AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1735

Savon rykmentti: Juvan komppania

Pääkatselmus 16.6.1735 (Juva)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Pylkälä,
Laukala
Johan Simoin Safolax 37 22 gift
2 Kaihumäki Olof Täitin 21.12.1734 hylättiin → 21.12.1734 hylättiin
Petter Laitin Safolax 35 10 gift 25.12.1734 ruodusta 35 25.12.1734 ruodusta 35
3 Wechmais Johan Hämäläin Safolax 24 7 gift
4 Wechmais,
Taipall,
Männimäki
Olof Swart Safolax 22 6 gift
5 Rångala,
Safoniemi,
Warparanda
Påhl Sutarin Safolax 40 21 gift
6 Rångala Thåmas Gråbäck 21.12.1732 → 21.12.1732
Nils Jaroin Safolax 20 2 1/2 gift
7 Härkälä,
Pajala
Anders Lustig 20.5.1734 → 20.5.1734
Michel Lustig Safolax 20 1 gift
8 Oinola,
Lamala
Samuel Ilfwoin Safolax 26 7 1/2 gift
9 Kaskis,
Pyrinmäki
Anders Rimpin 2.9.173_ → 2.9.173_
Johan Dukat Safolax 23 5 ogift
10 Pyrymäki,
Håttila
Petter Haman _.3.1729 hylättiin → _.3.1729 hylättiin
Adam Bark Safolax 25 5 gift _0.5.1729 _0.5.1729 →
11 Mattila,
Kaskis
Petter Härköin Safolax 39 10 gift
12 Såinemj,
Ylewesi
Petter Brandin 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Johan Säloin Safolax 16 1 ogift
13 Läskilennemj,
Hetajerfi
Anders Lautiain Safolax 39 12 gift
14 Läskilennemj,
Hetajerfi
Petter S_nberg _.3.1729 → _.3.1729
Staffan Hallin Safolax 23 6 gift 18.5.1729 18.5.1729 →
15 Såpala Eskell Pylkein Safolax 25 5 1/2 gift 17.3.1729 17.3.1729 →
16 Kåikala,
Weisälä,
Pajusallmi
Jonas Aufin 16.6.1730 ruodusta 116 9.2.1733 ruotuun 2_ 16.6.1730 ruodusta 116
→ 9.2.1733 ruotuun 2_
Påhl Glada Safolax 28 1 gift 15.1.1734 15.1.1734 →
17 Måtula,
Worenen,
Hetaierfwi
Olof Segerberg 1.6.1734 siirrettiin ruotuun 5_ → 1.6.1734 siirrettiin ruotuun 5_
Johan Maarain 1.2.1730 21.12.1734 hylättiin 1.2.1730 →
21.12.1734 hylättiin
Lars Huskoin Safolax 31 gift 11.5.1735 11.5.1735 →
18 Randois,
Wäisälä
Matz Läskin Safolax 35 1 1/2 gift
19 Narila,
Randois
Johan Räisein Savolax 43 10 gift
20 Randois,
Narila,
Pöllilä
Jacob Loo 11.12.1734 ruotuun 63 → 11.12.1734 ruotuun 63
Påhl Haikarain Savolax 20 ogift 16.5.____ 16.5.____ →
21 Ahola,
Koikala
Håkan Bergström 21.12.1734 hylättiin → 21.12.1734 hylättiin
Anders Likoin Savolax 24 gift _.5.1735 _.5.1735 →
22 Läskilä Oluf Käione _.6.1732 kuoli → _.6.1732 kuoli
Mårten Giers Savolax 22 2 1/2 ogift 30.9.1732 30.9.1732 →
23 Läifwola Nils Sparri 21.12.1732 → 21.12.1732
Johan Liukoin Savolax 21 2 1/2 ogift 21.12.1732 21.12.1732 →
24 Härkälä,
Hetajerfwi
Jacob Schmidt 23.11.17__ varusmestariksi henkikomppaniaan → 23.11.17__ varusmestariksi henkikomppaniaan
Oluf Lundberg Wästgiöta 36 19 gift 12.12.17__ 12.12.17__ →
25 Hämola,
Lefwola
Johan Läskin Savolax 39 11 gift
26 Hallola,
Ahola,
Kåikala
Hindrich Pafvilain Savolax 40 11 gift
27 Haikarala Tomas Höfverin Savolax 40 17 gift
28 Mäckys,
Pojois
Håkan Ryberg 1.7.1729 ruotuun 64 → 1.7.1729 ruotuun 64
Gustaf Lind 22.7.1729 vapaaehtoinen 3.1.1730 Pieksämäen komppaniaan 22.7.1729 vapaaehtoinen →
3.1.1730 Pieksämäen komppaniaan
Mårten Malman 1.10.1730 vapaaehtoinen 21.9.1732 ruotuun 116 1.10.1730 vapaaehtoinen →
