AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 56 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 56<>

Ruotutalot ovat kylissä: Pitkälahti (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Andersson Matiskainen mainittu 1700 23.10.1700 1
Anders Ilvonen mainittu 1712 ennen 1720 2
Pål Seilonen 1725 6.1742 3
Johan Heikkinen 16.11.1743 17.5.1744 4
Erik Söderman Ollikainen 17.5.1744 28.8.1750 5
Erik Kinman Killman Kiiskinen 24.5.1751 17.6.1764 6
Henrik Lauren Lautiainen 1.1.1767 11.7.1782 täydennysmies 56 7
Johan Al Auvinen 12.3.1783 9.6.1795 täydennysmies 50/55 8
Anders Hök Hast Vakkinen 10.9.1795 28.6.1798 täydennysmies 50/55 9
Gustav Adolf Pohlman 1.9.1798 28.4.1803 ruotu 26 10
Henrik Puff Purhonen 28.4.1803 mainittu 1809 täydennysmies 50/55 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 56 varamies
Johan Arpiainen 31.8.1752 1
Henrik Lautiainen mainittu 1758 1.1.1767 ruotu 56 2
1776 lähtien ruotujen 15, 56 ja 66 yhteinen varamies numero 9
Anders Lautiainen 21.2.1780 2,3,2
Lars Luukkonen 18.6.1780 1.1.1783 ruotu 66 3,4,3
Jeremias Pust Pesonen mainittu 1788 10.9.1795 ruotu 15 4,5,4
Abraham Frid 1796 mainittu 1806 5,6,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Mattzss Ilfwoin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Påhl Såloin Savolax 28 10 gift (1725) 1707
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Erik Söderman
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Kinman
Katselmus 1758 22.2.1758
Erich Kinman 38 7 (1751) 1720
Katselmus 1763 12.2.1763
Erich Kinman Joccas 43 12 gift (1751) 1720
Katselmus 1767 21.8.1767
Pål Sutin _.6.1742 kuoli
Johan Heckin 16.11.1743 ruotu­mies 17.5.1744 kotitilan hoitoon
Eric Söderman 17.5.1744 palkka­mies 28.8.1750 kuoli
Eric Kinman 24.5.1751 palkka­mies 17.6.1764 karkasi
Henric Laureen Jockas 28 7/12 ogift 1.1.1767 täydennys­mies 1739
Katselmus 1772 29.3.1773
Hindrich Lauren Jockas 33 7/12 6 1/6 ogift (1766) 1739
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Laureen Jockas 36 8 3/12 gift 11 5 1.1.1767 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Laureen Joccas 39 11 5/12 gift 5 9 1.1.1767 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Laureen Jockas 43 15 1/4 gift 5 9 1.1.1767 otettu 11.7.1782 saa eron 1739
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Laureen 11.7.1782 erotettiin
Johan Ahl Jockas 25 2 ogift 5 8 1/2 12.3.1783 täydennys­mies 1760
Katselmus 1788 25.9.1788
Johan Ahl 28 5 5 8 1/2 (1783) 1760
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Ahl Jockas 29 6 gift 5 8 1/2 (1783) 1760
Katselmus 1790 16.9.1790
Johan Ahl Jockas 30 6 3/4 gift 5 8 1/2 (1784) 1760
Katselmus 1795 9.6.1795
Johan Ahl Jockas 35 12 gift 5 8 (1783) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Åhl 9.6.1795 sai eron
Anders Hök Hast 10.9.1795 täydennys­mies 50/50 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801 14.6.1801
Anders Hast 28.6.1798 sai eron
Gustaf Adolph Pohlman Jockas 1.9.1798 palkkaamaton
Katselmus 1804 25.6.1804
Gustaf Adolf Pohlman 28.4.1803 ruotuun 26
Henric Puff Jockas 28 5 gift 5 7 28.4.1803 täydennys­mies 1776
Katselmus 1809 22.6.1809
Hendric Puff Jockas 33 10 gift 5 9 (1799) 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Mattzss Ilfwoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Påhl Såloin (1725) 28 Savolax
  10 gift 1707
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Erik Söderman  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Kinman  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Erich Kinman (1751) 38
  7 1720
Katselmus 1763 12.2.1763
Erich Kinman (1751) 43 Joccas
  12 gift 1720
Katselmus 1767 21.8.1767
Pål Sutin  
_.6.1742 kuoli
Johan Heckin 16.11.1743 ruotu­mies
17.5.1744 kotitilan hoitoon
Eric Söderman 17.5.1744 palkka­mies
28.8.1750 kuoli
Eric Kinman 24.5.1751 palkka­mies
17.6.1764 karkasi
Henric Laureen 1.1.1767 täydennys­mies 28 Jockas
  7/12 ogift 1739
Katselmus 1772 29.3.1773
Hindrich Lauren (1766) 33 7/12 Jockas
  6 1/6 ogift 1739
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Laureen 1.1.1767 36 11 Jockas
  8 3/12 5 gift 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Laureen 1.1.1767 39 5 Joccas
  11 5/12 9 gift 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Laureen 1.1.1767 otettu 43 5 Jockas
11.7.1782 saa eron 15 1/4 9 gift 1739
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Laureen  
11.7.1782 erotettiin
Johan Ahl 12.3.1783 täydennys­mies 25 5 Jockas
  2 8 1/2 ogift 1760
Katselmus 1788 25.9.1788
Johan Ahl (1783) 28 5
  5 8 1/2 1760
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Ahl (1783) 29 5 Jockas
  6 8 1/2 gift 1760
Katselmus 1790 16.9.1790
Johan Ahl (1784) 30 5 Jockas
  6 3/4 8 1/2 gift 1760
Katselmus 1795 9.6.1795
Johan Ahl (1783) 35 5 Jockas
  12 8 gift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Åhl  
9.6.1795 sai eron
Anders Hök Hast 10.9.1795 täydennys­mies 50/50
28.6.1798 saa eron
-  
 
