AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaPalkat → Ruotutalot 1804

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1804

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen
1 Viando Christer Puruin
Påhl Ruotsalain
Ångivesi Olof Hujain
2 Jyngänniemi Jeremias Rynäin
Leppälax Elias Waldain
Johan Hatain
3 Eric Waldain
Pär Ruotsalain
Abel Katain
4 Väisälänmäki Henric Puruin
Henric Jäskeläin
Pär Wäisäin
5 Mardikala Johan Kåckoin
Matts Kåckoin
Sigfred Nefvalain
6 Pörsamäki Påhl Mackoin
Samuel Aufwin
Samuel Aufwin
7 Påhl Pardain
Eric Pennain
Fredrik Kajoin
8 Lars Pardain
Matts Tenhuin
Abel Katain
9 Mårt: Asikain
Påhl Sonnin
Påhl Katain
10 Leppälax Påhl Katain
Ivar Katain
Abel Katain
11 Lappwetelä Olof Lapweteläin
Dawid Katain
Johan Karhuin
12 Elias Poikoin
Lambajärwi Pär Kockoin
Pär Pardain
13 Löytynmäki Staffan Wäisäin
Matts Ihalain
Anders Räisäin
14 Löytynjärfvi Påhl Röngä
Karjala Johan Niskain
Pajumäki Påhl Tickain
15 Pjelawesi Johan Rytköin
Anders Niskain
Lapwetela Staffan Ollikain
16 Taipal Sigfred Rytköin
Staffan Ikäheimo
Johan Huttuin
17 Sigfred Rytköin
Matts Pulkin
Kotanemi Matts Jauhiain
18 Lammassalo Vice Past Gumeri arf:
Kuivaniemi Johan Tossavain
Lars Panain
19 Lammassalo And: Niskain
Påhl Räisäin
Varaslax Pål Nåusiain
20 Waraslax Lars Piedikäin
Jacob Räisäin
Elias Tickain
21 Heinämäki Pehr Kärkäin
And: Lappalain
Pehr Lippoin
22 Christ: Ikäheimo
Henr: Tickain
Varaslax Pål Pentin
23 Heinämäki Joh. Lapalain
Lefwänemi And: Kumbulain
Lambajerfvi And: Nirain
24 Pål Korpin
Nils Tickain
Sam: Kasurin
25 Eskil Lippoin
Nils Tickain
Eskil Mackoin
26 Ruotamäki Joh: Pulkin
Pål Lappalain
Pahkamäki Hem: Huttuin
27 Rotanmäki Christ: Huttuin
Per Lappalain
Rotanlax Per Niskain
28 Hapajärwi Joh: Janduin
Pehr Kockoin
Olof Pardain
29 Hapajärwi Henr: Nirain
Aug: Pässoin
Matts Toppin
30 Hinr: Niskain
Joh: Kumbulain
Knut Lappalain
31 Pehr Lappalain
Kiuruvesi Olof Tickain
Lars Tickain
32 Pehr Kåckoin
Per Tickain
Olof Lappalain
33 Joh: Lappalain
Pastor Lyra
Matts Kättuin
34 Påhl Tickain
Salmijervi Sam: Laukain
Sulkawa Joh: Kåckoin
35 Lars Nousiain
Mårt: Håckain
Staff. Hyvöin
36 Henr Kärkäin
Jacob Räisäin
Pål Piedikäin
37 Henr: Kärkäin
Temniomäki And: Niskain
Eric Rotsalain
38 Temmomeki Henr. Laukain
Niemisjärvi Lars Tickain
Joutsnjemi El: Räisäin
39 Lars Rotsalain
Rytky Påhl Laukain
Sulkawa Eric Tänhuin
40 Rytky Lars Tänhuin
Joh: Räty
Kalljajärfvi Per Tabel
41 Kalljojärfvi Aron Kärkäin
Per Randoin
Pål Pedikäin
42 Kaljåjärfwi Pål Kärkäin
Th: Aufwin
Pål Laukain
43 Kalljojärfvi Joh Väisäin
Per Kåckoin
Nemisjarfvi Per Hyfvöin
44 Nemisjärwi Lars Turpein
Matts Kärkäin
Kåivujärvi Joh: Kärkäin
45 Lars Piedikäin
Kålljojärvi Lars Kämäräin
Pål Kåckoin
46 Niemisjärfvi Joh: Lång
Henr: Niskain
Pål Kåckoin
47 Hautajärfwi Henr Räisäin
Henr: Pyxyläin
Matts Tåifwain
48 Olof Hyfvoin
Jacob Kärkäin
Matts Tossavain
49 Kaskis And: Hywärin
Åsmangi Lars Hyvärin
Remexelä Pehr Remes
50 Pål Remes
Pehr Remes
Matts Remes
51 Lupuve And: Kumbulain
Per Kämäräin
Näländö Nils Remes
52 Lupuve And: Kumbulain
Joh: Pardain
Olof Kånoin
53 Henr: Kånoin
Kiuruvesi Matts Remes
Hajais Per Kumbulain
54 Hajastaipal Per Kumbulain
Hajas Lars Junduin
And: Huttuin
55 Vehmasjärvi Nils Laukain
Porowesi Lars Nirain
Idensalmi Matts Pächkoin
56 Vehmasjärvi Henr Laukain
Idensalmi Alec: Laitin
And Karakain
57 Joh: Kaupin
Per Karakain
David Kaupin
58 Jacob Mekelin
Pardala Fredr: Vänäin
Heinajärvi Henr: Korhoin
59 Pardala Eric Kiskin
Lars Pardain
Lars Toppin
60 Valkiamäki Pål Kättuin
Lars Heiskain
Joh: Heiskain
