AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaPalkat → Ruotutalot 1801

Savon rykmentti: Juvan komppania

Ruotutalot: katselmus 1801

102030405060708090100110120130

Ruotu Kylä Talollinen
1 Laukala Matts Pennain
Pulskila Matts Puhakain
Johan Purhoin
2 Kaihumäki Anders Karfvin
Petter Kupsain
Lars Konsti
3 Vehmais Capit Carl Grotenfelt
Jacob Lipsain
Ingeneur Hammarin
4 Kumumäki Härads Bokh: Andersins arf:
Vehmais Anders Pakurin
Taipale Jöran Testin
5 Rångala Påhl Otinen
Surniemi Olof Häyrin
Varparanda Olof Pöyhöin
6 Rångala Thomas Hapain
Olof Haiskain
Matts Rimpin
7 Härkälä Johan Hulkoin
Johan Kauppin
Palois Anders Tuppurain
8 Kupsala Påhl Hakulin
Patila Lars Purhoin
Lamala Johan Immoin
9 Tyrimäki Anders Kärpäin
Kaskis Carl Hämäläin
Gustaf Pylkin
10 Håttila Johan Hännin
Petter Ryhäin
Kaskis Thomas Lipsain
11 Matila Anders Purhoin
Kaskis Henric Pesoin
Håttila Henric Kankuin
12 Yliwesi Johan Seiloin
Eric Maljain
Soiniemi Lars Lamain
13 Kiskileniemi Petter Kupsain
Anders Tirroin
Hetajärfwi Jacob Halin
14 Hetajärfwi Matts Puhakain
Lars Forss
Pehr Skadevitz
15 Såpala Hirfwoins öde
Anders Auwin
Hetajärfwi Anders Blomberg
16 Wisala Hinric Läskin
Pajunsalmi Jacob Kärpäin
Laukala Staffan Purhoin
17 Randois Bertill Korpinen
Visala Påhl Härkäin
Randois Nickises öde
18 Hetajärfwi Nils Kettuin
Vuorenma Jacob Kiukas
Matila Anders Kammoin
19 Marala Johan Pöndin
Randois Matts Narin
Eskell Pöyhöin
20 Randois Johan Härköin
Pellilä Johan Tirroin
Marala Carl Tirroin
21 Koickala Michell Kinnuin
Johan Hämäläin
Ahola Påhl Kaipain
22 Leskelä Pehr Pik
Johan Leskin
Pehr Nappoin
23 Lefwola Cap: v. Nandelstadh
Pehr Mondoin
Pehr Roikain
24 Härkölä Ivar Pöndin
Påhl Piedikäin
Hetajärfwi Eric Forss
25 Lefvola Johan Limatain
Heinola Hätiläin
Roppoins Öde
26 Rokola Eric Kaikoin
Ahola Olof Bengtin
Halola Pehr Leskin
27 Haikaranpeldo Michell Parck
Pehr Purhoin
Pehr Sopain
28 Pohjois Hof. Sect. Fabritius
Mäköis Olof Lakoin
Påhl Kaikoin
29 Pohjois Matts Safvolain
Jöran Hännin
Michel Haloin
30 Pohjois Lars Konsti
Eskell Tukain
Lars Purhoin
31 Jokela Lars Forss
Haikaranpeldo Henric Purhoin
Kasintaipal Bertill Pesoin
32 Kangais Fänd: Tawaststierna
Matts Aholain
Petter Kondin
33 Askolamäki Thomas Oinoin
Länsman Askansarj
Hötyis Anders Teitin
34 Tawala Carl Awelin
Abrah. Kärköin
Carl Teiwain
35 Ollikala Sigfrid Parkin
Pähr Huttuin
Matts Nulpoin
36 Hatsola Hartwig Hännin
Eskell Pöyhöin
Neringi Fändr. Pahlmans arf.
37 Ollikala Abram Forssman
Johan Piedikäin
Hatsola Lars Pohjalain
38 Naringi Hinric Häyrin
Hatsola Henric Pajuin
Anders Auwin
39 Neringi Olof Kaipain
Christer Kaipain
Johan Mackoin
40 Maiwala Casper Linduin
Auwila Johan Haikarain
Anders Auwin
41 Maifwala Petter Pylkäin
Olof Halin
Soiniemi Lars Nulpoin
42 Rämojärfvi Cap: Lundens arf:
Murdois Johan Kärköin
Olof Hämäläin
43 Rämojärfwi Johan Kåstiain
Anders Rimpin
Christer Karjalain
44 Tuhkula Nils Hyryläin
Eskell Hytiäin
Påhl Hytiäin
45 Tukala Eskell Asilain
Påhl Marain
