AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 1

Juvan komppania: ruotu 1 >

Ruotutalot ovat kylissä: Laukkala, Pulkkila (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Filip Johansson mainittu 1700
Johan Huhka mainittu 1700 30.3.1701 ruodusta 95
Tomas Rautia mainittu 1712 Kaksikas
Johan Simonen 21.6.1720 26.1.1750 ruodusta 7
Kasper Pohlman 23.2.1750 22.2.1758 ruodusta 53, varusmestariksi
Nils von Krämer 7.3.1758 15.2.1769 ruodusta 58, ruotuun 13
Anders Olsbo 31.12.1769 16.12.1771
Adam Fredrik Norring 22.1.1773 1.1.1787 ruotuun 13
Erik Gustav Hammarin 1.7.1787 30.4.1789
Jeremias Häll Pesonen 1.5.1789 4.9.1794
Johan Fredrik Mechelin 14.5.1795 10.2.1797 ruotuun 13
Petter Felén 10.2.1797 15.6.1801 ruodusta 13
Erik Vilhelm Pohlman 17.6.1801 mainittu 1807 ruodusta 36

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 1 varamies
Mats Järveläinen mainittu 1752 mainittu 1773
Petter Mikkonen 24.8.1775 21.2.1780
1776 lähtien ruotujen 1 ja 6 yhteinen varamies numero 1
Johan Härd Hämäläinen 4.2.1781 mainittu 1795
Johan Punkt mainittu 1802 10.3.1806
Gustav Hartikainen 25.2.1807


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Thomass Rautia
Katselmus 1720 15.9.1720
Joh: Simonen Savolax 23 8 - 21.6.1720 ruodusta 7 1697
Katselmus 1721 21.9.1721
Joh: Simonen Savolax 24 9 - 1712 (laskettu) 1697
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Simoin Safolax 37 22 gift 1713 (laskettu) 1698
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Johan Simoin
Katselmus 1758 22.2.1758
Casper Pohlman 30 11 1747 (laskettu) 1728
Katselmus 1763 12.2.1763
Niclas v: Krämer Saf: 27 10 ogift 1753 (laskettu) 1736
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Simoin 26._.1750 sai eron
Casper Pohlman 23.2.1750 vapaaehtoinen ruodusta 53 20._.1758 ylennettiin varusmestariksi
Nicolaus von Krämer Wechkalax, Kymmenegårds Lähn 35 14 1/2 gift 20._.1758 vapaaehtoinen ruodusta 58 1732
Katselmus 1772 29.3.1773
Adam Friedr: Norring Randasalmj 20 1/6 ogift 1772 (laskettu) 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
Nils von Kraemer 15.2.1769 ruotuun 13
Anders Olsbo 31.12.1769 palkaton nuori­mies 16.12.1771 karkasi
Adam Friedric Norring 23 2 11/12 ogift 11 3 22.1.1773 palkaton 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Adam Friedric Norring Sulkawa 26 5 4/5 ogift 5 10 22.1.1773 palkaton korpraali 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Adam Fredric Norring Sulkava 30 9 1/2 gift 5 9 28.1.1773 palkkaamaton 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Adam Fried: Norring Sulkawa 33 12 1/4 gift 5 10 1773 (laskettu) 1752
Katselmus 1788 25.9.1788
Eric Gust: Hammarin varusmestari
Katselmus 1789 5.11.1789
Eric Gustaf Hamarin lippu­mies 30.4.1789 poistettiin
Jeremias Pesoin Häll Jockas 22 1/2 ogift 5 6 1.5.1789 palkka­mies 1767
Katselmus 1790 16.9.1790
Jeremias Häll Jockas 23 1 1/4 ogift 5 6 1789 (laskettu) 1767
Katselmus 1795 9.6.1795
Jeremias Häll 4.9.1794 karkasi
Johan Fredrich Mechelin Jockas 20 - ogift 5 5 14.5.1795 otettu 1775
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Fredrick Mechelin 10.2.1797 ruotuun 13
Petter Fellén Lovisa 28 9 gift 5 11 10.2.1797 korpraali ruodusta 13 1770
Katselmus 1801 14.6.1801
Petter Feleen Lovisa 31 12 gift 5 11 1789 (laskettu) 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Felen 15.6.1801 erotettiin
Eric Vilhelm Pohlman lippu­mies saa palkan

