AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaKatselmukset → 1775 varamiehet

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Täydennysmiesten katselmus 24.8.1775 (Randasalmi)

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Ininiemi,
Wanjala,
Wänätäkämäranda
-
2 Suoljtaipal,
Wirmasniemi,
Hangamäki
Lars Käriäin Sawolax Piexemäkj Haukivori 21 1/2 ogift 11
4 Armiswässi,
Suoljwesssi
Hans Tarckiain Sawolax Piexemäkj Pohjalax 20 1/3 ogift 10 4
5 Saufwamäki Eric Hämäläin Sawolax Piexem: Hetamäkj 20 1/2 ogift 10 5
6 Rummukamäki,
Nininiemi
-
7 Ihalais,
Wanjala,
Hangamäki
Thomas Kannin Tavasth. Rautalamb Kyrkioby 15 1/12 ogift 10 4
8 Hangamäki,
Toholax
Danjel Hallman Tawastehus län Vitasari S:n 14 ogift 24.8.1775 kelpaamaton → 24.8.1775 kelpaamaton
9 Tyrymäki Hinric Hänninen Sawolax Piexem: Toholax 18 1/2 ogift 11
10 Tyrymäki,
Rajalanniemi,
Jauhomäki
Staffan Frilander Sawolax Piexemakj Poyholä 25 1/2 ogift 11
11 Jauhomäki Johan Turpin Sawolax Piexem. Ahwenais 16 3/4 ogift 10 2 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
12 Jauhomäki,
Kutomäki
-
Petter Titin 22 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
13 Letemäki Olof Mechelin Sawolax Piexemäkj Kärkälä 21 ogift 10 3 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
14 Letimäki Thomas Kinnari Sawolax Piexem: Suonejokj 24 2/3 ogift 11 2
15 Letimäki Lars Kärckäin Sawolax Piexem: Letemäkj 30 1/2 gift 11 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
16 Kärckälä,
Pispalanmäki
Petter Tuowin Sawolax Piexemäkj Walkiam 24 2/3 ogift 10 5
17 Loutila,
Suonijoki
Pähr Närhin Sawolax Piexemäkj Suonejokj 18 2/3 ogift 11
18 Suonioki Sigfrid Läskin Sawolax Piexem. Suonejokj 16 ogift 9 3 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
19 Luckola,
Sjanjalka
Johan Haikarain Sawolax Jockas Wirpelänemj 25 ogift 11 1
20 Marckala Thomas Haltunen Savolax Piexem: Hackilä 20 1/2 karannut → karannut
21 Karckola,
Knutila,
Wipero
Samuel Karfvinen Sawolax Piexem: Hällimäki 16 1/4 ogift 10 4
22 Letemäki,
Kapysalo,
Pörölä
-
23 Hullkola,
Outila,
Kuwasnemi
Eric Joh: Malm Sawolax Piexem: Outila 16 1/2 ogift 10 5
24 Suontentaipal Thomas Käriäin Savolax Piexemäki S:n Haukivori by 18 ogift 10 2
25 Suontentaipal -
Påhl Herrain 16 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
26 Suontentaipal Mats Matilain Sawolax Jorois Kumbuis 15 1/6 ogift
27 Suontentaipal,
Suontenheta,
Kuckola
Hindric Marckainen Sawolax Piexem: Haukiworj 16 ogift
28 Kuckola,
Jäppilä
-
29 Jäppilä -
30 Jäppilä,
Kähkölä
Petter Launonen 15 1/2 ogift
31 Kähkölä,
Tossavalansarj,
Kosolansari
Olof Suhonen Sawolax Piexem: Tihusnemj 18 ogiftt 10 5
32 Tihusniemi,
Tossavalansarj
