AloitussivuSavon rykmentti → Rykmentin täydennys kaksikkailla

Savon rykmentti

Rykmentin täydennys kaksikkailla

Savon rykmentti oli Riian varusväkenä vuodesta 1700 lähtien. Lopulta se joutui antautumaan venäläisille 1710.

Rykmentti piti perustaa äkkiä uudestaan. Miehiä saatiin muun muassa Savonlinnan läänin kahdennusrykmentistä.

Seuraavat kaksikkaat on tunnistettu perustellusti uuden Savon rykmentin ensimmäisissä pääkatselmuksissa.

Henkikomppania

Pääkatselmus 1712 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
1 Anders Påhlsson Passoin 3. komppania 31 And:s Påhlss. Pasunen Christina S:n ML 1707
5 Eskell Ericksson Kässj 3. komppania 5 Eskell Kässelj Christina S:n ML 1707
21 Mattz Joutin 3. komppania 21 Matz Juotinen Christina S:n ML 1707
24 Staffan Hindrichss: Airickain 3. komppania 24 Staffan Avjkain Christina S:n ML 1707
33 Johan Hindrichss. Kårhoin 3. komppania 33 Johan Hendss. Kårhoin Christina S:n ML 1707
40 Påhl Påhlsson Himain 3. komppania 40 Påhl Påhlss. Himain Christina S:n ML 1707
42 Anders Eskellsson Tuckuain 3. komppania 42 And:s Eskellss. Tuckiain Christina S:n ML 1707
43 Erick Mattzss: Rahickain 3. komppania 83 Erich Matzss. Rahikain Christina S:n ML 1707
44 Johan Peersson Sålla 3. komppania 8 Johan Pärss. Sålla Pumala S:n ML 1707
48 Johan Mardickain 3. komppania 48 Johan Andss. Mardikain Christina S:n ML 1707
74 Sigfred Hångain 3. komppania 120 Sigfred Hångain Hirfvensallmj S:n ML 1707
76 Lars Staffansson Huopoin 3. komppania 66 Lars Huopain Menduhariu S:n ML 1707
78 Jören Jörensson Höltä 3. komppania 68 Jöran Jöranss. Hälltö Menduhariu S:n ML 1707
79 Simon Hångain 3. komppania 69 Simon Grellss. Hångain Menduhariu S:n ML 1707
81 Petter Eskellsson Karhu 3. komppania 71 Pär Eskellsson Menduhariu S:n ML 1707
85 Michell Wallincka 3. komppania 75 Michell Valljaka Menduhariu S:n ML 1707
95 Erick Peersson Närfwäin 3. komppania 88 Erich Närfväin Hirfwensallmj S:n ML 1707
97 Thomas Käräjämies 3. komppania 119 Thomas Matzss. Käräjämies Hirfvensallmj S:n ML 1707
98 Hans Haucka 3. komppania 91 Hans Hauka Hirfwensallmj S:n ML 1707
101 Mattz Larsson Repoin 3. komppania 89 Matz Råpoin Hirfwensallmj S:n ML 1707
104 Petter Thomass: Wäisäin 2. komppania 118 Petter Wäisäinen Kangasniemj S:n ML 1707
107 Anders Kyröläin 3. komppania 107 And:s Kyröläin Hirfvensallmj S:n ML 1707
108 Mårthenn Mattz Ripattj 3. komppania 108 Mårthen Ripattj Hirfvensallmj S:n ML 1707
118 Påhl Påhlsson Pycköin 3. komppania 118 Påhl Pyckönen Hirfvensallmj S:n ML 1707