Katselmus 1801 14.6.1801
Anders Hast  
28.6.1798 sai eron
Gustaf Adolph Pohlman 1.9.1798 palkkaamaton Jockas
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Gustaf Adolf Pohlman  
28.4.1803 ruotuun 26
Henric Puff 28.4.1803 täydennys­mies 28 5 Jockas
  5 7 gift 1776
Katselmus 1809 22.6.1809
Hendric Puff (1799) 33 5 Jockas
  10 9 gift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Seiloin
1733 Påhl Seiloin
1734 Pohl Salöin
1735 Påhl Seiloin
1736 Pohl Säloin
1737 Påhl Säillein
1738 Påhl Seiloin
1739 Påll Såiloin
1740 Påhl Seiloin
1741 Påhl Såillain
1744 Johan Heikin 17.5.1744 esitti miehen tilalleen
Erich Söderman 17.5.1744 palkkamies
1745 Erich Söderman
1746 Erich Söderman
1747 Erich Söderman
1748 Erich Söderman
1749 Erick Söderman
1750 Erick Söderman kuoli
1751 Erick Kinman 24.5.1751 otettiin
1752 Erick Kinman
1753 Erick Kinman
1754 Erich Kinman
1755 Erik Kinman
1756 Erich Kinman
1757 Erich Kinman
1758 Eric Kinman
1759 Erich Kinman
1760 Erick Kinnman
1761 Erick Kinman
1762 Erick Kinman
1763 Erick Kinman
1764 Erih Kinman 17.6.1764 karkasi
-
1766 __ __
1767 Hindric Lauren 1.1.1767 otettiin
1768 Hindr: Laureen
1769 Hindric Laureen
1770 Hindric Lauren
1771 Hindr: Lauren
1773 Hindric Lauren
1775 Hind. Lauren
1776 Hendrick Laurel
1777 Hend Lauren
1778 Hend: Laurén
1779 Hendr: Lauren
1780 Hendr: Lauren
1781 Hendr: Lauren
1782 Hindr: Lauren 11.7.1782 hylättiin
-
1783 Joh: Ahl 12.3.1783 otettiin
1784 Joh: Ahl
1785 Johan Ahl
1786 Johan Ahl
1787 Johan Ahl
1788 Joh: Ahl
1789 Johan Ahl
1790 Johan Ahl
1791 Joh: Ahl
1792 Johan Ahl
1793 Johan Ahl
1794 Johan Ahl
1795 Joh: Ahl 10.6.1795 sai eron
Anders Hast 10.9.1795 täydennysmies
1796 Anders Hast
1797 Anders Hast
1798 Anders Hast 28.6.1798 sai eron
-
1799 Gust: Ad: Pohlman 1.9.1798 palkkaamaton
1800 Gustaf Ad: Pohlman
1801 Gust: A: Pohlman palkkaamaton
1802 Gust: A: Pohlman palkkaamaton
1803 Pohlman palkkaamaton 28.4.1803 ruotuun 26
Henric Puff 28.4.1803 täydennysmies 50/55 N:o 27
1804 Henric Puff
1805 Henr: Puff
1806 Henric Puff
1807 Hen: Puff
1809 Pohl Söder

