AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaKatselmukset → 1775 varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten katselmus 24.8.1775 (Rantasalmi)

Tässä täydennysmiesten katselmuksessa on lueteltu jokainen ruotu 1 - 124 erikseen

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Wijando,
Ångiwesi
Mats Utter Safwolax Copio Sokn Wehmasmäki by 16 1/2 ogift 9 5 1/2 palkkamies palkkamies →
2 Jyngännemi,
Läppälax
Joh: Turuin Copio 31 1/2 gift 11 vanha → vanha
3 Läppälax Petter Timoin Copio och Tofwilanlax 17 1/2 ogift 11 2/3
4 Wäisälänmäki -
5 Mardikala Henr: Johansson Lydikäin Carelen och Ilomants 13 3.7.1774 otettu 3.7.1774 otettu →
6 Pörsämäki Mårten Lappalain Idensalmi 15 1/2 ogift
7 Pörsämäki Olof Poikoin Idensalmi 17 1/2 ogift 11 1/2
8 Pörsämäki -
9 Pörsämäki,
Lapwetelä
And: Karnitz Idensallmi 18 ogift 11 4 1/2
10 Lapwetelä Thom: Hynnin Jorois 16 ogift 11 1
11 Lapwetelä -
12 Lapwetelä,
Lambajerfwi
-
13 Löytynmäki Petter Rytköin 5.4.1774 ruotusotilaaksi → 5.4.1774 ruotusotilaaksi
Abraham Suhoin 16
14 Karjala,
Pajumäki
Nils Kaupin Idensalmi 19 1/2 ogift 11 2 1/2
15 Pielawesi,
Lapwetelä
Joh: Sastamoin Idensall: 16 1/2 ogift 10 3 1/2 24.8.1775 → 24.8.1775
Gorg Pananen 18 24.8.1775 nuori mies 24.8.1775 nuori mies →
16 Pielawesi,
Taipall
Sam: Nykäin Idensalmi 15 1/2 ogift 10 1 1/4
17 Taipall,
Kåtanemi
Staff: Jauhiain Idensalmi 17 1/2 ogift 10 2
18 Lammassalo,
Kuifwanemi
Johan Pass ruotumies ruotumies →
-
19 Lammassalo,
Waraslax
-
Mats Sastamoin 17
20 Waraslax Isack Cajanus Idensallmi 16 1/2 ogift 10 2 1/4
21 Heinämäki,
Wenehmäki
Lars Nirain poistetaan → poistetaan
Petter Tickain 21 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
22 Heinämäki Sam: Mähöin Idensallmi 23 1/2 ogift 11 1 1/2
23 Heinämäki,
Läwänemi,
Lambajerwi
Brusius Rissain Idensallmi 13 1/2 ogift 9 2
24 Lambajerwi -
25 Lambajerwi Olof Hujain Idensalmi 14 1/2 ogift 9 3
26 Pahkamäki,
Rotanmäki
Gust: Pesoin Idensallmi 19 1/2 ogift 11 1 1/2
27 Rotanlax,
Rotanmäki
Elias Pärson Waldiain Idensalmi 17 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
28 Hapajerwi Thom: Loo Idensallmi 24 1/2 ogift 11 1
29 Hapajerwi -
30 Hapajerwi Pål Laukain Rautalambi 14 1/2 ogift 10
31 Hapajerwi Petter Tickain Idensalmi 20 1/2 ogift 11 1/2
32 Hapajerwi Petter Tickain Idensalmi 26 1/2 ogift 11 1
33 Hapajerwi Erich Räisäin Idensalmi 16 1/2 ogift 10 2
34 Hapajerwi,
Sullkawa,
Salmjerwi
David Hof Karelen 26 1/2 ogift 11 2
35 Sulkawa Lars Nousiain Idensall: 18 1/2 ogift 10 3 1/2 otettu otettu →
36 Sulkawa Erich Sanain Idensalmi 19 1/2 ogift 10 5
37 Sulkawa,
Tommanmäki
And: Rissain Karelen 17 1/2 ogift 9 5
38 Tommanmäki,
Niemisjerfwi,
Jåutsennemi
Hinr. Panain Idensalmi 19 1/2 ogift 10 5 5.4.1774 otettu 5.4.1774 otettu →
39 Rytköby,
Joutsennemi,
