AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1735

Savon rykmentti: Juvan komppania

Virkatalot ja torpat 1735

Virkatalot

Förtekning af Jockas Compagnie på de Frijhetz åhr som Öfwer och under Officerare på deras Boställe och Lähningz Hemman åtniutit sampt hwad Byningzhielp och ärsättning der Bekommit och hwad ännu återstår

Palkka Nimi Talo
Capiteins Indelning Bertold Philip Schulte Boställe Lipsala uti Jockas Sochn
Lieutnantz Indelning Capitein Isack Tigerstedt Boställe Häurylä utj Jorois Sochn
Fendrichs Indelning Lieutnant Jacob Böisman Boställe Hyfwärilä utj Sulkawa Sochn
Fälltwäbels Indelning Michel Svartz Boställe Järfwenpä
Sergiantz Indelning Erich Barkhusen Boställe Murdois
Munsterskrifware Indelning Auditeur Johan Burtz Boställe Ahola
Förare Indelning Hendrich Poppius Boställe Sulkawa
Fourier Indelning Jacob Schanström Boställe Maiwala
Rustmästare Indelning Peer Stenberg Boställe Lahnalax

Sotilastorpat

Förtekning af Safwolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Jockas Compagnie Beträffande Såldate Torpställens Beskaffenhet. Nembl:

Kuvaus Lukumäärä
Valmiita ilman peltoja (Färdige uthan åcker) 10
Ei ole aloitettu (Intet påbegynt) 100
Tarvitsevat korjausta tai kokonaan uusia korvaavia rakennuksia (Behöfwa reparation och där i bland några med nyia Huuss i de Gamlass ställe) 27
137

Lähde: Pääkatselmus 1735SSHY

© Väinö Holopainen 2023