AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkat → Ruotutalolliset

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Ruotutalolliset


-  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Z  Å 
 -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Z  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And:s Mårtenss: (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

And:s Peersson (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Ands Påhlsson (ruotu 68): Katselmus 1735

Bert: Bertillssun (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Dawid Dawidwon (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Erich Staffansson (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Hind: Jönsson (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Johan Peersson (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Jöran (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Lars Michellsson (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Michell Nilsson (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Peer Peersson (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Petter Larsson (ruotu 40): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 58): Katselmus 1782

Thomas Thomasson (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

AAlkuun

Ackain

Anders (huilisti): Sotilasmaakirja 1723

Matts (ruotu 95): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Michell (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Niels (ruotu 58): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Ackoin

Matts (ruotu 95): Katselmus 1795

Airaxin

Jöran (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Peer (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Asenbrygg

Påhl (ruotu 63): Katselmus 1782

Asikain

Matts (ruotu 5): Katselmus 1795

Mårt: (ruotu 9): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mårten (ruotu 5): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Mårten (ruotu 9): Katselmus 1782

Asko

Olof (ruotu 88): Katselmus 1758

Asko eller Lapweteläin

Olof (ruotu 88): Katselmus 1767

Aufwin

Clemens (ruotu 42): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Samuel (ruotu 6): Katselmus 1804

Th: (ruotu 42): Katselmus 1804

Auwijn

Clemet (ruotu 42): Katselmus 1758

Auwin

Clem (ruotu 42): Katselmus 1767

Pål (ruotu 24): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 42): Katselmus 1795

BAlkuun

Bengtinen

Jakob (ruotu 22): Katselmus 1782

Bentinen

Petter (ruotu 22): Katselmus 1758

Boisman

(ruotu 98): Katselmus 1782

Böjsman

(ruotu 98): Katselmus 1804

CAlkuun

Cackin

Markus (ruotu 71): Katselmus 1735

Caianus

Anders (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Carl (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Samuell (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Cajanus

Isac (ruotu 56): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Caupin

Bertil (ruotu 72): Katselmus 1758

Christ: (ruotu 69): Katselmus 1735

Christer (ruotu 69): Katselmus 1758

Daniel (ruotu 57): Katselmus 1735

Daniel (ruotu 73): Katselmus 1758

Dawid (ruotu 70): Katselmus 1758

Grels (ruotu 71): Katselmus 1758

Johan (ruotu 70): Katselmus 1758

Michell (ruotu 71): Katselmus 1735

Petter (ruotu 70): Katselmus 1758

Caupinen

Lars (ruotu 57): Katselmus 1758

Cossmain

Olof (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Costian

Sigfrid (ruotu 18): Katselmus 1782

CumbuLn

Sam: (ruotu 55): Katselmus 1735

Cuosmain

Phl (ruotu 86): Katselmus 1735

Staphan (ruotu 116): Katselmus 1735

DAlkuun

Dykert

Petter (ruotu 74): Katselmus 1767

EAlkuun

Ekman

Pål (ruotu 119): Katselmus 1767

Eroin

Olof (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Eskelin

And: (ruotu 79): Katselmus 1782

Daniel (ruotu 77): Katselmus 1758

Dawid (ruotu 77): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jeremias (ruotu 79): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 79): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 51): Katselmus 1735

Mattz (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 79): Katselmus 1795

Per (ruotu 79): Katselmus 1804

Petter (ruotu 79): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Eskelinen

Hans (ruotu 79): Katselmus 1735

Olof (ruotu 76): Katselmus 1735

Petter (ruotu 79): Katselmus 1758

Sam: (ruotu 77): Katselmus 1735

FAlkuun

Forselius

(ruotu 97): Katselmus 1767

Fårsten

Ands (ruotu 66): Katselmus 1735

GAlkuun

Gumerus

(ruotu 18): Katselmus 1804

(ruotu 99): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 99): Katselmus 1782

Gummerus

(ruotu 18): Katselmus 1795

(ruotu 99): Katselmus 1758, Katselmus 1795

Henric (ruotu 99): Katselmus 1767

Joh: (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Johan (ruotu 99): Katselmus 1767

HAlkuun

Hafwinen

Anders (ruotu 69): Katselmus 1782

Haloin

And: (ruotu 108): Katselmus 1804

Anders (ruotu 86): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Anders (ruotu 108): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Ands (ruotu 108): Katselmus 1735

Peer (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 86): Katselmus 1795

Per (ruotu 86): Katselmus 1804

Petter (ruotu 86): Katselmus 1782

Philip (ruotu 109): Katselmus 1735

Simon (ruotu 86): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Hardikain

Joh: (ruotu 122): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mich: (ruotu 122): Katselmus 1782

Michel (ruotu 122): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Michel (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Michell (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Hartikain

Michell (ruotu 122): Katselmus 1735

Hatain

Johan (ruotu 2): Katselmus 1804

Hattuin

Thoma (ruotu 76): Katselmus 1795

Heickin

And:s (ruotu 76): Katselmus 1782

Heickinen

Ands (ruotu 76): Katselmus 1735

Heikin

Anders (ruotu 76): Katselmus 1758

Heikinen

Anders (ruotu 76): Katselmus 1767

Heinoin

Lars (ruotu 97): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Heiskain

And: (ruotu 76): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Anders (ruotu 84): Katselmus 1767

Ands (ruotu 54): Katselmus 1735

Ands (ruotu 84): Katselmus 1735

Ands (ruotu 103): Katselmus 1735

Hend: (ruotu 83): Katselmus 1782

Hend: (ruotu 84): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 83): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henr: (ruotu 84): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henr: (ruotu 87): Katselmus 1804

Hind: (ruotu 73): Katselmus 1735

Jerem. (ruotu 83): Katselmus 1767

Jerem: (ruotu 89): Katselmus 1735

Jeremias (ruotu 83): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 60): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 72): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 73): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Johan (ruotu 60): Katselmus 1735

Johan (ruotu 84): Katselmus 1782

Jöns (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Jöran (ruotu 84): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 60): Katselmus 1804

Lars (ruotu 84): Katselmus 1735

Lars (ruotu 103): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 84): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Hestskoo

Samuel (ruotu 97): Katselmus 1735

Heurlin

(ruotu 97): Katselmus 1758

Hilduin

Hemming (ruotu 123): Katselmus 1804

Ifv: (ruotu 120): Katselmus 1804

Ifwar (ruotu 121): Katselmus 1767

Iwar (ruotu 120): Katselmus 1795

Iwar (ruotu 121): Katselmus 1758

Johan (ruotu 123): Katselmus 1795

Knut (ruotu 123): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Matts (ruotu 123): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Nils (ruotu 123): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hillduin

Chnut (ruotu 123): Katselmus 1735

Ifwar (ruotu 121): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Ifwar (ruotu 123): Katselmus 1735

Knut (ruotu 123): Katselmus 1782

Nils (ruotu 123): Katselmus 1782

Nils (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Hoffreen

Hend: (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Hofwin

And: (ruotu 69): Katselmus 1804

Huiskain

Mattz (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Hujain

And: (ruotu 110): Katselmus 1804

And:s (ruotu 110): Katselmus 1782

Anders (ruotu 110): Katselmus 1795

Lars (ruotu 24): Katselmus 1782

Lars (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Niels (ruotu 124): Katselmus 1735

Olof (ruotu 1): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 24): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Thobias (ruotu 110): Katselmus 1758

Tobias (ruotu 110): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Hujanen

Olof (ruotu 1): Katselmus 1795

Oloff (ruotu 1): Katselmus 1735

Huofwin

And: (ruotu 69): Katselmus 1795

Huskain

And: (ruotu 12): Katselmus 1735

Anders (ruotu 11): Katselmus 1758

Huskoin

And:s (ruotu 11): Katselmus 1767

Husso

Hemming (ruotu 102): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Hussu

Pähr (ruotu 11): Katselmus 1735

Huttuin

And: (ruotu 54): Katselmus 1795, Katselmus 1804

And: (ruotu 93): Katselmus 1804

And:s (ruotu 54): Katselmus 1782

Anders (ruotu 54): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Anders (ruotu 93): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Ands (ruotu 54): Katselmus 1735

Ands (ruotu 93): Katselmus 1735

Chr: (ruotu 27): Katselmus 1795

Christ. (ruotu 27): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Christer (ruotu 27): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Ellias (ruotu 85): Katselmus 1735

Eric (ruotu 89): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Erich (ruotu 89): Katselmus 1782

Hem: (ruotu 26): Katselmus 1804

Hend: (ruotu 26): Katselmus 1782

Hend: (ruotu 27): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 26): Katselmus 1758

Henrich (ruotu 26): Katselmus 1767

Joh: (ruotu 16): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 26): Katselmus 1795

Joh. (ruotu 61): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 93): Katselmus 1735

Johan (ruotu 16): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Johan (ruotu 61): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 74): Katselmus 1735

Johan (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Jöns (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 24): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 89): Katselmus 1735

Lars (ruotu 95): Katselmus 1735

Michel (ruotu 89): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Måns (ruotu 26): Katselmus 1735

Olof (ruotu 55): Katselmus 1735

Olof (ruotu 85): Katselmus 1735, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Oloff (ruotu 22): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 77): Katselmus 1795

Per (ruotu 77): Katselmus 1804

Petter (ruotu 77): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 60): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 93): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pähr (ruotu 77): Katselmus 1735

Samuel (ruotu 24): Katselmus 1782

Th: (ruotu 76): Katselmus 1804

Th: (ruotu 85): Katselmus 1804

Thom: (ruotu 85): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Thomas (ruotu 76): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Thomas (ruotu 85): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Hyfwerin

Hind: (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Peer (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Hyfwoin

