AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hääraha 1767b

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1768

Hääraha 1767b

Förtekning öfwer Soldater och Volentairer wid Kong: Safwolax Regemente och Idensalmi Compag: hwilka komma at erlägga Bröllops giärden för år 1768

Idensalmi 25.2.1769

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
3 Olof Blom 16
5 Lars Sund 16
6 Petter Wän 16 2.4.1768 (otettu)
7 Johan Mört 16
8 Johan Leijon 16 - 10.6.1768 (kuoli)
9 Jöran Turck 16
10 Iwar Kyhl 16
11 Matts Steg 16
13 Henric Gummerus 16 (vapaaehtoinen)
14 Kasper Warg 16
15 Pål Talgren 16 2.4.1768 (otettu)
16 Matts Isbeck 16
17 Johan Borg 16
19 Jacob Lund 16
20 Johan Wass 16
21 Lars Palm 16
23 Petter Sjk 16
24 Olof Brandt 16
25 Henrick Hielm 16
26 Jacob Joh: Sahlsteen 16 (vapaaehtoinen)
29 Petter Liten 16
30 Petter lamb 16
31 Nils Hinric Gummerus 16 (vapaaehtoinen)
32 Dafwid Hoof 16 22.1.1768 (otettu)
33 Ambrosius Snickare 16
35 Eljas Liman 16
38 Lars Rusk 16
39 Johan Torn 16
40 Nils Giök 16
41 Thomas Frisk 16
42 Olof Nöigd 16
45 Henrick Ek 16
46 Pål Fors 16
47 Staffan Tarf 16 31.12.1767 (otettu)
48 Carl Gust: Brundert 16 (vapaaehtoinen)
51 Henrick From 16
52 Erich Ström 16
53 Pål Ung 16
54 Lars Lust 16
55 Gustaf Hend: Nirberg 16
56 Carl Johan Jernefelt 16 (vapaaehtoinen)
59 Eljas Winberg 16
61 Anders Bök 16
62 Carl Reinh: Ladau 16 (vapaaehtoinen)
63 Hendrick Lapp 16 31.12.1767 (otettu)
64 Hendrick Heit 16
66 Daniel Paij 16 15.4.1768 (otettu)
67 Hendrick Qwistberg 16
68 Michel Hägg 16
69 Anders Parf 16
71 Adam Lind 16
73 Christer Ståhl 16
74 Olof Ask 16
75 Anders Kamp 16
76 Staffan Mård 16
77 Matts Lijk 16 24.10.1767 (otettu)
78 Olof Waar 16 27.12.1767 (otettu)
79 Samuel Elg 16
80 Johan Waan 16 10.10.1767 (otettu)
81 Petter Laaf 16
84 Nils Reen 16
85 Anders Walk 16
87 Eskel Bohm 16
89 Joh: Henr: Åberg 16 (vapaaehtoinen)
90 Michel Blad 16
91 Johan Strömberg 16
92 Henrick Huck 16
94 Johan Gröndahl 16
95 Iwar Huuss 16
96 Petter Hast 16
97 Adam Miss 16 12.12.1767 (otettu)
98 Pål Falk 16
99 Johan Pardon 16
100 Claes Magn: Jägerhorn 16
101 Johan Balk 16
102 Gust: Reinholt Jägerhorn 16
103 Petter Blek 16 - 26.5.1768 (kuoli)
104 Johan Wirfwel 16
105 Hendrick Tråll 16
109 Erich Jum 16 12.12.1767 (otettu)
110 Johan Marck 16
111 Hendrick Rijk 16
112 Lars Last 16
116 Petter Dahlman 16
117 Lars Ruth 16
118 Olof Sahlström 16
120 Lars Winck 16
121 Iwar Ahl 16
122 Lars Brask 16
124 Matts Kåck 16 1.3.1768 (otettu)

Lähde: Nide 8906 Astia

© Väinö Holopainen 2023