AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 77 ☰ 

Iisalmen komppania: ruotu 77<>

Ruotutalot ovat kylissä: Sonkajärvi (Iisalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Samuel Olofsson Hiltunen 26.5.1700 1
Lars Bröms 1719 15.2.1752 2
Karl Lax 16.2.1752 26.2.1763 täydennysmies 3
Mats Lik 24.10.1767 3.4.1773 4
Mickel Korg Korhonen 7.8.1773 28.3.1778 5
Lars Idström 28.3.1778 27.7.1780 ruotu 22 6
Lars Idström 14.6.1783 ruotu 89 7
Gotthard Vilhelm Järnefelt 14.6.1783 6.12.1789 ruotu 92 8
Johan Partanen 5.2.1790 16.5.1790 täydennysmies 77/78 9
David Damm Eskelinen 5.6.1790 13.9.1808 täydennysmies 77/78 10
Anders Ulv Ulmanen 1.11.1808 mainittu 1808 täydennysmies 77/78 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 77 varamies
Staffan Sirviö mainittu 1752 mainittu 1760 1
Mats Lind 1765 mainittu 1773 2
1776 lähtien ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
Lars Hirvonen mainittu 1780 mainittu 1781 3,4
Johan Partanen 1787 mainittu 1788 ruotu 77 4,5
Pål Hus 1791 mainittu 1800 5,6
Anders Ulmanen 1.11.1808 ruotu 77 6,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
Lars Broms 4.2.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Lars Bröms Savolax 18 1 3/4 (1719) 1702
Katselmus 1721 21.9.1721
Lars Bröms Safwolax 19 2 3/4 - (1719) 1702
Katselmus 1735 17.6.1735
Lars Bröms Sawol 34 16 1/6 gift (1719) 1701
Katselmus 1751 22.4.1751
Carel Lax
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Lax
Katselmus 1758 8.3.1758
Carl Lax 25 8 (1750) 1733
Katselmus 1767 21.8.1767
Lars Bröms _.7.1752 sai eron
Carl Lax _.7.1752 täydennys­mies, palkkamies _.2.1763 hylättiin
-
Katselmus 1772 3.4.1773
Matts Ljk Jorois 38 5 1/2 gift (1767) 5.4.1773 saa eron 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
- 24.10.1767
Matts Ljk 24.10.1767 otettu 3.4.1773 hylättiin
Petter Korg 23 2 gift 11 4 1/2 7.8.1773 ruotu­mies 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Korg 28.3.1778 ruotumies kotitilan hoitoon
Lars Idström orten 29 5 1/12 ogift 5 9 28.3.1778 palkka­mies 1749
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Idström orten 24 9 _ ogift 5 9 (1773) 27.7.1780 toiseksi korpraaliksi 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Mikrofilmikopio on aika epäselvä, erityisesti aukeamat joilla on ruodut 67-90
Lars Idström ruotuun 89
Gotthard Wilhelm Jernefält orten 16 1 5/6 ogift (1784) 6.6.1785 saa eron 1769
Katselmus 1788 24.9.1788
Gothard Wilhelm Järnefelt orten 17 4 5/6 ogift (1784) 1771
Katselmus 1789 5.11.1789
Gotthard Wilhelm Järnefeldt orten 18 4 11/12 ogift 6 3 (1785) 1771
Katselmus 1790 17.9.1790
Gab: v: Järnefeldt 6.12.1789 ruotuun 92
Joh Pardain 5.2.1790 täydennys­mies 77/78 16.5.1790 kuoli
David Eskelin Dam orten 22 3/4 ogift 5 0 5.6.1790 täydennys­mies 77/78 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
David Damm orten 26 5 gift 6 1 (1790) 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
David Damm orten 29 8 gift 6 1 (1790) 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
David Damm orten 32 gift 6 1 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Dafvid Damm orten 35 16 gift 6 1 (1788) 1769
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1719 1.11.1719
Lars Broms 4.2.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Lars Bröms (1719) 18 Savolax
  1 3/4 1702
Katselmus 1721 21.9.1721
Lars Bröms (1719) 19 Safwolax
  2 3/4 - 1702
Katselmus 1735 17.6.1735
Lars Bröms (1719) 34 Sawol
  16 1/6 gift 1701
Katselmus 1751 22.4.1751
Carel Lax  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Carl Lax  
 
