AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1756 varamiehet

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1757

Vaateraha 1756

1756 Åhrs Aflönings Rulla på Wargiärnings Manskapet af Kongl: Safwolax Regemente och Piexämäki Compagnie

Piexemäki 18.3.1757

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Mons Laitin 3:10 2/3
2 Lars Ylöin 3:10 2/3
3 Pål Mannin 3:10 2/3
4 -
5 Hindrich Syssmäläin 3:10 2/3
6 Anders Isoin 3:10 2/3
7 Pål Titinen 3:10 2/3
8 Samuel Kandain 3:10 2/3
9 Lars Laitin 3:10 2/3
10 Erick Kaupin 3:10 2/3
11 Jöran Sämäin 3:10 2/3
12 Pål Nykein 3:10 2/3
13 Anders Haloin 3:10 2/3
14 Johan Rytköin 3:10 2/3
15 Matts Tarfwain 3:10 2/3
16 Carl Wänäläin 3:10 2/3
17 Eskell Marckain 3:10 2/3
18 Johan Tarfwain 3:10 2/3
19 Petter Huttuin 3:10 2/3
20 -
21 Petter Titinen 3:10 2/3
22 Johan Hämäläin 3:10 2/3
23 Petter Nysäin 3:10 2/3
24 Erick Kålemain 3:10 2/3
25 Lars Jämse 3:10 2/3
26 Pål Nysein 3:10 2/3
27 -
28 Thomas Willhuin 3:10 2/3
29 Johan Willhuin 3:10 2/3
30 Samuell Wähwiläin 3:10 2/3
31 Erick Poikalain 3:10 2/3
32 Anders Hyfwöin 3:10 2/3
33 Hans Hynnin 3:10 2/3
34 Johan Kärckein 3:10 2/3
35 Hans Ylöin 3:10 2/3
36 Eskell Pähkoin 3:10 2/3
37 -
38 Anders Pålkoin 3:10 2/3
39 Anders Laitin 3:10 2/3
40 Staffan Räisäin 3:10 2/3
41 Petter Kinnuin
42 Anders Nykein 3:10 2/3
43 -
44 -
45 Petter Kaipiain 3:10 2/3
46 Anders Pulliain 3:10 2/3
47 -
48 Jöran Parfwiain 3:10 2/3
49 -
50 Anders Jämsä 3:10 2/3
51 -
52 -
53 Johan Nykein 3:10 2/3
54 -
55 Matts Nykein 3:10 2/3
56 Hindrich Haltuin 3:10 2/3
57 Pål Hämäläin 3:10 2/3
58 Olof Dafwitzain 3:10 2/3
59 Jöran Höyflä 3:10 2/3
60 Hemming Pulliain 3:10 2/3
61 Jöran Walkoin 3:10 2/3
62 -
63 -
64 Pär Suhoin 3:10 2/3
65 -
66 Lars Huttuin 3:10 2/3
67 Lars Putkoin 3:10 2/3
68 -
69 Adam Leikas 3:10 2/3
70 Michell Ripin 3:10 2/3
71 -
72 -
73 Thomas Pulliain 3:10 2/3
74 Johan Kasain 3:10 2/3
75 Bertill Kaipiain 3:10 2/3
76 Matts Palkein 3:10 2/3
77 Thomas Palloin 3:10 2/3
78 -
79 Erick Hillduin 3:10 2/3
80 Johan Laulain 3:10 2/3
81 Mårten Mannin 3:10 2/3
82 -
83 Anders Tåifwain 3:10 2/3
84 Johan Hopoin 3:10 2/3
85 Petter Wäisäin 3:10 2/3
86 -
87 Adam Dawidsain 3:10 2/3
88 Karl Kaipain 3:10 2/3
89 -
90 Adam Dafwitsain 3:10 2/3
91 Mårten Kaupin 3:10 2/3
92 -
93 -
94 Matts Hardikain 3:10 2/3
95 Matts Wiliakain 3:10 2/3
96 Johan Kinnuin 3:10 2/3
97 Markus Marckain 3:10 2/3
98 Johan Hämäläin 3:10 2/3
99 Anders Kaupin 3:10 2/3
100 Johan Tuhkain 3:10 2/3
101 Pål Kåifwistoin 3:10 2/3
102 Niels Kåpoin 3:10 2/3
103 Johan Sutin 3:10 2/3
104 Johan Safwolain 3:10 2/3
105 Pär Pulkain 3:10 2/3
106 Pär Nisäin 3:10 2/3
107 Samuell Huskain 3:10 2/3
108 Anders Marckain 3:10 2/3
109 Niels Matilain 3:10 2/3
110 Lars Kåpoin 3:10 2/3
111 Olof Tenhuin 3:10 2/3
112 Pär Marckain 3:10 2/3
113 Michell Turuin 3:10 2/3
114 Pär Räsänen 3:10 2/3
115 Anders Pähkonen 3:10 2/3
116 Staffan Tirckoin 3:10 2/3
117 Pär Såpain 3:10 2/3
118 -
119 -
120 Anders Staffanain 3:10 2/3
121 Hindrich Ikoin 3:10 2/3
122 -
123 Johan Juutinen 3:10 2/3
124 Michell Wäntinen 3:10 2/3
125 Hindrich Karfwin 3:10 2/3
126 Matts Ryttköin 3:10 2/3

Lähde: Nide 8863 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023