AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 60 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 60<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kylmämäki (Pieksämäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Johansson Nykänen mainittu 1700 1
Petter Laitinen mainittu 1712 2
Pål Hämäläinen 19.3.1719 20.5.1734 3
Hans Ylönen 20.5.1734 4
Krister Strömbeck Tyrvänen 6.4.1735 19.7.1737 5
Johan Sjerman Suurunen 31.8.1738 23.5.1750 6
Anders Montan 7.8.1750 18.2.1763 7
Henrik Dunder Pulliainen 28.1.1767 3.2.1770 täydennysmies 60 8
Nils Gråsten 3.9.1770 21.7.1777 ruotu 85 9
Mats Vid 15.11.1777 6.9.1788 täydennysmies 60 10
Karl Johan Neiglick 6.9.1788 26.4.1789 11
Mats Vid 26.4.1789 15.8.1789 12
Mats Klen 18.1.1790 27.2.1791 13
Olof Lök 18.6.1791 mainittu 1809 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 60 varamies
Henrik Pulliainen mainittu 1752 28.1.1767 ruotu 60 1
Mats Veide 24.8.1775 15.1.1777 ruotu 60 2
1776 lähtien ruotujen 59 ja 60 yhteinen varamies numero 30
Henrik Tarkiainen 1777 mainittu 1789 3,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Per Thomass: Laitin
Katselmus 1719 28.10.1719
Påll Hämäläin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Påhl Hämäläin Savolax 22 2 - (1718) 1698
Katselmus 1721 21.9.1721
Påhl Hämäläin Savolax 22 2 - (1719) 1699
Katselmus 1735 17.6.1735
Påhl Hämälain 20.5.1734 hylätty
Hans Ylloin 20.5.1734 ruotu­mies 6.4.1735 esitti miehen tilalleen
Christer Strömbek Piexemäki 18 ogift 6.4.1735 palkka­mies 1717
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Schierman
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Sierman
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Montan
Katselmus 1758 28.2.1758
And:s Montan 26 8 (1750) 1732
Katselmus 1767 20.8.1767
Christer Strömbeck 19.7.1737 kuoli
Johan Schierman 31.8.1738 23.5.1750 kuoli
Anders Montan 7.8.1750 18.2.1763 hylättiin
Hendrich Dunder Kangasniemi 31 gift 28.1.1767 1736
Katselmus 1772 31.3.1773
Nils Gråsten 19 3 11 2 (1769) 1753
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Dunder 3.2.1770 kuoli
Nils Gråsteen Piexemäki 21 5 ogift 11 2 3.9.1770 palkka­mies 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Nils Gråsteen 21.7.1777 ruotuun 85
Matts Wijd Kangasniemi Sokn 20 1/2 10/12 ogift 5 8 15.11.1777 täydennys­mies 60/61 1758
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Wid Kangasnemi S:n 24 1/2 4 _/12 ogift (1778) 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Maths Wid Kangasniemi 27 1/2 7 10/12 ogift 5 8 (1778) 1758
Katselmus 1788 24.9.1788
C: F: Neiglick vääpeli saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Neiglik 26.4.1789 värvätylle palkalle
Matts Wid 26.4.1789 täydennys­mies 60/61 15.8.1789 kuoli
-
Katselmus 1790 17.9.1790
-
Matts Mattsson Klen Piexemäki 27 7/12 ogift 5 5 1/2 18.1.1790 palkka­mies 1763
Katselmus 1795 10.9.1795
Mats Klen 27.2.1791 karkasi
Olof Luk Jorois 38 11 gift 5 8 18.6.1791 palasi vankeudesta 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Lök Jorois 41 14 gift 5 8 (1784) 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Lök Jorois 44 17 gift 5 8 (1784) 1757
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Lök Jorois 47 20 gift 5 8 (1784) 1757
Katselmus 1809 22.6.1809
Olof Lök Jorois 52 25 gift 5 8 (1784) 1757
Katselmus 1809b 16.10.1809
Olof Löök Jorois 52 25 1/2 gift 5 8 (1784) 1757
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Per Thomass: Laitin  
 