Katselmus 1758 8.3.1758
Carl Lax (1750) 25
  8 1733
Katselmus 1767 21.8.1767
Lars Bröms  
_.7.1752 sai eron
Carl Lax _.7.1752 täydennys­mies, palkkamies
_.2.1763 hylättiin
-  
 
Katselmus 1772 3.4.1773
Matts Ljk (1767) 38 Jorois
5.4.1773 saa eron 5 1/2 gift 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
24.10.1767
Matts Ljk 24.10.1767 otettu
3.4.1773 hylättiin
Petter Korg 7.8.1773 ruotu­mies 23 11
  2 4 1/2 gift 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Korg  
28.3.1778 ruotumies kotitilan hoitoon
Lars Idström 28.3.1778 palkka­mies 29 5 orten
  5 1/12 9 ogift 1749
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Idström (1773) 24 5 orten
27.7.1780 toiseksi korpraaliksi 9 _ 9 ogift 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Mikrofilmikopio on aika epäselvä, erityisesti aukeamat joilla on ruodut 67-90
Lars Idström  
  ruotuun 89
Gotthard Wilhelm Jernefält (1784) 16 orten
6.6.1785 saa eron 1 5/6 ogift 1769
Katselmus 1788 24.9.1788
Gothard Wilhelm Järnefelt (1784) 17 orten
  4 5/6 ogift 1771
Katselmus 1789 5.11.1789
Gotthard Wilhelm Järnefeldt (1785) 18 6 orten
  4 11/12 3 ogift 1771
Katselmus 1790 17.9.1790
Gab: v: Järnefeldt  
6.12.1789 ruotuun 92
Joh Pardain 5.2.1790 täydennys­mies 77/78
16.5.1790 kuoli
David Eskelin Dam 5.6.1790 täydennys­mies 77/78 22 5 orten
  3/4 0 ogift 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
David Damm (1790) 26 6 orten
  5 1 gift 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
David Damm (1790) 29 6 orten
  8 1 gift 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
David Damm   32 6 orten
  1 gift 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Dafvid Damm (1788) 35 6 orten
  16 1 gift 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Bröms palkkamies
1733 Lars Bröms
1734 Lars Bröms
1735 Lars Bröms
1736 Lars Bröms
1737 Lars Bröms
1738 Lars Bröms
1739 Lars Bröms
1740 Lars Bröms
1741 Lars Bröms
1744 Lars Bröms
1745 Lars Bröms
1746 Lars Bröms
1747 Lars Bröms
1748 Lars Bröms
1749 Lars Bröms
1750 Lars Bröms 15.2.1750 sai eron
Carl Lax 16.2.1750 palkkamies
1751 Carl Lax
1752 Carl Lax
1753 Carl Lax
1754 Carl Lax
1755 Carl Lax
1756 Carl Lax
1757 Carl Lax
1758 Carl Lax
1759 Carl Lax
1760 Carl Lax
1761 Carl Lax
1762 Carl Lax
1763 Carl Lax 26.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 - 24.10.1767
Matts Lijk 24.10.1767 täydennysmies
1769 Matts Lijk
1770 Matts Ljk
1771 Matts Lijk
1773 Mats Lijk 3.4.1773 hylättiin
Michel Petterson Korhoin Kårg 7.8.1773 palkattu ruotumies
1775 Mich: Korg
1776 Michell Korg
1777 Michel Korg
1778 Michell Korg ruotumies 28.3.1778 kotitilan hoitoon
Lars Idstroem 28.3.1778 palkkaamaton
1779 Lars Idström
1780 Lars Idström
1781 Lars Idström
1782 Lars Idström
1783 Lars Idström 14.6.1783 ruotuun 89
-
1784 Gothard Wilhelm Järnefelt 20.9.1784 otettu
1785 Gothard Wilhelm Järnefelt
1786 Gothard Wilhelm Järnefeldt
1787 Gotthard Järnefelt
1788 Gotthard Järnefelt
1789 Goth. Vilh: Järnefeldt
1790 Gotthard Villhelm Järnefeldt 16.12.1789 ruotuun 92
Johan Pardain 5.2.1790 täydennysmies 16.5.1790 kaatui Harmalassa
David Eskelinen Damm 5.6.1790 täydennysmies
1791 David Damm
1792 David Damm
1793 Dafvid Dam
1794 Dafvid Damm
1795 David Damm
1796 Dafvid Damm
1797 Dafvid Daam
1798 Dafwid Daam
1799 Dafwit Damm
1800 Dafvid Damm
1801 David Damm
1802 Dawid Damm
1803 Dafvid Damm
1804 Dafvid Damm
1805 Dafvid Damm
1806 Dafvid Damm
1807 Dafvid Damm
1808 Dafvid Damm 13.9.1808 jäi jälkeen
Anders Ulmain Ulf 1.11.1808 täydennysmies 39

