AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 119 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 119<>

Ruotutalot ovat kylissä: Mustinmäki (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Lars Michelsson Turunen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1695 1
Erik Heikoin mainittu 1712 2
Sigfrid Karvonen mainittu 1726 16.11.1730 3
Petter Klåckberg 29.8.1731 mainittu 1733 4
Staffan Nupponen mainittu 1735 5
Petter Hartman 1735 28.9.1739 6
Tomas Holm Huovinen 30.11.1739 9.6.1747 7
Krister Lappalainen 9.6.1747 19.6.1747 8
Henrik Hänninen 19.6.1747 2.7.1747 9
Bertil Flink 11.3.1749 9.6.1750 10
Erik Ludvig Tigerstedt 17.2.1752 29.10.1759 11
Anders Bucht 13.12.1759 1.9.1771 12
Henrik Dammert 18.12.1771 29.2.1773 ruotu 95 13
Krister Lappalainen 29.3.1773 7.3.1774 14
Mats Lur Lukkarinen 7.3.1774 11.7.1782 15
Krister Lappalainen 15.5.1784 17.3.1785 16
Mats Björk Karvinen 17.3.1785 24.10.1788 täydennysmies 119/120 17
Johan Lappalainen 26.12.1788 30.5.1789 täydennysmies 119/120 18
Nils Björk Halonen 30.5.1789 13.10.1789 19
Pål Hall Laitinen 22.4.1790 28.6.1798 20
Adolf Vilhelm Tavaststierna 20.9.1798 4.12.1805 21
Axel Ny 11.2.1806 mainittu 1809 22

