AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 97 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 97<>

Ruotutalot ovat kylissä: Osmajärvi (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Matsson Hyvönen mainittu 1696 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1696 1
Mats Karjalainen mainittu 1712 mainittu 1728 2
Erik Reinikainen 16.11.1730 3
Johan Alström Aholainen 16.11.1730 23.8.1741 4
Olof Hyversten 11.2.1742 9.1742 5
Petter Översten Koponen 2.7.1746 2.8.1750 6
Olof Koppar 25.2.1751 20.8.1767 7
Esajas Qvick Kolehmainen 29.12.1767 31.3.1773 8
Johan Sur 29.5.1773 25.8.1775 9
Adolf Fredrik Bucht 11.2.1775 23.11.1778 ruotu 123 10
Karl Magnus Stålhana 20.2.1779 28.3.1780 ruotu 110 11
Gustav Jakob Segersvärd 28.3.1780 23.3.1783 Iisalmen komppania ruotu 106 12
Gustav Vilhelm Neiglick 12.7.1783 26.12.1788 ruotu 98 13
Anders Lo Koponen 26.12.1788 mainittu 1807 täydennysmies 97/98 14
Henrik Lo mainittu 1809 palkkarästikomitea 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 97 varamies
Markus Markkanen mainittu 1752 mainittu 1764 1
Pål Herranen 24.8.1775 2
1776 lähtien ruotujen 97 ja 98 yhteinen varamies numero 49
Anders Koponen 1781 26.12.1788 ruotu 97 3,3
Petter Väisänen 29.9.1789 4,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Esaiass: Karialain
Katselmus 1719 28.10.1719
Mattz Karjalain
Katselmus 1720 15.9.1720
Matts Karialan Savolax 30 8 - (1712) 1690
Katselmus 1721 21.9.1721
Matts Karialan Savolax 31 9 - (1712) 1690
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Aholain Ahlström Läppewirda 24 6 gift (1729) 1711
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Petter Öfwersteen
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Petter Öfwersteen
Katselmus 1754 9.4.1754
Olof Koppar
Katselmus 1758 28.2.1758
Olof Koppar 31 7 (1751) 1727
Katselmus 1767 20.8.1767
Johan Ahlström 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Olof Hyfwersten 11.2.1742 _.9.1742 kuoli
Petter Översten 2.7.1746 2.8.1750 kuoli
Olof Koppar Leppäwirda 37 16 gift 25.2.1751 1730
Katselmus 1772 31.3.1773
Esajas Qvick 25 6 10 5 (1766) 31.3.1773 hylätään 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
Olof Koppar 20.8.1767 hylättiin
Elias Qwick 29.12.1767 palkka­mies 31.3.1773 hylättiin
Johan Suur Piexemäki 32 2 gift 11 2 29.5.1773 palkka­mies 1743
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Sur 25.8.1775 kuoli
Adolph Friedric Bucht Leppävirda Sokn 18 3 ogift 5 9 11.12.1775 huilunsoittaja 1760
Katselmus 1782 11.7.1782
Adolph Fried: Bucht 23.11.1778 ruotuun 123
Carl Magnus Ståhlhana 20.2.1779 vapaaehtoinen 28.3.1780 ruotuun 110
Gustaf Jacob Segersvärd 28.3.1780 otettu
Katselmus 1785 6.7.1785
Gustaf Jacob Segersvärd 23.3.1783 kuoli
Gust: Wilh: Nieglick 12.7.1783 otettu
Katselmus 1788 24.9.1788
Nieglick varusmestari saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Gustaf Wilhelm Neiglick varusmestari 26.12.1788 ruotuun 98
Anders Kåpoin Loo Läppävirda 30 5/6 ogift 5 6 26.12.1788 täydennys­mies 97/98 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Loo Läppävirta 31 2 5/6 ogift 5 6 (1788) 1759
Katselmus 1795 10.9.1795
Anders Loo Läppävirta 36 7 1/2 gift 5 6 (1788) 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Loo Leppävirda 39 10 1/2 gift 5 5 1/2 (1788) 1759
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Loo Leppäwirta 42 14 gift 5 5 1/2 (1787) 1759
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Loo Leppäwirta 45 16 1/6 gift 5 5 1/2 (1788) 1759
Katselmus 1809 22.6.1809
Hindrich Loo Leppävirta 27 3 gift 5 8 (1806) 1782
Katselmus 1809b 16.10.1809
Henr: Loo Läppävirta 27 3 gift 5 8 (1806) 1782
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Esaiass: Karialain  
 