Rämojärfwi Påhl Rämoin
46 Pitkälax Hans Vänäin
Johan Haikarain
Lambins Öde
47 Yliwesi Eric Marain
Pähr Pylkäin
Örnberg
48 Knutilanmäki Johan Hämäläin
Matts Vänäin
Kilpola Johan Pekurin
49 Kuosmala Johan Pesoin
Jacob Lipsain
Murdois Skadewitz
50 Yliwesi Staffan Ikoin
Jacob Lipsain
Lehikola Skadewitz
51 Hyötyis Eskell Hötyläin
Vuorenma Kerwinen
Lars Kaukoin
52 Vuorenma Jöran Pohjalain
Petter Hämäläin
Matts Hännin
53 Hännilä Hartvig Hännin
Narila Matts Pulkin
Anders Pennain
54 Karkiama Anders Pöyhöin
Matts Ropoin
Johan Wäisäin
55 Pitkälax Abram Lappalain
Pulkila Johan Karppoin
Pitkälax Staffan Noppoin
56 Pitkälax Olof Heiskain
Johan Noppoin
Pehr Pentinen
57 Ollickala Sigfrid Väpsä
Karkiama Joh: Kandain
Pulkila Michell Pulkin
58 Pitkälax Henric Nåpoin
Petter Lambin
Anders Asikain
59 Ylivesi Sigfrid Lambin
Pitkälax Henric Kaipain
Henric Hackarain
60 Ruokolax Anders Biörn
Påhl Hetain
Pulkila Eric Korhoin
61 Ylivesi Hannoiser
Rokola Anders Mondoin
Zacharias Raholain
62 Pitkälax Henric Nåpoin
Petter Lambin
Ollikains Öde
63 Soiniemi Thomas Visain
Påhl Tarkiain
Ylivesi Petter Kandain
64 Summala Matts Kandain
Matila Matts Puhaka
Pitkälax Påhl Ollikain
65 Pulkila Christer Rasain
Matts Jäskeläin
Påhl Ollikain
66 Soiniemi Capit: v. Nandelstadh
Johan Jäskeläin
Mårten Hämäläin
67 Vuorenma Matts Purain
Naringi Christer Pätyin
Kaskis Ikäheimoins Öde
68 Tukala Anders Kilki
Vehmais Staffan Härkäin
Tawala Henric Paikoin
69 Rasala Påhl Kåpain
Rokola Anders Råkoin
Matts Haikoin
70 Pylkölä Adam Tuowin
Påhl Pylkäin
Kilpola Capit: Lundens arf:
71 Maifwala Myryläin
Gustaf Härköin
Pitkälax Jacob Kauhoin
72 Maifvala Henric Piedikäin
Teivala Petter Haikarain
Vuorenma Jonas Piedikäin
73 Järfvenpä Anders Härkain
Mennimäki Lieut: Poppius
Lars Kiskin
74 Härkiläniemi Christer Kankuin
Matila Anthon Summain
Mäköis Sigfrid Aufwin
75 Maralaniemi Petter Marain
Keickala Johan Härkäin
Rangala Matts Immoin
76 Sywäis Staffan Kålemain
Johan Läfwäin
Vättilä Matts Lappalain
77 Kaitais Michel Vihoins arf:
Kerisalo Petter Jordan
Eric Sipin
78 Kerisalo Adam Reijoin
Öfw: Lieut:: Munck
Öfw: Lieut:: Brusin
79 Kotkatlax Cap: N. Grotenfelts arf:
Jäg: Vasilja
Öfw: Lieut:: Brusin
80 Katsalax Öde
Byggmäst: Karpin
Lieut: Afflecht
81 Katisalax Öfw: Lieut:: Tigerstedts arf:
Kerisalo Commissarien Åberg
Öde
82 Katisalax Öfw: Lieut:: Brusin
Kerisalo Capit: N. Grotenfelt
Öfw: Lieut:: Burghausen
83 Katisalax Lieut: Pistohlekorss
Kärckäin
Påhl Tuowin
84 Katisalax Staffan Tåloin
Johan Kämäräin
Påhl Tuowin
85 Joroisniemi Capit: Hästeskos arf:
Katisalax Anders Kaukoin
Jöran Räisäin
86 Ruokojärfvi Adam Kinnuin
Johan Kinnuin
Eric Haikoin
87 Joroisniemi Öfw: Lieut:: v: Sticht
Cap: Hästeskos arf:
Lieut: Afflecht
88 Järfvelä Major Aminoff
Joroisniemi Anders Järfweläin
Öfw: Lieut:: v: Sticht
89 Ruokoniemi Corp: Johan Keck
Kaitais Mårten Vihoin
Matts Lamain
90 Ruokoniemi Lars Tyrfväin
Kålema v. Häradsh: Tolpos arf:
Häyrilä Bertill Oxmans arf:
91 Häyrilä Cap: N. Grotenfeldt
H:ds höfd: Tolpos arf:
Lieut: Brundert
92 Häyrilä H:ds höfd: Tolpos arf:
Sacellan Paldanius
Cap: Grotenfeldts
93 Häyrilä Thomas Iskain
Pehr Iskain
v. Pastor Selanders arf:
94 Kaitais Michell Häyrin
Henric Halföre
Thomas Paunoin
95 Häyrilä Cornett Weber
Cornett Weber
Garfv: Wechman
96 Häyrilä Cap: N. Grotenfeldt
Sacell. Paldanius
Öfw: Lieut:: Tigerstedts arf:
97 Syväis Christer Heiskain
Häyrilä Nämndm: Hilduin
Lieut: Argilander
98 Wättilä Lars Jeppin
Abram Rutha
Lieut: Argilander
99 Syväis Bertill Vänäläin
Adam Tenhuin
Petter Hynnin
100 Mawesi Gabriel Läfwäin
Mårten Aholain
Olof Kiskin
101 Mawesi Bertill Pustin
Lars Rytköin
Eric Jauhain
102 Mondolamäki Påhl Putkoin
Mawesi Petter Hynnin
Eric Janhoin
103 Mondolanmäki Johan Haman
Johan Muldain
Sawuniemi Adam Kiskin
104 Sawuniemi Anders Kålmain
Johan Suhoin
Påhl Suhoin
105 Sawuniemi Johan Suhoin
Johan Kiskin
Påhl Kinnuin
106 Lahnalax Abram Teitin
Abram Ruthu
Kaitais Pehr Viljakain
107 Lahnalax Lieut: Afflecht
Capit: Weber
Lars Nykäin
108 Lahnalax Lieut: Argilander
Capit: Weber
Fredric Hapoin
109 Sydenma Eskell Nilsson
Pähr Pursiain
Kaitais Lars Jutin
110 Kaitais Johan Närhi
Eric Härköin
Mårten Jutin
111 Kaitais Thomas Tannin
Olof Tåloin
Lars Kaukoin
112 Kaitais Dawid Linduin
Lars Hynnin
Johan Marckain
113 Kaitais Adam Paunoin
Nils Hämäläin
Påhl Tamsis arf:
114 Kaitais Johan Viljakain
Pehr Viljakain
Thomas Kaukoin
115 Hasula Assessor Meinander
Assessor Meinander
Anders Oinoin
116 Haltula Henric Korhoin
Kammola Daniel Kammoin
Sipilä Michell Hämäläin
117 Sipilä Pehr Hintsain
Kardila Elias Hintsain
Olof Sipin
118 Rauwanniemi Henric Tiain
Johan Hämäläin
Kardila Anders Kerfwin
119 Sulkava Anders Mickoin
Koskutjärfwi Assessor Meinander
Karjula Philip Korhoin
120 Mändyis Anders Lakoin
Karjulamäki Lars Pardain
Säminge 3:die hem:t på Ryska sisdan
121 Wätälämäki Matts Parckoin
Ruotila Thomas Saukoin
Sairala Nils Kiskin
122 Wätälä Lars Vätäin
Kammola Henric Hywöin
Thomas Otin
123 Kammola Petter Kasin
Olof Mäkeläin
Kyrsywä Lieut: Reihers arf:
124 Mändyis Lars Konsti
Anders Mieloin
Thomas Veijalain
125 Mändyis Jacob Biörn
Matts Vesterin
Kaitais Henric Saikoin
126 Haltula Petter Ryhäin
Tunnila Grels Pölläin
Olof Bengtin
127 Tunnila Anders Kakoin
Olof Asikain
Öde
128 Erickala Cornett Nykopp
Cornett Nykopp
Haltula Anders Parkin
129 Kaitais Adam Erikäin
Rahkola Henric Haltuin
Anders Karppinen
130 Marala Anders Asikain
Kaitais Samuel Asikain
Rahkola Matts Taskin
131 Kaipola Johan Tiain
Anders Korhoin
Gustaf Petenius
132 Idenlax Michell Immoin
Petter Pulckin
Kaipola Matts Vihavain
133 Idenlax Nils Korhoin
Lingola Philip Korhoin
Rauvanniemi Johan Tiain
134 Seppälä Sigfrid Seppäin
Ninimäki Matts Korhoin
Mändyis Jacocb Turuin
135 Rotila Pehr Rotin
Henric Hyfwäin
Sipilä Swän Matikain
136 Kammola Olof Vihavain
Aufvila Handm: Nikoff
Ryhälä På Ryska sidan
137 Karjulamäki Anders Nåusiain
Michell Pardain
Pehr Lamain

Lähde: Katselmus 1801

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023