AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 44 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 44<>

Ruotutalot ovat kylissä: Tuhkala (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jakob Olofsson Mentzelein 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1695 1
Anders Pulkkinen 1710 30.12.1717 ruotu 24 2
Henrik Karjalainen ennen 1725 20.5.1734 ruotu 45 3
Pål Hök 20.5.1734 1.3.1742 4
Henrik Bom Immonen 1.3.1742 22.7.1751 5
Ivar Viman Leskinen 19.3.1753 12.2.1763 6
Konrad Adrian von Creutlein 31.3.1769 1.10.1771 Puumalan komppania ruotu 1 ruotu 12 7
Gustav Adolf von Creutlein 1.10.1771 28.6.1776 ruotu 71 8
Mats Torn Törrönen 16.9.1776 8.9.1778 täydennysmies 119/120 9
Johan Holm Holopainen 23.2.1779 mainittu 1807 täydennysmies 43/44 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Johan Holopainen 16.9.1776 23.2.1779 ruotu 44 3,1
Johan Paavilainen 18.6.1779 19.6.1788 ruotu 51 4,2
Jöran Pur 1788 26.6.1790 5,3
Petter Skott Schadevitz 1792 31.1.1804 6,4
Petter Orre Ollikainen 17.3.1804 mainittu 1806 7,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Mattzss Pulkin ruotu­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Matts son Pulckinen Jåckas Sochn 30 6 gift (1710) 1686
Katselmus 1719 27.10.1719
Anders Pulckin 30.12.1717 ruotuun 24
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Karialain 20.5.1734 hylättiin
Påhl Höök Savolax 20 1 ogift 20.5.1734 1715
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Hendrich Bohm
Katselmus 1751 22.4.1751
Hendrich Bohm
Katselmus 1754 9.4.1754
Iuar Wiman
Katselmus 1758 22.2.1758
Ifwar Weman 38 5 (1753) 1720
Katselmus 1763 12.2.1763
Ifwar Wjman Joccas 43 10 gift (1753) 12.2.1763 saa eron 1720
Katselmus 1767 21.8.1767
Påhl Hök 1.3.1742 kotitilan hoitoon
Henr: Bom 1.3.1742 palkka­mies 22.7.1751 kuoli
Ivar Wiman 19.3.1753 palkka­mies 12.2.1763 hylättiin
-
Katselmus 1772 29.3.1773
Gust: Ad: v: Cräutlein Jockas 6 Vol: 1766
Katselmus 1775 21.8.1775
Conrad Adrian von Creutlein 31.3.1769 vapaaehtoinen Puumalan komppaniasta 1.10.1771 siirto ruotuun 12
Gust: Adolph von Creutlein Jockas 9 3 10/12 1.10.1771 vapaaehtoinen 1766
Katselmus 1778 8.9.1778
Gustaf Adolph von Creutlein vapaaehtoinen 28.6.1776 siirto ruotuun 71
Matts Törröin Torn 16.9.1776 täydennys­mies 119/120 8.9.1778 saa eron
-
Katselmus 1782 11.7.1782
- 23.2.1779
Johan Holm Jockas 23 3 1/3 ogift 5 3 23.2.1779 otettu 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Holm Jockas 26 6 ogift 5 8 (1779) 1759
Katselmus 1788 25.9.1788
Johan Holm 29 9 gift 5 8 (1779) 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Holm Jockas 30 10 gift 5 8 (1779) 1759
Katselmus 1790 16.9.1790
Johan Holm Jockas 31 10 3/4 gift 5 8 (1780) 1759
Katselmus 1795 9.6.1795
Johan Holm Jockas 36 16 gift 5 8 (1779) 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Holm Jockas 39 19 gift 5 8 (1779) 1759
Katselmus 1801 14.6.1801
Johan Holm Jockas 42 22 gift 5 8 (1779) 1759
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Holm Jockas 45 25 gift 5 8 (1779) 1759
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Mattzss Pulkin   ruotu­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Matts son Pulckinen (1710) 30 Jåckas Sochn
  6 gift 1686
Katselmus 1719 27.10.1719
Anders Pulckin  
30.12.1717 ruotuun 24
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Karialain  
20.5.1734 hylättiin
Påhl Höök 20.5.1734 20 Savolax
  1 ogift 1715
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Hendrich Bohm  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Hendrich Bohm  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Iuar Wiman  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Ifwar Weman (1753) 38
  5 1720
Katselmus 1763 12.2.1763
Ifwar Wjman (1753) 43 Joccas
12.2.1763 saa eron 10 gift 1720
Katselmus 1767 21.8.1767
Påhl Hök  
1.3.1742 kotitilan hoitoon
Henr: Bom 1.3.1742 palkka­mies
22.7.1751 kuoli
Ivar Wiman 19.3.1753 palkka­mies
12.2.1763 hylättiin
-  
 