21.9.1732 ruotuun 116
Jonas Aufvin Savolax 36 5 gift 21.9.1732 ruodusta 16 21.9.1732 ruodusta 16
29 Påjois,
Mäckys
Lars Purhoin 28.2.173_ → 28.2.173_
Tomas Orre Savolax 28 1 gift 28.2.173_ 28.2.173_ →
30 Påjois,
Täifwala
Michel Ilfwoin Savolax 33 8 gift
31 Haikarala,
Kåskintaipal,
Jockela
Johan Läskin Savolax 34 11 gift
32 Kangasby Abel Pitkein 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Hindrich Biörn Savolax 24 1 ogift 30.7.1734 30.7.1734 →
33 Kangasby,
Kiettula
Tomas Oinin Savolax 30 8 gift
34 Täifwala Oluf Kardin Savolax 22 6 ogift 18.1.1729 18.1.1729 →
35 Ollikala Petter Laitin 21.12.1734 ruotuun 2 → 21.12.1734 ruotuun 2
Petter Afvenström Savolax 20 1/2 ogift 21.12.1734 21.12.1734 →
36 Hatzola,
Näringe
Anders Wästerin Savolax 38 10 1/2 gift
37 Hatzoila,
Ollikala
Anders Kaipiain Savolax 30 10 1/2 ogift
38 Hatzoila,
Näringe
Petter Härköin Savolax 34 10 gift
39 Näringe Petter Kandain Savolax 27 7 1/2 gift
40 Aufwila,
Maiwala
Knut Snickare Savolax 38 10 1/2 gift
41 Maiwala,
Kaskis
Adam Parandain Savolax 42 8 1/2 gift
42 Murdois,
Remojerfwi
Mårten Peckurin Savolax 34 8 1/2 gift
43 Remojerfwi Hindrich Leinon 21.12.1734 hylättiin → 21.12.1734 hylättiin
Matz Pulkin Savolax 22 gift 17.5.1735 17.5.1735 →
44 Tackela Hindrich Karialain 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Påhl Höök Savolax 20 1 ogift 20.5.1734 20.5.1734 →
45 Toikala,
Remojerfvi
Petter Hulberg 15.5.1734 kuoli → 15.5.1734 kuoli
Staffan Rysse Savolax 15 1/2 ogift 21.9.173_ 21.9.173_ →
46 Pitkelax Elias Uimin Savolax 32 8 gift
47 Yllewäsi Tufve Staberg _.3.1729 → _.3.1729
Bengt Brofelt Öster giötland 48 24 gift 1.4.1729 ruodusta 62 1.4.1729 ruodusta 62
48 Kilpola,
Knutilanmäki
Clement Welloin _.3.1729 → _.3.1729
Matz Täifvain Savolax 23 5 ogift 22.7.1729 22.7.1729 →
49 Murdois,
Kosmala
Erich Kiskin Savolax 32 7 1/4 gift
50 Lehikola,
Yllewäsi
Erich Lehikoin Savolax 26 6 gift
51 Worema,
Hyttis
Gabriel Kaukoin Savolax 29 11 ogift
52 Worema,
Remojerfi
Lars Weisein Savolax 30 8 gift
53 Narila,
Händile
Nils Sorm_ Savolax 24 7 gift
54 Karjama Anders Matzko_
Olof Segerberg Wästgiöta 39 19 gift 1.7.1734 1.7.1734 →
55 Pitkelax,
Pulkila
Staffan Pullkinen Savolax 38 11 gift
56 Pitkelax,
Ylöwäsi
Påhl Såloin Savolax 28 10 gift
57 Pulkila,
Ollikala,
Kariama
Thomas Teitin Savolax 30 11 gift
58 Pitkälax Matz Marain _.4.1732 kuoli → _.4.1732 kuoli
Matz Heikin 1.9.1732 2.2.1734 kuoli 1.9.1732 →
2.2.1734 kuoli
Johan Modig Savolax 32 1 ogift 2.2.1734 2.2.1734 →
59 Pitkälax Olof Lundberg 13.11.1733 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 24 → 13.11.1733 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 24
Johan Halföre Savolax 30 1 gift 3.6.1734 3.6.1734 →
60 Pylkilä,
Roukola
Matz Ollikain Savolax 33 11 gift
61 Roukula,
Yllewäsi
Erich Pulkin Savolax 39 11 gift
62 Pylkilä Bengt Brofelt 1.4.1729 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 47 → 1.4.1729 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 47
Staffan Flink Savolax 20 6 ogift 29.7.1729 29.7.1729 →
63 Yllewäsi,
Soinemi
