AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 62 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 49 % koko komppanian vahvuudesta 126 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Påhl Påhlsson Wilhu 6 6 1. korp Påhl Påhlssonn Willhuin Pieksämäki
2 Påhl Peersson Rusain 40 6 Påel Persson Rusain
41 6 Påel Persson Rusain
5 Simon Mårthenson Mannin 47 Simon Manninen
48 Simon Manninen
7 Bertill Frilla 44 6 Bertell Carlsson Frilla
8 Peer Mattson Håckain 6 6 5 Peer Matss: Håckain Pieksämäki Letenmäkj
17 Oloff Mattsson Hämäläin 6 6 11 Oloff Matsson Hämäläin Pieksämäki Sijkamäki, Sarkaniemi
18 Oloff Ohlson Hurskain 6 6 12 Oloff Oloffsson Hurskain Pieksämäki Längälmä
20 Hindrich Åjnoin 40 6 Hindrik Oinoin
41 6 Hindrik Oinoin
42 6 Hinrich Åijnoin
43 6 Hinrich Åijnoin
21 Påhl Johanson Kurikain 44 6 Påhl Kurikain
47 Påhl Kurikain
24 Michell Peerss: Suchoin 25 6 Michell Suhoinen
44 6 Michell Suhoin
45 6 Michell Suhoin
46 6 Michel Suhoin
25 Oloff Erichson Laitinen 6 6 16 Oloff Erichss Laitinen Pieksämäki Suonijoki
26 Påhl Michelsson Kajnul: 6 6 17 Påhl Michelss Kainulain Pieksämäki Käriänniemi, Tåholax
27 Jöran Sämäinen 42 6 Jöran Sämäin
43 6 Jöran Sämäin
47 Jören Sämäinen
48 Jöran Sämäinen
29 Oloff Johansson Hämäläin 47 Oloff Johanson Hämelein
30 Peer Thomason Laitinen 24 6 Petter Thomasonn Laitinen
31 Påhl Larsson Tårnioin 6 6 21 Påhl Laarsson Tårnioin Pieksämäki Påchialax
32 Petter Johansson Laurikain 47 Petter Laurikain
48 Petter Laurikain
33 Niels Johanson Karialain 6 6 23 Niels Johansson Karialain Pieksämäki Wäisälä
34 Isach Manninen 40 6 Isaak Mannin
41 6 Isaak Mannin
42 6 Isaak Manninen
43 6 Isaak Manninen
36 Lars Peerson Pöndin 25 6 Lars Peerson Pöndinen
27 6 Lars Peersson Pödinen
44 6 Larss Peersson Pöndinen
38 Abraham Tarf:ain 40 6 Abraham Thomassn Tarvain
41 6 Abraham Thomassn Tarvain
39 Peer Larsson Laitinen 6 6 75 Peer Larsson Laitinen Pieksämäki Pyhitty
41 Niels Jacobson Läikas 6 6 54 Niels Jacobsson Leikas Pieksämäki Kyrckby
42 And:s Hinderson Kandain 47 Anders Hinderson Kandain
48 Anders Hindrichsson Kandain
48 Hendrich Thomass: Laitinen 6 6 57 Hindrich Thomass Laitinen Pieksämäki Knutila, Suontentaipal
45 6 Hinrich Laitin
50 Sigfredh Läpiäin 6 6 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen Pieksämäki Haukiwori
52 Mattz Påchialain 44 6 Matz Påchialain
45 6 Mattz Poialain
46 6 Matz Påhialain
54 Peer Peerson Nysein 20 6 Peer Peerssonn Nyssein
21 6 Peer Peerssonn Nyssein
24 6 Peer Peerssonn Nyssein
40 6 Per Persson Nysein
41 6 Per Persson Nysein
42 6 Peer Nysäin
43 6 Peer Nysain
45 6 Peer Nyssäin
46 6 Pehr Nysain
56 Jacob Wijnikain 47 Jacob Wijnikain
48 Jacob Winikain
59 Thomas Pienoin 6 6 15 Thomas Thomass Pienoin Pieksämäki Markala, Karckoila
62 Johan Johansson Nikulain 44 6 Johan Johansson Nikulain
64 Mårthen Djker 6 6 4. korp Laars Isackss Laitinen Pieksämäki
67 Påhl Påhlsson Tåmberin 24 6 Påhl Tämberinen
28 6 Påhl Påhlsson Tomberin
47 Påhl Påhlson Tåmberin
72 Samuell Muldain 6 6 76 Samuel Nielsson Muldain Pieksämäki Wechmas, Outila, Surnumäki
73 Jöran Anderss: Hämäläin 25 6 Jören Hämäläin
44 6 Jöran Andersson Hämälain
45 1 Jöran Hämäläin
46 1 Jöran Hämmel:
74 Christer Franss: Janhuin 46 6 Christer Frantzsson
76 Sigfredh Rämäinen 47 Sigfredh Dafwidson Rämuinen
78 Peer Thomasson Pöndin 47 Petter Thomason Pöndinen
48 Petter Thomasson Pöndinen
82 Hindrich Mäkäräin 6 6 83 Hindrich Johanss Mäkeräin Pieksämäki Wäyrylä, Wipero, Hulkola
47 Hindrich Mäkerein
86 Niels Thomass: Häckinen 6 6 86 Niels Thomasson Häckinen Pieksämäki Kyrckby
42 6 Nielss Häckinen
43 6 Nielss Häckinen
47 Niels Thomason Häckinen
48 Niels Thomasson Häckinen