Olof (ruotu 48): Katselmus 1804

Staff (ruotu 35): Katselmus 1782

Hyfwärin

And: (ruotu 49): Katselmus 1782, Katselmus 1795

And:s (ruotu 49): Katselmus 1767

Anders (ruotu 33): Katselmus 1735

Jacob (ruotu 49): Katselmus 1735

Lars (ruotu 35): Katselmus 1735

Lars (ruotu 49): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Olof (ruotu 78): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 43): Katselmus 1735

Staffan (ruotu 78): Katselmus 1767

Staphan (ruotu 78): Katselmus 1735

Hyfwöin

Michel (ruotu 69): Katselmus 1767

Olof (ruotu 48): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Olof (ruotu 78): Katselmus 1804

Oloff (ruotu 48): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 43): Katselmus 1795

Per (ruotu 43): Katselmus 1804

Petter (ruotu 43): Katselmus 1782

Staff: (ruotu 35): Katselmus 1795

Hyninen

Krister (ruotu 90): Katselmus 1767

Hynnin

Bertill (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Christ: (ruotu 90): Katselmus 1804

Christer (ruotu 90): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Heming (ruotu 87): Katselmus 1782

Hemming (ruotu 86): Katselmus 1735

Hemming (ruotu 87): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1795

Johan (ruotu 87): Katselmus 1735

Johan (ruotu 96): Katselmus 1758

Johan (ruotu 107): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 107): Katselmus 1782

Mich: (ruotu 82): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Mich. (ruotu 87): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Michel (ruotu 82): Katselmus 1758

Michel (ruotu 87): Katselmus 1795

Per (ruotu 96): Katselmus 1804

Petter (ruotu 96): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 96): Katselmus 1735

Hynninen

Christ: (ruotu 90): Katselmus 1782

Hemming (ruotu 87): Katselmus 1767

Johan (ruotu 96): Katselmus 1767

Petter (ruotu 87): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Hynnyin

Henr: (ruotu 107): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 96): Katselmus 1795

Hynnönen

Michel (ruotu 82): Katselmus 1767

Hynyin

Christ: (ruotu 90): Katselmus 1795

Lars (ruotu 107): Katselmus 1795

Lars (ruotu 108): Katselmus 1795

Mich: (ruotu 82): Katselmus 1795

Hyrckäs

Nils (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Hyrkes

Påhl (ruotu 9): Katselmus 1735

Hyrkäs

Petter (ruotu 9): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Hywärin

And: (ruotu 49): Katselmus 1804

Lars (ruotu 49): Katselmus 1804

Petter (ruotu 43): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Staffan (ruotu 78): Katselmus 1758

Hywärinen

Anders (ruotu 49): Katselmus 1758

Lars (ruotu 49): Katselmus 1758

Hywöin

And:s (ruotu 33): Katselmus 1767

Anders (ruotu 33): Katselmus 1758

Michel (ruotu 69): Katselmus 1758

Olof (ruotu 48): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Staff: (ruotu 35): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Staffan (ruotu 35): Katselmus 1758

Håckain

Mårt: (ruotu 35): Katselmus 1804

Hålopain

Johan (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Mattz (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Häiskain

And:s (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Anders (ruotu 84): Katselmus 1758

Jeremias (ruotu 83): Katselmus 1758

Joh: (ruotu 73): Katselmus 1804

Johan (ruotu 60): Katselmus 1758

Johan (ruotu 73): Katselmus 1758

Lars (ruotu 103): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 84): Katselmus 1758

Staffan (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Hämäläin

Erick (ruotu 92): Katselmus 1735

Erik (ruotu 92): Katselmus 1758

Härckäin

Påhl (ruotu 42): Katselmus 1782

Hästsko

(katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

IAlkuun

Ihalain

And:s (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 13): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Matts (ruotu 13): Katselmus 1804

Ikäheijmo

Påhl (ruotu 16): Katselmus 1758

Ikäheimo

Christ. (ruotu 22): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 16): Katselmus 1795

Pål (ruotu 16): Katselmus 1767

Staffan (ruotu 16): Katselmus 1804

Ikäheimoin

Påhl (ruotu 16): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Ilcko

Henr. (ruotu 68): Katselmus 1767

Immoin

Mattz (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Thomas (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Itkoin

Olof (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

JAlkuun

Janduin

Joh: (ruotu 28): Katselmus 1804

Jauhiain

Grels (ruotu 17): Katselmus 1735

Mats (ruotu 17): Katselmus 1758

Matt (ruotu 8): Katselmus 1758

Matts (ruotu 17): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jlko

Hendrich (ruotu 68): Katselmus 1758

Junduin

Joh: (ruotu 28): Katselmus 1795

Lars (ruotu 54): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 59): Katselmus 1735

Olof (ruotu 28): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Oloff (ruotu 28): Katselmus 1735

Jundunen

Joh: (ruotu 28): Katselmus 1782

Lars (ruotu 54): Katselmus 1782

Jutin

Joh: (ruotu 83): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Johan (ruotu 83): Katselmus 1795

Olof (ruotu 83): Katselmus 1735

Jutinen

Johan (ruotu 83): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Jåkelain

Lars (ruotu 95): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Järnefeldt

Jacob Vilh: (ruotu 95): Katselmus 1782

Serg. (ruotu 95): Katselmus 1795

Järnefelt

(ruotu 95): Katselmus 1804

Jäskeläin

Hend: (ruotu 4): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 4): Katselmus 1758

Henr: (ruotu 4): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Henric (ruotu 4): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 6): Katselmus 1767

Johan (ruotu 6): Katselmus 1758

Oloff (ruotu 4): Katselmus 1735

KAlkuun

Kackin

Joh: (ruotu 71): Katselmus 1782

Johan (ruotu 71): Katselmus 1758, Katselmus 1795

Marckus (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 28): Katselmus 1795

Kackinen

Johan (ruotu 71): Katselmus 1767

Kaickoin

Petter (ruotu 32): Katselmus 1782

Påhl (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Kaikoin

Henr: (ruotu 64): Katselmus 1795

Johan (ruotu 29): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Oloff (ruotu 32): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 32): Katselmus 1795

Petter (ruotu 32): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 46): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 49): Katselmus 1735

Pål (ruotu 46): Katselmus 1767

Pähr (ruotu 32): Katselmus 1735

Kainolain

S: (ruotu 89): Katselmus 1795

Sam: (ruotu 89): Katselmus 1804

Kainulain

Hind: (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Joh (ruotu 71): Katselmus 1782

Sam: (ruotu 89): Katselmus 1767

Samuel (ruotu 89): Katselmus 1758, Katselmus 1782

KainuLn

Sam: (ruotu 89): Katselmus 1735

Kajanus

Isak (ruotu 56): Katselmus 1735

Kajoin

Fredrik (ruotu 7): Katselmus 1804

Kapain

Lars (ruotu 105): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Karackain

And:s (ruotu 56): Katselmus 1767

And:s (ruotu 57): Katselmus 1767

Johan (ruotu 58): Katselmus 1767

Karakain

And: (ruotu 56): Katselmus 1795, Katselmus 1804

And. (ruotu 57): Katselmus 1782

And: (ruotu 76): Katselmus 1795, Katselmus 1804

And:s (ruotu 56): Katselmus 1782

And:s (ruotu 76): Katselmus 1782

Anders (ruotu 56): Katselmus 1758

Anders (ruotu 57): Katselmus 1758

Ands (ruotu 57): Katselmus 1735

Erich (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Johan (ruotu 58): Katselmus 1758

Johan (ruotu 76): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Peer (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 57): Katselmus 1795

Per (ruotu 57): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 56): Katselmus 1735

Karhuin

Joh. (ruotu 11): Katselmus 1782

Johan (ruotu 11): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pål (ruotu 108): Katselmus 1767

Karppi

Påhl (ruotu 24): Katselmus 1795

Kasurin

Sam (ruotu 24): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Katain

Abel (ruotu 3): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Abel (ruotu 8): Katselmus 1804

Abel (ruotu 10): Katselmus 1804

Ambros: (ruotu 8): Katselmus 1795

Brusius (ruotu 8): Katselmus 1782

Daniel (ruotu 11): Katselmus 1758

Dawid (ruotu 11): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Ifwar (ruotu 10): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Ivar (ruotu 10): Katselmus 1804

Olof (ruotu 8): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Oloff (ruotu 8): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 9): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 10): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pål (ruotu 10): Katselmus 1767

Pähr (ruotu 10): Katselmus 1735

Katajain

Is: (ruotu 64): Katselmus 1735

Kaupin

Bertill (ruotu 72): Katselmus 1735

Christ. (ruotu 69): Katselmus 1782

Christ: (ruotu 70): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Dan. (ruotu 73): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Daniel (ruotu 57): Katselmus 1795

Daniel (ruotu 73): Katselmus 1795

Daniell (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

David (ruotu 57): Katselmus 1804

G: (ruotu 69): Katselmus 1795

Greels (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Grels (ruotu 69): Katselmus 1804

Grels (ruotu 71): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind. (ruotu 53): Katselmus 1735

Joh. (ruotu 57): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 70): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 71): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 88): Katselmus 1804

Johan (ruotu 70): Katselmus 1735

Johan (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Johan (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 70): Katselmus 1782

Olof (ruotu 70): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 72): Katselmus 1795

Petter (ruotu 72): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 70): Katselmus 1735

