AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 22 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 22<>

Ruotutalot ovat kylissä: Liedemäki (Pieksämäki)
2. korpraalin ruotu

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Staffan Lineus 2.12.1700 majoittaja 1
Olof Olofsson Parviainen 2.12.1700 mainittu 1709 ruotu 111 2
Staffan Grelsson Janhunen mainittu 1711 4.12.1713 Kaksikas 3
Anders Molletus 23.12.1713 19.2.1714 Henkikomppania 4
Johan Hollender 30.4.1720 31.7.1720 Henkikomppania Puumalan komppania varusmestari 5
Petter Bom 16.8.1720 23.12.1727 Majurin komppania varusmestari 6
Bengt Tistelgren 23.12.1727 7.12.1734 ruotu 79 7
Torsten Tavast 7.12.1734 8
Torsten Tavast 15.6.1744 10.3.1762 uudestaan 9
Karl Tavast 10.3.1762 31.3.1773 ruotu 108 10
Henrik Tavast 31.3.1773 mainittu 1789 ruotu 13 11
Olof Keit Halonen 21.4.1789 mainittu 1809 täydennysmies 21/22 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 22 varamies
Pål Hämäläinen mainittu 1752 mainittu 1756 1
Johan Hämäläinen mainittu 1757 mainittu 1760 2
1776 lähtien ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Simon Tenhunen 1784 3,3
Olof Halonen 1787 21.4.1789 ruotu 22 4,4
Nysänen 5.1789 13.9.1789 5,5
Lars Rytkönen 8.10.1789 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Staffan Jauhoin
Katselmus 1720 15.9.1720
Johan Hollender 30.4.1720 Henkikomppaniasta 31.7.1720 Puumalan komppaniaan
Petter Bohm Österbåten 19 1/2 1 - 16.8.1720 Majurin komppaniasta 1701
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Bohm Österbåten 20 1/2 2 - (1719) 1701
Katselmus 1735 17.6.1735
Bengt Tistlegren 7.12.1734 sai eron
Torsten Tavast Säminge 20 ogift 7.12.1734 ylennetty 1715
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Torsten Tawast
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Torsten Tawast
Katselmus 1754 9.4.1754
Torsten Tavast
Katselmus 1758 28.2.1758
Torsten Tawast 55 25 (1733) 1703
Katselmus 1767 20.8.1767
Torsten Tavast jäi vangiksi
Torsten Tavast 15.6.1744 palasi vankeudesta 10.3.1762
Carl Tavast Piexemäki 17 5 ogift 10.3.1762 vapaaehtoinen 1750
Katselmus 1772 31.3.1773
  varusmestari saa palkan
Katselmus 1775 21.8.1775
Carl Tavast 31.3.1773 ruotuun 108
Henric Tavast Piexemäki 21 5 ogift 31.3.1773 ruodusta 13 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Tavast Piexemäki Sokn 24 6 2/12 ogift 6 2 4.6.1772 otettu 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Tawast Piexemäki 28 10 gift (1772) 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Tavast
Katselmus 1788 24.9.1788
Tawast majoittaja saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Tawast majoittaja lippumieheksi
Olof Halonen Keit Pexemäki 22 1/2 ogift 5 6 21.4.1789 täydennys­mies 21/22 1767
Katselmus 1790 17.9.1790
Olof Keit Piexemäki 23 2 1/2 ogift 5 6 (1788) 1767
Katselmus 1795 10.9.1795
Olof Keit Piexemäki 28 7 1/2 gift 5 6 (1788) 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Keit Pjexämäki 31 10 1/2 gift 5 6 1/2 (1788) 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Keit Piexämäki 34 13 1/2 gift 5 6 1/2 (1788) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Kejt Piexämäki 37 16 1/2 gift 5 8 (1788) 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Olof Keit Pjexämäki 42 21 1/2 gift 5 8 (1788) 1767
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Staffan Jauhoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Johan Hollender 30.4.1720 Henkikomppaniasta
31.7.1720 Puumalan komppaniaan
Petter Bohm 16.8.1720 Majurin komppaniasta 19 1/2 Österbåten
  1 - 1701
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Bohm (1719) 20 1/2 Österbåten
  2 - 1701
Katselmus 1735 17.6.1735
Bengt Tistlegren  
7.12.1734 sai eron
Torsten Tavast 7.12.1734 ylennetty 20 Säminge
  ogift 1715
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Torsten Tawast  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Torsten Tawast  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Torsten Tavast  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Torsten Tawast (1733) 55
  25 1703
Katselmus 1767 20.8.1767
Torsten Tavast  
  jäi vangiksi
Torsten Tavast 15.6.1744 palasi vankeudesta
10.3.1762
Carl Tavast 10.3.1762 vapaaehtoinen 17 Piexemäki
  5 ogift 1750
Katselmus 1772 31.3.1773
  varusmestari saa palkan
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Carl Tavast  
31.3.1773 ruotuun 108
Henric Tavast 31.3.1773 ruodusta 13 21 Piexemäki
  5 ogift 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Tavast 4.6.1772 otettu 24 6 Piexemäki Sokn
  6 2/12 2 ogift 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Tawast (1772) 28 Piexemäki
  10 gift 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Tavast  
 