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 119 ja 120 yhteinen varamies numero 60
Mats Karvinen 27.2.1784 ruotu 119 1,3
Johan Lappalainen 1788 mainittu 1789 ruotu 119 2,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Erich Erichss: Heikoin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Sigfred Karfvoin 16.11.1731 kelpaaamaton
Petter Klåckberg 29.8.1731 palkka­mies 3.7.____ hylätty
Staffan Nåppoin 3.7.____ ruotu­mies 7._.1735 esitti miehen tilalleen
Petter Hårtman Läppewirda 16 ogift 7._.1735 palkka­mies 1719
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Bertill Flink
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Bertill Flinck
Katselmus 1758 28.2.1758
Eric Lud: Tigerstedt 20 6 (1752) vapaaehtoinen 1738
Katselmus 1767 20.8.1767
Petter Hartman 28.9.1739 hylättiin
Thomas Holm 30.11.1739 9.6.1747
Bertil Linnk 11.3.1749 9.6.1750
Eric Ludvig Tigerstedt 17.2.1752 vapaaehtoinen 29.10.1759 ylennettiin
Anders Bucht St.Michel 17 7 ogift 13.12.1759 vapaaehtoinen 1750
Katselmus 1772 31.3.1773
- 28.2.1773
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Bucht palkkaamaton 1.9.1771 poistettiin
Henric Dammert 18.12.1771 ruodusta 95 29.2.1773 ruotuun 95
Christer Lappalain 29.3.1773 ruotu­mies 7.3.1774 esitti miehen tilalleen
Matts Lur Leppäwirda 27 1 ogift 11 1 7.3.1774 palkka­mies 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Lur Leppävirda Sochen 30 4 ogift 5 7 7.3.1774 otettu 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Luhr Leppäwirda 34 8 ogift (1774) 11.7.1782 saa eron 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Matts Lur 11.7.1782 hylättiin
Christer Lappalain 15.5.1784 tilan ­mies 17.3.1785 poistettiin
Matts Karfvin Biörck Leppävirta 21 2/12 ogift 5 8 17.3.1785 täydennys­mies 119/120 1764
Katselmus 1788 24.9.1788
Matts Biörck Leppävirta 24 3 1/3 ogift 5 8 (1785) 24.9.1788 hylätään 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Björck 24.10.1788 hylättiin
Johan Lappalain 26.12.1788 täydennys­mies 119/120 30.5.1789 esitti miehen tilalleen
Nils Halonen Björck 30.5.1789 kulku­mies 13.10.1789 kuoli
-
Katselmus 1790 17.9.1790
-
Påhl Laitin Dålig Läppävirta 30 5/12 gift 5 7 22.4.1790 ruodun osallinen 1760
Katselmus 1795 10.9.1795
Påhl Hall Läppävirta 35 5 1/2 gift 5 7 (1790) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Påhl Hall Leppävirda 38 _ 1/2 gift 5 8 1/2 28.6.1798 saa eron 1760
Katselmus 1801 15.6.1801
Påhl Hall 28.6.1798 erotettiin
Adolph Wilh: Tavaststjerna Jockas 17 2 ogift 5 6 20.9.1798 palkkaamaton 1784
Katselmus 1804 25.6.1804
Adolf Wilh: Tavaststierna Jockas 19 4 ogift 5 7 (1800) 1785
Katselmus 1809 22.6.1809
Axell Ny Leppävirta 24 3 ogift 5 8 (1806) 1785
Katselmus 1809b 16.10.1809
Axell Ny Läppävirta 24 3 1/2 ogift 5 8 (1806) 1785
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Erich Erichss: Heikoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Sigfred Karfvoin  
16.11.1731 kelpaaamaton
Petter Klåckberg 29.8.1731 palkka­mies
3.7.____ hylätty
Staffan Nåppoin 3.7.____ ruotu­mies
7._.1735 esitti miehen tilalleen
Petter Hårtman 7._.1735 palkka­mies 16 Läppewirda
  ogift 1719
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Bertill Flink  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Bertill Flinck  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Eric Lud: Tigerstedt (1752) vapaaehtoinen 20
  6 1738
Katselmus 1767 20.8.1767
Petter Hartman  
28.9.1739 hylättiin
Thomas Holm 30.11.1739
9.6.1747
Bertil Linnk 11.3.1749
9.6.1750
Eric Ludvig Tigerstedt 17.2.1752 vapaaehtoinen
29.10.1759 ylennettiin
Anders Bucht 13.12.1759 vapaaehtoinen 17 St.Michel
  7 ogift 1750
Katselmus 1772 31.3.1773
- 28.2.1773
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Bucht   palkkaamaton
1.9.1771 poistettiin
Henric Dammert 18.12.1771 ruodusta 95
29.2.1773 ruotuun 95
Christer Lappalain 29.3.1773 ruotu­mies
7.3.1774 esitti miehen tilalleen
Matts Lur 7.3.1774 palkka­mies 27 11 Leppäwirda
  1 1 ogift 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Lur 7.3.1774 otettu 30 5 Leppävirda Sochen
  4 7 ogift 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Luhr (1774) 34 Leppäwirda
11.7.1782 saa eron 8 ogift 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Matts Lur  
11.7.1782 hylättiin
Christer Lappalain 15.5.1784 tilan ­mies
17.3.1785 poistettiin
Matts Karfvin Biörck 17.3.1785 täydennys­mies 119/120 21 5 Leppävirta
  2/12 8 ogift 1764
Katselmus 1788 24.9.1788
Matts Biörck (1785) 24 5 Leppävirta
24.9.1788 hylätään 3 1/3 8 ogift 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Björck  
24.10.1788 hylättiin
Johan Lappalain 26.12.1788 täydennys­mies 119/120
30.5.1789 esitti miehen tilalleen
Nils Halonen Björck 30.5.1789 kulku­mies
13.10.1789 kuoli
-  
 
Katselmus 1790 17.9.1790
-  
 
Påhl Laitin Dålig 22.4.1790 ruodun osallinen 30 5 Läppävirta
  5/12 7 gift 1760
Katselmus 1795 10.9.1795
Påhl Hall (1790) 35 5 Läppävirta
  5 1/2 7 gift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Påhl Hall   38 5 Leppävirda
28.6.1798 saa eron _ 1/2 8 1/2 gift 1760
Katselmus 1801 15.6.1801
Påhl Hall  
28.6.1798 erotettiin
Adolph Wilh: Tavaststjerna 20.9.1798 palkkaamaton 17 5 Jockas
  2 6 ogift 1784
Katselmus 1804 25.6.1804
Adolf Wilh: Tavaststierna (1800) 19 5 Jockas
  4 7 ogift 1785
Katselmus 1809 22.6.1809
Axell Ny (1806) 24 5 Leppävirta
  3 8 ogift 1785
Katselmus 1809b 16.10.1809
Axell Ny (1806) 24 5 Läppävirta
  3 1/2 8 ogift 1785