Kaupinen

Bertel (ruotu 72): Katselmus 1767

Christer (ruotu 69): Katselmus 1767

Dawid (ruotu 70): Katselmus 1767

Dawid (ruotu 73): Katselmus 1767

Grels (ruotu 71): Katselmus 1767

Johan (ruotu 70): Katselmus 1767

Lars (ruotu 57): Katselmus 1767

Petter (ruotu 57): Katselmus 1782

Petter (ruotu 70): Katselmus 1767

Kehkoin

Matts (ruotu 55): Katselmus 1767

Keinäin

Per (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Kekälein

Påhl (ruotu 115): Katselmus 1735

Kettuin

Johan (ruotu 63): Katselmus 1735

Lars (ruotu 61): Katselmus 1735

Lars (ruotu 63): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Lars (ruotu 74): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Lars (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Mats (ruotu 33): Katselmus 1758

Matts (ruotu 33): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Oloff (ruotu 33): Katselmus 1735

Peer (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (ruotu 60): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 93): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Pål (ruotu 60): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 69): Katselmus 1735

Kimalain

And: (ruotu 121): Katselmus 1804

Kinnuin

And:s (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Erich (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Peer (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Kiskin

Daniell (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Erasm: (ruotu 60): Katselmus 1767

Eric (ruotu 59): Katselmus 1804

Lars (ruotu 60): Katselmus 1782

Kiskinen

Lars (ruotu 60): Katselmus 1735

Kiättuin

Olof (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Påhl (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Thomas (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Kockoin

Matts (ruotu 5): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Nils (ruotu 24): Katselmus 1767

Pehr (ruotu 12): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 28): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 43): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 46): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 45): Katselmus 1795

Pär (ruotu 12): Katselmus 1804

Sam: (ruotu 63): Katselmus 1795

Koistin

Erich (ruotu 59): Katselmus 1767

Kolemain

Petter (ruotu 38): Katselmus 1758

Komulain

Hind: (ruotu 75): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 71): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 78): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 79): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Sam: (ruotu 72): Katselmus 1735

KomuLn

Johan (ruotu 71): Katselmus 1735

Konoin

Henr: (ruotu 53): Katselmus 1795

Olof (ruotu 52): Katselmus 1795

Korhoin

Henr. (ruotu 58): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 99): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 78): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 86): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 77): Katselmus 1795

Per (ruotu 77): Katselmus 1804

Petter (ruotu 77): Katselmus 1782

Korpin

Pål (ruotu 24): Katselmus 1804

Kosmain

Joh: (ruotu 94): Katselmus 1804

Kotain

Abel (ruotu 3): Katselmus 1795

Krögare

Isack (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

KumbuL

Hind: (ruotu 93): Katselmus 1735

Matts (ruotu 53): Katselmus 1735

Wisens (ruotu 30): Katselmus 1735

Kumbul:

Niels Matss: (ruotu 53): Katselmus 1758

Zacharias (ruotu 72): Katselmus 1758

Kumbul:n

Lars (ruotu 55): Katselmus 1767

Kumbulain

(ruotu 67): Katselmus 1804

And. (ruotu 23): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

And. (ruotu 51): Katselmus 1795, Katselmus 1804

And. (ruotu 52): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

And: (ruotu 93): Katselmus 1795, Katselmus 1804

And:s (ruotu 93): Katselmus 1782

Anders (ruotu 51): Katselmus 1782

Georg (ruotu 120): Katselmus 1804

Hend (ruotu 55): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 93): Katselmus 1758

Henr. (ruotu 56): Katselmus 1795

Hindrich (ruotu 93): Katselmus 1767

Joh: (ruotu 30): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 67): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Johan (ruotu 67): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 55): Katselmus 1758

Mats (ruotu 23): Katselmus 1758

Matts (ruotu 23): Katselmus 1767

Mich: Staffanss. (ruotu 53): Katselmus 1767

Olof (ruotu 54): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 62): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 53): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 54): Katselmus 1795

Per (ruotu 53): Katselmus 1804

Per (ruotu 54): Katselmus 1804

Petter (ruotu 54): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 118): Katselmus 1795

Pål (ruotu 118): Katselmus 1804

Wicentius (ruotu 53): Katselmus 1782

Vinc. (ruotu 30): Katselmus 1767

Wins: (ruotu 51): Katselmus 1767

Winsent (ruotu 30): Katselmus 1758

Winsetn (ruotu 51): Katselmus 1758

KumbuLn

Matts (ruotu 23): Katselmus 1735

Oloff (ruotu 54): Katselmus 1735

Kuosmain

Joh: (ruotu 94): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Joh. (ruotu 111): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 116): Katselmus 1767

Johan (ruotu 94): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 116): Katselmus 1758

Lars (ruotu 111): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Petter (ruotu 84): Katselmus 1782

Sam: (ruotu 124): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Samuel (ruotu 124): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Staff: (ruotu 116): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Staffan (ruotu 116): Katselmus 1795

Kuttilain

Olof (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Kuwaja

Erich (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Kåckarin

Olof (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Kåcko

Hendrich (ruotu 64): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 5): Katselmus 1735

Mårten (ruotu 35): Katselmus 1735

Sam (ruotu 63): Katselmus 1767

Samuel (ruotu 63): Katselmus 1758

Samuell (ruotu 63): Katselmus 1735

Kåckoin

And (ruotu 74): Katselmus 1804

Henr: (ruotu 64): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Hindrich (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Joh: (ruotu 34): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Johan (ruotu 5): Katselmus 1804

Johan (ruotu 35): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Matt (ruotu 5): Katselmus 1758

Matts (ruotu 5): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Mårt: (ruotu 35): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Mårten (ruotu 35): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Niels (ruotu 24): Katselmus 1758

Nils (ruotu 24): Katselmus 1782

Pehr (ruotu 32): Katselmus 1804

Per (ruotu 43): Katselmus 1804

Peter (ruotu 12): Katselmus 1758

Petter (ruotu 12): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 43): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 46): Katselmus 1735, Katselmus 1782

Pål (ruotu 45): Katselmus 1804

Pål (ruotu 46): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 12): Katselmus 1735

Sam: (ruotu 63): Katselmus 1804

Samuel (ruotu 63): Katselmus 1782

Kåistinen

Erik (ruotu 59): Katselmus 1758

Kålemain

Påhl (ruotu 38): Katselmus 1767

Kållioin

Bertill (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Bertill (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Kåmulain

Joh: (ruotu 79): Katselmus 1804

Johan (ruotu 71): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 78): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Kånoin

Daniel (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Hendrich (ruotu 53): Katselmus 1758

Henr: (ruotu 53): Katselmus 1804

Olof (ruotu 52): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Kånonen

Hend. (ruotu 53): Katselmus 1782

Kånåin

Henr: (ruotu 53): Katselmus 1767

Kåpåin

Hind: (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Kårhoin

Enoch (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Hend. (ruotu 58): Katselmus 1782

Mich: (ruotu 58): Katselmus 1735

Olof (ruotu 78): Katselmus 1782

Olof (ruotu 86): Katselmus 1782

Petter (ruotu 77): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Sigfred (ruotu 72): Katselmus 1767

Kårkäin

Anders (ruotu 48): Katselmus 1735

Kåskin

Erasmus (ruotu 60): Katselmus 1758

Kåsoin

Hindrich (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Kåstian

Morten (ruotu 18): Katselmus 1735

Kåstman

Erick (ruotu 59): Katselmus 1735

Kächköin

Anders (ruotu 104): Katselmus 1758

Käckoin

Johan (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Kähkoin

Ands. (ruotu 104): Katselmus 1782

Lars (ruotu 104): Katselmus 1782

Kähköin

And (ruotu 74): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Anders (ruotu 104): Katselmus 1767

Ands (ruotu 104): Katselmus 1735

Lars (ruotu 104): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Philip (ruotu 104): Katselmus 1735

Käinoin

Nils (1. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Kämäräin

Hind. (ruotu 45): Katselmus 1735

Johan (ruotu 51): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 45): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 51): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 51): Katselmus 1795

Per (ruotu 51): Katselmus 1804

Petter (ruotu 51): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Känckyin

Olof (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Kärckein

Olof (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Peer (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Per (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Kärckäin

And:s (ruotu 21): Katselmus 1767

And:s (ruotu 37): Katselmus 1782

Aron (ruotu 41): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Eric (ruotu 47): Katselmus 1795

Erich (ruotu 47): Katselmus 1782

Henr: (ruotu 36): Katselmus 1795

Jacob (ruotu 48): Katselmus 1795

Jakob (ruotu 48): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 34): Katselmus 1795

Joh: (ruotu 44): Katselmus 1782

Joh (ruotu 47): Katselmus 1767

Johan (ruotu 44): Katselmus 1795

Jöns (1. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Knut (ruotu 59): Katselmus 1795

Matts (ruotu 43): Katselmus 1767

Matts (ruotu 44): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Olof (ruotu 44): Katselmus 1767

Olof (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 110): Katselmus 1795

Petter (ruotu 41): Katselmus 1767

Petter (ruotu 110): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 42): Katselmus 1795

Påhl (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Påhl Johanss. (ruotu 41): Katselmus 1767

Pål Knutsson (ruotu 42): Katselmus 1767

Sam. (ruotu 21): Katselmus 1795

Samuel (ruotu 21): Katselmus 1782

Kärfwin

Hind: (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Kärijäin

Hemming (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Käriäin

Hendrich (ruotu 36): Katselmus 1758

Kärk:

Påhl Johansson (ruotu 41): Katselmus 1758

Kärkäin

Anders (ruotu 21): Katselmus 1758

Aron (ruotu 41): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Chnut (ruotu 42): Katselmus 1735

Hans (ruotu 43): Katselmus 1735

Henr (ruotu 36): Katselmus 1804

Henr: (ruotu 37): Katselmus 1804

Jacob (ruotu 48): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 44): Katselmus 1804

Johan (ruotu 44): Katselmus 1735

Johan (ruotu 47): Katselmus 1758

Lars (ruotu 41): Katselmus 1735

Mats (ruotu 43): Katselmus 1758

Mats (ruotu 44): Katselmus 1758

Matts (ruotu 37): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Matts (ruotu 44): Katselmus 1804