Tunnistettu 24 miestä (18.9% komppanian 127 ruodusta),

Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 1712 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
5 Petter Bertillss: Karpinen 1. komppania 5 Pär Karpinen Randasallmj S:n ML 1707
7 Påhl Påhlss. Sallinen 1. komppania 7 Påhl Påhlss. Sallin Randasallmj S:n ML 1707
13 Johan Ohlss: Kådilain 1. komppania 13 Johan Ohlss. Kådilain Randasallmj S:n ML 1707
29 Michell Michellss: Hasunen 1. komppania 29 Michell Hendss. Hasuin Randasallmj S:n ML 1707
35 Jacob Mårtenss: Rautiain 3. komppania 23 Jacob Rautiain Pumala S:n ML 1707
47 Anders Klostarin 1. komppania 48 And:s Klostarin Randasallmj S:n ML 1707
58 Christer Pehrss: Kämäräin 1. komppania 58 Christer Pärss. Kämärä Randasallmj S:n ML 1707
64 Thomas Mattss: Sauckoin Thomas Saukoin Randasalmij Socken LT 1710
68 Jöran Jöranss: Mustoin 1. komppania 68 Jöran Jöranss. Mustoin Randasallmj S:n ML 1707
70 Michell Pålack Michell Puolack LT 1705
70 Michell Pålack 1. komppania 81 Mickell Pålack Kärimäckij Socken LT 1710
73 Brusius Johanss: Hämäläin 1. komppania 72 Brusius Hämäl:n Kerimäkj S:n ML 1707
73 Brusius Johanss: Hämäläin 1. komppania 72 Brusius Hämeläin Kärimäckij Socken LT 1710
74 Petter Massinen 1. komppania 73 Petter Massinen Kärimäckij Socken LT 1710
76 Jöran Hinderss: Turuin 1. komppania 75 Jöran Turuin Kärimäckij Socken LT 1710
77 Mattz Nickoin Mattz Nickoin LT 1705
77 Mattz Nickoin 1. komppania 76 Matz Nickoin Kärimäckij Socken LT 1710
78 Thomas Thomass: Tynkyin Thomas Tyncköin LT 1705
78 Thomas Thomass: Tynkyin 1. komppania 77 Thomas Tynckyn Kärimäckij Socken LT 1710
79 Magnus Larss: Tynkyin Magnus Tyncköin LT 1705
79 Magnus Larss: Tynkyin 1. komppania 78 Magnus Tynckyn Kärimäckij Socken LT 1710
84 Elias Påhlss: Pardanen 1. komppania 83 Ellias Pardain Kärimäckij Socken LT 1710
86 Simon Johanss: Silfwendoin 1. komppania 85 Simån Silfwendå Kärimäckij Socken LT 1710
88 Johan Larss: Karakain Johan Karakain LT 1705
88 Johan Larss: Karakain 1. komppania 87 Johan Karakain Kärimäckij Socken LT 1710
89 Hans Könöin 5. komppania 104 Hans Påhlss. Könöin Tillökning af Leppäwirda S.n ML 1707
89 Anders Hanss: Rautzalain 1. komppania 88 And:s Ruotzalain Kärimäckij Socken LT 1710
91 Carl Kainulain Carll Kainolain LT 1705
91 Carl Kainulain 1. komppania 90 Karl: Kainulain Kärimäckij Socken LT 1710
93 Erich Larss: Tåifwain Erich Tåifwain LT 1705
93 Erich Larss: Tåifwain 1. komppania 92 Erick Toifwain Kärimäckij Socken LT 1710
94 Oloff Saickoin 4. komppania 120 Olåf Saikoin Leppävirda S:n ML 1707
94 Oloff Saickoin 1. komppania 116 Olof Saikoin Kärimäckij Socken LT 1710