61 Pål Lappalain
Nils Remes
Joh: Huttuin
62 Per Lappalain
And: Pulka
Veremäjärvi Olof Kumbulain
63 Lars Kättuin
Pål Åsenbrygg
Sam: Kåckoin
64 Olof Nissin
Henr: Kåckoin
Indels Kapitens Bohl
65 Valkiamäki Lars Remes
Salahme Sam Mackoin
Eskil Mackoin
66 Jerem: Mackoin
Martisenjärvi Per Mackoin
Th: Mustoin
67 Kumbulain
Nissilä Olof Nissin
Nils Nissin
68 Olof Pardain
Matts Nissin
And: Nissin
69 Staff Radikain
Kaupila And: Hofwin
Grels Kaupin
70 Joh: Kaupin
Olof Kaupin
Christ Kaupin
71 Sukeva Joh: Komulain
Grels Kaupin
Joh: Kaupin
72 Lars Pardain
Svänimäki Joh: Heiskain
Ryhälämeki Henr Ryhäin
73 Ryhälänmäki Dan: Kaupin
And: Pulka
Svännimäki Joh: Häiskain
74 Lars Kättuin
Joh: Tovilain
And Kåckoin
75 Pehr Ryhäin
Mich: Repo
Per Pardain
76 Sångajärfvi Th: Huttuin
And: Heiskain
And: Karakain
77 Per Huttuin
Dawid Eskelin
Per Korhoin
78 Olof Hyfwöin
Pörsämäki Joh: Komulain
Toivacko Olof Korhoin
79 Hapajärfwi Joh: Eskelin
Per Eskelin
Joh: Kåmulain
80 Päsmari Henr: Tuofwin
Hajais Staff: Rongain
Luka Joseph Väisäin
81 Vehmasjärfvi Per Tuofvin
Mich: Läfwäin
Lars Roifvain
82 Sutela Nils Roifvain
Mich: Hynnin
Pehr Niskain
83 Sälevä Matts Lappalain
Kårpijerfwi Henr: Heiskain
Joh: Jutin
84 Jumis Jöran Heiskain
Per Rotsalain
Henr: Heiskain
85 Kilpisari Lars Mähöin
Rutacko Th: Huttuin
Olof Huttuin
86 Jumis Lars Lindh
Warpais Per Haloin
Olof Korhoin
87 Jumis Henr: Heiskain
Mich: Hynnin
Henr: Rotsalain
88 Nerko Joh: Kaupin
Nemisjärfvi Savela Mich: Läfväin
89 Pätajärwi Sam: Kainolain
Joh: Rönkö
Oinasjärwi Eric Huttuin
90 Rutacko Christ: Hynnin
Mich: Repo
Joh Rönkö
91 Henr: Pardain
Per Sirfvio
Jacob Mähöin
92 Per Mähöin
Jockis Eric Ryhäin
Vita Samuel Lyra
93 Wita And: Huttuin
Pål Kättuin
And: Kumbulain
94 Kilpisari Ingenör Zeden
Abr: Snickarin
Käriänsari Joh: Kosmain
95 Kilpisari Rust:M: Järnefelt
Matts Ackain
Ingenör Zedeen
96 Per Hynnin
Palois Capiten Moleri arf:
Thomas Möykyin
97 Docktor Lagus
Lars Pardain
Bef: Man Lindberg
98 Ulmala Ingenör Böjsman
Per Rytköin
Christ: Mardikain
99 Magist Gumerus
Joh: Korhoin
Joh: Väisäin
100 Olof Ulmain
Ing: Packman
Phil: Pedikäin
101 Joh: Väisäin
Matts Rotsalain
Kiwisto Per Ollikain
102 Ulmala Staff: Väisäin
Isack Sonnin
Nercko Per Väisäin
103 Ulmala Eric Ulmain
Käriänsari Lars Heiskain
Nerko Per Väisäin
104 Lars Kähköin
Per Savolain
And: Lappalain
105 Staff. Lappalain
Matts Pardain
Staff: Mardikain
106 Matts Väisäin
Påhl Väisäin
Ollickela Pål Ollikain
107 Staff: Ollikain
Påhl Roifvain
Henr: Hynnyin
108 Ollickala And: Haloin
Nils Sonnin
Indelt Capellans Bohl
109 Henr: Mardikain
Pehr Mardikain
Per Ruotsalain
110 Per Kärkäin
Philip Lustig
And: Hujain
111 Joh: Ollikain
Sutela Joh: Pitkäin
Pål Pitkäin
112 Pehr Turuin
Henr: Rotsalain
Per Ulmain
113 Henr: Lappalain
Joh: Sutin
Rokoisen Henr: Rotsalain
114 Luckarila Joh: Luckarin
Christ: Rynäin
Pål Ollikain
115 Lars Svännin
Koppola Pål Väisäin
Pajujärfvi Jacob Lytin
116 Henr: Pykäläin
Joh: Myckäin
Koppola Staff: Kuosmain
117 Pajujärvi Pål Rytköin
Lars Rotsalain
Joh: Leifvo
118 Pajujärfvi Pål Rotsalain
Lars Rotsalain
Kivisto Pål Kumbulain
119 Karfvasalmi Henr: Rynäin
Christ: Rynäin
Sim: Mardikain
120 Georg Kumbulain
Alapitkä Ifv: Hilduin
Niemismäki Pål Rytköin
121 Mikajärfvi Joh. Roifvain
Narvanlax Joh: Mietin
Karfvasalmi And: Kimalain
122 Mikajärwi Joh. Roifvain
Narvanlax Matts Mietin
Joh: Hardikain
123 Nils Hilduin
Hemming Hilduin
Tölfvä Pål Ruotsalain
124 Ångivesi And: Ruotsalain
Olof Ruotsalain
Alapitkä Sam: Kuosmain

Lähde: Pääkatselmus 1804

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023