Katselmus 1788 24.9.1788
Tawast   majoittaja saa palkan
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Tawast   majoittaja
  lippumieheksi
Olof Halonen Keit 21.4.1789 täydennys­mies 21/22 22 5 Pexemäki
  1/2 6 ogift 1767
Katselmus 1790 17.9.1790
Olof Keit (1788) 23 5 Piexemäki
  2 1/2 6 ogift 1767
Katselmus 1795 10.9.1795
Olof Keit (1788) 28 5 Piexemäki
  7 1/2 6 gift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Keit (1788) 31 5 Pjexämäki
  10 1/2 6 1/2 gift 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Keit (1788) 34 5 Piexämäki
  13 1/2 6 1/2 gift 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Kejt (1788) 37 5 Piexämäki
  16 1/2 8 gift 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Olof Keit (1788) 42 5 Pjexämäki
  21 1/2 8 gift 1767

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Petter Bohm
1733 Bengt Tistelgren
1735 Bengt Tistelgren 7.12.1734 sai eron
Torsten Tavast 7.12.1734 ylennetty
1736 Torsten Tavast
1737 Torsten Tavast
1738 Torsten Tavast
1739 Torsten Tawast
1740 Torsten Tavast
1741 Torsten Tawast
1744 Torsten Tawast 15.6.1744 palasi vankeudesta
1745 Torsten Tawast
1746 Torsten Tavast
1747 Torsten Tavast
1748 Torsten Tawast
1749 Torsten Tawast
1750 Torsten Tavast
1751 Torsten Tawast
1752 Torsten Tawast
1753 Torsten Tawast
1754 Torsten Tawast
1755 Torsten Tawast
1756 Torsten Tawast
1757 Torsten Tawast
1758 Torsten Tawast
1759 Torsten Tawast
1760 Torsten Tawast
1761 Torsten Tawast
1762 Torsten Tavast 10.3.1762 erotettu
Carl Tavast 10.3.1762 otettu
1763 Carl Tavast
1764 Carl Tawast
1766 Carl Tavast
1767 Carl Tavast
1768 Carl Tavast
1769 Carl Tawast
1770 Carl Tawast
1771 Carl Tawast
1773 Carl Tawast varusmestari 31.3.1773 siirretty
__ __ 31.3.1773 palkkaamaton
1775 Hindrich Tawast
1776 Hindric Tawast
1777 Hendrich Tawast
1778 Hend Tawast
1779 Henric Tawast
1778 Hind: Tawast
1781 Hind: Tavast
1782 Hendrick Tavast
1783 Hendrich Tavast
1784 Henric Tavast
1785 Henric Tavast
1786 Tavast varusmestari saa palkan
1787 Tavast varusmestari
1788 Tawast majoittaja saa palkan
1789 Olof Keit 21.4.1789 täydennysmies
1790 Olof Keit
1791 Olof Keit
1792 Ol: Keit
1793 Olof Keit
1794 Olof Keit
1795 Olof Keit
1796 Olof Keit
1797 Olof Keit
1798 Olof Keit
1799 Olof Keit
1800 Olof Keit
1801 Olof Keit
1802 Olof Keit
1803 Olof Keit
1804 Olof Keit
1805 Olof Keit
1806 Olof Keit
1807 Olof Keit

