AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Simoin Corporal
6 Niels Janhoin
9 Johan Duckat
22 Mårtten Girss
23 Johan Luckuin
25 Johan Leskin
31 Johan Leskin
39 Petter Kandain
41 Adam Parandain
48 Mattz Teifwain
51 Gariel Kauckoin
52 Lars Wäisäin
55 Staffan Flinck
58 Johan Modigh
72 Mattz Puhacka kuuluu ruotuun 75
75 Jacob Peckorin kuuluu ruotuun 72
77 Olof Terfwoin
80 Lars Pursiain
83 Staffan Kutfwoin
87 Olof Kauppin
92 Elias Asickain
95 Johan Frisk
101 Christoffer Swartt
103 Mattz Måndoin
104 Olof Hilduin
105 Jonas Ennbohm
109 Anders Brask
111 Johan Andickain
112 Johan Nordström
121 Johan Tijttain
127 Erich Eldsteen
134 Olof Herckoin
136 Anders Lecker poistunut 27.12.

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag: Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämäläin
5 Påhl Sutarin
7 Michell Lustig
13 Anders Lautiain
15 Eskiell Pylköin
16 Påhl Glada
18 Mattz Läskin
19 Johan Rässin
26 Hindrich Pafwilain
29 Thomas Orre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Pesterijn
37 Anders Kaipain
43 Hindrich Leinoin
44 Påhl Höök
46 Elias Uimj
47 Bengt Brofeldt Corporal
50 Erich Lahikain
53 Nils Sormuin
54 Olof Segerberg
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halföhr
60 Mattz Ollikain
61 Erich Pulkin
68 Hans Kämpe
70 Hindrich Pedikäin
76 Magnus Hiellman Corporal
78 Anders Lijflander
79 Johan Pajain
82 Mårten Lattuin
86 Christer Hyfwärin
88 Mattz Frijberg
90 Olof Kiluin
97 Anders Aholain
98 Petter Jäppin
102 Ture Tureson
107 Påhl Wirolain
108 Nils Henduin
113 Olof Rimpin
114 Thomas Narain

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämäläin
5 Påhl Sutarin
7 Michell Lustig
13 Anders Lautiain
15 Eskiell Pylköin
16 Påhl Glada
18 Mattz Läskin
19 Johan Rässin
26 Hindrich Pafwilain
29 Thomas Orre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Pesterin
37 Anders Kaipiain
43 Hindrich Leinoin
44 Påhl Höök
46 Elias Uimj
47 Bengt Brofeldt Corporal, poistunut 25.2.
50 Erich Lahikain
53 Nils Sormuin poistunut 25.2.
54 Olof Segerberg
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halföhr
60 Mattz Ollikain
61 Erich Pulkin poistunut 25.2.
68 Hans Kiämpe
70 Hans Piedikäin
76 Magnus Hiellman Corporal
78 Anders Lijflander
79 Johan Pajain
82 Mårten Lattuin poistunut 25.2.
86 Christer Hyfwärin
88 Mattz Frijberg poistunut 25.2.
90 Olof Kiluin
97 Anders Aholain
98 Petter Jeppin
102 Ture Tureson
107 Påhl Wirolain
108 Nils Henduin
113 Olof Rimpin poistunut 25.2.
114 Thomas Narain

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämäläin
5 Påhl Sutarin
7 Michell Lustig
13 Anders Lautiain
15 Eskell Pylkäin
16 Påhl Glada
18 Matts Leskin
19 Johan Rässiä
26 Hindrich Pafwilain
29 Thomas Årre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Westerin
37 Anders Kaipain
43 Hindrich Leinoin
44 Påhl Höck
46 Eljas Uimj
50 Erich Lehikoin poistunut __.3.1735
54 Olof Segerberg
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halför
60 Matts Ollikain
68 Hans Kämpe
70 Hindrich Pedikäin
76 Magnus Hielman Corporal
78 Anders Lijflander
79 Johan Pajain
86 Christer Hyfwärin
90 Olåf Kjluin
97 Anders Aholain
98 Petter Jäppin
102 Ture Turesson
107 Påhl Wijrolain
108 Niels Henduin
114 Thomas Narin