Katselmus 1772 29.3.1773
Gust: Ad: v: Cräutlein   Vol: 6 Jockas
  1766
Katselmus 1775 21.8.1775
Conrad Adrian von Creutlein 31.3.1769 vapaaehtoinen Puumalan komppaniasta
1.10.1771 siirto ruotuun 12
Gust: Adolph von Creutlein 1.10.1771 vapaaehtoinen 9 Jockas
  3 10/12 1766
Katselmus 1778 8.9.1778
Gustaf Adolph von Creutlein   vapaaehtoinen
28.6.1776 siirto ruotuun 71
Matts Törröin Torn 16.9.1776 täydennys­mies 119/120
8.9.1778 saa eron
-  
 
Katselmus 1782 11.7.1782
-  
23.2.1779
Johan Holm 23.2.1779 otettu 23 5 Jockas
  3 1/3 3 ogift 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Holm (1779) 26 5 Jockas
  6 8 ogift 1759
Katselmus 1788 25.9.1788
Johan Holm (1779) 29 5
  9 8 gift 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Holm (1779) 30 5 Jockas
  10 8 gift 1759
Katselmus 1790 16.9.1790
Johan Holm (1780) 31 5 Jockas
  10 3/4 8 gift 1759
Katselmus 1795 9.6.1795
Johan Holm (1779) 36 5 Jockas
  16 8 gift 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Holm (1779) 39 5 Jockas
  19 8 gift 1759
Katselmus 1801 14.6.1801
Johan Holm (1779) 42 5 Jockas
  22 8 gift 1759
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Holm (1779) 45 5 Jockas
  25 8 gift 1759

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Karialain
1733 Hindrich Karialain
1734 Hendrig Karilain 20.5.1734 hylättiin
Pohl Häck 30.7.1734 otettiin
1735 Påhl Höök
1736 Pohl Häck
1737 Påhl Höök
1738 Påhl Höck
1739 Påll Hak
1740 Påhl Höck
1741 Påhl Höck
1744 Hindrich Bohm
1745 Hindrich Bohm
1746 Hindrich Boom
1747 Hindrich Bohm
1748 Hindrich Bohm
1749 Hendrich Bohm
1750 Hindrick Bohm
1751 Hindrich Bohm 22.7.1751 kuoli Helsingissä
1752 -
1753 Ifwar Wijman 19.3.1752 palkkamies
1754 Ifwar Wiman
1755 Iwar Wiman
1756 Ivar Widman
1757 Ifvar Wiman
1758 Ivar Wiman
1759 Ifwar Wijman
1760 Ifwar Wijman
1761 Ifwar Wjman
1762 Ifwar Wijman
1763 Ifwar Wijman 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 Conrad Ad: v. Creutläin 31.3.1769 vapaaehtoinen Puumalan komppaniasta
1770 Conr: Adr: v: Creutläin
1771 Conr: Adr: v: Creutlein
1773 Gust: Ad: von Creutlain
1775 Gust: Ad: v: Creutlain
1776 Gust: Adolph v: Creutlain 28.6.1776 siirto ruotuun 71
Mats Törröin Torn 16.9.1776 täydennysmies (119 ja 120)
1777 Mats Torn
1778 Matts Torn 8.9.1778 hylättiin
-
1779 Johan Holapain Holm 23.2.1779 täydennysmies (43 ja 44)
1780 Joh: Holm
1781 Joh: Holm
1782 Johan Holm
1783 Joh: Holm
1784 Johan Holm
1785 Johan Holm
1786 Johan Holm
1787 Johan Holm
1788 Joh: Holm
1789 Joh: Holm
1790 Johan Holm
1791 Joh: Holm
1792 Johan Holm
1793 Johan Holm
1794 Johan Holm
1795 Joh: Holm
1796 Johan Holm
1797 Johan Holm
1798 Johan Holm
1799 Joh: Holm
1800 Johan Holm
1801 Johan Holm
1802 Johan Holm
1803 Johan Holm
1804 Joh: Holm
1805 Johan Holm
1806 Joh: Holm
1807 Joh. Holm