Paul Läskin 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Matz Tarkiain 20.5.1734 21.12.1734 hylättiin 20.5.1734 →
21.12.1734 hylättiin
Jacob Lood Savolax 32 12 gift 21.11.1734 ruodusta 20 21.11.1734 ruodusta 20
64 Soinemi,
Samula
Petter Pussin _.3.1729 → _.3.1729
Håkan Ryberg Wästgiöta 38 19 gift 1.7.1729 ruodusta __ 1.7.1729 ruodusta __ →
65 Pitkelax Oluf Halt Savolax 33 12 ogift
66 Soinemi Jeremias Jernskoo Savolax 34 12 gift
67 Näringe,
Worema,
Kaskis
David Hulkoin Savolax 43 12 gift
68 Toikala,
Wächmäis,
Täifwala
Hans Kiempe Wästgiöta 36 14 gift
69 Käihula,
Lautyla
Karl Blom _.3.1729 → _.3.1729
Matz Hämäläin Savolax 20 4 1/2 gift 18.1.1730 18.1.1730 →
70 Pylkilä,
Kilpola
Johan Prus _.3.1729 → _.3.1729
Hindrich Pedikein Savolax 28 5 gift 10.4.1729 10.4.1729 →
71 Maiwala,
Worema,
Täifwala
Anders Täifvan Savolax 33 12 gift
72 Maiwala,
Pitkelax
Jacob Peckurin Savolax 28 7 1/4 gift
73 Kaskis,
Järfwenpä,
Männimäki
Jonas Siöman _.3.1729 → _.3.1729
Johan Räf Savolax 23 6 gift
74 Mattila,
Mäckys,
Härkulanemi
Anders Tirroin _.3.1729 → _.3.1729
Anders Oinoin Savolax 23 5 ogift _.1.1730 _.1.1730 →
75 Kaislajerfwi,
Rångala,
Marilanemi
Matz Pohak Savolax 31 12 ogift
76 Sywäis,
Wätilä
Magnus Hielman Wiborg 33 18 gift
77 Kärisalo,
Kaitais
Oluf Tärvon Savolax 38 11 gift
78 Karisalo Petter Kåpponen 21.12.1734 → 21.12.1734
Anders Liflender Savolax 19 1/2 ogift 21.12.1734 21.12.1734 →
79 Kåtkelax Johan Pajain Savolax 38 7 1/3 gift
80 Kåtkelax Lars Pursiain Savolax 38 12 gift
81 Kåtkelax Christer Hyrelein Savolax 26 7 gift
82 Kåtkelax,
Katiselax
Mårten Lattunen Savolax 31 11 gift
83 Katiselax Staffan Kutvoin Savolax 31 11 1/2 gift
84 Katiselax Samuel Sutinen 21.12.1734 → 21.12.1734
Lars Räisinen Savolax 25 gift 26.5.1735 26.5.1735 →
85 Jåroisnemi,
Katiselax
Hindrich Kåpoin _.3.1729 → _.3.1729
Påhl Hipsoin Savolax 21 6 ogift _.3.1729 _.3.1729 →
86 Rokujerfwi Christer Hyfverin Savolax 38 22 gift
87 Jåroisnemi Oluf Kaupin Savolax 24 6 gift 22.7.1729 22.7.1729 →
88 Jåroisnemi Lars Pentinen _.3.1729 → _.3.1729
Matz Friberg Savolax 26 6 gift _.3.1729 _.3.1729 →
89 Ruokonemi Lars Hackelpik 20.5.1734 → 20.5.1734
Oluf Hynninen Savolax 28 1 gift 20.5.1734 20.5.1734 →
90 Hyrilä Oluf Killunen Savolax 35 12 gift
91 Hyrilä,
Ruokonemi
Matz Lapvetelein Savolax 40 12 gift
92 Hyrilä Elias Assikain Savolax 34 12 gift
93 Kaitais Petter Andikain Kiekholm 62 36 gift
94 Häurilä Anders Pijk Ingermanland 42 22 gift
95 Häurila Jonas Boman _.3.1729 → _.3.1729
Johan Frisk Savolax 26 5 1/2 gift 15.9.1729 15.9.1729 →
96 Häurila Mårten Hild__ _.3.1729 → _.3.1729
Christer Markain Savolax 22 5 gift 18.1.1730 18.1.1730 →
97 Sywais,
Häurila
Anders Aholain Savolax 29 11 gift
98 Wätila Petter Jäppinen Savolax 40 22 gift
99 Sywais Oluf Karialain Savolax 37 12 gift
100 Mawäsi Påhl Kyllönen Savolax 37 12 gift
101 Mawäsi Pehr Tamain 21.12.1732 → 21.12.1732
Christoffer Swartz Narven 26 2 ogift 21.12.1732 21.12.1732 →
102 Mondulamäki Nils Janhoin 21.12.1734 → 21.12.1734
Ture Tureson Savolax 20 1/2 ogift 21.12.1734 21.12.1734 →