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c 7.8.1773
Mats Lijk 3.4.1773 hylättiin
Michel Petterson Korhoin Idensalmi Sokn 20 ogift 7.8.1773 tilan mies 1753
Luettelo 1774 7.3.1774
Mats Lijk 5.4.1773 hylätty
Mickel Korhoin Korg Idensalmi 20 ogift 7.8.1773 ruotumies hyväksytään 1754

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Samuel Ohlson Hilduin 26.5.1700 karkasi

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1759-1765
389 Sahlami Lars Bröms
puoliso: Christ: Huttuin
lapsia: Christina, Elisabetha
Inh: bräckl: afsk Sold, obiit
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
120 Carl Lax ikä 20
puoliso: Cath: Lappal ikä 18
lapsia: Maria, Anders Johan
har afsked
Iisalmi RK 1768-1773
I:201 Sångajärvi 3 Mats Lik s. 1736
puoliso: Mar: Taskin s. 1729
lapsia: Maria, Mats, Adam, Hemming, David, Anna
föraf
I:201 Sångajärvi 3 Michael Korhon Kårg s. 1753
Iisalmi RK 1774-1779
314 Sångajervi 3 Matts Lijk s. 1736
puoliso: Marg: Kiskin s. 1729
lapsia: Matts
afsk:
314 Sångajervi 3 Michael Kårg s. 1753
puoliso: Margar. Eskelin s. 1754
Iisalmi RK 1780-1786
434 Wita 2 Carl Lax s. 1736
Iisalmi LK 1750-1782
341 Sångajerfwi 3 Mats Ljk
lapsia: Maria, Mats, Anders, Hemming, David, Anna
Förafsk. Såld
341 Sångajerfwi 3 Mickel Korg
lapsia: Petter, Catharina, Gustaf, Elisabet
Iisalmi LK 1764-1787
397 Sångajerfwi 3 Matts Ljk
lapsia: Maria, Anna, Hemming, Dawid
förafsk: S.
Iisalmi LK 1780-1785
- Mats Ljk

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Lars Bröms
puoliso: Christina Huttuinen
lapsia: Anna, Christina, Elisabetha
Wita Carl Lax s. 1738K k. 24.2.1788
Sångajervi Mats Lik
puoliso: Maria Kiskin
lapsia: Anna
Sångajervi Michel Kårg
puoliso: Marg. Mich.dr: Eskelin Bladh s. 1754 vih. 26.4.1775
Hernejärvi Lars Idström
puoliso: Katarina Lamm s. 1773
lapsia: Carl, Laurentia
Hernejärvi
Kilpisaari 1
Gottfr. Wilh. Järnefelt s. 1770K k. 12.10.1824
puoliso: Hedvig Cath. Engdahl
lapsia: Agatha Vironica