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1783 12.3.1783
Hinric Laureen 11.7.1782 hylättiin
Johan Auwin 12.3.1783 täydennysmies 55

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1801 katselmuksen välissä
Pohlman 9.6.1801 Jockas

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erik Andersson Matiskain
1700_11 Erich Anderson Matiskain 23.10.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 195 Såldater Påhl Seiloin
puoliso: Carin Pekurin
lapsia: Anna, Anders
Bårtkommen uti Willmanstrand 1741
II 33 Pitkelax
puoliso: Carin Pekurin s. 1709
lapsia: Anna Seiloin, Carin, Anders
Såld: E:a, sivulle 52
II 52 Pulkila
puoliso: Carin Pöyhöin el: Pekurin s. 1705
II 27 Pitkelax 9 Johan Heikin s. 1723
puoliso: Maria Molander
Vanh: Petter Heikin, Chirstin Ingin
I 195 Såldater Joh. Heickin s. 1723 Vide Tom 2 p 27 No 9
II 34 Pitkelax Erich Erichss. Ollikain s. 1729 Vanh: Eric Ollikain, Eva Tarkiain. Vide Tom I p:195 N:56
II 33 Pitkelax
puoliso: Helga Larsdr Pohjalain s. 1723
vide Tom I p: 195 N: 56
I 195 Såldater Eric Söderman s. 1724
puoliso: Helga Pohjal:n s. 1723?
lapsia: Eric
död i Hels. 28.8.1750
Juva RK 1751-1758
II 13 Pitkelax 9 Johan Heickin s. 1723
puoliso: Maria Molander s. 1729
II 17 Pitkelax
puoliso: Helga Pohjal: s. 1723
+ 29.9.1756, E:a, Erik Ollikaisen leski
I 117 Soldater Eric Killman s. 18.5.1723
puoliso: Elis: Purhoin s. 1723
Vaimo +1756
II 47 Lehickola
puoliso: Carin Pettersdr Bengtin s. 20.2.1728
vid: Tom I pag: 117
I 117 Soldater Eric Killman s. 18.5.1723
puoliso: Carin Bengtin s. 20.2.1728
Juva RK 1776-1788
II 180 Soldater Henr: Lauren s. 30.3.1740
puoliso: Maria Tarckiain
II 180 Soldater Joh: Ahl s. 12.6.1760
Juva RK 1791-1802
174 Soldater Joh Ahl Aufvin s. 1760
puoliso: Christ: Pentin
+ 3.8.1779, leski uuteen avioon sivulle 100
Juva RK 1803-1805
II 289 Ylivesi 10 Sold.torp Anders Vackinen
puoliso: Maria Bentinen s. 5.9.1768
Jägare Storck vid Hirvensalmi
I 168 Ollikala 1
puoliso: Maria Larsdr Kiskin s. 1773
gift infra, Sold. Henr: Puff alareunassa
II 305 Soldater Henric Puff
puoliso: Maria Kiskin
Juva RK 1806-1814
II 468 Ylivesi 10 Sold.torp Anders Vackinen Storck
puoliso: Maria Bentinen s. 5.9.1768
Jägare vid Hirvensalmi, vmo kuollut
II 274 Ollickala 1.2 Henrik Purhoin Puff s. 1776
puoliso: Maria Larsdr Kiskin s. 1773
vigde 27.10.1805
II 274 Ollickala 1.2 Henrik Purhoin Puff s. 1776
puoliso: Caisa Tarvoin s. 1788
vigde 1.11.1812
II 432 Wähmais 7.9
puoliso: Kaisa Tarvain s. 1788
Henrik Puffin 2.vmo edellisessä aviossaan
Juva RK 1815-1822
II 308 Ollickala 1.2 Henrik Purhoin s. 4.6.1776
puoliso: Caisa Tarwoin s. 1788
död 22.5.(vuosi puuttuu?)
Juva RK 1834-1844
II 753 Pitkälaks 2 Anders Vakkinen Stork s. 1774 fr.1166.37, Pens.+ 13.10.1837
Juva LK 1760-1805
II 188 Pohjois Hind: Johss. Purhoin s. 4.7.1776 vid. Pag.239 2:dra Tom
I 239 Ollikala Henric Johanss Purhoin s. 4.7.1776 Transp:

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Pitkelax
Patela
Påhl Seiloin
puoliso: Carin Pekurin s. 1705K k. 8.7.1760
lapsia: Anna, Carin, Anders, Chirstin
Pitkälax Joh: Heickin s. 1723K k. 29.1.1795
puoliso: Mar: Smålander s. 1729K k. 29.11.1805
lapsia: Anna, Brita, Johan, Petter, Maria, Olof, Chirstin, Carin
Pitkälax Eric Söderman
puoliso: Chirst: Heikin
lapsia: Eric (oä:)
Pitkälax Eric Söderman
puoliso: Helena Larsdr Pohjal: s. 2.8.1722 k. 29.9.1756 vih. 1745
Kijskilä
Hetois
Eric Bertilss. Kijskin s. 18.5.1723 k. 19.6.1776
puoliso: Elisab: Larsdr Purhoin s. 20.8.1722
lapsia: Bertel, Christina
Pitkelax
Hetois
Eric Bertilss. Kiskin s. 18.5.1723 k. 19.6.1776
puoliso: Carin Persdr Bengtin s. 20.9.1728 k. 14.11.1761
lapsia: Petter
Pitkälax Henrich Anderss. Lautiain Lauren s. 30.3.1740 k. 26.4.1790
puoliso: Maria Tarkiain
lapsia: Anders (oä:), Hindrich (oä:), Johannes, Matts, Anna, Petter
Pulckila
Pitkelax
Johan Påhlss. Aufvin s. 12.6.1760 k. 3.8.1797
puoliso: Christ: Bengtin
lapsia: Anna (oä:), Regina, Christina (oä:)
Ylivesi
Pitkälax
Anders Andrea Hast Vakkin s. 1774K k. 13.10.1837
puoliso: Maria Olofsdr Bengtin s. 5.9.1768 k. 3.5.1808 vih. 18.11.1804
lapsia: Henric (oä:), Maria (oä:), Carin
Pohjois
Ollickala
Henrik Johanss. Purhonen Puff s. 4.7.1776 k. 20.5.1819
puoliso: Maria Larsdr Kiskin s. 11.3.1773 k. 20.3.1812 vih. 27.10.1805
lapsia: Henrik, Lars, Johannes, Eva
Ollickala Henrik Johanss. Purhonen Puff s. 4.7.1776 k. 20.5.1819
puoliso: Caisa Tarwain s. 1788K k. 8.9.1867 vih. 1.11.1812
lapsia: Henrik, Catharina, Anna, Matts