Olof (ruotu 44): Katselmus 1758

Olof (ruotu 47): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 21): Katselmus 1804

Per (ruotu 110): Katselmus 1804

Petter (ruotu 41): Katselmus 1758

Petter (ruotu 48): Katselmus 1758

Petter (ruotu 110): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 40): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 41): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 43): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Påhl (ruotu 44): Katselmus 1735

Påhl Knutsson (ruotu 42): Katselmus 1758

Pål (ruotu 42): Katselmus 1804

Pål (ruotu 43): Katselmus 1767

Pähr (ruotu 41): Katselmus 1735

Käräin

Anders (ruotu 37): Katselmus 1795

Hend: (ruotu 36): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 36): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 36): Katselmus 1735

Kättuin

Lars (ruotu 63): Katselmus 1804

Lars (ruotu 74): Katselmus 1804

Matts (ruotu 33): Katselmus 1804

Pål (ruotu 60): Katselmus 1804

Pål (ruotu 93): Katselmus 1804

LAlkuun

Ladau

(ruotu 58): Katselmus 1767

(ruotu 97): Katselmus 1782

Lagus

(ruotu 97): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Laitin

Alec: (ruotu 56): Katselmus 1804

Axel (ruotu 56): Katselmus 1795

Johan (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 86): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Laitinen

Lars (ruotu 86): Katselmus 1758

Mats (ruotu 115): Katselmus 1767

Lapalain

Joh. (ruotu 23): Katselmus 1804

LappaL

Matts (ruotu 83): Katselmus 1735

LappaL:

Anders (ruotu 30): Katselmus 1767

Lars (ruotu 6): Katselmus 1735

Lappal:n

Erich (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Joh: (ruotu 23): Katselmus 1767

Johan (ruotu 33): Katselmus 1767

Lars (ruotu 57): Katselmus 1767

Lars (ruotu 59): Katselmus 1767

Olof (ruotu 32): Katselmus 1767

Petter (ruotu 21): Katselmus 1767

Petter (ruotu 27): Katselmus 1767

Petter (ruotu 31): Katselmus 1767

Petter (ruotu 62): Katselmus 1767

Pål (ruotu 26): Katselmus 1767

Lappalain

And. (ruotu 21): Katselmus 1782, Katselmus 1804

And: (ruotu 104): Katselmus 1804

And. (ruotu 105): Katselmus 1795

And:s (ruotu 105): Katselmus 1782

Anders (ruotu 21): Katselmus 1795

Anders (ruotu 30): Katselmus 1758

Ands (ruotu 105): Katselmus 1735

Hans (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Henr. (ruotu 113): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind: (ruotu 113): Katselmus 1782

Joh. (ruotu 33): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Johan (ruotu 23): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Johan (ruotu 31): Katselmus 1735

Johan (ruotu 33): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Johan (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Johan (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Knut (ruotu 30): Katselmus 1804

Lars (ruotu 23): Katselmus 1735, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Lars (ruotu 57): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Lars (ruotu 59): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782

Lars (ruotu 62): Katselmus 1782

Mats (ruotu 83): Katselmus 1758

Matts (ruotu 11): Katselmus 1795

Matts (ruotu 83): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mattz (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Matz (ruotu 83): Katselmus 1767

Mårt: (ruotu 30): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Olof (ruotu 32): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Oloff (ruotu 32): Katselmus 1735

Peer (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Peer (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 27): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 31): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 61): Katselmus 1795

Per (ruotu 27): Katselmus 1804

Per (ruotu 62): Katselmus 1804

Petter (ruotu 21): Katselmus 1758

Petter (ruotu 27): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Petter (ruotu 31): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Petter (ruotu 62): Katselmus 1758

Petter (ruotu 113): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 26): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 62): Katselmus 1735, Katselmus 1795

Pål (ruotu 26): Katselmus 1804

Pål (ruotu 61): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 27): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 63): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 95): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 113): Katselmus 1735

Staff. (ruotu 105): Katselmus 1804

LappaLn

Anders (ruotu 30): Katselmus 1735

Matts (ruotu 51): Katselmus 1735

Lappetel:

Matts (ruotu 11): Katselmus 1767

Lappwetel:n

Elias (ruotu 2): Katselmus 1767

Lappweteläin

Matts (ruotu 11): Katselmus 1782

Lappätälein

Pähr (ruotu 2): Katselmus 1735

Lapwetelein

Hindrich (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Olof (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Lapweteläin

Olof (ruotu 11): Katselmus 1804

Lapwätälain

Mats (ruotu 11): Katselmus 1758

Lapwätäläin

Elias (ruotu 2): Katselmus 1758

LapäteLn

Olof (ruotu 88): Katselmus 1735

LapätL:

Enewald (ruotu 3): Katselmus 1735

LapätäL

Mattz (ruotu 11): Katselmus 1735

Lauckain

Sam: (ruotu 34): Katselmus 1782

Laukain

Alexander (ruotu 56): Katselmus 1782

Hend. (ruotu 38): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 38): Katselmus 1758

Henr. (ruotu 38): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henr (ruotu 56): Katselmus 1804

Jacob (ruotu 38): Katselmus 1735

Lars (ruotu 56): Katselmus 1735

Niels (ruotu 39): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Niels (ruotu 56): Katselmus 1758

Nils (ruotu 39): Katselmus 1767

Nils (ruotu 55): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 56): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 48): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 39): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 42): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Pål (ruotu 42): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 21): Katselmus 1735

S: (ruotu 34): Katselmus 1795

Sam: (ruotu 34): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1804

Samuel (ruotu 34): Katselmus 1758

Laukanen

Påhl (ruotu 39): Katselmus 1782

Lefwain

Mich. (ruotu 88): Katselmus 1782

Lefwo

Påhl (ruotu 117): Katselmus 1735

Lefwoin

Michell (ruotu 81): Katselmus 1735

Lefwäin

Michel (ruotu 81): Katselmus 1795

Nils (ruotu 81): Katselmus 1767

Leifwo

Joh: (ruotu 117): Katselmus 1804

Johan (ruotu 117): Katselmus 1795

Leifwå

Joh: (ruotu 117): Katselmus 1782

Leiwo

Påhl (ruotu 117): Katselmus 1758

Pål (ruotu 117): Katselmus 1767

Leväin

Michel (ruotu 88): Katselmus 1795

Lind

Lars (ruotu 38): Katselmus 1735

Lindberg

(ruotu 97): Katselmus 1804

Det:n (ruotu 101): Katselmus 1795

Eric (ruotu 106): Katselmus 1782

Lindh

Lars (ruotu 86): Katselmus 1804

Lipoin

Marcus (ruotu 25): Katselmus 1735

Lippoin

Eskel (ruotu 21): Katselmus 1767

Eskel (ruotu 25): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Eskell (ruotu 21): Katselmus 1735

Eskil (ruotu 25): Katselmus 1804

Eskill (ruotu 21): Katselmus 1758

Lars (ruotu 25): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Matts (ruotu 6): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Mårten (ruotu 6): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 21): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Pehr (ruotu 21): Katselmus 1804

Liutinen

Matts (ruotu 115): Katselmus 1758

Long

Samuel (ruotu 46): Katselmus 1758

Luckarin

Hemming (ruotu 114): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Joh: (ruotu 114): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Johan (ruotu 114): Katselmus 1795

Lars (ruotu 111): Katselmus 1735

Luckarinen

Pähr (ruotu 115): Katselmus 1735

Lustig

Filip (ruotu 110): Katselmus 1795

Philip (ruotu 110): Katselmus 1804

Pähr (ruotu 124): Katselmus 1735

Lyra

(ruotu 33): Katselmus 1804

S: (ruotu 92): Katselmus 1795

Sam (ruotu 92): Katselmus 1767

Samuel (ruotu 92): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Lytin

Jacob (ruotu 115): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jakob (ruotu 115): Katselmus 1782

Lång

Joh: (ruotu 46): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Johan (ruotu 46): Katselmus 1795

Sam: (ruotu 46): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Läda

Hind: (ruotu 64): Katselmus 1782

Läfwäin

Mich (ruotu 81): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Mich: (ruotu 88): Katselmus 1804

Läwäin

Niels (ruotu 81): Katselmus 1758

MAlkuun

Mackoin

Eskel (ruotu 65): Katselmus 1795

Eskell (ruotu 25): Katselmus 1782

Eskil (ruotu 25): Katselmus 1804

Eskil (ruotu 65): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Jerem. (ruotu 66): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Jeremias (ruotu 66): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782

Johan (ruotu 6): Katselmus 1758

Johan (ruotu 106): Katselmus 1735

Jöran (ruotu 66): Katselmus 1795

Olof (ruotu 65): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pehr (ruotu 66): Katselmus 1795

Per (ruotu 66): Katselmus 1804

Petter (ruotu 66): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 6): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 65): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Pål (ruotu 65): Katselmus 1767

S: (ruotu 65): Katselmus 1795

Sam (ruotu 65): Katselmus 1804

Samuel (ruotu 65): Katselmus 1782

Tmom: (ruotu 66): Katselmus 1795

Makkoin

Petter (ruotu 66): Katselmus 1782

Maklin

Jacob (ruotu 99): Katselmus 1735

Makoin

Matts (ruotu 6): Katselmus 1767

Marckain

Eskel (ruotu 25): Katselmus 1795

Mardik:

Christer (ruotu 5): Katselmus 1735

Mardikain

Abrah: (ruotu 118): Katselmus 1782

Christ: (ruotu 48): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Christ: (ruotu 98): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Christer (ruotu 48): Katselmus 1758

