AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaKatselmukset → 1758

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Katselmus 28.2.1758 (Rantasalmi)

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Wänätäkämä,
Ninenemi,
Wanjala
Staffan Nett 40 30
2 Suolitaipal,
Wermusnemi,
Hangamäki
Johan Jung 36 15
3 Hangamäki Johan Hellsten 36 15
4 Armiswesi,
Suoliwesi
Anders Ramberg 22 3
5 Saufwamäki Jonas Sysmäläin 30 9
6 Ruokomäki Johan Lager 31 9
7 Ihalais,
Wanjala,
Hangamäki
Olof Walström 30 8
8 Tåhålax,
Hangamäki
Petter Mård 32 9
9 Tyrinmäki,
Täholax
Zachris Turberg 33 8
10 Tyrinmäki,
Rajalannemi,
Jauhomäkii
Adam Hurtig 45 15
11 Jaukomäki Joseph Finman 34 11
12 Kutumäki,
Jauhomäki
Petter Pihlgren 44 16
13 Letämäki Anders Kiälberg 47 16
14 Letämäki Philip Warg 28 8
15 Letämäki Pål Lås 38 10
16 Kärckälä,
Pispalanmäki
Olof Meckelen 45 16
17 Lytilä,
Suonjoki
-
Gustav Wilhelm Tawastierna 28.2.1758 vapaaehtoinen 28.2.1758 vapaaehtoinen →
18 Suonjoki Matts Malmberg 58 19
19 Liukola,
Sijanjalka
Eskil Märg 32 8
20 Marckala And:s Springer 24 2
21 Karckola,
Knutila,
Wipero
Måns Häger 54 15
22 Letemäki,
Kapysalo,
Pörälä
Torsten Tawast 55 25
23 Kuckola,
Octila,
Kuwasnemi
Eric Joh: Malm 32 10
24 Suontentaipal Tyris Kihlquist 31 9
25 Suontentaipal Simon Willman 63 35 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Lars Jämsa Piexemäki Sochn 28 gift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
26 Suontentaipal Petter Sijk 47 15
27 Suontentaipal,
Kuckola,
Suontenheta
Michell Kålman 28 8
28 Kuckola,
Jäppilä
Petter Räf 38 8
29 Jäppilä Petter Frimodig 58 23
30 Jäppilä Matts Örn 30 9
31 Kåsålansari,
Tåssawalansari,
Kähkölä
Pål Lagerstrom 44 15
32 Tåssawalansari,
Tihusnemi
Påhl Libberstickan 27 9
33 Uttriala Brusius Nyman 43 14
34 Rumuckamäki Petter Granberg 50 16
35 Wilhula,
Kyrckioby
Lars Klosterberg 46 15
36 Sikamäki,
Wäyrylä,
Wilhula
Jöran Reen 40 12
37 Mawesi Johan Manfeldt 39 14
38 Mawesi Casper Tårfeldt 39 11
39 Mawesi Hans Stenberg 44 15 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Anders Laitin Piexemäki Socchn ogift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
40 Mawesi Hans Ullerman 39 14
41 Sarkaniemi,
Mawesi,
Längelmäki
Petter Kinman 27 4
42 Längelmäki Pål Fagerström 32 8
43 Wauhkola,
Herrala
Sven Remner 25 11
44 Pyhytty,
Längelmäki
Petter Nydal 33 13
45 Längelmäki Nils Walberg 37 15
46 Haukwori,
Längelmäki
Olof Hielte 51 16
47 Haukwori Petter Råberg 25 5
48 Haukwori Staffan Giädda 27 8
49 Haukwori Johan Nyberg 24 2
50 Haukwori Olof Ahlman 49 17
51 Haukwori Jacob Juno 26 8
52 Haukwori Michel Järnberg 35 11
53 Häckilä Daniel Kiälman 44 14
54 Häckilä Pål Malman 62 36
55 Karinniemi,
Häckilä,
Pohjalax
Dawid Reckenberg 46 24
56 Nykälä,
Sikosari
Jöran Palman 42 14
57 Nykälä,
Neufwola
Pål Nyquist 32 9
58 Niskamäki,
Pitkäsmäki
Pål Långström 44 15
59 Pitkäsmäki,
Tickalanmäki
Petter Fallentin 38 13
60 Kylmäki,
Pyhäjärfwi
And:s Montan 26 8
61 Kylmämäki,
Wänämäki,
Karjala
Staffan Karlquist 27 8 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Jöran Marckain Piexemaki Sochn 25 ogift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
62 Pyhytty,
Karjala
Thomas Pondin 26 5
63 Piexemäki Anders Nygren 34 12
64 Sijkamäki,
Wäyrylä
Carl Fried: Dalberg 26 10
65 Kyrckioby,
Hetamäki,
Nickarila
Anders Ström 26 8
66 Surnumäki Staffan Janhuin 58 16 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Lars Huttuin Piexemäki Sochn 22 ogift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
67 Surnumäki,
Pöyhölä
