/2
45 Nemisjerwj Lars Petikäin 1/3
Pähr Näfwelain 1/3
Hind. Kämäräin 1/3
46 Nemisjerwj Påhl Kåckoin 1/2
Sam: Lång 1/3
Hind: Niskain 1/3
47 Olof Räisäin 1/2
Hautajerwj Pähr Pörsy 1/2
Olof Kärkäin 1/2
48 Christ: Mardikain 1/2
Anders Kårkäin 1/2
Oloff Hyfwöin 1/4
49 Kåskenby Jacob Hyfwärin 1
Osmangii Påhl Kaikoin 2/3
Remexelä Oloff Tickain 1/2
50 Pähr Remes 1/2
Olof Remes 1
Matts Remes 1
51 Näländö Matts Eskelins öde 1/3
Lupuby Lars Kämäräin 1
Matts LappaLn 1
52 Lupu Pähr Pardain 1/2
Johan Pardain 1/2
Påhl Panoin 1/2
53 Hind. Kaupin 2/3
Kiuruwesj Hind: Rämäses Ea 1/2
Hajasby Matts KumbuL 3/8
54 Oloff KumbuLn 3/8
Ands Huttuin 1/2
Ands Heiskain 1/2
55 Porowesj Hind: Nirain 3/4
Wehmasjerwj Sam: CumbuLn 3/4
Idensalmj Olof Huttuin 1/2
56 Wehmasjerwj Lars Laukain 3/4
Idensalmi Isak Kajanus 1/2
Pähr Karakain 5/8
57 Lars Lappalain 1/2
Ands Karakain 5/8
Daniel Caupin 1
58 Idensalmj Niels Ackain 1/2
Hernejerwj Mich: Kårhoin 1
Pardala Påhl Pardain 3/4
59 Lars Lappalain 1/2
Erick Kåstman 1/2
Matts Junduses öde 1/2
60 Walkianemj Påhl Kettuin 1/2
Lars Kiskinen 1/2
Johan Heiskain 1/2
61 Walkianiemj Oloff Pulka 3/4
Pähr Rämes 3/4
Lars Kettuin 5/8
62 Påhl Lappalain 1/2
Ands Pulka 3/4
Weremäjerwj Sim. Oikarin 1/2
63 Pähr Lappalain 1
Samuell Kåcko 1
Johan Kettuin 1/2
64 Weremajerf: Olof Nissuin 1
Is: Katajain 1/2
CappeL BosL indmger
65 Salame Påhl Mackoin 3/4
Olof Mackoin 1/2
Walkianemj Lars Remes 5/8
66 Martisjerwj Petter Mackoses öde 3/8
Ands Fårsten 1/4
Salame Jeremias Mackoin 3/4
67 Nissilä Niels Nissinen 3/8
Påhl Nissinen 3/4
Martisjerwj Niels Nirain 3/4
68 Nissilä Ands Nissinen 2/3
Hind. Pardain 2/3
Ands Påhlsson 2/3
69 Lars Pardain 2/3
Thomas Kettuses öde
Christ: Caupin 1/2
70 Kaupila Johan Kaupin 1/2
Pähr Kaupin 1/2
Pöriä Johan Kaupin 1/2
71 Sukewa Michell Caupin 1/3
Johan KomuLn 1/4
Markus Cackin 1/3
72 Ryhälä Hind: Ryhäin 1/3
Sukeo Sam: Komulain 1/4
Svenninmäkj Bertill Kaupin 1/2
73 Ryhälänmäkj Ellias Pulka 2/3
Carl Tirinen 1/3
Svenninmäkj Hind: Heiskain 1/2
74 Lars Kettuin 1/2
Johan Huttuin 3/8
Pähr Tickain 3/8
75 Lars Ryhäin 3/4
Michell Repo 1/2
Hind: Komulain 1/2
76 Songajerwj Ands Heickinen 1/2
Thomas Huttuin 1/3
Olof Eskelinen 1/2
77 Pähr Huttuin 1/2
Sam: Eskelinen 1/3
Ands Ryhäin 1/3
78 Staphan Hyfwärin 1/2
Toiwacko Ifwar Pardain 1/2
Pörsamäkj Påhl Pardain 1/4 1/4
79 Hapajerwj Hans Eskelinen 1/2
Jeremias Eskelin 1/2
Hind: Pardain 1/2
80 Lacka Michell Tuofwin 1/2
Hajais Påhl Rångain 1/2
Pismerj Johan Tuofwin 1/2
81 Hajais Johan Roifwain 1/2
Wechmasmäkj Michell Lefwoin 1/4
Pähr Tuofwin 1/4
82 Säläwä Niels Roifwain 3/4
Olof Sormuin swarar för 2/3 Soldat 3/4
83 Matts LappaL 1/2
Korpjerwj Jeremias Heiskain 1/2
Olof Jutin 3/4
84 Jumis Påhl Heiskain 1/4
Ands Heiskain 1/2
Lars Heiskain 1/4
85 Kilpisarj Ellias Huttuin 3/8
Ruttako Olof Huttuin 1/2
Matts Rönkö 1/2
86 Jumis Hemming Hynnin 3/16