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Simoin
1733 Johan Simoin
1734 Johan Simoin
1735 Johan Simoin
1736 Johan Simoin
1737 Johan Simoin
1738 Johan Simoin
1739 Joh: Simoin
1740 Johan Simoin
1741 Johan Simoin
1744 Johan Simoin
1745 Johan Simoin
1746 Johan Simoin
1747 Johan Simoin
1748 Johan Simoin
1749 Johan Simoin
1750 Johan Simoin 26.1.1750 sai eron
Casper Pohlman vapaaehtoinen
1751 Casper Pohlman
1752 Casper Pohlman
1753 Casper Pohlman
1754 Casper Pohlman
1755 Casper Pohlman
1756 Casper Pohlman
1757 Casper Pohlman
1758 Casper Pohlman 22.2.1758 ylennetty varusmestariksi
Nicolaus von Kraemer 7.3.1758 ruodusta 58
1759 Nicolaus v. Kraemer
1760 Niclas v: Krämer
1761 Niclas v: Krämer
1762 Niclas v: Kraemer
1763 Niclas v: Krämer
1764 Niclas von Krämer
1766 Niclas w: Krämer
1767 Nils von Krämer
1768 Nils w. Krämär
1769 Nils von Krämer 16.2.1769 siirto ruotuun 13
-
1770 Anders Olsbo 31.12.1769 otettiin, palkaton
1771 Anders Olsbo
1773 Adam Fred: Norring 22.1.1773 otettiin
1775 Adam Fried: Norring
1776 Adam Fried Norring
1777 Adam Fred Norring
1778 Adam Fred Norring
1779 Adam Fred: Norring korpraali
1780 Adam Fred: Norring korpraali
1781 Ad: Fred: Norring korpraali
1782 Adam Fred: Norring korpraali
1783 Adam Fried: Norring korpraali
1784 Ad: Fried: Norring korpraali
1785 Ad: Fried: Norring korpraali
1786 Ad: Fredric Norring
1787 Ad: Fried: Norring korpraali 1.1.1787 siirto ruotuun 13
Erich Hammarin 1.7.1787 palkaton
1788 Eric Joh: Hamarin palkaton varusmestari, palvelee tykistössä
1789 Eric G: Hamarin lippumies 30.4.1789 siirrettiin värvätyn palkalle
Jeremias Pesoin 1.5.1789 palkkamies
1790 Jeremijas Häll
1791 Jerem: Häll
1792 Jeremias Hell
1793 Jeremias Hell
1794 Jeremias Häll
1795 Jerem: Häll 4.9.1794 karkasi
Joh: Fred: Mechelin 14.5.1795 otettu
1796 Johan Fredrick Meckelin
1797 Petter Fileen korpraali
1798 Petter Feleen korpraali
1799 Petter Felén korpraali
1800 Petter Felen korpraali
1801 Petter Felén korpraali 15.6.1801 hylättiin
Eric W: Pohlman 17.6.1801 lippumies ruodusta 36
1802 Eric V: Pohlman lippumies
1803 E:V: Pohlman lippumies
1804 E:W: Pohlman lippumies
1805 Er: Pohlman
1806 E:W: Pohlman lippumies 5.10.1805 poistettiin
1807 E.W. Pohlman