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Conr: Adr: v. Creutlein 31.3.1769 vapaaehtoinen jatkaa edelleen
Luettelo 1776b 16.9.1776
Gust. Ad. v Creutlein vapaaehtoinen 28.6.1776 ruotuun 71
Matts Törrönen 16.9.1776 täydennysmies (119 ja 120) otetaan
Luettelo 1779 18.6.1779
Matts Torn 8.9.1778 hylättiin
Johan Holopain Holm Jockas 20 1/4 ogift 23.2.1779 täydennysmies 43/44 1759

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jacob Olsson Mentzelein

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 122 Kilpola Henrich Karjalain
puoliso: Chirstin Tynnin s. 1692
lapsia: Christer, Henrich, Jacob, Maria, Elin, Abraham, Johan
+ 7.6.1744
II 127 Näring 2 Henrich Marcuss. Immoin
puoliso: Chirstin Hytiäin
vid. Tom I p.192
I 192 Såldater Henrich Immoin Boom s. 1721
puoliso: Chirstin Hytiäin
död i Hels. 22.7.1751
II 177 Kumamäkj Iwar Petterss. Leskin s. 10.11.1722
puoliso: Chirstin Cuosmain s. 1724
Iwars swärmor Birita Kämärä
Juva RK 1751-1758
II 66 Kilpola
puoliso: Chirst: Tynnin s. 1692
lapsia: Hindrich Karjalain, Maria, Elin, Johan
E:a, Henrik Karjalaisen leski
II 61 Tuchkala
puoliso: Chirst: Hytiäin s. 1718
lapsia: Maria Immoin, Anna
E:a, Henrik Immosen leski
I 115 Soldater Iwar Wijman s. 10.11.1722
puoliso: Christ: Cuosmain s. 1724
Juva RK 1776-1788
II 177 Soldater Joh: Holm s. 14.1.1759
puoliso: Maria Haloin
Juva RK 1791-1802
173 Soldater Johan Holm Hålapain s. 1759
puoliso: Maria Haloin
Juva RK 1803-1805
II 303 Soldater Joh: Holm s. 1759
puoliso: Maria Haloin
til p.242
II 242 Tuhkala 3 Johan Holm s. 1759
puoliso: Maria Halonen
lapsia: Mats Järfvel:

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Tuhkala
Kilpola
Hind: Karjalainen s. 1683K k. 7.6.1744
puoliso: Christ: Hind:dr Tynninen s. 1692K k. 25.11.1764
lapsia: Hindrich, Christer, Jacob, Abraham, Johannes, Helena
Näring
Tuhkala
Henrich Marcuss. Immoin s. 3.7.1721
puoliso: Chirstin Hytiäin vih. 1737
lapsia: Maria, Anna, Carin, Elin, Mårthen, Helena
Kyrkioby Iwar Petterss. Leskin s. 10.11.1722
puoliso: Christ: Cuosmain vih. 1745
lapsia: Anders, Carin, Thomas, Abraham, Anna
Murdois Gust: Adolph von Creutlein s. 12.2.1767
Tuhkala Johan Hålåpain Holm s. 14.1.1759 k. 13.6.1809
puoliso: Maria Haloin
lapsia: Matts

