AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkat → Ruotutalot 1795

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1795

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen
1 Viando Christ. Puranen
Påhl Ruotsalain
Ongivesi Olof Hujanen
2 Jungannemi Jerem. Rynäin
Leppälax Elias Waldain
Påhl Pursiain
3 Leppälax Eric Waldain
Peter Ruotsalain
Abel Kotain
4 Väisälänmäki Henrik Puroin
Henr. Jäskeläin
Pehr Wäisäin
5 Mardickala Matts Asikain
Matts Kockoin
Sigf. Nefwolain
6 Pörsämaki Påhl Mackoin
Matts Lippoin
7 Pörsämäki Påhl Pardain
Eric Pennoin
Påhl Ruotsalain
8 Pörsänmäki Lars Pardain
Matts Tenhuin
Ambros: Katain
9 Pörsänmäki Mårt: Asikain
Christ: Tickain
Lappwetelä Olof Poikoin
10 Lappwetelä Påhl Katain
Ifvar Katain
Påhl Katain
11 Lappwetelä Matts Lappalain
David Katain
Johan Karhuin
12 Lappwetelä Elias Poikoin
Lambajerfvi Pehr Kockoin
Pehr Pardain
13 Löytömäki Olof Pykäläin
Lars Ihalain
Pehr Wäisäin
14 Löytöjerfwi Påhl Röngä
Karjala Johan Niskain
Pajumäki Påhl Tickain
15 Pjelavesi Joh: Rytköin
Matts Niskain
Lappwetelä Staffan Ollikain
16 Pjelavesi Påhl Ikäheimo
Taipal Påhl Röngä
Johan Huttuin
17 Taipal Sigfred Rytköin
Pehr Pulkin
Kotoniemi Matts Jauhiain
18 Lammassalo Vice Past. Gummerus
Johan Niskain
Kuifwanniemi Joh: Tossavain
19 Lammassalo Anders Niskain
Johan Niskain
Waraslax Påhl Nåusiain
20 Waraslax Lars Pjedikäin
Jacob Räisäin
Henric Tickain
21 Heinämäki Sam. Kärckäin
Anders Lappalain
Olof Lippoin
22 Heinämäki Christ. Ikäheimo
Henric Tickain
Waraslax Jacob Pentin
23 Heinämäki Lars Lappalain
Levanjemi And: Kumbulain
Lambajerfvi Henric Nirain
24 Lambajerfwi Påhl Karppi
Nils Tickain
Sam Kasurin
25 Lambajerfwi Eskel Lippoin
Nils Tickain
Eskel Marckain
26 Ruotanmäki Joh: Pulcka
Påhl Lappalain
Pahkamäki Joh: Huttuin
27 Ruotanmäki Chr: Huttuin
Pehr Lappalain
Ruotanlax Pehr Niskain
28 Hapajerfwi Joh: Junduin
Pehr Kackin
Olof Pardain
29 Hapajerfwi Henric Nirain
August Pesoin
Gustaf Ålander
30 Hapajerfwi Henric Niskain
Joh: Kumbulain
Mårt: Lappalain
31 Hapajerfwi Pehr Lappalain
Kiuruwesi Olof Tickain
Lars Tickain
32 Kiuruwesi Pehr Kaikoin
Pehr Tickain
Olof Lappalain
33 Kiuruvesi Joh: Lappalain
Capel: Rictenius
Matts Kettuin
34 Kiuruvesi Påhl Tickain
Salmijerfwi S: Laukain
Sulkawa Joh: Kärckäin
35 Sulkawa Lars Nåusiain
Mårt: Kåckoin
Staff: Hyfvöin
36 Sulkava Henr: Kärckäin
Jacob Räisäin
Påhl Pjedikäin
37 Sukewa Anders Käräin
Tommamäki Anders Niskain
Eric Ruotsalain
38 Tommamäki Henr: Laukain
Niemisjerfwi L: Tickain
Joutsenniemi Elias Räisäin
39 Joutsenniemi Lars Ruotsalain
Rytky Påhl Laukain
Sulkawa Eric Tenhuin
40 Rytky Lars Tenhuin
