AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1760 varamiehet

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1760

Suostuntavero 1760

Förtekning uppå wargiärning Manskapets, wid Kong: Safwolax Infanterie Regmente och Idensalmi Compagnie, Bewillnings afgift, för år 1760

Mikkeli 27.1.1761

Digitoidussa kuvissa sivut ovat epäjärjestykessä

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Johan Rautio 1
2 Mats Ryttköin 1
3 -
4 Nils Lappalain 1
5 Henrich Koljoin 1
6 Henrich Ruotzal:n 1
7 Brusius Pardain 1
8 Henrich Puroin 1
9 Jöran Turuin 1
10 Ifwar Kyllöin 1
11 -
12 Lars Pardain 1
13 Erich Gråsten 1
14 Michel Kasurin 1
15 Petter Högberg 1
16 Samuel Kasurin 1
17 Johan Borgman 1
18 -
19 Lars Nousiain 1
20 Elias Rahkain 1
21 Johan Kåmulain 1
22 Elias Ryttköin 1
23 Johan Lappalain 1
24 -
25 Mats Lappalain 1
26 -
27 Johan Lappalain 1
28 -
29 -
30 Petter Tickain 1
31 Gustaf Karpinen 1
32 -
33 -
34 Anders Känköin 1
35 Pål Kasurin 1
36 Olof Lund 1
37 Staffan Ruotzalain 1
38 Lars Panain 1
39 Johan Towinen 1
40 -
41 Pål Huskain 1
42 Henrich Lappalain 1
43 -
44 -
45 Lars Ackain 1
46 -
47 Staffan Tarfwoin 1
48 Lars Kostman 1
49 Staffan Kåmulain 1
50 Erich Ruotzalain 1
51 Pål Ruotzalain 1
52 Mats Kainulain 1
53 Petter Kinnuin 1
54 Lars Kumbulain 1
55 Henrich Oxanen 1
56 Johan Kåmulain 1 27.3.1760 (otettu)
57 -
58 Olof Ollickain 1
59 Johan Pardain 1
60 Mats Mardickain 1
61 Petter Mardickain 1
62 Jacob Karpinen 1
63 Lars Sourulain 1
64 -
65 Nils Råifwain 1
66 Daniel Pajain 1
67 -
68 Olof Huttuin 1
69 -
70 Daniel Kaupin 1
71 -
72 -
73 -
74 -
75 Anders Kåmulain 1
76 Marckus Kackinen - 8.1.1760 (kotitilan hoitoon)
77 Staffan Sirfwio 1
78 Samuel Pardain 1
79 -
80 -
81 Petter Lefwäin 1
82 -
83 Mats Turuin 1
84 Nils Realman 1
85 - 1
86 Pål Kårhoin 1
87 Christer Ryttkoin 1
88 Erich Junduin 1
89 Mats Eskelin 1
90 Anders Walkoin 1
91 Hemming Hynninen 1
92 -
93 Lars Huttuin 1
94 Michel Huttuin 1
95 -
96 Petter Huttuin 1
97 Gustaf Bowilain 1
98 -
99 Christer Hyfwärin 1
100 Petter Lapp 1
101 Petter Nirain 1
102 Henrich Kumbulain 1
103 -
104 -
105 -
106 Samuel Berg 1
107 Elias Berg 1
108 Lars Tihlman 1
109 Henrich Ryttköin 1
110 Johan Mardikain 1
111 Pål Heiskain 1
112 Anders Ruotzalain 1
113 Petter Ruotzalain 1
114 Johan Hilduin 1
115 Petter Lydikäin 1
116 Pål Ollikain 1
117 Nils Hilduin 1
118 -
119 -
120 Lars Wirvel 1
121 Thomas Safwolain - _.7.1760 (karkasi)
122 -
123 -
124 Lars Rynäin 1

Lähde: Nide 8875 Astiakuvakuva

© Väinö Holopainen 2023