Warpais Simon Haloin 1/2
Phl Cuosmain 1/2
87 Jumis Hind: RuosaLn 3/16
Hemming Hynnin 3/16
Johan Hynnin 3/16
88 Hernejerwj Serg: Erich Wn Tawaststierna 1 1/2
Niemisjerwj Hind Paldanius 1/4
Seläwä Olof LapäteLn 1/2
89 Oinasjerwj Lars Huttuin 1/2
Petäjerwj Sam: KainuLn 1/2
Jerem: Heiskain 1/2
90 Ruttako Christer Hynnin 1/2
Mattz Rönko 1/2
Niels Rönko 1/2
91 Rutako Hind: Pardain 1/2
Pähr Sirfwio 1/2
Jacob Mähöin 1/4
92 Staffan Sirfwio 1/4
Jockis Erick Hämäläin 3/4
Wita by Johan Rönkö 1/2
93 Ands Huttuin 1/2
Joh: Huttuin 1/2
Hind: KumbuL 3/4
94 Kilpisarj Christ: Rytköin 3/8
Brusius Snickare 3/8
Käriänsarj Johan Kuosmain 1/2
95 Kilpisarj Lars Huttuin 1/4
Påhl Pardain 1/4
Pähr Lappalain 1/4
96 Palois Lor: Ranström 1
CappeL Abraham Mollerus 1/2
Kilpisarj Pähr Hynnin 3/8
97 Pallois Capit: Samuel Hestskoo swarar för 2/3 1
Lars Heinoin 1/2
98 Ullmala Matts Tijkain 1
Matts Rytköin 1
Olof Tijkain 1
99 Jacob Maklin 3/4
Johan Sonnin 1/2
Johan Wäisäin 1/4
100 Ullmala Pähr Ullmain 1/2
Erick SuomaL 1/2
Ellias Tijkain 1/4
101 Niels Roifwain 1/4
Matts RuosaLn 1/4
Kiwisto Påhl Ollikain 1/2
102 Ullmala Påhl Wäisäin 1/2
Isack Sonnin 1/2
Närko Hemming Husso 3/8
103 Ullmala Johan Ullmain 1/2
Käriänsarj Ands Heiskain
Närko Pähr Wäisäin 3/4
104 Philip Kähköin 3/8
Ands Kähköin 3/4
Staffan Martikain 1
105 Närko Påhl Pardain 2/3
Johan Pardain 1/3
Ands Lappalain 1/2
106 Närkoby Johan Mackoin 1
Matts Wäisäin 1/2
Ollikala Påhl Ollikain 1
107 Lars Roifwain 3/4
Lars Sonnin 1
Staphan Ollikain 1
108 Hind: Sonnin 2
Ands Haloin 1/2
Matts Rynäin 1
109 Ollikala Hind: Mardikain 1 1/4
Philip Haloin 1/2
Pähr Mardikain 1
110 Påhl Ollikain 1/2
Philip Martikn 1 1/4
Tobias Hujain 1
111 Lars Kuosmain 3/4
Sutela Johan Pitkäin 1/2
Lars Luckarin 1/2
112 Sutela Hind: Ruosalain 1
Johan Ullmain 1/2
Påhl Ollikain 1/2
113 Pähr Lappalain 1
Johan Sutin 1
Rokoisen Hind: Ruosalain 1
114 Lukarila Ifwar RuosaLn 1
Johan Rynäin 7/8
Påhl Ollikain 7/8
115 Luckarila Pähr Luckarinen 3/4
Pöria by Påhl Kekälein 1/2
Kapola Påhl Wäisäin 3/4
116 Staphan Cuosmain 3/4
Pajujerwj Lars Rytköin 1
Påhl Myckäin 1/2
117 Heming RuosaLn 3/4
Lars Ruosalain 1
Påhl Lefwo 1/2
118 Pajujerwj Olof Ruosalain 1/2
Hindrik Rynäin 1/2
Kiwisto Oloff Ollikain 1
119 Koiwisto Jeremias Rytköin 1/2
Olof Ollikain 1/2
Karwasalmj Philip Rynäin 3/4
120 Christer Wäisäin 1
Bertill Rynäin 1/3
Hind: Ollikain 3/4
121 Karwasalmj Påhl Rynäin 3/4
Alapitkä Ifwar Hillduin 1/2
Nemismäkj Hind: Pykäläin 1/2
122 Mikajerwj Matz Roifwain 1
Narwanlax Joh. Mietin 1 1/2
Michell Hartikain 1
123 Chnut Hillduin 1
Ifwar Hillduin 1
Ångiwesj Påhl RuosaLn 1 1/4
124 Narwanlax Pähr Lustig 1
Ands Ruosalain 1 1/4
Ångiwesj Niels Hujain 3/4
125 Prästegård 9 stL: Tårpare swarar för een Soldat

Tilan sarakkeet: verotila, kruununtila, rälssitila

Lähde: Pääkatselmus 1735

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023