Gabriel (ruotu 109): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Hend: (ruotu 109): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 109): Katselmus 1758

Henr. (ruotu 109): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind: (ruotu 109): Katselmus 1735

Hindrich (ruotu 109): Katselmus 1767

Peer (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 109): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 109): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 109): Katselmus 1735

Sim: (ruotu 119): Katselmus 1804

Simon (ruotu 119): Katselmus 1795

Simon (ruotu 120): Katselmus 1782

Staff: (ruotu 104): Katselmus 1782

Staff: (ruotu 105): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 104): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795

Martikain

Staffan (ruotu 104): Katselmus 1735

Martikn

Philip (ruotu 110): Katselmus 1735

Mechelin

(ruotu 22): Katselmus 1782

(ruotu 121): Katselmus 1795

Meckelin

Jacob (ruotu 22): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Mehöin

Petter (ruotu 92): Katselmus 1767

Mekelin

Jac: (ruotu 58): Katselmus 1795

Jacob (ruotu 57): Katselmus 1795

Jacob (ruotu 58): Katselmus 1804

Metin

Matts (ruotu 122): Katselmus 1795

Mettsoin

Thomas (ruotu 66): Katselmus 1782

Metzoin

Thom: (ruotu 66): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 66): Katselmus 1758

Mietin

Joh: (ruotu 121): Katselmus 1804

Joh. (ruotu 122): Katselmus 1735

Johan (ruotu 121): Katselmus 1795

Johan (ruotu 122): Katselmus 1767

Matts (ruotu 122): Katselmus 1804

Mattz (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Mietinen

Johan (ruotu 122): Katselmus 1758

Miettin

Joh: (ruotu 122): Katselmus 1782

Molerus

(ruotu 96): Katselmus 1804

Abr: (ruotu 96): Katselmus 1758

Mollera

(ruotu 96): Katselmus 1782

Mollerus

(ruotu 96): Katselmus 1795

Abraham (ruotu 96): Katselmus 1735

Johan (ruotu 96): Katselmus 1767

Mustoin

Th: (ruotu 66): Katselmus 1804

Myckäin

Joh. (ruotu 116): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Johan (ruotu 116): Katselmus 1758, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 116): Katselmus 1735

Mähöin

Jacob (ruotu 91): Katselmus 1735, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jacob (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Jakob (ruotu 91): Katselmus 1782

Johan (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 85): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 92): Katselmus 1795

Per (ruotu 92): Katselmus 1804

Petter (ruotu 92): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 91): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Möykyin

Thomas (ruotu 96): Katselmus 1804

NAlkuun

Nefwalain

Petter (ruotu 29): Katselmus 1782

Petter (ruotu 45): Katselmus 1782

Sigfred (ruotu 5): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Nefwolain

Sigf. (ruotu 5): Katselmus 1795

Newalain

Sigf: (ruotu 5): Katselmus 1767

Nickin

Bengt (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Hind (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Nijrain

Peer (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Nirain

And: (ruotu 23): Katselmus 1804

Erich (ruotu 23): Katselmus 1782

Hans (ruotu 8): Katselmus 1735

Hendrich (ruotu 23): Katselmus 1758

Henr (ruotu 23): Katselmus 1767

Henr: (ruotu 29): Katselmus 1804

Henric (ruotu 23): Katselmus 1795

Henric (ruotu 29): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 55): Katselmus 1735

Lars (ruotu 55): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Niels (ruotu 67): Katselmus 1735

Nils (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Nirainen

Hendrich (ruotu 30): Katselmus 1758

Nirein

Henr. (ruotu 30): Katselmus 1767

Niskain

And: (ruotu 19): Katselmus 1804

And: (ruotu 37): Katselmus 1804

And:s (ruotu 14): Katselmus 1767

And:s (ruotu 19): Katselmus 1767, Katselmus 1782

And:s (ruotu 37): Katselmus 1782

Ander (ruotu 37): Katselmus 1735

Anders (ruotu 14): Katselmus 1758

Anders (ruotu 15): Katselmus 1804

Anders (ruotu 19): Katselmus 1758, Katselmus 1795

Anders (ruotu 37): Katselmus 1795

Carl (ruotu 30): Katselmus 1735

Hend: (ruotu 46): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 46): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henric (ruotu 30): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 46): Katselmus 1735

Hind: (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Hindrich (ruotu 46): Katselmus 1758

Hindrich (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Hinr: (ruotu 30): Katselmus 1804

Joh: (ruotu 14): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 19): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Johan (ruotu 14): Katselmus 1735, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Johan (ruotu 18): Katselmus 1795

Johan (ruotu 19): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1795

Johan (ruotu 82): Katselmus 1767

Lars (ruotu 60): Katselmus 1795

Matts (ruotu 15): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Nils (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 27): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 82): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Per (ruotu 27): Katselmus 1804

Per (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Petter (ruotu 27): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 82): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 19): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 27): Katselmus 1735

Rasm: (ruotu 59): Katselmus 1795

Sam: (ruotu 37): Katselmus 1767

Samuel (ruotu 37): Katselmus 1758

Nissin

And: (ruotu 68): Katselmus 1804

And:s (ruotu 68): Katselmus 1782

Anders (ruotu 68): Katselmus 1795

Matts (ruotu 68): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 67): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 64): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 67): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Olof (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Nissinen

Anders (ruotu 68): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Ands (ruotu 68): Katselmus 1735

Matts (ruotu 68): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Niels (ruotu 67): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Nils (ruotu 67): Katselmus 1767

Olof (ruotu 25): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 64): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 67): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Pål (ruotu 67): Katselmus 1767

Nissuin

Olof (ruotu 64): Katselmus 1735

Niwal:n

Petter (ruotu 45): Katselmus 1767

Niwalain

Petter (ruotu 45): Katselmus 1758

Nousiain

Lars (ruotu 34): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 35): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Oloff (ruotu 35): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 19): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782

Pål (ruotu 19): Katselmus 1767

Nåusiain

Lars (ruotu 35): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 19): Katselmus 1795

Pål (ruotu 19): Katselmus 1804

NäfwaL

Sigf: (ruotu 5): Katselmus 1735

Näfwelain

Pähr (ruotu 45): Katselmus 1735

Näwalain

Sigferd (ruotu 5): Katselmus 1758

OAlkuun

Oikarin

Sim. (ruotu 62): Katselmus 1735

Ojnåin

Johan (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Ollikain

Anders (ruotu 110): Katselmus 1782

Erich (ruotu 15): Katselmus 1767

Erick (ruotu 15): Katselmus 1735

Erik (ruotu 15): Katselmus 1758

Gabr: (ruotu 119): Katselmus 1782

Gabriel (ruotu 119): Katselmus 1758

Hendrich (ruotu 120): Katselmus 1758

Hind: (ruotu 120): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Ifwar (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Joh: (ruotu 111): Katselmus 1804

Johan (ruotu 111): Katselmus 1795

Lars (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Olof (ruotu 118): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 119): Katselmus 1735

Oloff (ruotu 118): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 106): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 114): Katselmus 1795

Per (ruotu 101): Katselmus 1804

Peter (ruotu 119): Katselmus 1758

Petter (ruotu 119): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 101): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 106): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Påhl (ruotu 110): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Påhl (ruotu 112): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 114): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782

Pål (ruotu 101): Katselmus 1767

Pål (ruotu 106): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Pål (ruotu 107): Katselmus 1767

Pål (ruotu 110): Katselmus 1767

Pål (ruotu 114): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Staff: (ruotu 11): Katselmus 1735

Staff: (ruotu 15): Katselmus 1782

Staff: (ruotu 107): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 15): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Staffan (ruotu 107): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Staffan (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Staphan (ruotu 107): Katselmus 1735

Osnabrygg

Påhl (ruotu 63): Katselmus 1795

PAlkuun

Packman

(ruotu 100): Katselmus 1804

Paldanius

(ruotu 97): Katselmus 1795

Hendrich (ruotu 88): Katselmus 1758

Hind (ruotu 88): Katselmus 1735

Is: (ruotu 88): Katselmus 1795

Isak (ruotu 88): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Joachim (ruotu 96): Katselmus 1782

Paldanus

(ruotu 96): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Panain

Joh: (ruotu 18): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Johan (ruotu 18): Katselmus 1758

Lars (ruotu 18): Katselmus 1804

Panoin

Lars (ruotu 18): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 52): Katselmus 1735

Parckoin

Joseph (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Pardain

Erich (ruotu 79): Katselmus 1767

Erik (ruotu 6): Katselmus 1735

Erik (ruotu 79): Katselmus 1758

Hend: (ruotu 91): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 8): Katselmus 1758

Hendrich (ruotu 91): Katselmus 1758

Henr (ruotu 8): Katselmus 1767

Henr. (ruotu 91): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind. (ruotu 68): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 79): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 91): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Ifwar (ruotu 78): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 28): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 52): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 105): Katselmus 1782

Johan (ruotu 28): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 52): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Johan (ruotu 84): Katselmus 1758

Johan (ruotu 104): Katselmus 1795

Johan (ruotu 105): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Joseph (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 8): Katselmus 1735, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 59): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 69): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 72): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 97): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

M: (ruotu 105): Katselmus 1795

Markus (ruotu 84): Katselmus 1767

Markus (ruotu 105): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Matts (ruotu 105): Katselmus 1804

Olof (ruotu 28): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 58): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Olof (ruotu 59): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 68): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 78): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 79): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 95): Katselmus 1782

Peer (kersantti): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 12): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 75): Katselmus 1795

Per (ruotu 75): Katselmus 1804

Petter (ruotu 75): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 7): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 10): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 58): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Påhl (ruotu 78): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 95): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 105): Katselmus 1735