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Sigfred Karfwori
1731 Sigfred Karfwoin 16.11.1730 sai eron
Petter Klåkberg 16.11.1730 otettu
1733 Petter Klåkberg
1735 Staffan Ruppoin ruotumies 17.5.1735 esitti miehen tilalleen
Petter Hartman 17.5.1735 otettu
1736 Petter Hartman
1737 Petter Hartman
1738 Peer Hartman
1739 Petter Hantman
1740 Petter Hartman 28.9.1739 hylätty
Tomas Höfwin Holm 28.9.1739 palkkamies
1741 Thomas Holm
1744 Thomas Holm
1745 Thomas Holm
1746 Tomas Holm
1747 Thomas Holm 9.6.1747 poistettu
Christer Lappalain 9.6.1747 ruotumies 19.6.1747 esitti miehen tilalleen
Hiindrich Hänninen 19.6.1747 palkkamies 2.7.1747 poistui
1748 -
1749 -
Bertil Flinck 11.3.1749 palkkamies
1750 Bertill Flink 19.6.1750 kuoli
-
1751 -
1752 Eric P. Tigerstedt 17.2.1752 otettu
1753 Eric Lud. Tigerstedt
1754 Eric Ludwig Tigerstedt vapaaehtoinen
1755 Eric Ludwig Tigerstedt vapaaehtoinen
1756 Eric Ludwig Tigerstedt
1757 Eric Ludwig Tigerstedt vapaaehtoinen
1758 Erich Lud: Tigerstedt vapaaehtoinen
1759 Erich Ludwig Tigerstedt majoittaja
1760 Erich Lud: Tigerstedt lippumies 29.10.1759 lippumieheksi
Anders Bucht 13.12.1759 vapaaehtoinen
1761 Anders Bucht vapaaehtoinen
1762 Anders Bucht vapaaehtoinen
1763 Anders Bucht vapaaehtoinen
1764 Anders Bucht vapaaehtoinen
1766 And:s Bucht vapaaehtoinen
1767 And: Bucht vapaaehtoinen
1768 And: Bucht vapaaehtoinen
1769 Anders Bucht vapaaehtoinen
1770 And:s Bucht
1771 And:s Bucht palkkaamaton 1.9.1771 poistettu
-
1773 Hindric Dammert 8.2.1773 toiseen ruotuun
Christer __ 29.5.1773 ruotumies
1775 Matts Luur
1776 Matts Luur
1777 Mats Lur
1778 Mats Lur
1779 Matts Luur
1778 Mats Luur
1781 Mats Lur
1782 Mickell Luur 11.7.1782 hylätty
-
1783 -
1784 -
Christ: Lappalain 15.5.1784 ruotumies
1785 Christ: Lappal: 17.3.1785 kotitilan hoitoon
Matts Karfvin Biörck 17.3.1785 täydennysmies
1786 Matts Biörck
1787 Mats Biörk
1788 Matts Biörck
1789 -
  26.12.1789 täydennysmies
1790 -
Johan Lappalain 2.12.1789 täydennysmies 19.1.1790 erotettu
Påhl Laitin Dålig 22.4.1790 ruotumies
1791 Pål Hall
1792 Pål Hall
1793 Pål Hall
1794 Pål Hall
1795 Påhl Hall
1796 Phål Hall
1797 Pål Hall
1798 Påhl Hall 28.6.1798 erotettu
1799 -
Adolph Vilh: Tavaststierna 20.9.1798 palkkaamaton
1800 Adolph Vilh: Tavaststierna
1801 Ad: Vilh: Tavaststierna
1802 Ad: Wilh: Tavastierna
1803 Ad: V: Tavaststierna
1804 Ad. Vilh: Tavaststierna
1805 Ad: Wilh: Tavaststierna
1806 Adolph Vilh: Tavaststierna palkkaamaton 4.12.1805 poistettu
Axell Ny 11.2.1806 palkkamies
1807 Axell Ny