95 Anders Oless: Simoin 1. komppania 94 And:s Simåin Kärimäckij Socken LT 1710
96 Erich Jumpain Erich Jumpain LT 1705
96 Erich Jumpain 1. komppania 95 Erick Jumpain Kärimäckij Socken LT 1710
96 Anders Tåifwain 1. komppania 102 And:s Tåifwanen Kerimäkj S:n ML 1707
98 Petter Oless: Wäkefwäin Petter Wäkewäin LT 1705
98 Petter Oless: Wäkefwäin 1. komppania 96 Petter Wäckewäin Kärimäckij Socken LT 1710
99 Erich Erichss: Mutka Erich Muttka LT 1705
99 Erich Erichss: Mutka 1. komppania 98 Erick Mutka Kärimäckij Socken LT 1710
100 Petter Petterss: Kåcki 1. komppania 99 Petter Kåck Kärimäckij Socken LT 1710
101 Anders Anderss: Keinoin 1. komppania 100 And:s Käinoin Kerimäkj S:n ML 1707
101 Anders Anderss: Keinoin 1. komppania 100 And:s Käinåin Kärimäckij Socken LT 1710
102 Niels Silfwendoin Niels Silfwendoin LT 1705
103 Mattz Immoin 1. komppania 102 Matz Immoin Kärimäckij Socken LT 1710
104 Lars Larss: Mickolain Lars Mikulain LT 1705
104 Lars Larss: Mickolain 1. komppania 103 Lars Mikolain Kärimäckij Socken LT 1710
105 Hindrich Jöranss: Asikain 1. komppania 104 Hindr Assikain Kärimäckij Socken LT 1710
106 Anders Mattss: Tårapåin 1. komppania 106 And:s Toropain Kärimäckij Socken LT 1710
107 Johan Oless: Karfwin 1. komppania 105 Johan Karfwin Kärimäckij Socken LT 1710
108 Abram Anderss: Metzo Abraham Metzo LT 1705
108 Abram Anderss: Metzo 1. komppania 107 Abraham Metzå Kärimäckij Socken LT 1710
109 Påhl Nielss: Hertuain Påhl Herttuwain LT 1705
109 Påhl Nielss: Hertuain 1. komppania 108 Påhl Härtuin Kärimäckij Socken LT 1710
110 Lars Hinderss: Kaipain Lars Kaipainen LT 1705
110 Lars Hinderss: Kaipain 1. komppania 109 Lars Kaipain Kärimäckij Socken LT 1710
111 Hindrich Jacobss: Måndoin Henrich Måndoin LT 1705
111 Hindrich Jacobss: Måndoin 1. komppania 110 Hindr Måndåin Kärimäckij Socken LT 1710
112 Bertill Påhlss: Asikain Berttill Asickain LT 1705
112 Bertill Påhlss: Asikain 1. komppania 111 Bertill Assikain Kärimäckij Socken LT 1710
113 Hans Påhlss: Turdinen Hans Turdinen LT 1705
113 Hans Påhlss: Turdinen 1. komppania 112 Hans Turdin Kärimäckij Socken LT 1710
115 Påhl Erichss: Mutka Påhl Mutka LT 1705
115 Påhl Erichss: Mutka 1. komppania 114 Påhl Mutka Kärimäckij Socken LT 1710
116 Petter Hardickain 4. komppania 91 Petter Hardikain Cuopio S:n ML 1707
118 Anders Mårtenss: Massinen Anders Massinen LT 1705
118 Anders Mårtenss: Massinen 1. komppania 117 And:s Massinen Kärimäckij Socken LT 1710
119 Oloff Turuin 1. komppania 117 Olåf Turunen Leppäwirda S:n ML 1707
132 Jöran Aronss: Taskin 1. komppania 130 Jöran Taskin Leppäwirda S:n ML 1707
134 Johan Mattss: Kåpoin 1. komppania 132 Johan Matzss. Kåponen Leppäwirda S:n ML 1707