Pål (ruotu 7): Katselmus 1767

Pål (ruotu 10): Katselmus 1767

Pål (ruotu 58): Katselmus 1767

Pähr (ruotu 52): Katselmus 1735

Pär (ruotu 12): Katselmus 1804

Thom: (ruotu 52): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 52): Katselmus 1758

Pechkoin

Mattz (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Pedikäin

Lars (ruotu 20): Katselmus 1782

Phil: (ruotu 100): Katselmus 1804

Pål (ruotu 41): Katselmus 1804

Pehkoin

Matts (ruotu 55): Katselmus 1758, Katselmus 1795

Pehköin

Matts (ruotu 55): Katselmus 1782

Pennain

Eric (ruotu 7): Katselmus 1804

Erich (ruotu 7): Katselmus 1782

Pennoin

Eric (ruotu 7): Katselmus 1795

Pentin

Jacob (ruotu 22): Katselmus 1795

Pål (ruotu 22): Katselmus 1804

Pentinen

Petter (ruotu 22): Katselmus 1767

Pesoin

August (ruotu 29): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Elias (ruotu 29): Katselmus 1767

Erick (ruotu 29): Katselmus 1735

Erik (ruotu 29): Katselmus 1758

Petter (ruotu 29): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Petter (ruotu 30): Katselmus 1782

Petikäin

Lars (ruotu 45): Katselmus 1735

Matts (ruotu 36): Katselmus 1735

Olof (ruotu 20): Katselmus 1735

Piedikain

Henr. (ruotu 36): Katselmus 1767

Piedikein

Lars (ruotu 20): Katselmus 1767

Piedikäin

And:s (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Hendrich (ruotu 36): Katselmus 1758

Hindrich (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 20): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Lars (ruotu 45): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Olof (ruotu 45): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 36): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 41): Katselmus 1782

Påhl (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Pål (ruotu 36): Katselmus 1804

Pirain

Anders (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Grels (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Pitkäin

Joh: (ruotu 111): Katselmus 1804

Johan (ruotu 111): Katselmus 1735, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 111): Katselmus 1795

Pål (ruotu 111): Katselmus 1804

Pittkäin

Påhl (ruotu 111): Katselmus 1782

Thom (ruotu 111): Katselmus 1782

Pjedikäin

Lars (ruotu 20): Katselmus 1795

Lars (ruotu 45): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 36): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 41): Katselmus 1795

Poikoin

Elias (ruotu 12): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 9): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Olof (ruotu 12): Katselmus 1758

Oloff (ruotu 9): Katselmus 1735

Pulcka

And. (ruotu 73): Katselmus 1782

Anders (ruotu 62): Katselmus 1795

Anders (ruotu 73): Katselmus 1795

Joh. (ruotu 26): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Pulka

And: (ruotu 62): Katselmus 1804

And: (ruotu 73): Katselmus 1804

And:s (ruotu 61): Katselmus 1782

And:s (ruotu 62): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Anders (ruotu 62): Katselmus 1758

Ands (ruotu 62): Katselmus 1735

Ellias (ruotu 73): Katselmus 1735

Johan (ruotu 26): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Olof (ruotu 61): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Oloff (ruotu 61): Katselmus 1735

Petter (ruotu 17): Katselmus 1782

Petter (ruotu 73): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pähr (ruotu 26): Katselmus 1735

Pulkin

Joh: (ruotu 26): Katselmus 1804

Matts (ruotu 17): Katselmus 1804

Pehr (ruotu 17): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 17): Katselmus 1758

Pål (ruotu 17): Katselmus 1767

Sigfred (ruotu 17): Katselmus 1735

Purain

And:s (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Gustaf (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Puranen

Christ. (ruotu 1): Katselmus 1795

Puroin

Christer (ruotu 1): Katselmus 1782

Hans (ruotu 4): Katselmus 1782

Hemming (ruotu 4): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Henrik (ruotu 4): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 1): Katselmus 1758

Pål (ruotu 1): Katselmus 1767

Pursiain

Christ: (ruotu 10): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 2): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Puruin

Christer (ruotu 1): Katselmus 1804

Hemming (ruotu 4): Katselmus 1735

Henric (ruotu 4): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 1): Katselmus 1735

Pykäläin

Hem: (ruotu 116): Katselmus 1767

Hemming (ruotu 116): Katselmus 1758

Hend. (ruotu 116): Katselmus 1782

Henr. (ruotu 116): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind: (ruotu 121): Katselmus 1735

Olof (ruotu 13): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Pyxyläin

Henr: (ruotu 47): Katselmus 1804

Påikoin

Mattz (ruotu 12): Katselmus 1735

Pächkoin

Matts (ruotu 55): Katselmus 1804

Päsoin

Erich (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Hans (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Pähr (ruotu 29): Katselmus 1735

Pässoin

Aug: (ruotu 29): Katselmus 1804

Pörsy

Pähr (ruotu 47): Katselmus 1735

Pöxyläin

Hend. (ruotu 47): Katselmus 1782

Olof (ruotu 47): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pöxölain

Henr. (ruotu 47): Katselmus 1795

RAlkuun

Radikain

Staff: (ruotu 69): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Staffan (ruotu 69): Katselmus 1782

Randain

Pehr (ruotu 41): Katselmus 1795

Randoin

Per (ruotu 41): Katselmus 1804

Petter (ruotu 41): Katselmus 1782

Rangain

Staffan (ruotu 80): Katselmus 1767

Ranström

Lor: (ruotu 96): Katselmus 1735

Lorens (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Rautaparda

Ifwar (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Olof (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Rautiain

Ifwar (ruotu 10): Katselmus 1758

Remes

Henr: (ruotu 53): Katselmus 1767

Lars (ruotu 61): Katselmus 1767

Lars (ruotu 65): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 50): Katselmus 1735, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 53): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 51): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 61): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 50): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 49): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 50): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 49): Katselmus 1782

Petter (ruotu 50): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 50): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl Mattss (ruotu 50): Katselmus 1782

Pål (ruotu 49): Katselmus 1767

Pål (ruotu 50): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Pål Mattss (ruotu 50): Katselmus 1767

Pähr (ruotu 50): Katselmus 1735

Repo

Mich: (ruotu 75): Katselmus 1804

Mich: (ruotu 90): Katselmus 1804

Michel (ruotu 75): Katselmus 1795

Michel (ruotu 90): Katselmus 1795

Michell (ruotu 75): Katselmus 1735

Richtenius

(ruotu 33): Katselmus 1782

Rictenius

(ruotu 33): Katselmus 1795

Rissain

And: (ruotu 7): Katselmus 1735

And:s (ruotu 7): Katselmus 1767

Anders (ruotu 7): Katselmus 1758

Roifwain

Joh. (ruotu 121): Katselmus 1804

Joh. (ruotu 122): Katselmus 1804

Johan (ruotu 81): Katselmus 1735

Johan (ruotu 122): Katselmus 1795

Lars (ruotu 81): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 107): Katselmus 1735

Matts (ruotu 121): Katselmus 1795

Matz (ruotu 122): Katselmus 1735

Niels (ruotu 82): Katselmus 1735

Niels (ruotu 101): Katselmus 1735

Nils (ruotu 82): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 101): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 107): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 107): Katselmus 1795

Roiwain

Lars (ruotu 107): Katselmus 1758

Roiwas

Mats (ruotu 122): Katselmus 1758

Rongain

Staff: (ruotu 80): Katselmus 1795, Katselmus 1804

RosaLn

Brusius (ruotu 24): Katselmus 1735

Rotsalain

Eric (ruotu 37): Katselmus 1804

Henr: (ruotu 87): Katselmus 1804

Henr: (ruotu 112): Katselmus 1804

Henr: (ruotu 113): Katselmus 1804

Lars (ruotu 39): Katselmus 1804

Lars (ruotu 117): Katselmus 1804

Lars (ruotu 118): Katselmus 1804

Matts (ruotu 101): Katselmus 1804

Per (ruotu 84): Katselmus 1804

Pål (ruotu 118): Katselmus 1804

Rottzalain

Peer (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Ruosalain

Ands (ruotu 124): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 112): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 113): Katselmus 1735

Lars (ruotu 117): Katselmus 1735

Olof (ruotu 118): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 38): Katselmus 1735

Pähr (ruotu 39): Katselmus 1735

Sam: (ruotu 37): Katselmus 1735

RuosaLn

Heming (ruotu 117): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 87): Katselmus 1735

Ifwar (ruotu 114): Katselmus 1735

Matts (ruotu 101): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 123): Katselmus 1735

RuotsaL:

Påhl (ruotu 3): Katselmus 1735

Ruotsalain

And: (ruotu 124): Katselmus 1804

Anders (ruotu 124): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Eric (ruotu 37): Katselmus 1795

Erich (ruotu 37): Katselmus 1782

Hans (ruotu 109): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Hemming (ruotu 113): Katselmus 1767

Hemming (ruotu 118): Katselmus 1782

Hend. (ruotu 87): Katselmus 1782

Hend. (ruotu 113): Katselmus 1782

Henr: (ruotu 87): Katselmus 1795

Henr. (ruotu 112): Katselmus 1795

Henr. (ruotu 118): Katselmus 1795

Henric (ruotu 113): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 112): Katselmus 1782

Ifwar (ruotu 123): Katselmus 1782

Joh: (ruotu 112): Katselmus 1767

Johan (ruotu 123): Katselmus 1767

Lars (ruotu 39): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Lars (ruotu 117): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Matts (ruotu 101): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Matz (ruotu 101): Katselmus 1767

Olof (ruotu 118): Katselmus 1767

Olof (ruotu 124): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 84): Katselmus 1795