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1678 Cossmala H:M. Erich Matiskain mh 876A
Juva 1679 Cossmala Huussm:n Erich Matiskain 942B
Juva 1690 Lehickola Löösd:e Erich Matiskain mh 1121dA

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatPerukirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_2 Påhl Seiloin
1735_3 Påhl Seiloin
1735_4 Påhl Seiloin
1735_5 Påhl Seiloin
1735_6 Påhl Seiloin
1735_7 Påhl Seiloin
1735_8 Påhl Seiloin
1735_8 Påhl Seiloin
1735_9 Påhl Seiloin
1735_10 Påhl Seiloin
1735_11 Påhl Seilåin poistunut
1744 Erich Söderman
1745 Erich Söderman
1746 Erich Söderman
1747 Erich Söderman
1748 Erich Söderman
1752 Erih Kiman
1752b Erick Kiman
1753 Erich Kinman
1754 Erich Kinman
1756 Erich Keinman
1767 Henrich Lauren 1.1.1767 otettu
1768 Hindrick Lauren
1773 Hinric Lauren

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
30.11.1746 Inhys: Påhl Säjloin + puoliso: Karin Pöyhöin
lapsia: Yksi poika, kaksi tytärtä
110 56 Uusi mies Karl Johan Siskoin
Juvan seurakunta
19.5.1812 Soldaten Henric Purhoin puoliso: Maria Kiskin +
lapsia: Lars, Eva
Ollicka by 393 56

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Pitkalax
Yläwäsi
Pitkälax
Petter Nåpoin
Petter Haloins öde
Petter Pedikains öde
1775 Pitkälax
Pitkälax
Pitkälax
Ol. Huiskain
Joh. Nåpoin
Per Bengtin
1801 Pitkälax
Pitkälax
Pitkälax
Olof Heiskain
Johan Noppoin
Pehr Pentinen


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 56 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 15, 56 ja 66 yhteinen varamies numero 9
Jeremias Pesoin
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jeremias Pust Jockas
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Jeremias Pust Jockas 24 7 ogift 5 5 (1788) 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Abr: Frid Jockas 32 10 gift 5 8 (1796) 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 56 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 15, 56 ja 66 yhteinen varamies numero 9
Jeremias Pesoin  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jeremias Pust   Jockas
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Jeremias Pust (1788) 24 5 Jockas
  7 5 ogift 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Abr: Frid (1796) 32 5 Jockas
  10 8 gift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 15, 56 ja 66 yhteinen varamies numero 9
1783_v Lars Lukoin
1784_v Lars Luukoin 1.1.1783 ruotusotilaaksi N:o 66
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774_v 24.2.1774
Ruodun 56 varamies
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 15, 56 ja 66 yhteinen varamies numero 9
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
-
Anders Lautiain 12 21.2.1780 toistaiseksi 1768
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Lars Lukoin Jockas 20 18.6.1780 otettiin 1761
Luettelo 1783_v 12.3.1783
Lars Lukoin 2.1.1783 ruotusotilaaksi
-
Luettelo 1784_v 17.3.1784
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
179 Wargernings Manskap Jeremias Pust Pesoin s. 16.6.1770
puoliso: Anna Tarkiain s. 3.4.1779
Vmo + 26.8.1795, se sid.169
Juva RK 1803-1805
II 312 Wargernings Manskap Abraham Frid s. 1774
puoliso: Sofia Kåndia s. 1776

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Arpiain 31.8.1752 hukkui
1758_v Henr: Laitin
1760_v Hend:r Lantiain
1764_v Henrich Lautjain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Reserv Abraham Sjöman 1774 16 , 3288 (numero 9)

Koko komppania

KatselmuksetNimetKylätRuotu 55Ruotu 57

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024