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 2 Corporal Thomas Michelsson 3.1695 kuoli
1696 2 Corporal Staffan Linneus 9.3.1696 värvätty
1698 2 Corporal Staphan Linneus
1700 2 Corporal Staffan Lineus
1701 2 Corporal Staffan Linneus
1702 2 Corporal Staffan Linneus 26.5.1702 kuoli
1702 2 Corporal Michel Michelsson Rickonen ruodusta 49
1703 2 Corporal Michell Michellsson Rikoinen
1704 2 Corporal Michell Michellson Rickoin
1705 2 Corporal Michell Michelsson Rickoin
1706 2 Corporal Michell Michellsson Rickoin
1707 2 Corporal Michel Michelsson Rickoin
1708 2 Corporal Mickell Michelson Rickoin
1709 2 Corporal Michel Michelson Rickoin
1711 2 Corporal Staphan Grellsson Janhuin
1712 2 Corporal Staffan Grelson Janhuin
1713 2 Corporal Staphan Grellsosn Janhuinen
1714 2 Corporal Staffan Jauhuin 4.12.1713 kuoli
1714 2 Corporal And: Molletus 23.12.1713 vapaaehtoinen Henkikomppaniasta 19.2.1714 kaatui Kyrön taistelussa
1722 2 Corporal Petter Boom
1724 2 Corporal Petter Bohm
1725 2 Corporal Petter Bohm
1726 2 Corporal Petter Bohm
1727 2 Corporal Petter Bohm
1728 2 Corporal Petter Bohm 23.12.1727 varusmestariksi
1728 2 Corporal Bengt Tistelgreen 23.12.1727 ruotsalainen ruodusta 79
1729 2 Corporal Bengt Tistelgreen

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Staffan Lineus
1700_11 Staffan Lineus
1700_12 Staffan Lineus
1701_1 Staffan Lineus 2.12.1700 majoittajaksi
Olof Ohlson Parfwiain ruodusta 111
1701_2 Olof Ohlson Parfwiain
1701_3 Ohloff Ohlson Parfwiain
1701_4 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_5 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_6 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_7 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_8 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_9 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_10 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_11 Oloff Ohlson Parfwiain
1701_12 Oloff Ohlson Parfwiain
1702_1 Olof Ohlson Parfiain
1702_2 Olof Ohlson Parfwiain
1702_3 Olof Ohlson Parfwiain
1702_4 Olof Ohlson Parfwiain

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Bengt Tistelgren Katselmus 1735: sai eron 7.12.1734

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Henki 81 Bengt Tistelgren 25 4 Wästerg:, Skaraborg lähn, Kinne härad, Fårsum sochen

Tarkempi selvitys

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Petter Bohm Corporal
1727_12 Petter Bohm
1728_1 Petter Bohm
1728_2 Petter Bohm
1737_2 Petter Frjmodig
1737_3 Petter Frijmodig
1737_4 Petter Frijmodig
1737_5 Petter Frimodig
1737_6 Petter Frimodig
1737_7 Petter Frimodig
1737_8 Petter Frimodig
1737_9 Petter Frimodig
1737_10 Petter Frimodig
1737_11 Petter Frimodig
1737_12 Petter Frimodig
1744 Torsten Tavast korpraali
1745 Torsten Tavast korpraali
1746 Torsten Tawast korpraali
1747 Torsten Tawast korpraali

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldat Torsten Tavast 26.1.1763
1732 Sold: Torsten Tawast 26.1.1763
1755 Corporal Torsten Tawast 1762 28

Eläkettä anoneet sotilaat

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Staffan Jauhoin 2. (Majurin) komppania 66 Stafan Jauhåin Piexämäckj S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Lietemäki
Käppysalo
Pörhälä
Erich Kuckoin
Petter Kuckoin
Tomas Rawant
1778 Lietemäki
Käpysalo
Pörölä
Eric Kuckoin
Mich: Kontin
Thom Ravant
1804 Lietemäki
Käpysalo
Pörölä
Eric Kuckoin
Michell Kåntin
Thomas Ravant

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
22 Olof Keit Halonen (katselmus 1789) sukunimet

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 22 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Olof Halonen Piexemäki 21 1 3/4 ogift 5 6 (1787) 1767
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Halonen 21.4.1789 sotilaaksi
Nysain _.5.1789 palkka­mies 13.9.1789 kuoli
Lars Rytkoin Piexem 24 ogift 5 5 8.10.1789 palkka­mies 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 22 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
Olof Halonen (1787) 21 5 Piexemäki
  1 3/4 6 ogift 1767
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Halonen  
21.4.1789 sotilaaksi
Nysain _.5.1789 palkka­mies
13.9.1789 kuoli
Lars Rytkoin 8.10.1789 palkka­mies 24 5 Piexem
  5 ogift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 21 ja 22 yhteinen varamies numero 11
1781_v -
1784_v Simon Tenhuin 15._.1784 ruotumies
1789_v Lars Ryttkoin 8.10.1789 otettu

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 22 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Pål Hämäläin
1753_v Pål Hämäläin
1754_v Pål Hämäläin
1754b_v Johan Hamalein
1754c_v Pål Hämäläin
1756_v Pål Hämäläin
1757_v Johan Hämäläin
1758_v Johan Hämalain
1758b_v Joh: Hämäläin
1759_v Johan Wänäläin
1760_v Johan Hamalain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Reserv Johan Kant 1782 4 , 4114

Koko komppania

KatselmuksetNimetKylätRuotu 21Ruotu 23

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023