Katselmus 1719 28.10.1719
Mattz Karjalain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Matts Karialan (1712) 30 Savolax
  8 - 1690
Katselmus 1721 21.9.1721
Matts Karialan (1712) 31 Savolax
  9 - 1690
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Aholain Ahlström (1729) 24 Läppewirda
  6 gift 1711
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Petter Öfwersteen  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Petter Öfwersteen  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Olof Koppar  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Olof Koppar (1751) 31
  7 1727
Katselmus 1767 20.8.1767
Johan Ahlström  
23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Olof Hyfwersten 11.2.1742
_.9.1742 kuoli
Petter Översten 2.7.1746
2.8.1750 kuoli
Olof Koppar 25.2.1751 37 Leppäwirda
  16 gift 1730
Katselmus 1772 31.3.1773
Esajas Qvick (1766) 25 10
31.3.1773 hylätään 6 5 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
Olof Koppar  
20.8.1767 hylättiin
Elias Qwick 29.12.1767 palkka­mies
31.3.1773 hylättiin
Johan Suur 29.5.1773 palkka­mies 32 11 Piexemäki
  2 2 gift 1743
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Sur  
25.8.1775 kuoli
Adolph Friedric Bucht 11.12.1775 huilunsoittaja 18 5 Leppävirda Sokn
  3 9 ogift 1760
Katselmus 1782 11.7.1782
Adolph Fried: Bucht  
23.11.1778 ruotuun 123
Carl Magnus Ståhlhana 20.2.1779 vapaaehtoinen
28.3.1780 ruotuun 110
Gustaf Jacob Segersvärd 28.3.1780 otettu
 
Katselmus 1785 6.7.1785
Gustaf Jacob Segersvärd  
23.3.1783 kuoli
Gust: Wilh: Nieglick 12.7.1783 otettu
 
Katselmus 1788 24.9.1788
Nieglick   varusmestari saa palkan
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Gustaf Wilhelm Neiglick   varusmestari
26.12.1788 ruotuun 98
Anders Kåpoin Loo 26.12.1788 täydennys­mies 97/98 30 5 Läppävirda
  5/6 6 ogift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Loo (1788) 31 5 Läppävirta
  2 5/6 6 ogift 1759
Katselmus 1795 10.9.1795
Anders Loo (1788) 36 5 Läppävirta
  7 1/2 6 gift 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Loo (1788) 39 5 Leppävirda
  10 1/2 5 1/2 gift 1759
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Loo (1787) 42 5 Leppäwirta
  14 5 1/2 gift 1759
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Loo (1788) 45 5 Leppäwirta
  16 1/6 5 1/2 gift 1759
Katselmus 1809 22.6.1809
Hindrich Loo (1806) 27 5 Leppävirta
  3 8 gift 1782
Katselmus 1809b 16.10.1809
Henr: Loo (1806) 27 5 Läppävirta
  3 8 gift 1782

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Matz Carialain
1731 Erich Reinikain 16.11.1730 kotitilan hoitoon
Johan Ahlström 16.11.1730 palkkamies
1733 Johan Ahlström
1735 Johan Ahlström
1736 Johan Åhlström
1737 Johan Åhlström
1738 Johan Åhlström
1739 Johan Ahlström
1740 Johan Ahlström
1741 Johan Ahlström
1744 Bengt Hyfwersten 3.11.1743 otettu 29.3.1744 kotitilan hoitoon
1745 -
1746 -
Petter Kåponen Hyfwersten 2.7.1746 nuori renki
1747 Petter Öfversten
1748 Petter Öfwersteen
1749 Petter Öfwersten
1750 Petter Öfwersten 2.8.1750 kuoli
-
1751 Olof Koppar
1752 Olof Koppar
1753 Olof Koppar
1754 Olof Koppar
1755 Olof Koppar
1756 Olof Koppar
1757 Olof Koppar
1758 Olof Koppar
1759 Olof Koppar
1760 Olof Kopper
1761 Olof Koppar
1762 Olof Koppar
1763 Olof Koppar
1764 Olof Koppar
1766 Olof Koppar
1767 Olof Koppar 20.8.1767 hylätty
-
1768 -
Esajas Kåleman Qwick 29.12.1767 palkkamies
1769 Esajas Qwick
1770 Elias Qwick
1771 Esajas Qwick
1773 Esajas Qwick 31.3.1773 hylätty
Johan Sur 29.5.1773 otettu
1775 Johan Suur 25.8.1775 kuoli
-
1776 Adolph Fried: Bucht palkkaamaton
1777 Adolph Fred: Bucht
1778 Adolph Fred Buht
1779 Adam Buht 23.11.1778 ruotuun 123
Carl Mag. Ståhlhana 20.2.1779 vapaaehtoinen
1778 Carl M: Ståhlhana vapaaehtoinen 28.3.1780 ruotuun 110
Gustaf Segersvärd 28.3.1780 palkkaamaton
1781 Gust: Segersvärd palkkaamaton
1782 Gustaf Segersvärd palkkaamaton
1783 C:J: Segersvärd 28.3.1783 kuoli
Gust: Vilhelm Neiglick 14.7.1783 siirretty
1784 G:V: Neiglick
1785 G:W: Neiglick
1786 G:W: Nieglick
1787 G:W: Neiglick
1788 G:W: Neiglick
1789 Gust: V: Neiglik 26.12.1788 ruotuun 98
  26.12.1788 täydennysmies
1790 Anders Loo
1791 Anders Lo
1792 Anders Lo
1793 Anders Lo
1794 Anders Loo
1795 Anders Loo
1796 Anders Lo
1797 And: Loo
1798 Anders Loo
1799 Anders Loo
1800 Anders Loo
1801 Anders Loo
1802 Anders Loo
1803 Anders Loo
1804 Anders Loo
1805 Anders Loo
1806 Anders Loo
1807 And: Loo