Per (ruotu 109): Katselmus 1804

Peter (ruotu 3): Katselmus 1795

Petter (ruotu 3): Katselmus 1782

Petter (ruotu 87): Katselmus 1767

Petter (ruotu 124): Katselmus 1767

Philip (ruotu 109): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 1): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 7): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 117): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl (ruotu 123): Katselmus 1795

Pål (ruotu 123): Katselmus 1804

Pär (ruotu 3): Katselmus 1804

Ruotzal:

Petter (ruotu 1): Katselmus 1767

Ruotzal:n

Petter (ruotu 3): Katselmus 1767

Petter (ruotu 39): Katselmus 1767

Pål (ruotu 7): Katselmus 1767

Sam: (ruotu 37): Katselmus 1767

Ruotzalain

Anders (ruotu 124): Katselmus 1758

Hendrich (ruotu 113): Katselmus 1758

Johan (ruotu 112): Katselmus 1758

Jöran (ruotu 123): Katselmus 1758

Lars (ruotu 117): Katselmus 1758

Matts (ruotu 101): Katselmus 1758

Olof (ruotu 118): Katselmus 1758

Petter (ruotu 1): Katselmus 1758

Petter (ruotu 3): Katselmus 1758

Petter (ruotu 39): Katselmus 1758

Petter (ruotu 87): Katselmus 1758

Petter (ruotu 124): Katselmus 1758

Philip (ruotu 109): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 7): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 117): Katselmus 1758

Samuel (ruotu 37): Katselmus 1758

Ruskain

Henr: (ruotu 46): Katselmus 1767

Ryhäin

Ands (ruotu 77): Katselmus 1735

Eric (ruotu 92): Katselmus 1804

Erich (ruotu 92): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 72): Katselmus 1758

Henr. (ruotu 72): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henrich (ruotu 72): Katselmus 1782

Hind: (ruotu 72): Katselmus 1735

Lars (ruotu 75): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Lars (ruotu 92): Katselmus 1767

Lars (varusmestari): Sotilasmaakirja 1723

Pehr (ruotu 75): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 75): Katselmus 1782

Staffan (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Ryhöin

Eric (ruotu 92): Katselmus 1795

Rynäin

Bertill (ruotu 120): Katselmus 1735

Christ: (ruotu 114): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Christ: (ruotu 119): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Christer (ruotu 2): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Christer (ruotu 114): Katselmus 1782

Christer (ruotu 120): Katselmus 1782

Hend. (ruotu 118): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 118): Katselmus 1758

Hendrich (ruotu 120): Katselmus 1758

Henr: (ruotu 118): Katselmus 1795

Henr. (ruotu 119): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind: (ruotu 118): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 120): Katselmus 1767

Hindrik (ruotu 118): Katselmus 1735

Jerem. (ruotu 2): Katselmus 1795

Jeremias (ruotu 2): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Jeremmias (ruotu 2): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 114): Katselmus 1767

Johan (ruotu 114): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Matts (ruotu 108): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Olof (ruotu 119): Katselmus 1782

Philip (ruotu 119): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 120): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 121): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782

Pål (ruotu 121): Katselmus 1767

Rytkin

Pehr (ruotu 98): Katselmus 1795

Rytköin

Amb: (ruotu 94): Katselmus 1767

Ambrosius (ruotu 94): Katselmus 1758

Christ: (ruotu 9): Katselmus 1735

Christ: (ruotu 94): Katselmus 1735

Grels (ruotu 17): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Hind: (ruotu 3): Katselmus 1735

Hind: (ruotu 16): Katselmus 1735

Jeremias (ruotu 119): Katselmus 1735

Joh: (ruotu 15): Katselmus 1795

Johan (ruotu 15): Katselmus 1735, Katselmus 1804

Lars (ruotu 116): Katselmus 1735

Mats (ruotu 80): Katselmus 1758

Matts (ruotu 80): Katselmus 1767

Matts (ruotu 98): Katselmus 1735

Michel (ruotu 98): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Per (ruotu 98): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 120): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 121): Katselmus 1758

Pål (ruotu 117): Katselmus 1804

Pål (ruotu 120): Katselmus 1804

Pål (ruotu 121): Katselmus 1767

Sigfred (ruotu 16): Katselmus 1804

Sigfred (ruotu 17): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Thomas (ruotu 15): Katselmus 1758

Ryttköin

Ambr: (ruotu 94): Katselmus 1782

Grels (ruotu 17): Katselmus 1767

Petter (ruotu 98): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 121): Katselmus 1782

Sigfred (ruotu 17): Katselmus 1782

Thom: (ruotu 15): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 15): Katselmus 1782

Råifwain

Johan (ruotu 81): Katselmus 1767

Lars (ruotu 107): Katselmus 1767

Mats (ruotu 122): Katselmus 1767

Matts (ruotu 122): Katselmus 1782

Nills (ruotu 82): Katselmus 1782

Nils (ruotu 82): Katselmus 1767

Olof (ruotu 101): Katselmus 1767

Staff: (ruotu 107): Katselmus 1782

Råifwin

Johan (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Råiwain

Johan (ruotu 81): Katselmus 1758

Lars (ruotu 81): Katselmus 1782

Nils (ruotu 82): Katselmus 1758

Olof (ruotu 101): Katselmus 1758

Rångain

Påhl (ruotu 80): Katselmus 1735

Staffan (ruotu 80): Katselmus 1758

Råtsalain

Påhl (ruotu 1): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 7): Katselmus 1735

Räisäin

And:s (ruotu 13): Katselmus 1767

Anders (ruotu 13): Katselmus 1758, Katselmus 1804

Ands (ruotu 13): Katselmus 1735

El: (ruotu 38): Katselmus 1804

Elias (ruotu 38): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Hend (ruotu 47): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 47): Katselmus 1758

Henr: (ruotu 47): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jacob (ruotu 20): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jacob (ruotu 36): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jakob (ruotu 36): Katselmus 1782

Olof (ruotu 47): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 19): Katselmus 1804

Sam: (ruotu 20): Katselmus 1735

Rämes

Hendrich (ruotu 53): Katselmus 1758

Lars (ruotu 61): Katselmus 1758

Matts (ruotu 50): Katselmus 1758

Petter (ruotu 50): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 49): Katselmus 1758

Påhl (ruotu 50): Katselmus 1758

Pähr (ruotu 61): Katselmus 1735

Rämäs

Hind: (ruotu 53): Katselmus 1735

Lars (ruotu 65): Katselmus 1758

Räpo

Michel (ruotu 75): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Räsäin

And:s (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Jacob (ruotu 20): Katselmus 1782

Jacob (ruotu 36): Katselmus 1735

Räty

Joh: (ruotu 40): Katselmus 1804

Johan (ruotu 40): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Jöran (ruotu 40): Katselmus 1758

Lars (ruotu 40): Katselmus 1735

Rönckö

Joh: (ruotu 89): Katselmus 1795

Johan (ruotu 90): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Röngä

Olof (ruotu 80): Katselmus 1782

Påhl (ruotu 14): Katselmus 1735, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 16): Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Pål (ruotu 16): Katselmus 1767

Samuel (ruotu 14): Katselmus 1758, Katselmus 1782

Swen (ruotu 14): Katselmus 1767

Rönko

Mattz (ruotu 90): Katselmus 1735

Niels (ruotu 90): Katselmus 1735

Rönkö

Joh: (ruotu 89): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Joh (ruotu 90): Katselmus 1804

Johan (ruotu 89): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 90): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 92): Katselmus 1735

Mats (ruotu 90): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Matts (ruotu 85): Katselmus 1735

Matts (ruotu 90): Katselmus 1782

Vins: (ruotu 85): Katselmus 1767

Winsent (ruotu 85): Katselmus 1758

SAlkuun

Safwolain

Ifwar (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Johan (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 111): Katselmus 1767

Påhl (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Salonius

(ruotu 96): Katselmus 1795

Sastamoin

Grels (ruotu 42): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Sauckoin

Mattz (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Sawolain

Lars (ruotu 111): Katselmus 1758

Per (ruotu 104): Katselmus 1804

Saxa

Olof (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Sichwoin

Påhl (katselmuskirjuri): Sotilasmaakirja 1723

Sigwoin

Peer (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Sinius

Joh: (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Sirfwio

Per (ruotu 91): Katselmus 1804

Petter (ruotu 91): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Pähr (ruotu 91): Katselmus 1735

Staffan (ruotu 92): Katselmus 1735

Sirwio

Pehr (ruotu 91): Katselmus 1795

Sirwjo

Petter (ruotu 91): Katselmus 1758

Snickare

Abr: (ruotu 94): Katselmus 1795

Amb: (ruotu 94): Katselmus 1767

Ambrosius (ruotu 94): Katselmus 1782

Brusius (ruotu 94): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Snickarin

Abr: (ruotu 94): Katselmus 1804

Somalain

Erich (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Sonnin

Hind: (ruotu 108): Katselmus 1735

Ifwar (ruotu 108): Katselmus 1767

Isaac (ruotu 102): Katselmus 1795

Isack (ruotu 102): Katselmus 1735, Katselmus 1804

Isak (ruotu 102): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Iwar (ruotu 108): Katselmus 1758

Johan (ruotu 99): Katselmus 1735

Lars (ruotu 107): Katselmus 1735

Nils (ruotu 108): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 9): Katselmus 1804

Sonninen

Isak (ruotu 102): Katselmus 1758

Sormuin

Olof (ruotu 82): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Springberg

(ruotu 99): Katselmus 1758

Strandberg

(ruotu 98): Katselmus 1795

SuomaL

Erick (ruotu 100): Katselmus 1735

Suomal:n

Matts (ruotu 28): Katselmus 1767

Suomalain

Eric (ruotu 100): Katselmus 1795

Erich (ruotu 100): Katselmus 1782

Jöran (ruotu 100): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Matts (ruotu 28): Katselmus 1758, Katselmus 1782