Katselmus 1719 28.10.1719
Påll Hämäläin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Påhl Hämäläin (1718) 22 Savolax
  2 - 1698
Katselmus 1721 21.9.1721
Påhl Hämäläin (1719) 22 Savolax
  2 - 1699
Katselmus 1735 17.6.1735
Påhl Hämälain  
20.5.1734 hylätty
Hans Ylloin 20.5.1734 ruotu­mies
6.4.1735 esitti miehen tilalleen
Christer Strömbek 6.4.1735 palkka­mies 18 Piexemäki
  ogift 1717
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Schierman  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Sierman  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Montan  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
And:s Montan (1750) 26
  8 1732
Katselmus 1767 20.8.1767
Christer Strömbeck  
19.7.1737 kuoli
Johan Schierman 31.8.1738
23.5.1750 kuoli
Anders Montan 7.8.1750
18.2.1763 hylättiin
Hendrich Dunder 28.1.1767 31 Kangasniemi
  gift 1736
Katselmus 1772 31.3.1773
Nils Gråsten (1769) 19 11
  3 2 1753
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Dunder  
3.2.1770 kuoli
Nils Gråsteen 3.9.1770 palkka­mies 21 11 Piexemäki
  5 2 ogift 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Nils Gråsteen  
21.7.1777 ruotuun 85
Matts Wijd 15.11.1777 täydennys­mies 60/61 20 1/2 5 Kangasniemi Sokn
  10/12 8 ogift 1758
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Wid (1778) 24 1/2 Kangasnemi S:n
  4 _/12 ogift 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Maths Wid (1778) 27 1/2 5 Kangasniemi
  7 10/12 8 ogift 1758
Katselmus 1788 24.9.1788
C: F: Neiglick   vääpeli saa palkan
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Neiglik  
26.4.1789 värvätylle palkalle
Matts Wid 26.4.1789 täydennys­mies 60/61
15.8.1789 kuoli
-  
 
Katselmus 1790 17.9.1790
-  
 
Matts Mattsson Klen 18.1.1790 palkka­mies 27 5 Piexemäki
  7/12 5 1/2 ogift 1763
Katselmus 1795 10.9.1795
Mats Klen  
27.2.1791 karkasi
Olof Luk 18.6.1791 palasi vankeudesta 38 5 Jorois
  11 8 gift 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Lök (1784) 41 5 Jorois
  14 8 gift 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Lök (1784) 44 5 Jorois
  17 8 gift 1757
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Lök (1784) 47 5 Jorois
  20 8 gift 1757
Katselmus 1809 22.6.1809
Olof Lök (1784) 52 5 Jorois
  25 8 gift 1757
Katselmus 1809b 16.10.1809
Olof Löök (1784) 52 5 Jorois
  25 1/2 8 gift 1757

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Påhl Hämäläin
1733 Påhl Hämälein
1735 Påhl Hämäläin 20.5.1734 hylätty
Christer Strömbek 6.2.1735 otettu
1736 Christer Strömbek
1737 Christer Strömbek 19.7.1737 kuoli
-
1738 -
1739 - 31.8.1738
Johan Surunen Skierman 31.8.1738 palkkamies
1740 Johan Schierman
1741 Johan Schirman
1744 Johan Schierman
1745 Johan Scherman
1746 Johan Schierman
1747 Johan Sierman 26.8.1747 hylätty
1748 Johan Sierman
1749 Johan Schiarman
1750 Johan Sierman 23.5.1750 kuoli
Anders Montan 7.8.1750 otettu
1751 Anders Montan
1752 Anders Montan
1753 Anders Montan
1754 Anders Montan
1755 Anders Montan
1756 Anders Montan
1757 Anders Montan
1758 Anders Måntan
1759 Anders Måntan
1760 Anders Montan
1761 Anders Montan
1762 Anders Montan
1763 Anders Montan 18.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 -
1767 -
Arfwid Pulliain Dunder 28.6.1767 täydennysmies
1768 Hindric Dunder
1769 Hindric Dunder
1770 Hindr: Dunder 3.2.1770 kuoli
Nils Gråsteen 3.9.1770 palkkamies
1771 Nils Gråsteen
1773 Nils Gråsten
1775 Nils Gråsten
1776 Nils Gråsten
1777 Nils Gråsten 21.7.1777 ruotuun 85
-
1778 Mats Wid 15.11.1777 täydennysmies
1779 Matts Wijd
1778 Mats Wijd
1781 Mats Wid
1782 Matts Vid
1783 Matts Vid
1784 Matts Vid
1785 Matts Vid
1786 Matts Vid
1787 Mats Wid
1788 Matts Vjd 6.9.1788 sai eron
Carl Joh: Neiglick 6.9.1788 vääpeli saa palkan
1789 Neilik 26.4.1789 värvätylle palkalle
Vid 26.4.1789 täydennysmies 15.8.1789 kuoli
-
1790 -
Mats Matson Klen 18.1.1790 palkkamies
1791 Matts Klen 27.2.1791 karkasi
Olof Lök 18.6.1791 palasi vankeudesta, ruodusta 89
1792 Ol: Lök
1793 Olof Lök
1794 Olof Lök
1795 Olof Lök
1796 Olof Lök
1797 Olof Lök
1798 Olof Lök
1799 Olof Lök
1800 Olof Lök
1801 Olof Lök
1802 Olof Löök
1803 Olof Lök
1804 Olof Lök
1805 Olof Lök
1806 Olof Lök
1807 Olof Lök