Tunnistettu 47 miestä (33.8% komppanian 139 ruodusta),

Majurin komppania

Pääkatselmus 1712 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
1 Erich Arfwedss. Eckstam 2. komppania 73 Erich Eekestamm S:t Michels S:n ML 1707
5 Hindrich Hindersson Rahikain 2. komppania 5 Hind: Hindss: Rahikain S:t Michels S:n ML 1707
8 Mattz Ladikain 2. komppania 8 Matz Ladickainen S:t Michels S:n ML 1707
14 Hindrich Håckain 2. komppania 14 Hindrich Håckainen S:t Michels S:n ML 1707
15 Lars Larsson Marttin 2. komppania 46 Lars Martinen S:t Michels S:n ML 1707
27 Michell Christerss. Närfwäin 2. komppania 1 Michel Christers: Närfwäin S:t Michels S:n ML 1707
47 Mårtten Kårhonen 2. komppania 48 Mårthen Jörens: Kårhoin S:t Michels S:n ML 1707
50 Anders Cnuthss. Pasoin 5. komppania 10 And:s Pasanen Jåckas S:n ML 1707
61 Mattz Christerss. Ållikain 2. komppania 62 Matz Ållickainen S:t Michels S:n ML 1707
77 Grels Ripattj 2. komppania 78 Grelss Ripattj S:t Michels S:n ML 1707
84 Thomas Anderss. Ylönen 2. komppania 83 Thomas Yllönen Kangasniemj S:n ML 1707
88 Anders Måndonen 2. komppania 50 Anders Måndoin S:t Michels S:n ML 1707
97 Elias Päkoin 2. komppania 96 Eljas Peers: Pekain Kangasniemj S:n ML 1707
98 Mattz Turuin 2. komppania 97 Matz Johans: Turunen Kangasniemj S:n ML 1707
109 Sigfredh Laitin 2. komppania 123 Sigfred Laitinen Kangasniemj S:n ML 1707
116 Petter Samuelss. Wäräin 2. komppania 115 Peer Samss. Wäräin Kangasniemj S:n ML 1707
122 Jonas Halttuin 2. komppania 111 Jonas Haltuinen Kangasniemj S:n ML 1707

Tunnistettu 17 miestä (13.2% komppanian 129 ruodusta),

Kuopion komppania

Pääkatselmus 1712 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
1 Jöran Andersson Husso 4. komppania 62 Jöran Andss. Hussu Cuopio S:n ML 1707
2 Hindrick Påhlsson Ruskain 4. komppania 2 Hendrich Ruska Cuopio S:n ML 1707
3 Hemming Hansson Taskin 4. komppania 3 Hemming Taskinen Cuopio S:n ML 1707
5 Anders Anderss Hyfwärin 4. komppania 5 And:s Hyfwärinen Cuopio S:n ML 1707
9 Hindrick Påhlss Kartuin 4. komppania 15 Hendrich Kartuinen Cuopio S:n ML 1707