103 Mondulamäki Påhl Suhoin 21.12.1732 → 21.12.1732
Matz Mondoin Savolax 21 2 1/2 ogift 21.12.1732 21.12.1732 →
104 Safwonemi Oluf Hildunen Savolax 34 11 1/2 gift
105 Safwonemi Jonas Enebom Wästgiöta 39 18 gift
106 Kaitais,
Lahnalax
Jöran Lamain Savolax 31 12 gift
107 Kaitais Påhl Wirolain Savolax 39 12 gift
108 Kaitas Nils Händuin Savolax 29 10 gift
109 Säfwema Anders Brask Savolax 25 6 1/2 ogift
110 Kaitais Simon Utterberg Savolax 22 6 gift
111 Kaitais Petter Häuri_ _.3.1729 → _.3.1729
Johan Andikain Savolax 26 5 1/2 gift _._.1729 _._.1729 →
112 Kaitais Mårten Suh_in 2.9.1730 → 2.9.1730
Johan Nordström Savolax 20 4 ogift 2.9.1730 2.9.1730 →
113 Kaitais Oluf Rimpin Savolax 39 12 gift
114 Kaitais Tomas Narin Savolax 24 8 gift
115 Lautiala,
Hatzula
Staffan Huskoin 20.5.1734 → 20.5.1734
Erich Purhoin 20.5.1734 20.5.1734 →
Johan Husman Savolax 15 1/2 ogift 21.12.1734 21.12.1734 →
116 Kammola,
Halttula,
Sipilä
Petter S__bergh 18.10.17__ ylennettiin varusmestariksi → 18.10.17__ ylennettiin varusmestariksi
Mårten Malman Savolax 28 5 ogift 21.9.____ ylennettiin korpraaliksi ruodusta 28 21.9.____ ylennettiin korpraaliksi ruodusta 28
117 Sippilä,
Kartila
Matz Aufin Savolax 43 11 1/4 gift
118 Rauhanemi,
Kardila
Johan Hintzoin _.3.1729 → _.3.1729
Nils Flint Savolax 24 6 gift _.3.1729 _.3.1729 →
119 Tammila Johan Titain _.3.1729 → _.3.1729
Erich Witikain Savolax 25 4 1/2 gift 18.1.1730 18.1.1730 →
120 Karolamäki,
Mondis,
Laukansarij
Petter Kåck Savolax 30 8 gift
121 Sairalanmäki,
Routiala,
Wätälä
Tomas Titain _.3.1729 → _.3.1729
Johan Titain Savolax 24 6 gift _.3.1729 _.3.1729 →
122 Kammola,
Wättila
Sigfred Hämäläin Savolax 33 12 gift
123 Kyresyfwe,
Kammola
Johan Halloin _.3.1729 → _.3.1729
Anders Utter Savolax 24 5 gift 1.9.1729 1.9.1729 →
124 Mondois Matz Hardikain Savolax 39 12 gift
125 Kaitais,
Mondois
Anders Kosman Savolax 49 22 gift
126 Haltula,
Tunnila
Hindrich Hildemoin Savolax 39 12 gift
127 Tunnila,
Pardala
Jöns Elsten _.3.1729 → _.3.1729
Erich Elsten Savolax 26 6 gift _.3.1729 _.3.1729 →
128 Haltula,
Erickola
Hindrich Haltuin Savolax 34 8 1/2 gift
129 Rackontaipal,
Kaitais
Sven Wätelein Österbåtten 33 17 gift
130 Rackontaipal,
Kaitais,
Marola,
Kaipola
Johan Läber Carelen 50 22 gift
131 Kaipola Eskel Rosenblad 20.5.1734 → 20.5.1734
Erich Smed Savolax 20 1 ogift 20.5.1734 20.5.1734 →
132 Idenlax,
Kaipåla
Johan Påjalain Savolax 31 11 gift
133 Lingola,
Rauhanemi
Johan Haltuin Savolax 39 11 1/2 gift
134 Säppola,
Mendois,
Monnimäki
Oluf Kierkein Savolax 38 13 gift
135 Routiala,
Sipilä
Påhl Pentin Savolax 39 12 gift
136 Aufwila,
Kammola,
Ryhilä
Anders Läcker Savolax 39 12 ogift
137 Karulanmäki Adam Kardin Savolax 30 7 1/2 ogift

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Johan Andikain 1:a Trumslagaren 1.8.1729 ruotuun 111 → 1.8.1729 ruotuun 111
Ditlof Hindrich Schulte 1:a Trumslagaren 1.8.1729 otettu 1.8.1729 otettu →
2. rumpali Jacob Grönman 2:a Trumslagaren

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotVirkatalot ja torpatKatselmus 1734bKatselmus 1749_5

© Hannele Jäppinen 2023