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Iisalmi 1722 Sangajerfwj Såldat:s hustru 1734
Iisalmi 1724 Sångajerf: 3 Såld. Lars Bröms ho 2806
Iisalmi 1725 Sångaierfwj 3 Solld: Lahrs Bröms hust 2683
Iisalmi 1726 Sångaierfwj 3 Solld: Lahrs Bröms hust 2842
Iisalmi 1727 Sångaierfwj 3 Solld: Lahrs Bröms hust 1771A
Iisalmi 1728 Sångaierfwj 3 Solld: Lahrs Bröms hust 2247A
Iisalmi 1730 Sångaierfwj 3 Solld: Lahrs Bröms hust 4427
Iisalmi 1731 Sångaierfwj 3 Solld: Lahrs Bröms hust 2066A
Iisalmi 1732 Sångajerfwj 3 Såld: Lars Bröms ho 1784A
Iisalmi 1733 Sångaierf: 3 Såld: Bröms hustru 2174A
Iisalmi 1808 Songajärfvi 3 Soldat Tams hu 676

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Lars Bröms
1724_11 Lars Bröms
1724_11 Lars Bröms
1724_11 Lars Bröms
1737_2 Lars Bröms
1737_3 Lars Bröms
1737_4 Lars Bröms
1737_5 Lars Bröms
1737_6 Lars Bröms
1737_7 Lars Bröms
1737_8 Lars Bröms
1737_9 Lars Bröms
1737_10 Lars Bröms
1737_11 Lars Bröms
1737_12 Lars Bröms
1738_1 Lars Bröms
1744 Lars Bröms
1745 Lars Bröms
1746 Lars Bröms
1747 Lars Bröms
1748 Lars Bröms
1752 Carl Lax
1752b Carl Lax
1753 Carl Lax
1754 Carl Lax
1756 Carl Lax
1768 Matts Lijk 24.10.1767 otettu
1773 Michel Korg 7.8.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Iisalmen pitäjä
25.8.1752 förafskiedade Soldaten Lars Bröms Salmj 16v

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Songajerwj
Songajerwj
Songajerwj
Pähr Huttuin
Sam: Eskelinen
Ands Ryhäin
1758 Sångajerwi
Sångajerwi
Sångajerwi
Petter Huttuin
Daniel Eskelin
Petter Kårhoin
1767 Sångajärfwi
Sångajärfwi
Sångajärfwi
Petter Huttuin
Dawid Eskelin
Petter Kårhoin
1782 Sångajerfwi
Sångajerfwi
Sångajerfwi
Petter Huttuin
Dawid Eskelin
Petter Korhoin
1795 Sangajerfwi
Sangajerfwi
Sangajerfwi
Pehr Huttuin
David Eskelin
Pehr Korhoin
1804 Sångajärfvi
Sångajärfvi
Sångajärfvi
Per Huttuin
Dawid Eskelin
Per Korhoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Kalle Girs Lax Geni.com
Geni profiili: Mikko Korhonen Geni.com
Geni profiili: Lauri Kärkkäinen Bröms Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 77 varamies
-
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
Johan Pardain orten 21 1 ogift 5 11 (1787) 1767
Katselmus 1799_v 1799
Påhl Hus orten 27 9 ogift 5 11 1/2 (1790) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 77 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 23.9.1788
Ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
Johan Pardain (1787) 21 5 orten
  1 11 ogift 1767
Katselmus 1799_v 1799
Påhl Hus (1790) 27 5 orten
  9 11 1/2 ogift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
1780_v Lars Hirwåin
1781_v Lars Hirfvoin
1808_v Anders Ulmain 1.11.1808 ruotuun 77

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.2.1773
Ruodun 77 varamies
Matts Lind 38 8 (1765) 1735
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Staffan Sirfwio
1753_v Staffan Sirfwio
1754_v Staffan Sirfwio
1754b_v Staffan Sirfwiö
1754c_v Staffan Sirfwio
1756_v Staffan Sirfwio
1756b_v Staffan Sirfwio
1757_v Staffan Sirfwio
1758_v Staffan Sirfwio
1758b_v Staffan Sirfvi
1759_v Staffan Sirfwio
1760_v Staffan Sirfwio

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 76Ruotu 78

© Väinö Holopainen 2024