11 Mattz Mattss Karfwoin 4. komppania 11 Mattz Karfwoin Cuopio S:n ML 1707
12 Thomas Clemetss Laitin 4. komppania 12 Thomas Laitinen Cuopio S:n ML 1707
16 Påhl Påhlss Suchoin 4. komppania 16 Påhl Suhoin Cuopio S:n ML 1707
21 Hendrick Christerss Puruin 4. komppania 21 Hendrich Puronen Cuopio S:n ML 1707
31 Jacob Peerss Husso 4. komppania 39 Jacob Pärss. Hussu Cuopio S:n ML 1707
35 Anders Peerss Jäppin 4. komppania 96 And:s Jäppin Cuopio S:n ML 1707
36 Gustaf Hinderss Kinnuin 4. komppania 36 Giöstaf Kinnoin Cuopio S:n ML 1707
42 Peer Perss Haloinen 4. komppania 42 Pär Pärss. Halonen Cuopio S:n ML 1707
43 Ernest Ernestss Skåpa 4. komppania 6 Ernest Skåpa Cuopio S:n ML 1707
45 Lars Perss Kärcki 4. komppania 78 Lars Pärss. Kärkäin Cuopio S:n ML 1707
64 Olof Ohlss Haloin 4. komppania 63 Olåf Halonen Cuopio S:n ML 1707
65 Mattz Jörenss Rijssain 4. komppania 65 Mattz Rissainen Cuopio S:n ML 1707
69 Peer Thomass Heickin 4. komppania 69 Pär Heikinen Cuopio S:n ML 1707
70 Mattz Nielss Suttin 4. komppania 70 Mattz Nielss. Sutinen Cuopio S:n ML 1707
71 Olof Johanss Asickain 4. komppania 80 Olåf Asikain Cuopio S:n ML 1707
74 Peer Johanss Tuofwin 4. komppania 74 Petter Tuofwinen Cuopio S:n ML 1707
83 Påhl Johanss Hackarain 4. komppania 83 Påhl Hackarain Cuopio S:n ML 1707
87 Lars Staffanss Hämäläin 4. komppania 87 Lars Staff.ss. Hämäl:n Cuopio S:n ML 1707
90 Niels Anderss Sigfwoin 4. komppania 90 Niells Sifwoin Cuopio S:n ML 1707
101 Christer Christerss Tårckain 4. komppania 101 Christer Tårjkain Cuopio S:n ML 1707
104 Johan Johanss Laakoin 4. komppania 104 Johan Laakoin Cuopio S:n ML 1707
107 Niels Christerss Kårhoin 4. komppania 108 Nielss Kårhoin Cuopio S:n ML 1707
112 Olof Nielss Räsäin 4. komppania 115 Olåf Räsäun Cuopio S:n ML 1707
115 Hindrick Peerss Kinnuin 5. komppania 93 Hendrich Kinnoin Tillökning af Leppäwirda S.n ML 1707
118 Thomas Mattss Tarfwain 4. komppania 118 Thomas Tarfvain Leppävirda S:n ML 1707
119 Matts Johanss Heiskain 4. komppania 121 Mattz Johss. Heiskain Leppävirda S:n ML 1707
126 Elias Larsson Turuin 4. komppania 126 Elias Turuin Leppävirda S:n ML 1707