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1709 Tiuckala S. And. Pulcko: 1919A
Juva 1710 Tiuckala S. And: Pulk: 1333A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Hind: Karjalain tullut 27.10.
1727_12 Hindrich Karjalain
1728_1 Hind: Karjalain
1728_2 Hind: Karjal:n poistunut 28.1.
1735_2 Påhl Höök
1735_3 Påhl Höök
1735_4 Påhl Höck
1735_5 Påhl Höök
1735_6 Påhl Höck
1735_7 Påhl Höck
1735_8 Påhl Höck
1744 Hind: Bohm
1745 Hindrich Bohm
1746 Hindrich Bom
1747 Hend:r Bom
1748 Hendrich Bohm
1753 Ifwar Weman 19.3.1753 otettu
1754 Ifwar Wiman
1756 Ivar Widman
1773 Gust: Ad: v: Creutlein vapaaehtoinen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Juvan komppania
x.8.1700 Riga 44 Jacob Olsson Mentzelein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Jacob Ohlsson Mänselein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Juvan komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Jacob Ohlsson Mentzelein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Juvan komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Jacob Ohllsson Mentzelein

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Tockela
Tockela
Tockela
Nilss Myrelein
Petter Paunoin
Jacob Limitain
1775 Tuhkala
Tuhkala
Tuhkala
Ad. Hytjäin
Pål Hytjäin
Sigf. Myryläin
1801 Tuhkula
Tuhkula
Tuhkula
Nils Hyryläin
Eskell Hytiäin
Påhl Hytiäin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Tarinoita sotilaista: Heikki Karjalainen, ruodut 45 ja 44. Ruotusiirto vai kaksi samannimistä? linkki

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Johan Johansson Holopain 17 1/3 16.9.1776 otetaan 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Jöran Puhr Jockas 22 1 6 (1788) 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Skått Jockas 37 3 gift 5 8 (1792) 1758
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Skott 31.1.1804 kuoli
Petter Ollikain Orre S:t Michel 35 2 gift 5 7 17.3.1804 palkka­mies 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Johan Johansson Holopain 16.9.1776 otetaan 17 1/3
  1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Jöran Puhr (1788) 22 6 Jockas
  1 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Skått (1792) 37 5 Jockas
  3 8 gift 1758
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Skott  
31.1.1804 kuoli
Petter Ollikain Orre 17.3.1804 palkka­mies 35 5 S:t Michel
  2 7 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
1783_v Johan Pawilain
1784_v Joh: Pafvilain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774_v 24.2.1774
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Johan Joh:son Holopain 23.2.1779 ruotusotilaaksi N:o 44
Johan Pawilain 18 18.6.1779 otetaan 1761
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Johan Pawilain S:t Michel 18 2/3 1762
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Johan Pafwelain S:t Michel 19 2/3 1762
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Jöran Puhr 26.6.1790 kuoli
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjat

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1776-1788
I 89 Remojärfwi Torp, Inhys Petter Schadewitz s. 18.7.1753
puoliso: Carin Weman s. 1763
Juva RK 1791-1802
180 Wargernings Manskap Petter Skott Skadevitz s. 1757
puoliso: Carin Veman s. 1763
+ 31.1.1804, vmo + 10.5.1803
Juva RK 1803-1805
II 315 Wargernings Manskap Petter Skott Nimeä yritetty pyyhkiä pois?

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Remojerfvi Petter Petterss. Schadevitz s. 18.7.1757 k. 31.1.1804
puoliso: Carin Weman s. 1763K k. 10.5.1803
lapsia: Sophia, Petter, Mats, Jacob, Johannes, Anna Catharina

KatselmuksetNimetKylätRuotu 43Ruotu 45

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024