Gustaw Tihlman 42 11
68 Pöyhölä,
Wäisälä
Niels Fridlunder 59 16 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
-
69 Pyhytty Johan Modig 30 3
70 Pyhytty,
Mawesi
Petter Meinlös 34 11
71 Pyhytty,
Wähmas
Samuel Sundberg 26 8
72 Wähmas Hinric Frisk 27 8
73 Wähmas,
Ihalais,
Kandala
Petter Swedman 26 8
74 Kandala,
Wäisälä
Hinric Sylfwast 34 7
75 Wäisälä Hinric Weisenberg 32 9
76 Virtasalmi Anders Hiller 38 7
77 Tickalanmäki,
Längelmäki
Mag: Fried: Tawastierna 24 9
78 Tickalanmäki Sigfred Molen 25 2
79 Tickalanmäki Pål Glada 25 6
80 Tickalanmäki,
Wäisälä
Johan Lagerlöf 25 2
81 Hällimäki Michell Hellberg 52 28 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Morten Mannin Piexemäki Sochn 21 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
82 Hällimäki Jacob Lekatt 24 6
83 Hällimäki Simon Winter 32 8
84 Hällimäki Johan Leisten 40 9 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Johan Nopain Jåckas Sochn 26 gift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
85 Häckilä Herm: V: Weber 24 15
86 Hällimäki Staffan Helgdag 30 8
87 Hällimäki Matts Leijon 26 9
88 Walkiamäki Pål Strängell 41 10
89 Walkiamäki -
Lars Mähäin Piexemäki Sochn 18 ogift 28.2.1758 otettu 28.2.1758 otettu →
90 Walkiamäki,
Tickalamäki
Petter Tolin 46 16
91 Sarkanemi,
Walkiamäki,
Wirtasalmi
Johan Karlberg 52 17
92 Haukwowri Petter Ålström 54 26
93 Kyrkioby,
Kuckola,
Walkiamäki
Lars Nyckel 39 10
94 Timola,
Danskansari,
Osmajerfwi
Eric Renfeldt 42 9
95 Osmajerfwi Hinric Pucler 28 7
96 Osmajerfwi Matts Nirberg 46 12
97 Osmajerfwi Olof Koppar 31 7
98 Sydänma,
Leamäki
Lars Lilja 31 9
99 Wähwilä,
Kåtalax
Anders Hagström 50 15
100 Kåtalax Olof Lund 30 6
101 Kåtalax Eric Utter 28 7
102 Kåtalax Johan Waksam 39 11
103 Kåtalax,
Paukarlax
Petter Tiger 27 7
104 Paukarlax Johan Witkop 47 27
105 Läppäwirta -
Carl Tarwon 28.2.1758 vapaaehtoinen 28.2.1758 vapaaehtoinen →
106 Läppäwirta Anders Willbeck 46 25
107 Walkiamäki,
Läppämäki
Petter Joh: Tarwon 32 11
108 Läppäwirta Johan Uhrwäder 46 16 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Anders Marckain Läppäwirda Sochn 26 gift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
109 Läppäwirta Anders Karlsten 47 16 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Nils Matilain Randasalmi Sochn 20 ogift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
110 Läppäwirta,
Konnuslax,
Sarkaniemi
Lars Kieman 31 8
111 Konnuslax Magnus Kantman 46 25
112 Tuppuralanmäki,
Kånnuslax
Johan Jort 43 14
113 Walkiamäki Samuel Hofberg 34 15
114 Läppämäki Pål Stålt 50 11 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Petter Rasanen Läppäwirda 22 ogift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
115 Kurjalanranda Joran Kåstman 32 14
116 Kurjalanranda Elias Tunder 46 16
117 Kurjalanranda Matts Flinta 24 7
118 Kurjalanranda Pål Silfwerberg 40 14
119 Mustinmäki Eric Lud: Tigerstedt 20 6 vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
120 Sarkamäki,
Mustinmäki
-
Anders Staffanain Läppäwirda Sochn 30 gift 28.2.1758 täydennysmies 28.2.1758 täydennysmies →
121 Lylymäki,
Mustinmäki
Matts Trana 30 7
122 Staffananmäki,
Lylymäki
Johan Renstrom 33 8 28.2.1758 saa eron → 28.2.1758 saa eron
Petter Purdinen Läppäwirda Sochn 22 gift 28.2.1758 otettu 28.2.1758 otettu →
123 Rihiranda,
Staffananmäki
Hinric Biörn 29 9
124 Månnnimäki Swen Karbin 52 16
125 Seijerlax,
Soinilansallmi
Hinric Wäntin 30 7
126 Soinilansallmi Pål Sommar 39 14

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1754Katselmus 1767

© Väinö Holopainen 2023