Tunnistettu 32 miestä (25.4% komppanian 126 ruodusta),

Puumalan komppania

Pääkatselmus 1712 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
9 Johan Peerss: Maljain 3. komppania 9 Johan Malljain Pumala S:n ML 1707
23 Mattz Staffanss: Hujain 3. komppania 11 Mattz Hujain Pumala S:n ML 1707
36 Mattz Larss: Kähärä 3. komppania 79 Mattz Larsson Kähärä Pumala S:n ML 1707
43 Gustaf Staphanss: Römberg 1. komppania 36 Gustaf Rönberg Säminge Socken LT 1710
46 Petter Anderss: Hämäläin 1. komppania 39 Pär Hämäl:n Seminge S:n ML 1707
46 Petter Anderss: Hämäläin 1. komppania 39 Petter Hämeläin Säminge Socken LT 1710
47 Erich Peerss Jatinen Erich Jattinen LT 1705
47 Erich Peerss Jatinen 1. komppania 40 Erich Jatin Säminge Socken LT 1710
48 Mattz Peerss: Kiskinen 1. komppania 41 Mattz Pärss. Kijskin Seminge S:n ML 1707
48 Mattz Peerss: Kiskinen 1. komppania 41 Matz Kiskin Säminge Socken LT 1710
50 Olof Olofss: Malman 1. komppania 42 Olof Mahlman Säminge Socken LT 1710
51 Johan Erichss: Jordanen 1. komppania 44 Johan Jordain Säminge Socken LT 1710
52 Mattz Peerss: Mickoin 5. komppania 91 Mattz Pärss. Mickoin Sullckawa S.n ML 1707
53 Johan Johanss: Hackulinen Johan Hackulin LT 1705
53 Johan Johanss: Hackulinen 1. komppania 46 Johan Hackulin Säminge Socken LT 1710
54 Anders Christerss: Mononen Anders Månoin LT 1705
54 Anders Christerss: Mononen 1. komppania 47 And:s Månnåin Säminge Socken LT 1710
55 Hindrich Peerss: Kärckäin Hindrich Kärckäin LT 1705
55 Hindrich Peerss: Kärckäin 1. komppania 48 Hindr Kärkäin Säminge Socken LT 1710
58 Anders Hindrichss: Biörn Anders Biörn LT 1705
58 Anders Hindrichss: Biörn 1. komppania 51 And:s Biorn Säminge Socken LT 1710
59 Olof Johanss: Wallonen Oloff Welloin LT 1705
59 Olof Johanss: Wallonen 1. komppania 52 Olof Wälloin Säminge Socken LT 1710
60 Petter Anderss: Mickulain 1. komppania 53 Petter Mijkolain Säminge Socken LT 1710
62 Johan Hind:ss: Jatinen 1. komppania 55 Johan Jatin Säminge Socken LT 1710
63 Olof Hindrichss: Tipo 1. komppania 56 Olof Tijpoin Säminge Socken LT 1710
64 Johan Påhlss: Rouhiain Johan Råuhiain LT 1705
64 Johan Påhlss: Rouhiain 1. komppania 57 Johan Rouhiain Säminge Socken LT 1710
65 Oloff Johanss: Rouhiain Olof Råuhiain LT 1705
65 Oloff Johanss: Rouhiain 1. komppania 58 Olof Rouhiain Säminge Socken LT 1710
66 Johan Peerss: Tynckonen 1. komppania 59 Johan Tynckyn Säminge Socken LT 1710
68 Nils Mattzss: Saironen Niels Sairain LT 1705
68 Nils Mattzss: Saironen 1. komppania 61 Nils Sairain Säminge Socken LT 1710
69 Erich Erichs. Rossi Erich Råssi LT 1705
69 Erich Erichs. Rossi 1. komppania 62 Erick Rossi Säminge Socken LT 1710
71 Hindrich Erichss: Kuicka Hindrich Kuicka LT 1705
71 Hindrich Erichss: Kuicka 1. komppania 64 Hindr Kuijka Säminge Socken LT 1710
72 Oloff Olofss: Pijparin 1. komppania 65 Olof Pijperin Säminge Socken LT 1710
73 Erich Michellss: Silanen Erich Sielain LT 1705
73 Erich Michellss: Silanen 1. komppania 66 Erick Sillain Säminge Socken LT 1710
75 Hemming Hind:ss: Såikell 1. komppania 68 Hemming Såikell Seminge S:n ML 1707
75 Hemming Hind:ss: Såikell 1. komppania 68 Häming Såikell Säminge Socken LT 1710
76 Erich Peerss: Brömbs 1. komppania 69 Erick Bröms Säminge Socken LT 1710
78 Erich Olofss: Wäisäin Erich Wäisäin LT 1705
78 Erich Olofss: Wäisäin 1. komppania 71 Erich Wäisäin Säminge Socken LT 1710
79 Mattz Bertillss: Hämäläin 1. komppania 72 Matz Hämeläin Säminge Socken LT 1710
80 Anders Johanss. Koikalain Anders Kåickalain LT 1705
80 Anders Johanss. Koikalain 1. komppania 74 And:s Kåikalain Säminge Socken LT 1710
83 Mattz Peerss: Pundanen Mattz Punnain LT 1705
83 Mattz Peerss: Pundanen 1. komppania 76 Matz Pundain Säminge Socken LT 1710
84 Hindrich Peerss: Säppäläin Hindrich Seppäl:n LT 1705
84 Hindrich Peerss: Säppäläin 1. komppania 77 Hindr Säppeläin Säminge Socken LT 1710
85 Jacob Jacobss: Kosonen 1. komppania 78 Jacob Kossoin Säminge Socken LT 1710
89 Adam Hind:ss. Supponen Adam Suppoin LT 1705
89 Adam Hind:ss. Supponen 1. komppania 43 Adam Supoin Säminge Socken LT 1710
114 Thomas Klostarin 2. komppania 114 Thomas Erichs Klostarin Tillöckning af S:t Michels S:n ML 1707
122 Anders Wäisäin 2. komppania 122 Anders Johans: Wäisäin Tillöckning af S:t Michels S:n ML 1707