Bertil Lipero Sawolax Piexem: Tihusnemj 15 1/2 ogift
33 Utriala Johan Kärckäin Savolax Pexem: Rumukamäkj 14 1/2 ogift
34 Rumukamäkj Petter Marckanen Savolax Pexem: Rumukamäkj 13 3/4 ogift
35 Kyrkioby,
Willhula
-
36 Wilhula,
Wäyrilä,
Sikamäkj
Thomas Lipero Sawolax Piexem: Tihusnemj 13 1/2 ogift
37 Maväsi -
38 Maväsi -
39 Maväsi -
40 Maväsi -
41 Mawäsi,
Sarkanemj,
Längelmäkj
Påhl Karpin Savolax Piexemäkj Langelm: 16 1/4 ogift 10
42 Längelmäkj -
Nils Sikoin 21 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
43 Herrala,
Wauhkola
-
44 Pyhitty,
Längelmäkj
-
45 Längelmäkj -
46 Längelmäkj,
Haukiwori
-
47 Haukiwori -
48 Haukiwori -
49 Haukiwori -
50 Haukiwori -
51 Haukiwori -
52 Haukiwori -
53 Häckilä Eric Skanström Savolax S:t Michel Norola 14 1/4 ogift
54 Häckilä Johan Ylöin Sawolax Piexem: Tukalamäkj 13 1/2 ogift
55 Häckilä,
Karenemi,
Pohjalax
-
56 Sikalansarj,
Nykälä
-
57 Nykälä,
Nuwola
Adam Nykäin Sawolax Piexemäkj Hauvorj 18 ogift 10 3
58 Niskamäkj,
Pitkäsmäkj
Johan Wäisänen Sawolax Piexemäkj Wäisälä by 19 ogift 10 1/2
59 Pitkäsmäkj,
Tickalamäkj
Simon Wenberg Savolax Kangasnemi Punnanmakj 17 1/2 ogift 10 5
60 Kylmämäkj,
Pyhäjärf:
Mats Weide Savolax Kangasn Kutemajarfvi 17 1/2 ogift 10 2
61 Kylmämäkj,
Wenehmäkj,
Karjala
-
62 Karjala,
Pyhitty
-
63 Piexemäkj,
Kyrkioby
Markus Suhoin Savolax Piexem: Haukiv: 18 3/4 ogift 10 2 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
64 Sikamäkj,
Myyrylä
-
65 Kyrkioby,
Hetamäkj,
Nickarila
Hind Jäppin Savolax Piexem: Kuckola 27 gift 10 5 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
66 Surnomäkj Olof Pöndin Savolax Piexem: Karjala 19 3/4 ogift 10 5
67 Surnomäkj,
Pöyhölä
Elias Matilain hukkui → hukkui
- 17 ogift
68 Pöyhölä,
Wäisälä
-
69 Pyhitty -
70 Pyhitty,
Mawäsi
Matts Inginen Savolax Piexem: Pyhitty 14 ogift
71 Pyhitty,
Wehmais
Matts Sämäin Savolax Piexem: Nickarila 24 1/2 ogift 11 2
72 Wehmais Class Bengtin Savolax Piexem: Hukila 18 1/6 ogift 11
73 Wehmais,
Ihalais,
Kandala
-
Bertil Huttunen 17 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
74 Kandala,
Wäisälä
-
75 Wäisälä -
76 Wirtasalmi -
77 Wirtasalmi,
Längelmäkj,
Tickalamäkj
-
78 Tickalamäkj -
79 Tickalamäkj -
80 Tickalamäkj,
Wäisälä
-
81 Hällimäkj -
82 Hällimäkj -
83 Hällimäkj Daniel Strengel Savolax Piexemakj Walkiamakj 13 1/2 ogift
84 Hällimäkj -
85 Häckilä Hans Jalkain 13 1/3 ogift
86 Hällimäkj Adam Hopalain Savolax Piexamakj Walkiamäkj 13 1/2 ogift
87 Hällimäkj Mats Kandanen Savolax Piexemakj Hallimakj 13 1/2 ogift
88 Wallkiamäkj -
89 Wallkiamäkj Olof Strengel Savolax Piexem: Walkiamäkj ogift 10 5
90 Wallkiamäkj,
Tickalamäkj
-
91 Sarkanemi,
Walkiamäkj,
Wirdasalmi
-
92 Haukiworj -
93 Kyrkioby,
Kuckola,
Walkiamäkj