87 Michell Johanson Läskinen 6 6 87 Michell Johansson Leskinen Pieksämäki Tickalamäki
89 Mattz Michelss: Tirroin 6 6 89 Matz Michelss Tijrin Pieksämäki Letenmäki, __tilaby, Käpysahlo, Pispalamäki
44 6 Matz Michelsson Tirroin
46 6 Matz Tirronen
90 Grels Läpiäin 24 6 Grels Läpiein
28 6 Greelss Läppiäin
40 6 Grels Sigfridsson Lepiein
41 6 Grels Sigfridsson Lepiein
42 6 Greelss Lippiäin
43 6 Greelss Lippiain
45 6 Greelss Sigfredson Lebiain
46 6 Grelz Leppiain
92 Mattz Luckarin 44 6 Matz Luckarinen
47 Matz Luckarin
48 Mattz Luckarin
93 Johan Månss: Tackuin 47 Johan Månson Tackuin
95 Anders Mattson Tarf:ain 47 Anders Matson Tarfwain
96 Grels Thomass: Simoin 20 1 Grels Thomassonn Simoin
25 1 Greels Thomason Simon
27 1 Greels Thomassonn Simoin
44 1 Grelz Thomason Simoin
97 Johan Mattson Hyf:ein 47 Johan Matson Hyfwäin
98 Mattz Påhlson Kåpoin 28 1 Mattz Påhlsson Kåppoin
33 1 Mattz Påhlsson Kåpoin
34 1 Matz Påhlsson Kåpoin
99 Niels Christersson Luukoin 47 Niels Christerson Luukoin
102 Lars Ohlson Puroin 47 Larss Ohlson Puroin
104 Eskiell Eskiellson Turdiain 1 1 104 Eskell Eskellsson Turdiain Leppävirta Samais
105 Johan Thomass: Achokas 47 Johan Thomason Ahokas
106 Niels Jäskeläin 6 6 6. korp Niels Oloffsson Jäskeläin Iisalmi
107 Erich Påhlson Kejnoin 8 8 8 Erich Påhlsson Käinoin Leppävirta Samais
110 Hinddrich Erichson Såpain 47 Hendrich Erichson Såpoin
48 Hindrich Erichsson Såpoinen
111 Oloff Ohlson Parf:iain 8 8 11 Oloff Oloffsson Parfwinen Leppävirta Hapamäkj
114 And:s Hinderson Kinnuin 44 8 Anders Hendersson Kinnuin
117 Oloff Staffanson Pjrain 45 8 Olåff Pijrain
119 Lars Michellson Turuin 44 8 Larss Michelsson Turuin
47 Lars Michellson Turuin
48 Lars Michellsson Turuin
121 Sigfred Hinderson Såpain 8 8 1 Sigfredh Hendersson Sopainen Leppävirta Läppäwirda
44 8 Sigfred Hendersson Såpain
122 Påhl Ohlson Turuin 8 8 15 Påhl Olofsson Turonen Leppävirta Läppämäkj, Tuppuralamäkj
47 Påhl Turuinen

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Pieksämäen komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 126 284

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
6 Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 142 345
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
20 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
21 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
24 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
25 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
27 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 874, 899, 923, 945, 967
28 Kapteeni Georg Vilhelm Sturen komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narfwen) - 877, 902, 926, 948, 970
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1692, Nide 9775
33 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1692 .. 1.3.1693 (Narfwen) - 1132, 1137, 1144, 1150, 1156, 1163
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
34 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1693 .. 1.9.1693 (Narfwen) - 1099, 1118, 1142, 1160, 1178, 1196
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
40 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 (Narfven) - 1067
41 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1694 .. 1.9.1694 (Narven) - 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
43 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
44 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
45 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
46 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
47 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
48 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2023