Sulkawa
Pet: Pännain Idensalmi 19 1/2 ogift 11
40 Rytkö,
Kalliojerwi
Christ: Haltuin _.7.1775 kuoli → _.7.1775 kuoli
-
41 Kalliojerwi Olof Tarwain Idensalmi 16 1/2 ogift 10 1
42 Kalliojerwi Hinr: Kähköin Idensalmi 16 1/2 ogift 11
43 Kalliojerwi,
Niemisjerwi
Joh: Räisäin Idensalmi 18 1/2 ogift 11 2
44 Niemisjerwi,
Kalliojerwi,
Kåifwujerwi
Jöran Stålt Österbotn 33 1/2 ogift 11 1/2
45 Niemisjerwi Lars Tarwain Idensalmi 16 ogift 10 1/4
46 Niemisjerwi Axel Larsson Hämäläin Tafwastehus lähn Rautalambi Sokn 15 ogift 9 2 1/4 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
47 Hautajerwi,
Niemisjerfwi
Mich: Pålsson Forss Idensalmi 13 1/2 ogift 9 4 3/4
48 Hautajerfwi Olof Tarwain Idensalmi 13 1/2 ogift 10 1 1/4
49 Kåskiby,
Åssmangi,
Remexelä
Lars Tihoin Piexämäki 17 1/2 ogift 10 5 1/4
50 Remexelä Erich Turpiain Idensalmi 19 1/2 ogift 11 2 1/4
51 Lupue,
Näländo
Matts Olofsson Turuin Carelen och Ilomants 24 ogift 3.7.1774 otettu 3.7.1774 otettu →
52 Lupue Olof Heiskain Idensalmi 17 1/2 ogift 10 5 1/4
53 Lupue,
Kiuruwesi,
Hajastaipall
Ananias Kurtelius Österboten 17 1/2 ogift 11 1/2
54 Hajastaipall,
Hajasen
Michel Michels. Ollikain Idensalmi 14 1/2 ogift 9 3 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
55 Påråwesi,
Wehmasjerfwi,
Idensallmi
And: Nirain Idensalmi 15 1/2 ogift 10 3
56 Wehmasjerwi,
Idensallmi
Joh: Komulain Idensalmi 35 1/2 ogift 11 1/2 24.8.1775 vanha → 24.8.1775 vanha
Petter Ullmain 21 24.8.1775 otettu 24.8.1775 otettu →
57 Idensallmi Erich Lappalain Kuopio 18 1/2 ogift 10 1/2 5.4.1774 otettu kelpaamaton 5.4.1774 otettu
→ kelpaamaton
58 Pardala,
Hernejerwi,
Idensallmi
Thom: Pentin Idensalmi 16 1/2 ogift 10 2 1/2 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
59 Pardala Erich Biörnström Idensall: 18 1/2 ogift 10 2 3.7.1774 otettu 3.7.1774 otettu →
60 Walkiamäki Nils Ackain Idensall: 19 1/2 ogift
61 Walkiamäki Henr Lydikain Idensall: 17 1/2 ogift 10 3 3/4
62 Hajasen,
Weremäjerwi,
Walkiamäki
Petter Hynnin Idensall: 19 1/2 ogift 11 1/4
63 Weremäjerwi Joh: Kaipoin Österbotn 17 1/2 ogift 11 1
64 Weremäjerfwi,
Sacellans bohl
Joh: Heiskain Idensalmi 17 1/2 ogift 10 3 1/2
65 Salome,
Walkiamäki
Nils Roivain Idensalmi 34 1/2 gift 11 4
66 Salome,
Martisenjerwi
Knut Philipsson Rotsalain Idensalmi 14 ogift 9 4 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
67 Martisenjerwi,
Nissila
Erich Kaipain Österbotn 15 1/2 ogift 10 1 1/2
68 Nissila Henr: Swahn Kuopio 16 1/2 ogift 10 3
69 Nissila,
Kaupila
-
70 Kaupila,
Pöria
Henr: Korhoin Idensalmi 30 1/2 gift 11 1 1/2
71 Sukewa Mich: Kaupin Idensalmi 17 1/2 ogift 10 3
72 Sukewa,
Swännimäki,
Ryhälä
-
73 Ryhälä,
Swännimäki
-
74 Swännimäki -
75 Swännimäki Erich Kasurin Idensalmi 15 1/2 ogift 10 2
76 Sångajerwi -
Hend. Kilpeläin 17 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