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Niels v. Krämer Corpor: 16.2.1769 ruotuun 13
Anders Olsbo Österbotn 18 2/3 2/3 ogift 31.12.1769 palkkaamaton hyväksytään 1752
Luettelo 1773 22.1.1773
Anders Olsbo palkkaamaton 16.12.1771 karkasi
Adam Friedr: Norring 20 ogift 22.1.1773 palkkaamaton hyväksytään 1753
Luettelo 1795 12.2.1795
Jeremias Hell 4.9.1794 karkasi
-

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Philipp Johansson sairaana
Johan Huhka ruodusta 95
1700_11 Johan Simonsson Huhka 1. korpraali
1700_12 Johan Simonson Huhka 1. korpraali
1701_1 Johan Simonson Huhka 1. korpraali
1701_2 Johan Simonson Huhka 1. korpraali
1701_3 Johan Simonsson Huhka 1. korpraali
1701_4 Johan Simonsson Huhka 1. korpraali 30.3.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 182 Såldater Joh. Simoin s. 1687
puoliso: Sophia Assikain
lapsia: Gertrud Sophia
Corp.
Juva RK 1751-1758
I 42 Håttila Joh: Simoin s. 1687
puoliso: Soph: Assikain
I 10 Patela 1
puoliso: Hel: Sophia Caspersdr von Krämer s. 1728
Casp. Pohlmanin vmo
I 107 Soldater Casp. Pohlman Corp. Vid: Tom II
II 68 Näringe 1 Casper Pohlman
puoliso: H:S: v: Krämer
Rustmest:
I 10 Patela 1 Nicolaus Casperss. von Krämer
Juva RK 1776-1788
II 169 Soldater Adam Fried: Norring s. 11.10.1751
puoliso: Lisa Caisa Blylåd s. 1757
Corp., ifr. Sulkava, + 7.4.1791
Juva RK 1791-1802
168 Soldater Jerem. Häll Pesoin s. 1768 ej admit:d
49 Kiskiläniemi
puoliso: Carin And:dr Tirroin s. 26.10.1777
gift til pag. 169, Petter Felenin vmo
Juva RK 1803-1805
II 295 Soldater Eric W: Pohlman
II 295 Soldater Hans Laitin s. 1750
puoliso: Kaisa Paunonen s. 1747
lapsia: Johan, Adam, Ewa
Corp.

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Kaskis Thomas Rautiainen k. _.8.1719
Lauckala Joh: Simoinen s. 1696K k. 4.1.1762
puoliso: Beata Kijskitär
lapsia: Johanna (oä:)
Håttila
Löykölä
Järfwenpä
Kaskis
Joh. Simoin s. 1696K k. 4.1.1762
puoliso: Sophia Assikain AigMöller s. 1716K k. 16.10.1773
lapsia: Johan, Carin, Georgius, Leonhardt, Helena, Maria, Henric
Näringi Casper Pohlman
puoliso: Hel: Soph: von Krämer s. 1730K k. 30.7.1804
lapsia: Casper Henr:, Gustav Ad:, Anna Elis:, Eric Wilh:, Carl Joh:, Helena Soph:
Lipsala
Maifwala
Niclas von Krämer s. 1732K k. 28.2.1774
puoliso: Ulrica Charlotta Lindgren
lapsia: Catharina Elis:, Sophia Charl:, Charlotta, Casper Johan, Niclas Adolph
Hietajärvi Anders Svensson Olsbo s. 3.2.1764 k. 17.5.1846
puoliso: Anna Elisab: Hagman s. 1774K k. 3.8.1828
lapsia: Anna Catharina, Eva Christina, Carl, Gustaf, Adolph, Maria Elis:, Ulrika
Kumomäki Eric Gustaf Ericss. Hammarin s. 3.2.1773
Järvenpä Jeremias Pesoin
puoliso: Maria Kaipain
lapsia: Jeremias (oä:)
Varparanta Jeremias Pesoin
puoliso: Maria Tirkoin
lapsia: Anna Beata (oä:)
Laukala Jeremias Pesoin
puoliso: Walborg Nousiain
lapsia: Hedvig (oä:)
Laukala
Kyrkoby
Kiskilänniemi
Petter Johan Felen Felin Filen
puoliso: Carin Andersdr Tirroin s. 26.10.1777 k. 16.2.1819 vih. 13.5.1798
lapsia: Petter Johan, Pehr Joh:, Caisa Lisa, Anna Lisa
Loviisan seurakunta
Petter Johan Johansson Filén s. 29.3.1771