Johan Räty
Kalliojerfwi Pehr Tabell
41 Kalliojerfwi Aron Kärckäin
Pehr Randain
Påhl Pjedikäin
42 Kalliojerfwi Påhl Kärckäin
Thomas Auwin
Påhl Laukain
43 Kalliojerfwi Joh: Wäisäin
Pehr Kockoin
Niemisjerfwi Pehr Hyfvöin
44 Lars Turpein
Matts Kärckäin
Koivujerfwi Johan Kärckäin
45 Koivujerfwi Lars Pjedikäin
Lars Kämäräin
Påhl Kockoin
46 Niemisjerfvi Johan Lång
Henr. Niskain
Pehr Kockoin
47 Hautjerfwi Henr. Räisäin
Henr. Pöxölain
Eric Kärckäin
48 Hautjerfwi Olof Hyfwöin
Jacob Kärckäin
Matts Tossavain
49 Koskis And. Hyfvärin
Osmangi Lars Hyfvärin
Remexelä Pehr Remes
50 Remexelä Påhl Remes
Pehr Remes
Matts Remes
51 Lupus And. Kumbulain
Pehr Kämäräin
Näländö Nils Remes
52 Lupus And. Kumbulain
Joh: Pardain
Olof Konoin
53 Lupus Henr: Konoin
Kiuruwesi Matts Remes
Hajais Pehr Kumbulain
54 Hajastaipal Pehr Kumbulain
Hajais Lars Junduin
And: Huttuin
55 Wehmasjerfvi Nils Laukain
Porowesi Lars Nirain
Idensalmi Matts Pehkoin
56 Wehmasjerfwi Henr. Kumbulain
Idensalmi Axel Laitin
And: Karakain
57 Idensalmi Jacob Mekelin
Pehr Karakain
Daniel Kaupin
58 Idensalmi Jac: Mekelin
Olof Pardain
Hernejerfwi Henr. Korhoin
59 Pardala Rasm: Niskain
Lars Pardain
Knut Kärckäin
60 Walkiamäki Påhl Kettuin
Lars Niskain
Joh: Heiskain
61 Walkiamäki Pehr Lappalain
Nils Remes
Joh: Huttuin
62 Walkiamäki Påhl Lappalain
Anders Pulcka
Wieremajerfwi Olof Kumbulain
63 Wjeremajerfwi Lars Kettuin
Påhl Osnabrygg
Sam: Kockoin
64 Wjeremajerfvi Olof Nissin
Henr: Kaikoin
Indelt Cap: Bohl
65 Walkiamäki Lars Remes
Salahmi S: Mackoin
Eskel Mackoin
66 Salahmi Jöran Mackoin
Martisenjerfvi Pehr Mackoin
Tmom: Mackoin
67 Martisenjerfvi Joh: Kumbulain
Nissilä Olof Nissin
Nils Nissin
68 Nissila Olof Pardain
Matts Nissin
Anders Nissin
69 Nissila Staff: Radikain
Kaupila And: Huofwin
G: Kaupin
70 Kaupila Joh: Kaupin
Olof Kaupin
Christ: Kaupin
71 Sukewa Joh: Komulain
Grels Kaupin
Johan Kackin
72 Sukewa Lars Pardain
Svännimäki Pehr Kaupin
Ryhälänmäki Henr: Ryhäin
73 Ryhälänmäki Daniel Kaupin
Anders Pulcka
Swännimäki Joh: Heiskain
74 Svännimäki Lars Kettuin
Joh: Tuowilain
And: Kähköin
75 Svännimäki Pehr Ryhäin
Michel Repo
Pehr Pardain
76 Sangajerfwi Thoma Hattuin
And: Heiskain
And: Karakain
77 Sangajerfwi Pehr Huttuin
David Eskelin
Pehr Korhoin
78 Sangajerfwi Olof Hyfvärin
Pörsamäki Joh: Komulain
Toivacko Olof Korhoin
79 Hapajerfwi Joh: Eskelin
Pehr Eskelin
Joh: Komulain
80 Päsmäre Henr. Tuowin
Hajais Staff: Rongain
Laka Joseph Väisäin
81 Wehmasjerfwi Pehr Tuofvin
Michel Lefwäin
Lars Roifvain
82 Sälevä Nils Roifvain
Mich: Hynyin
Pehr Niskain
83 Sälevä Matts Lappalain
Korpjerfwi Henr. Heiskain
Johan Jutin