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774 7.3.1774
Christer Lappalain 29.5.1773 ruotumies
Mats Luckarin 26 palkkamies 1748

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairastodistus vuoden 1801 katselmuksen välissä
Adolph Wilhelm Tavaststierna en swår Siukdom 7.6.1801 Jåckas

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Michellson Turuin
1700_11 Lars Michelson Turuin
1700_12 Lars Michelson Turuin
1701_1 Lars Michelson Turuin
1701_2 Lars Michelson Turuin
1701_3 Lars Michelson Turuin
1701_4 Lars Michelson Turuin
1701_5 Lars Michelson Turuin
1701_6 Lars Michelson Turuin
1701_7 Lars Michelson Turuin
1701_8 Lars Michelson Turuin
1701_9 Lars Michelson Turuin
1701_10 Lars Michelson Turuin
1701_11 Lars Michelson Turuin
1701_12 Lars Michelson Turuin
1702_1 Lars Michelson Turuin
1702_2 Lars Michelson Turuin
1702_3 Lars Michelson Turuin
1702_4 Lars Michelson Tåruin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
254 Piexämäki Compagnie Maths Luur s. 1746
puoliso: Ingeb. Kopoin s. 1751
yliviivattu
254 Piexämäki Compagnie Matths Biörk s. 21.3.1764
Leppavirta RK 1790-1801
326 Piexamäki Compagnie Pohl Hall s. 9.10.1766
puoliso: Christina Ollikain s. 1767
Tr. p. 151
Leppavirta RK 1802-1813
942 Pjexemäki Compagnie Ad: Wilh. Tavastjerna vol, bor utom Sokn, ogift

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Mustinmäki Matts Luur
puoliso: Ingeb. Kopoin vih. 15.10.1775

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1737_1 Öetter Hartman
1737_2 Öetter Hartman
1744 Thomas Holm
1745 Tomas Holm
1746 Thomas Holm
1752 Eric L: Tigerstedt 17.2.1752 otettu
1752b Eric Lud: Tigerstedt 17.2.1752 vapaaehtoinen
1753 Eric Ludw: Tigerstedt vapaaehtoinen
1754 Eric Ludw: Tigerstedt vapaaehtoinen
1756 Erich Ludvig Tigerstedt
1766 Anders Bucht vapaaehtoinen
1767 Anders Bucht vapaaehtoinen
1768 Anders Bucht vapaaehtoinen
1773 Christer Lappalain 29.5.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Corporal Axel Ny 1785 3 1/2 , 1031

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 119 Lars Michellson Turuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Larss Michelsson Turuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Pieksämäen komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Lars Michellson Turuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Pieksämäen komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Lars Michellsson Turuin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Mustinmäki
Mustinmäki
Mustinmäki
Petter Lappalain
Staffan Råpoin
Jonas Läskin
1778 Mustimäki
Mustimäki
Mustimäki
Serg. Dahlberg
Strömmans Enka
Christ: Lappalain
1804 Mustinmäki
Mustinmäki
Mustinmäki
Petter Laitin
Petter Titz
Christer Lappalain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 119 ja 120 yhteinen varamies numero 60
Johan Lappalainen Leppävirta 27 3/4 ogift 5 9 (1788) 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Lappalain Läppävirta 28 1 3/4 ogift 5 9 (1788) 1761
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 119 ja 120 yhteinen varamies numero 60
Johan Lappalainen (1788) 27 5 Leppävirta
  3/4 9 ogift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Lappalain (1788) 28 5 Läppävirta
  1 3/4 9 ogift 1761

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 119 ja 120 yhteinen varamies numero 60
1781_v -
1784_v Matts Karfvin 27.2.1784 otettu
1789_v Johan Lappalain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

KatselmuksetNimetKylätRuotu 118Ruotu 120

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023