Grels Suhoin Savolax Piexem: Walkiamäkj 20 1/2 ogift 10 5
94 Tjmola,
Danskansarj,
Ossmajärf:
Mats Kinnunen Savolax Jorois Kätkatlax 24 ogift 10 3 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
95 Ossmajärf: Johan Kaupin Savolax Läppävirda Sokn Ossmajärfwiby 23 1/2 ogift 10 4 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
96 Ossmajärf: Olof Sutinen Sawolax Lappawirda och Sutila 15 3/4 ogift
97 Ossmajärf: Påhl Herrain Sawolax Herrala Läppävirda Sokn 21 1/2 ogift 10 4 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
98 Sydänma,
Letemäkj
Eric Porlin Sawolax Lovisa Stad 13 1/4 ogift
99 Wehwilä,
Kåtalax
Eric Erss: Utter Savolax Läppävirda Kitalax 14 1/4 ogift
100 Kåtalax Johan Sutin Savolax Läppävirda Sutila 26 ogift 11 1
101 Kåtalax,
Kyrkioby
Hind: Sutin Savolax Läppävirda och Sutela 23 1/4 ogift 10 5
102 Kåtalax Olof Sutinen Savolax Läppävirda och Kåtalax 18 ogift 10 2
103 Kåtalax,
Paukarlax
Pähr Kinnuin Savolax Jorois Joroisnemj 20 1/2 ogift 11
104 Paukarlax Samuel Tuhkunen Savolax Läppäw. Paukarlax 21 ogift 11 1
105 Läppäwirta Johan Karpin Sawolax Läppävirda Sarkanemj 15 1/2 ogift
106 Läppäwirta Johan Willbeck Sawolax Läppäwirda Kyrkioby 19 1/2 ogift 11 2
107 Läppämäkj,
Walkiamäkj
-
108 Läppäwirda -
109 Läppäwirda Johan Häyrin Sawolax Jorois S:n 26 ogift 11 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
110 Läppäwirda,
Konnuslax,
Sarkanemj
Anders Roponen Savolax Läppävirda Sarkamäkj 19 1/4 ogift 10 3
111 Konnuslax Hind Lundberg Savolax Läppäv: Kyrkioby 18 1/2 ogift 11
112 Tuppuralanmäkj,
Konnuslax
Johan Ticka Savolax Läppäv: Kurialanranda 16 1/6 ogift 9 3 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
113 Walkiamäkj Elias Turunen Savolax Läppäv: Walkiamäkj 21 1/2 ogift 10 5
114 Läppämäkj -
115 Kurialanranda Daniel Kröger Savolax Läppävirda Kurialanranda 21 ogift 11 3
116 Kurialanranda -
117 Kurialanranda Petter Luckarin Savolax Randasalmj Wåinsalmj 14 1/6 ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
118 Kurialanranda -
119 Mustimäkj -
120 Sarkamäkj,
Mustinmäkj
Anders Kåponen Savolax Läppäv: Lylymäkj 26 5/12 gift 11 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
121 Lylymäkj,
Hangamäkj,
Mustinmakj
-
122 Staffanalamäkj,
Lylymäkj
Påhl Sutinen Sawolax Läppävird: Hapamäkj 14 1/2 ogift
123 Rihiranda,
Staffanalamäkj
-
124 Månnimäkj Johan Natuin Savolax Randasalmj Våinsalmj 21 1/2 ogift kuoli → kuoli
Christer Ifwanain 24.8.1775 palkkamies 24.8.1775 palkkamies →
125 Seijerlax,
Rihilax
Hind. Kåponen Sawolax Läppäw: Lylymäkj 24 1/4 ogift 11 2
126 Såinilansalmj Hind. Parwiain Sawolax Läppäw: Kurialanranda 18 3/4 ogift 10 4

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2023