84 Jummis Jöran Heiskain
Pehr Ruotsalain
Henr: Heiskain
85 Kilpsari Lars Mähöin
Rutacko Thom: Huttuin
Olof Huttuin
86 Jummis Lars Laitin
Warpais Pehr Haloin
Olof Korhoin
87 Jummis Hemming Hynnin
Michel Hynnin
Henr: Ruotsalain
88 Härnejerfwi Sergts Boställe
Njemisjerfwi Is: Paldanius
Sälevä Michel Leväin
89 Petäjerfwi S: Kainolain
Joh: Rönckö
Ojnasjerfwi Eric Huttuin
90 Rutacko Christ: Hynyin
Michel Repo
Johan Rönckö
91 Rutacko Henr. Pardain
Pehr Sirwio
Jacob Mähöin
92 Rutacko Pehr Mähöin
Jokis Eric Ryhöin
Wita S: Lyra
93 Wita Anders Huttuin
Påhl Kettuin
And: Kumbulain
94 Kilpisari Ingen: Zidén
Karjansari Joh: Kuosmain
Kilpisari Abr: Snickare
95 Kilpisari Serg. Järnefeldts Arf:
Matts Ackoin
Ingenieur Zidén
96 Kilpisari Pehr Hynnyin
Palois Cap: Molleri Arf:
Assessor Salonius
97 Palois Prosten Lagus
Lars Pardain
Befalln. Paldanius
98 Ulmala Ingen. Strandberg
Pehr Rytkin
Christ. Mardikain
99 Ulmala Magist. Gummerus
Joh: Korhoin
Joh: Wäisäin
100 Ulmala Olof Ulmain
Olof Tickain
Eric Suomalain
101 Ulmala Det:n Lindberg
Matts Ruotsalain
Kivisto Påhl Ollikain
102 Ulmala Staffan Wäisäin
Isaac Sonnin
Nercko Pehr Wäisäin
103 Ulmala Elias Ulmain
Käriansari Lars Heiskain
Nercko Pehr Wäisäin
104 Nercko Lars Kähköin
Johan Pardain
Staffan Mardikain
105 Nercko M: Pardain
Ingen. Westzyntius
And. Lappalain
106 Nercko M: Wäisäin
Pehr Wäisäin
Ollikala Pehr Ollikain
107 Ollikala Staffan Ollikain
Staffan Roifvain
Lars Hynyin
108 Ollikala Anders Haloin
Nils Sonnin
Lars Hynyin
109 Ollikala Henr. Mardikain
Pehr Mardikain
Hans Ruotsalain
110 Ollikala Pehr Kärckäin
Filip Lustig
Anders Hujain
111 Ollikala Johan Ollikain
Sutela Johan Pitkäin
Påhl Pitkäin
112 Sutela Pehr Turuin
Henr. Ruotsalain
Pehr Ulmain
113 Sutela Henr. Lappalain
Johan Sutin
Ruokoisen Henric Ruotsalain
114 Luckarila Johan Luckarin
Christ: Rynäin
Pehr Ollikain
115 Luckarila Lars Swenning
Koppola Påhl Wäisäin
Pöriälä Jacob Lytin
116 Pajujerfwi Henr. Pykäläin
Johan Myckäin
Koppola Staffan Kuosmain
117 Pajujefwi Påhl Ruotsalain
Lars Ruotsalain
Johan Leifwo
118 Pajujerfwi Henr: Rynäin
Henr. Ruotsalain
Kiwisto Påhl Kumbulain
119 Karfvasalmi Henr. Rynäin
Christ: Rynäin
Simon Mardikain
120 Karfwasalmi Påhl Rynäin
Alapitkä Iwar Hilduin
Njemismäki Påhl Rytköin
121 Michajerfwi Matts Roifvain
Narvalax Johan Mietin
Karfwasalmi Mechelin
122 Michajerfwi Johan Roifvain
Narvalax Matts Metin
Joh: Hardikain
123 Narwalax Nils Hilduin
Johan Hilduin
Tölwa Påhl Ruotsalain
124 Ongiwesi Anders Ruotsalain
Olof Ruotsalain
Alapitkä Sam: Kuosmain

Lähde: Pääkatselmus 1795

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023