Tunnistettu 37 miestä (28.7% komppanian 129 ruodusta),

Juvan komppania

Pääkatselmus 1712 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
1 Thomas Thomass Rautia 5. komppania 12 Thomas Rautiain Jåckas S:n ML 1707
16 Thomas Perss Miettin 5. komppania 17 Thomas Pärss. Miettonen Jåckas S:n ML 1707
31 Hind: Perss Lukoin 5. komppania 31 Hendrich Luukoin Jåckas S:n ML 1707
33 Anders Påhlss Martin 5. komppania 33 And:s Påhlss. Martinen Jåckas S:n ML 1707
34 Peer Anderss Kärckäin 6. komppania 48 Pär Andss. Kärkäin Idensallmj S:n ML 1707
45 Hind. Anderss Karjalain 2. komppania 38 Hindrich Karjalain Piexämäckj S:n ML 1707
79 Hemming Kluckarin 5. komppania 79 Hemming Klåckare Jorois S:n ML 1707
85 Johan Jäppin 4. komppania 18 Johan Jäppin Cuopio S:n ML 1707
88 Lars Nielss Pentinen 5. komppania 88 Lars Bengtinen Jorois S:n ML 1707
93 Hind. Israelss Halföre 5. komppania 112 Hendrich Israellsson Jorois S:n ML 1707
95 Anders Mattzss Parkoin 5. komppania 95 And:s Parkoin Jorois S:n ML 1707
96 Mårthen Hilduin 6. komppania 123 Mårthen Hilldoin Idensallmj S:n ML 1707
102 Johan Ohlss Rautia 1. komppania 42 Johan Rautiain Randasallmj S:n ML 1707
104 Mattz Peerss Måndoin 5. komppania 104 Mattz Måndoin Jorois S:n ML 1707
116 Hindrich Läber 5. komppania 130 Henrich Läpär Sullckawa S.n ML 1707
121 Thomas Hindss Tijtain 5. komppania 121 Thomas Titain Sullckawa S.n ML 1707
123 Hindrich Anderss Sipoin 5. komppania 123 Hend Andss. Siparj Sullckawa S.n ML 1707
132 Pether Marthenss Walkoin 5. komppania 132 Petter Walltrain Sullckawa S.n ML 1707

Tunnistettu 18 miestä (13.1% komppanian 137 ruodusta),

Pieksämäen komppania

Pääkatselmus 1712 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
7 Hendrich Larsson Leppiäin 1. komppania 7 Hendrich Lipiäin Piexemekj S:n ML 1707
13 Anders Olesson Jutin 2. komppania 64 Anders Jutinen Piexämäckj S:n ML 1707
15 Per Larsson Nyssöin 1. komppania 15 Pär Nysäin Piexemekj S:n ML 1707
22 Staffan Jauhoin 2. komppania 66 Stafan Jauhåin Piexämäckj S:n ML 1707
28 Daniel Häckin 1. komppania 28 Daniell Häckinen Piexemekj S:n ML 1707
30 Bertill Persson Haringe 1. komppania 30 Bertill Haring Piexemekj S:n ML 1707
64 Mattz Karhun 1. komppania 13 Mattz Karhuinen Piexemekj S:n ML 1707
65 Eskell Hind:ss: Kainulain 4. komppania 99 Eskell Kainulain Cuopio S:n ML 1707
83 Michell Tarfwain 6. komppania 83 Michell Tarfwain Piexemekj S:n ML 1707
85 Petter Sallin 5. komppania 96 Pär Eskellss. Sallin Tillökning af Leppäwirda S.n ML 1707
87 Hindrich Förmyndare 6. komppania 87 Hend: Andss: Förmyndare Piexemekj S:n ML 1707
93 Påhl Wilhuin 2. komppania 69 Påhl Påhls: Wilhåin Piexämäckj S:n ML 1707
95 Hind.Påhlsson Philpoin 5. komppania 94 Hend: Påhlss. Fillpoin Tillökning af Leppäwirda S.n ML 1707
115 Johan Mattzon Parfwiain 5. komppania 114 Johan Matzss. Parf:n Tillökning af Leppäwirda S.n ML 1707
126 Hind.Staff:ss. Purdin 5. komppania 125 Hendrich Purdinen Tillökning af Leppäwirda S.n ML 1707

Tunnistettu 15 miestä (11.9% komppanian 126 ruodusta),

Iisalmen komppania

Pääkatselmus 1716 Kahdennnusrykmentti
Ruotu Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä Lähde
31 Mattz Rytköin 6. komppania 98 Mattz Matzss. Ryttköin Idensallmj S:n ML 1707
38 Påhl Kålemain 5. komppania 107 Påhl Christss. Kuohlemain Tillökning af Leppäwirda S.n ML 1707

Tunnistettu 2 miestä (1.6% komppanian 125 ruodusta),

Lähteet:
 LT 1705: Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1705, Digitaaliarkisto
 LT 1710: Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1710, Digitaaliarkisto
 ML 1707: Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR

© Väinö Holopainen 2023