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämäläin
5 Påhl Sutarin
7 Michell Lustig
13 Anders Lautiain
15 Eskiell Pylköin
16 Påhl Glada
18 Matts Läskin
19 Johan Rässiä
26 Hindrich Pafwilain
29 Thomas Orre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Wästerijn
37 Anders Kaipiain
43 Hindrich Leinoin
44 Påhl Höök
46 Elias Uimi
54 Olof Segerberg poistunut 27.4.1735
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halför
60 Matts Ollikain
68 Hans Kämpe
70 Hindrich Pedikäin
76 Magnus Hiellman Corporal
78 Anders Lijflander
79 Johan Pajain
86 Christer Hyfwärin poistunut 22.4.1735
90 Olof Kiluin
97 Anders Aholain
98 Petter Jeppin
102 Ture Turesson
107 Påhl Wirolain
108 Nils Henduin
114 Thomas Narin

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Comp: Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämäläin
5 Påhl Sutarin
7 Michell Lustig
13 Anders Lautiain
15 Eskell Pylkäin
16 Påhl Glada
18 Mattz Leskin
19 Johan Rässiä
26 Hindrich Pafwilain
29 Thomas Årre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Wästerin
37 Anders Kaipain
43 Hindrich Leinoin
44 Påhl Höck
46 Eljas Uimj
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halför
60 Mattz Ollikain
68 Hans Kämpe
70 Hindrich Pedikäin poistunut 26.5.1735
76 Mag:s Hielman Corporal
78 Anders Lijflander
79 Johan Paijain
90 Olåf Kjluin
97 Anders Aholain
98 Petter Jäppin
102 Ture Turesson
107 Påhl Wirolain
108 Niels Henduin
114 Thomas Narin

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Petter Laitin tullut 25.6.1735 No 19:n tilalle
3 Jöran Hämäläin
5 Påhl Sutarin
7 Michel Lustig
13 Anders Kautiain
15 Eskell Pylkäin
16 Påhl Glada sai eron 2.6.1735
18 Mattz Leskin
19 Johan Rässiä poistunut 20.6.1735, sairaalloinen
26 Hindrich Pafwilain
29 Thomas Orre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Westerin
37 Anders Kaipain
43 Hindrich Leinoin sai eron 2.6.1735
44 Påhl Höck
46 Esajas Uimj
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halföre
60 Mattz Ollikain
68 Hans Kämpe
76 Magnus Hielman Corporal
78 Anders Lijfländer
79 Johan Paijain
90 Olof Kijliuin
97 Anders Aholain
98 Petter Jäppin
102 Ture Turesson
107 Påhl Wirolain
108 Niels Händuin
114 Thomas Narin

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Petter Laitin
3 Johan Hämäläin
5 Påhl Sutarin
7 Michel Lustig
13 Anders Lautin
15 Eskell Pylkin
18 Mattz Leskin
26 Hind: Pafwelain
29 Thomas Orre
32 Hind: Biörn
36 Hind: Westerin
37 And. Kaipain
44 Påhl Höck
46 Esajas Uimi
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halför
60 Mattz Ollikain
68 Hans Kämpe
76 Magnus Hielman Corporal
78 Anders Lijfländer
79 Johan Paijain
90 Olof Kiluin
97 Anders Aholain
98 Petter Jäppin
102 Ture Turesson
107 Påhl Wirolain
108 Niels Henduin
114 Thomas Narin

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Michel Lustig
29 Thomas Orre
56 Påhl Seiloin
59 Hind Halföre
90 Olof Kiluin
102 Ture Turesson

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag: Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Michel Lustig
29 Thomas Orre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Wästerin
37 Anders Kaipain
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halföre
78 Anders Lifländer
90 Olof Kiluin
102 Ture Turesson

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
7 Michell Lustig
29 Thomas Orre
32 Hindrich Biörn
36 Anders Wästerin
37 Anders Kaipain
56 Påhl Seiloin
59 Hindrich Halföre
78 Anders Ljfländer
90 Olof Kiluinen
102 Ture Turesson

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Michell Lustig
29 Tomas Orre poistunut
32 Hindrich Biörn
36 Anders Wästärin
37 Anders Kaipain
56 Påhl Seilåin poistunut
59 Hindrich Halföre
78 Anders Lijfländer
90 Olof Killiun
103 Ture Turesson kuuluu ruotuun 102

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
7 Michel Lustig
32 Hindrich Biörn
36 And. Wästerin
37 And: Kaipiain
59 Hindrich Halföre
78 And. Lijfländer
90 Olof Killiuin
102 Ture Turesson

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023