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 3.9.1770
- 3.2.1770
Nils Gråsten Piexemaki ogift palkkamies otetaan

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Johanson Nykein

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Pieksamaki RK 1736-1744
194 Christer Tyrwein Strömback död 173?
197 Kyölmä Pål Hämäläin
puoliso: Kirstin Hamutar
lapsia: Simon, Pål, Thomas
förafskedet såldat

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_6 Påhl Hämäl:
1728_9 Påhl Hämäl:n
1728_10 Påhl Hämäl:n
1728_11 Påhl Hämäl:n
1737_1 Christer Strömbek
1737_2 Christer Strömbek
1744 Johan Scherman
1745 Johan Skierman
1746 Johan Schierman
1747 Johan Sierman 30.8.1747 hylätty
1748 Johan Sierman
1752 Anders Montan
1752b Anders Montan
1753 Anders Montan
1754 Anders Montan
1756 Anders Montan
1767 Henrich Dunder 28.6.1767 otettu
1768 Hindrick Dunder
1773 Nils Gråsten

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Olof Löök 1758 25 1/2 Kuopio Län, 15.11.1814 321 död 19.12.1811

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kylmämäki
Kylmämäki
Pyhoierfwi
Hans Yllein
Anders Yllein
Måns Häckin
1778 Kylmämäki
Kylmämäki
Pyhäjärvi
Petter Laitin
Olof Ylöin
Lars Kohvacka
1804 Kylmämäki
Kylmämäki
Pyhäjärwi
Pehr Laitin
Olof Ylöin
Lars Kåhvacko

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tieto Viite
Löök: luettelo 24.10.1809: miehiä joilta puuttuu varusteita Uumaja

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 60 varamies
Mats Weide Savolax Kangasn Kutemajarfvi 17 1/2 ogift 10 2 1758
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 59 ja 60 yhteinen varamies numero 30
Henric Tarkiain Piexemäki 29 11 gift 5 6 (1777) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Henric Tarkiain Piexemäki 30 12 gift 5 6 (1777) 1759
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 60 varamies
Mats Weide   17 1/2 10 Savolax Kangasn Kutemajarfvi
  2 ogift 1758
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 59 ja 60 yhteinen varamies numero 30
Henric Tarkiain (1777) 29 5 Piexemäki
  11 6 gift 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Henric Tarkiain (1777) 30 5 Piexemäki
  12 6 gift 1759

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 59 ja 60 yhteinen varamies numero 30
1781_v Hind: Tarkiain
1784_v Henric Tarkiain
1789_v Henric Tarkiain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 60 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hemming Pulljain
1753_v Hemming Pulljain
1754_v Hemming Pulliain
1754b_v Hemming Pulliain
1754c_v Heming Pulliain
1756_v Henrich Pulliain
1757_v Hemming Pulliain
1758_v Hinr: Pulliain
1758b_v Heming Pulliain
1759_v Hind Pulliain
1759b_v Hindrich Pulliain
1759c_v Hindrich Pulliain
1760_v Hindrich Pulliain
1760d_v Hendrich Pulliain
1764_v Hend: Pulliain
1764b_v Hindrick Pulliain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 59Ruotu 61

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023