AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1746

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1746

Suostuntavero 1746

Förtekning uppå Gemenas bewillningz png: af Kong: Maij:ts Safwolax Lähns Infanterie Regemente samt Idensalmj Compagnie

Randasallmj 30.6.1747

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa
2 Matts Giök 8
3 Lars Blom 8
4 Johan Kåstfält 8
5 Hemming Pillgren 8
6 Lars Biörklund 8
7 Erich Sunman 8
8 Kasper Juhlberg 8
9 Lars Tjhlman 8
10 Anders Kronholm 8
11 -
12 Lars Bränman 8
13 Olof Hielmberg 8
14 Olof Tålijn 8
15 Christer Högberg 8
16 Matts Issbeck
17 Ifwar Argilander 8
18 Johan Dunder 8
19 Erich Lund 8
20 Lars Marjn 8
21 Matts Wäckström 8
23 Lars Isskan 8
24 Påhl Utter 8
25 Petter Stadig 8
26 Simon Sörman 8
27 Olof Swensk 8
28 Petter Flink 8
29 Bengt Kiärman 8
30 Påhl Linqwist 8
31 Petter Grönlund 8
32 Petter Ståhlberg 8
33 Carl Snickare 8
34 Nils Bållström 8
35 Anders Ljman 8
36 Berendt Joh: Linback
37 Michel Bergman 8
38 Lars Torberg 8
39 Staffan Hurtig 8
40 Petter Koussman 8
41 Johan Lindbom 8
42 Hindrich Lapp 8
44 Anders Carell 8
45 Gust: Wihlm Törne 4
46 Johan Forsberg 8
47 Måns Ahlgren 8
48 Josep Åhlbom 8
49 Hindrich Öhrnberg 8
50 Elias Nyberg 8
51 Matts Talqwist 8
52 Hemming Asp 8
53 Samuel Nyman 8
54 Erich Flygare 8
55 Nils Nirberg 8
56 Petter Lundberg 8
57 Dawid Lindberg 8
58 Erich Rickberg 8
59 -
60 Olof Pihlman 8
61 Abram Haman 8
62 Påhl Tihl 8
63 Johan Keittolin 8
65 Gustaf Ståhlberg 8
66 Michell Sahlberg 8
67 -
68 -
69 Påhl Lustig 8
70 Olof Förman 8
71 Markus Stranberg 8
72 Petter Nederfors 8
73 Anders Merlin 8
74 Zachris Hellberg 8
75 Jacob Sahlman 8
76 Johan Ickroth 8
77 Lars Bröms 8
78 Olof Järnskoo 8
79 Jeremias Elg 8
80 Christer Fagerlund 8
81 And:s Häggqwist 8
82 Staffan Järnberg 8
83 Olof Råberg 8
84 Jöran Swanberg 8
86 Georg Hiort 8
87 Lars Realman 8
88 Jacob Pont: Tawastierna 8
89 Johan Lindrot
90 Johan Hielte 8
91 Ands Hagelberg 8
92 Johan Hägg 8
93 Carl Fick 8
94 Johan Gröndahl
95 Staffan Renhorn 8
96 Olof Weckman 8
97 Påhl Kiählberg 8
98 Hend: Grönmark 8
99 Johan Pardon 8
100 Erich Åkersten 8
101 Philip Rotberg 8
102 Olof Örn 8
103 Hend. Sparf 8
104 Thomas Biörn 8
105 Carl Sandberg 8
107 Petter Kubin 8
108 Anders Mahlberg 8
109 Matts Storm 8
110 Jacob Karlberg 8
111 Olof Rosenberg 8
112 Hemming Ullman 8
113 -
114 Bertill Brun 8
115 Påhl Ahlström 8
116 Johan Dahlman 8
117 Petter Rönström 8
118 Olof Sahlström 8
119 Thomas Ickman 8
120 Johan Bock 8
121 Ifwar Frimodig 8
122 And:s Nöttberg 8
123 Jacob Lillia 8
124 Påhl Kåhlberg 8
125 Anders Nederström 8

Lähde: Nide 8829 Astia

© Väinö Holopainen 2023