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774 7.3.1774
Johan Sur 30 29.5.1773 otettu 1744

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Mattson Hyf:ein

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
249 Piexämäki Compagnie Adolph Bucht s. 1760 vol, yliviivattu
249 Piexämäki Compagnie Gust. Joh. Segerswärd yliviivattu
249 Piexämäki Compagnie Gustaf Wilhelm Neglik s. 16.4.1774
Leppavirta RK 1790-1801
321 Piexamäki Compagnie Anders Loo s. 1758
puoliso: Juliana Nickin s. 1754
321 Piexamäki Compagnie Anders Loo s. 1758
puoliso: Cath: Kröger s. 1757
Leppavirta RK 1802-1813
935 Pjexemäki Compag: Anders Loo s. 1758
puoliso: Carin Kröger s. 1757
Bostället i Osmajärf_

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Leppävirta 1725 Ossmaierfwj 9 Solld: Karialains hust 2623
Leppävirta 1727 Ossmaierfwj 9 Solld: Karialains hust: 1747B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_12 Mattz Karjal:n
1728_1 Mattz Karjalain
1734_2 Johan Ahlsteen
1734_3 Johan Ahlström
1734_4 Johan Ahlström
1734_5 Johan Ahlström
1734_6 Johan Ahlström
1734_7 Johan Ahlström
1734_8 Johan Ahlström
1734_9 Johan Ahlström
1734_10 Johan Ahlström
1734_11 Johan Ahlström
1734_12 Johan Ahlström
1735_1 Johan Ahlström
1746 Petter Koponen Hyfwersten 2.7.1746 23-vuotias renki
1747 Petter Hyfwersteen
1748 Petter Öfwersteen
1752 Olof Koppar
1752b Olof Koppar
1753 Olof Kåppar
1754 Olof Koppar
1756 Olof Koppar
1766 Olof Koppar
1767 Olof Koppar 20.8.1767 hylätty
1768 Esajas Quick
1773 Johan Sur 29.5.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Henrik Lo

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 97 Johan Mattson Hyf:ein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Pieksämäen komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Johan Matson Hyfwäin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Åsmajerfwi
Åsmajerfwi
Åsmajerfwi
Hindrich Reinikain
Påhl Laitin
Israel Josepson
1778 Osmajärwi
Osmajärwi
Osmajärwi
Eric Reinikain
And. Laitin
Påhl Sikain
1804 Ossmajärwi
Ossmajärwi
Ossmajärwi
Handelsm: Backman
Henric Laitin
Petter Hoffren


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 97 varamies
Påhl Herrain Sawolax Herrala Läppävirda Sokn 21 1/2 ogift 10 4 24.8.1775 hylätään 1754
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 97 ja 98 yhteinen varamies numero 49
Anders Kopponen Leppävirta 29 7 ogift 5 6 (1781) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Koppoin 26.12.1789 ruotuun 97
Petter Wäisäin 20 ogift 5 5 29.9.1789 palkka­mies 1769
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 97 varamies
Påhl Herrain   21 1/2 10 Sawolax Herrala Läppävirda Sokn
24.8.1775 hylätään 4 ogift 1754
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 97 ja 98 yhteinen varamies numero 49
Anders Kopponen (1781) 29 5 Leppävirta
  7 6 ogift 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Koppoin  
26.12.1789 ruotuun 97
Petter Wäisäin 29.9.1789 palkka­mies 20 5
  5 ogift 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 97 ja 98 yhteinen varamies numero 49
1781_v -
1784_v And: Koppoin
1789_v   26.4.1789 sotilaaksi
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 97 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Markus Marckain
1753_v Markus Mardikain
1754_v Marckus Mardikain
1754b_v Markus Markain
1754c_v Markus Markain
1756_v Markus Marckain
1757_v Markus Marckain
1758_v Markus Markain
1758b_v Marcus Marckain
1759_v Markus Markain
1760_v Markus Markain
1764_v Marcus Marckain
1764b_v Markus Markain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 96Ruotu 98

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023