AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1753 varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1753

Vaateraha 1753

Förteckning hvar eftter Wargiärnings Manskapet wid Safwolax Infanteri Regmente och Idensalmj Compagnie komma at niuta Beklädning peningar för År 1753

Iisalmi 14.12.1754

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Johan Rautiain 3:10:16
2 Pär Rytköin 3:10:16
3 Ifwar Katain - 28.2.1754 (hylätty)
4 Matts Storm - 28.2.1754 (hylätty)
5 Hendrich Kållioin 3:10:16
6 Lars Pardain - 28.2.1754 (hylätty)
7 Brusius Pardain 3:10:16
8 Erich Julckuin - 28.2.1754 (hylätty)
9 Jöran Turunen 3:10:16
10 Ifwar Kyllöin 3:10:16
11 Matts Pardain 3:10:16
12 Lars Pardain 3:10:16
13 Erich Gråsten 3:10:16
14 Michell Kasurin 3:10:16
15 Petter Högberg 3:10:16
16 Samuel Kasurin 3:10:16
17 Johan Borgman 3:10:16
18 Johan Rytköin - 28.2.1754 (hylätty)
19 Lars Nousiain 3:10:16
20 Elias Rahikain 3:10:16
21 Lars Niranen 3:10:16
22 Elias Rytköin 3:10:16
23 Johan Lappalain 3:10:16
24 Olof Pardain 3:10:16
25 Hindr: Ollikain 3:10:16
26 Mats Kärman - 28.2.1754 (hylätty)
27 Johan Lappalain 3:10:16
28 Gabr. Mardickain 3:10:16
29 Johan Kiuru 3:10:16
30 Petter Tickain 3:10:16
31 Gustaf Karpin 3:10:16
32 Petter Ståhl - 28.2.1754 (hylätty)
33 Hendrich Forsberg 3:10:16
34 Anders Kärckäin 3:10:16
35 Lars Lind 3:10:16
36 Johan Räisäin - 28.2.1754 (hylätty)
37 Jöran Ruotzalain 3:10:16
38 Lars Panain 3:10:16
39 Johan Tuofwin 3:10:16
40 -
41 -
42 Hendrich Lappal:n 3:10:16
43 Olof Kärckäin - 28.2.1754 (hylätty)
44 Hendr. Kainulain 3:10:16
45 Lars Ackain 3:10:16
46 Johan Kärckäin - 28.2.1754 (hylätty)
47 Staffan Tarfwoin 3:10:16
48 Lars Kåstman 3:10:16
49 Petter Kåmulain 3:10:16
50 Erich Ruotzalain 3:10:16
51 Pål Ruotzalain 3:10:16
52 Erich Lappalain 3:10:16
53 Petter Kinnuin 3:10:16
54 Lars Kumbulain 3:10:16
55 Hendrich Oxman 3:10:16
56 -
57 Petter Kaupin - 28.2.1754 (hylätty)
58 Olof Ollikain 3:10:16
59 Johan Pardain 3:10:16
60 Michel Mardikain - 28.2.1754 (hylätty)
61 Petter Mardikain 3:10:16
62 Jacob Karpin 3:10:16
63 Lars Sourulain 3:10:16
64 Pål Katain - 28.2.1754 (hylätty)
65 Hendrich Kettuin - 28.2.1754 (hylätty)
66 Daniel Pajain - 28.2.1754 (hylätty)
67 Petter Pöxyläin 3:10:16
68 Olof Kettuin 3:10:16
69 -
70 Daniel Kaupin 3:10:16
71 Matts Kackinen - 28.2.1754 (hylätty)
72 Michel Kaupin 3:10:16
73 -
74 Matts Bofwilan 3:10:16
75 Anders Kainulain 3:10:16
76 Markus Kackinen 3:10:16
77 Staffan Sirfwio 3:10:16
78 Samuel Pardain 3:10:16
79 -
80 -
81 Olof Hardikain - 29.9.1753 (vangittuna Kajaanissa)
82 -
83 Matts Turunen 1:21:8 1.8.1753 (otettu)
84 Nils Realman 3:10:16
85 Pål Rönckö 3:10:16
86 -
87 Christer Rytköin 3:10:16
88 -
89 -
90 Michel Eskelin 3:10:16
91 Hemming Hynnin 3:10:16
92 Matts Rönckö 3:10:16
93 Lars Huttuin 3:10:16
94 Michel Huttuin 3:10:16
95 -
96 Olof Utter - 29.9.1753 (vangittuna Kajaanissa)
97 Mårten Lind 3:10:16
98 Hindr. Käckoin (palkkamies) - 28.2.1754 (hylätty)
99 Hendrich Hilduin 3:10:16
100 Petter Lapp 3:10:16
101 -
102 Hendrich Kumbul: 1:21:8 1.8.1753 (otettu)
103 Petter Waldain 3:10:16
104 Johan Wirfwel 1:21:8 - 22.3.1754 (sotilaaksi)
105 Pål Tickanen 3:10:16
106 Pål Mietinen - 28.2.1754 (hylätty)
107 Elias Berg 3:10:16
108 Lars Tihlman 3:10:16
109 Hemming Rytköin 3:10:16
110 Johan Mardikain 3:10:16
111 Pål Heiskain 3:10:16
112 Anders Ruotzalain 3:10:16
113 Bertel Ruotzalain 3:10:16
114 Johan Hilduin 3:10:16
115 Petter Lydikäin 3:10:16
116 Hendrich Pitkäin - 28.2.1754 (hylätty)
117 Nils Hilduin 3:10:16
118 Pål Wänäläin - 28.2.1754 (hylätty)
119 Matts Pitkäin - 28.2.1754 (hylätty)
120 Lars Wirfwell 3:10:16
121 Thomas Safwol:n - 28.2.1754 (hylätty)
122 -
123 Petter Kumbulain 3:10:16 - 3.9.1753 (sotilaaksi)
124 Lars Rynänen 3:10:16

Lähde: Nide 8848 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023