77 Sångajerwi -
78 Sångajerwi,
Toiwacko,
Pörsämäki
-
79 Hapajerwi Jacob Sijra Österbotn 21 1/2 gift 11 1/2
80 Laka,
Hajasen,
Päsmäri
-
81 Wehmasjerwi,
Hajasen
-
82 Sälewä -
Petter Wihawain 17 24.8.1775 otettu → 24.8.1775 otettu
83 Kårpjerwi -
84 Jummis Henr: Larsson Niskain Österbotn och Sotkamo 23 ogift 10 4 1/2 3.7.1774 otettu 3.7.1774 otettu →
85 Kilpisari,
Rutacko
-
Johan Karakain 19 24.8.1775 otettu → 24.8.1775 otettu
86 Jummis,
Warpais
-
87 Jummis -
88 Sälewä,
Hernejärwi,
Nemisjerwi
Henr. Larsson Sourulain Idensall: 15 1/2 ogift 9 4 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
89 Pätäjerwi,
Ojnasjerwi
Pett: Kårdilain Karelen 19 1/2 ogift 10 5
90 Rutacko Aron Reijoin Jorois 19 1/2 ogift 11 1 3/4
91 Rutacko Staffan Kuosmain Idensall: 17 1/2 ogift 11 1/2 31.3.1775 otettu 31.3.1775 otettu →
92 Jåckis,
Rutacko,
Wita
Benjamin Tirkoin Jorois 17 1/2 ogift 10 1 5.4.1774 otettu 5.4.1774 otettu →
93 Wita Lars Hindersson Huus Idensallmi 17 1/2 ogift 10 4 1/4 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
94 Kilpisari,
Käriänsarij
Staf: Pardain Idensallmi 14 1/2 ogift 9 3
95 Kilpisari Hinr: Huuk Idensall: 16 1/2 ogift 10 5
96 Palois Casper Eroin Carelen och Tohmajerfwi 14 1/2 ogift 10 2 1/2 27.6.1774 otettu 27.6.1774 otettu →
97 Palois -
98 Ullmala -
99 Ullmala Olof Pardain Idensallmi 17 1/2 ogift 11
100 Ullmala -
101 Ullmala,
Kiwisto
-
102 Ullmala,
Nercko
-
103 Ullmala,
Käriänsari,
Nercko
Sam: Karlberg Idensallmi 14 1/2 ogift
104 Nercko -
105 Nercko Pet: Pardain 13 1/2
106 Nercko,
Ollikala
-
107 Ollikala -
108 Ollikala -
109 Ollikala Joach: Wihavain Jorois 22 1/2 ogift 11 3
110 Ollikala Joh: Tidenberg Idensalmi 15 1/2 ogift 9 5 1/2
111 Sutela Pål Kaikein Idensalmi 18 1/2 ogift 11 4 1/2 6.8.1774 otettu 6.8.1774 otettu →
112 Sutela Pål Pålson Tickain Idensall: 12 1/2 ogift 10.1.1775 otettu 10.1.1775 otettu →
113 Sutela,
Rokoisen
Jör: Lappalain Idensall: 20 1/2 gift 11
114 Luckarila And: Kosmain Idensall: 18 1/2 ogift 10 3 1/2
115 Luckarila,
Kåppola,
Pörjälä
Lars Pardain Kuopio 15 1/2 ogift 10 3 1/2
116 Kåppola,
Pajujerwi
Joh: Påhlsson Kosmain Idensall: 14 1/2 ogift 10 5 31.3.1775 otettu 31.3.1775 otettu →
117 Pajujerwi Joh: Jåpberg Österbotn 20 1/2 ogift 10 5
118 Pajujerwi,
Kiwisto
Gabr: Ollikain 8.12.1774 ruotusotilaaksi → 8.12.1774 ruotusotilaaksi
-
119 Kiwisto,
Karfwasallmi
Joh: Wänäläin Kuopio 19 1/2 ogift 10 2
120 Karfwasallmi Lars Kåckarin Idensalmi 21 1/2 ogift 11 4
121 Karfwasallmi,
Alapitkä,
Niemismäki
-
122 Mikajerwi,
Narwanlax
Zach: Kåsoin Kuopio 20 1/2 ogift 10 4
123 Narwanlax,
Ångiwesi
Joh: Säisä sotilaaksi Pohjanmaan rykmenttiin → sotilaaksi Pohjanmaan rykmenttiin
-
124 Ångiwesi,
Alapitkä
-

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2023