SuomaLn

Matts (ruotu 28): Katselmus 1735

Sutin

Hemming (ruotu 111): Katselmus 1767

Joh. (ruotu 113): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Johan (ruotu 113): Katselmus 1735, Katselmus 1795

Sutinen

Hemming (ruotu 111): Katselmus 1758

Johan (ruotu 113): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Swennin

Hans (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Swenninen

Lars (ruotu 115): Katselmus 1758

Swenning

Lars (ruotu 115): Katselmus 1795

Swinen

Lars (ruotu 115): Katselmus 1767

Swännin

Lars (ruotu 115): Katselmus 1782, Katselmus 1804

Sånnin

Isack (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

TAlkuun

Tabel

Per (ruotu 40): Katselmus 1804

Tabell

Pehr (ruotu 40): Katselmus 1795

Petter (ruotu 40): Katselmus 1782

Tackuin

Peer (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Tanninen

Anders (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Tenhin

Lars (ruotu 40): Katselmus 1782

Påhl (1. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Tenhuin

Eric (ruotu 39): Katselmus 1795

Erich (ruotu 39): Katselmus 1767

Erick (ruotu 39): Katselmus 1735

Erik (ruotu 39): Katselmus 1758

Lars (ruotu 40): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1795

Matts (ruotu 8): Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 40): Katselmus 1735

Tenhunen

Erich (ruotu 39): Katselmus 1782

Tickain

Christ: (ruotu 9): Katselmus 1795

Christer (ruotu 9): Katselmus 1782

Elias (ruotu 20): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Ellias (ruotu 20): Katselmus 1735

Hend: (ruotu 20): Katselmus 1782

Hend. (ruotu 22): Katselmus 1782

Hend: (ruotu 34): Katselmus 1782

Hendrich (ruotu 22): Katselmus 1758

Hendrich (ruotu 34): Katselmus 1758

Henr: (ruotu 22): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Henr (ruotu 34): Katselmus 1767

Henric (ruotu 20): Katselmus 1795

Henric (ruotu 22): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 31): Katselmus 1735

Ifwar (ruotu 31): Katselmus 1735, Katselmus 1767

Iwar (ruotu 31): Katselmus 1758

L: (ruotu 38): Katselmus 1795

Lars (ruotu 31): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 38): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Nils (ruotu 24): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 25): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 31): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 100): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Oloff (ruotu 49): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 32): Katselmus 1795

Per (ruotu 32): Katselmus 1804

Petter (ruotu 25): Katselmus 1758

Petter (ruotu 32): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Påhl (ruotu 14): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 21): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 25): Katselmus 1735

Påhl (ruotu 34): Katselmus 1735, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pähr (ruotu 74): Katselmus 1735

Staffan (vänrikki): Sotilasmaakirja 1723

Tiikain

Christer (ruotu 9): Katselmus 1767

Tijkain

Christer (ruotu 9): Katselmus 1758

Elias (ruotu 98): Katselmus 1758

Ellias (ruotu 100): Katselmus 1735

Matts (ruotu 98): Katselmus 1735

Olof (ruotu 98): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Olof (ruotu 100): Katselmus 1758

Tikain

Elias (ruotu 20): Katselmus 1758

Petter (ruotu 25): Katselmus 1767

Pål (ruotu 14): Katselmus 1767

Tirikain el:r Tickain

Olof (2. rumpali): Sotilasmaakirja 1723

Tirinen

Carl (ruotu 73): Katselmus 1735

Tjkain

Elias (ruotu 98): Katselmus 1767

Olof (ruotu 98): Katselmus 1767

Olof (ruotu 100): Katselmus 1767

Toppin

Lars (ruotu 59): Katselmus 1804

Matts (ruotu 29): Katselmus 1804

Torilain

Jacob (ruotu 74): Katselmus 1758

Tossawain

Joh: (ruotu 18): Katselmus 1795

Johan (ruotu 18): Katselmus 1804

Matts (ruotu 48): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tovilain

Jacob (ruotu 74): Katselmus 1767

Joh: (ruotu 74): Katselmus 1804

Towinen

Erik (ruotu 81): Katselmus 1758

Johan (ruotu 80): Katselmus 1758

Tuofwin

Erich (ruotu 81): Katselmus 1767

Hend (ruotu 80): Katselmus 1782

Henr: (ruotu 80): Katselmus 1804

Hind: (ruotu 22): Katselmus 1735

Johan (ruotu 80): Katselmus 1735

Michell (ruotu 80): Katselmus 1735

Pehr (ruotu 81): Katselmus 1795

Per (ruotu 81): Katselmus 1804

Petter (ruotu 81): Katselmus 1782

Pähr (ruotu 81): Katselmus 1735

Tuofwinen

Johan (ruotu 80): Katselmus 1767

Tuorilain

Jacob (ruotu 74): Katselmus 1782

Tuowilain

Joh: (ruotu 74): Katselmus 1795

Tuowin

Henr. (ruotu 80): Katselmus 1795

Turpain

Lars (ruotu 44): Katselmus 1782

Turpein

Lars (ruotu 44): Katselmus 1758, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Turpiain

Lars (ruotu 44): Katselmus 1767

Olof (ruotu 44): Katselmus 1735

Turuin

Anders (ruotu 112): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Pehr (ruotu 112): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 112): Katselmus 1782

Tykert

Petter (ruotu 74): Katselmus 1758

Tåifwain

Matts (ruotu 47): Katselmus 1804

Tåssawain

Joh: (ruotu 18): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Johan (ruotu 18): Katselmus 1758

Lars (ruotu 18): Katselmus 1735

Påhl (vääpeli): Sotilasmaakirja 1723

Tänhuin

Eric (ruotu 39): Katselmus 1804

Lars (ruotu 40): Katselmus 1804

UAlkuun

Ullmain

And:s (ruotu 62): Katselmus 1767

Anders (ruotu 62): Katselmus 1758

Christer (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Elias (ruotu 103): Katselmus 1782

Joh. (ruotu 112): Katselmus 1767

Johan (ruotu 103): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 112): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Jöns (huilisti): Sotilasmaakirja 1723

Jöns (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Lars (ruotu 100): Katselmus 1767

Niels (ruotu 12): Katselmus 1758

Nils (ruotu 12): Katselmus 1767, Katselmus 1782

Olof (ruotu 100): Katselmus 1782

Petter (ruotu 100): Katselmus 1758

Petter (ruotu 112): Katselmus 1782

Påhl (majoittaja): Sotilasmaakirja 1723

Pähr (ruotu 100): Katselmus 1735

Ulmain

Elias (ruotu 103): Katselmus 1795

Eric (ruotu 103): Katselmus 1804

Olof (ruotu 100): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 112): Katselmus 1795

Per (ruotu 112): Katselmus 1804

Utriain

Påhl (ruotu 22): Katselmus 1735

VWAlkuun

Waldain

Elias (ruotu 2): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Eljas (ruotu 2): Katselmus 1782

Enewald (ruotu 3): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Eric (ruotu 3): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Westzyntius

(ruotu 105): Katselmus 1795

Wn Tawaststierna

Erich (ruotu 88): Katselmus 1735

Wäijsäin

Petter (ruotu 102): Katselmus 1782

Petter (ruotu 103): Katselmus 1782

Staff: (ruotu 102): Katselmus 1782

Wäisain

Påhl (ruotu 115): Katselmus 1758

Wäisein

Hemming (ruotu 4): Katselmus 1767

Påhl (kapteeni): Sotilasmaakirja 1723

Wäisäin

Christer (ruotu 120): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1782

Hemming (ruotu 4): Katselmus 1735, Katselmus 1758

Joh: (ruotu 43): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh (ruotu 99): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 101): Katselmus 1804

Johan (ruotu 99): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Johan (ruotu 102): Katselmus 1767

Joseph (ruotu 80): Katselmus 1782, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Krist: (ruotu 120): Katselmus 1767

M: (ruotu 106): Katselmus 1795

Matts (ruotu 106): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 4): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 13): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 102): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 103): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 106): Katselmus 1795

Per (ruotu 102): Katselmus 1804

Per (ruotu 103): Katselmus 1804

Peter (ruotu 13): Katselmus 1758

Petter (ruotu 4): Katselmus 1782

Petter (ruotu 13): Katselmus 1735, Katselmus 1767, Katselmus 1782

Petter (ruotu 103): Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 102): Katselmus 1735, Katselmus 1758, Katselmus 1767

Påhl (ruotu 106): Katselmus 1758, Katselmus 1767, Katselmus 1782, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 115): Katselmus 1735, Katselmus 1782, Katselmus 1795

Påhl (lippumies): Sotilasmaakirja 1723

Pål (ruotu 115): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Pähr (ruotu 103): Katselmus 1735

Pär (ruotu 4): Katselmus 1804

Staff: (ruotu 102): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 13): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 102): Katselmus 1795

Wäisän

Mats (ruotu 106): Katselmus 1758

Vänäin

Fredr: (ruotu 58): Katselmus 1804

ZAlkuun

Zedeen

(ruotu 95): Katselmus 1804

Zeden

(ruotu 94): Katselmus 1804

Zelberg

(ruotu 59): Katselmus 1782

Zidén

(ruotu 94): Katselmus 1795

(ruotu 95): Katselmus 1795

ÅAlkuun

Åckoin

Rasmus (luutnantti): Sotilasmaakirja 1723

Ålander

Freidd. (ruotu 29): Katselmus 1767

Gustaf (ruotu 29): Katselmus 1782, Katselmus 1795

Åsenbrygg

Påhl (ruotu 63): Katselmus 1758

Pål (ruotu 63): Katselmus 1767, Katselmus 1804

 

© Väinö Holopainen 2023