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1702 Summala S Thomas 1. Piga Elin Rautiain 2908B
Juva 1703 Sumala S:n Tohmas Rautiain 3942B
Juva 1704 Summala Son Tomas Rautiain 6456
Juva 1707 Summala Dub: Sold Thomas Thomasson Rautiains ho 5046

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_9 Johan Simonen Corp:
1727_9 Johan Simoin Corp:
1727_10 Johan Simoin Corp:, poistunut 15.10.
1734_11 Johan Simoin Corp:, tullut 5.10.
1734_12 Johan Simåin Corp:
1735_1 Johan Simoin Corporal
1744 Johan Simoin
1745 Johan Simoin
1747 Johan Simoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vadstenan sotilashuonekassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Corporalen Johan Simoin 1.12.1752
1732 Corp: Joh: Simoin 7.11.1752
1732 Corp: Joh: Simoin 1.12.1752

Eläkettä anoneet sotilaat

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Thomas Thomass Rautia 5. (Kapteeni Stenstrandin) komppania 12 Thomas Rautiain Jåckas S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Pylkälä
Pylkälä
Laukala
Matts Pärno
Bengt Hardikain
Johan Purhoin
1775 Lauckala
Pelkilä
Pelkilä
Matts Pynöin
M: Puhakain
Joh. Purhoin
1801 Laukala
Pulskila
Pulskila
Matts Pennain
Matts Puhakain
Johan Purhoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Johan Fredrik Conrad Mechelin Geni.com
Tarinoita sotilaista: Tomas Tomasson Rautiainen - sotasankari ilman sankarikuolemaa? linkki

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 1 varamies
-
Pehr Muhoin 16 24.8.1775 saa pestin 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Petter Mickoin S:t Michel 17 10 3 1/2 1759
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 1 ja 6 yhteinen varamies numero 1
Johan Hämäläin 26 8 gift 5 4 1780 (laskettu) 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Härd Jockas 27 9 gift 5 4 1780 (laskettu) 1762
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Härd Jockas 32 14 5 4 1/2 1781 (laskettu) 1763
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Punck 10.3.1806 saa eron
-

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 1 ja 6 yhteinen varamies numero 1
1783_v Joh: Hämäläin
1784_v Joh: Hämäläin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 1 varamies
Matts Järvelein 42 17 1756 (laskettu) 1731
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 1 ja 6 yhteinen varamies numero 1
Petter Mickoin S:t Michel 19 3/4 1760
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Petter Mickoin 21.2.1780 poistetaan
-
Luettelo 1781_v 5.2.1781
-
Johan Mortensson Hämälain 18 4.2.1781 otetaan 1763
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Johan Punck 10.3.1806 sai eron
Gustaf Hardikain 29 25.2.1807 hyväksytään 1778

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
179 Wargernings Manskap Joh: Härd Hämäläin s. 1761
puoliso: Elin Lukoin s. 1727
lapsia: Stdr Carin (se pag 114)
afsked, vmo + 25.1.1800
179 Wargernings Manskap Joh: Punkt
Juva RK 1803-1805
II 311 Wargerings Manskap Johan Punckt

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Matts Järfwelein
1753_v Mattz Järfweläin
1754_v Mats Järweläin
1754b_v Mattz Järfweläin
1754c_v Mattz Järfwäläin
1756_v Mattz Järfwein
1757_v Matts Järfweläin
1758_v Matts Järveläin
1758b_v Matts Järväläin
1759_v Matts Järveläin
1760_v Matts Järfweläin
1764_v Matts Järfweläin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 2

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2021