AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 77 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 77<>

Ruotutalot ovat kylissä: Virtasalmi (Pieksämäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Eskil Hiltunen mainittu 1700 1
Henrik Kaukonen 1710 2
Josef Halonen 4.1712 28.10.1719 3
Lars Taavitsainen 1723 17.6.1735 4
Pål Hultman 18.9.1736 30.10.1743 5
Henrik Hultman 10.12.1743 14.3.1749 6
Magnus Fredrik Tavaststierna 4.11.1749 24.2.1758 7
Tomas Sten 13.9.1758 6.4.1762 8
Adam Suhonen 3.9.1770 6.10.1770 9
Lars Tack 6.10.1770 1.6.1771 10
Olof Kraft 6.12.1771 24.9.1788 11
Anders Asp Luukkonen 26.3.1789 5.11.1789 12
Tomas Torsk Väisänen 5.4.1790 10.6.1795 13
Mats Ström 29.9.1795 mainittu 1805 täydennysmies 67/68 14
Petter Skön mainittu 1807 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 77 varamies
Tomas Paalanen mainittu 1752 mainittu 1758 1
1776 lähtien ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
Nils Sikanen 1.2.1781 2,3
Pål Kärkkäinen 1.2.1781 26.12.1788 ruotu 78 3,4
Gustav Kainulainen 21.6.1789 4,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hind.Hindss: Kauckoin _._.1710 sai eron
Joseph Halloin _.4.1712 palkka­mies
Katselmus 1719 28.10.1719
Joseph Haloin
Katselmus 1720 15.9.1720
Joseph Hallån Savolax 60 7 1/2 gift (1713) 28.10.1719 sai eron 1660
Katselmus 1721 21.9.1721
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Lars Davidzain Piexemäki 46 12 gift (1723) 1689
Katselmus 1758 28.2.1758
Mag: Fried: Tawastierna 24 9 (1749) 1734
Katselmus 1767 20.8.1767
Lars Davidsain 17.6.1735 hylättiin
Pål Hultman 18.9.1736 30.10.1743 kuoli
Henric Hultman 10.12.1743 14.3.1749
Magnus Fred. Tavaststierna 4.11.1749 24.2.1758 ylennettiin korpraaliksi
Thomas Sten 13.9.1758 6.4.1762 sai eron
Katselmus 1772 31.3.1773
Olof Kraft 25 2 11 2 (1770) 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Adam Suhoin _.9.1770 ruotu­mies 6.10.1770 esitti miehen tilalleen
Lars Tack 6.10.1770 palkka­mies 1.6.1770 poistettiin
Olof Kraft Pumala 27 4 gift 11 2 6.12.1771 palkka­mies 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Olof Kraft Pumala Sokn 30 7 gift 5 8 6.12.1771 otettu 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Olof Kraft Pumala S:n 34 11 gift (1771) 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Olof Kraft Pumala 37 14 gift 5 8 (1771) 1748
Katselmus 1788 24.9.1788
Olof Kraft Pumala 40 17 gift 5 8 (1771) 24.9.1788 saa eron 1748
Katselmus 1789 5.11.1789
Olof Kraft 24.10.1788 sai eron
Anders Lukoin Asp Christina 23 1/2 ogift 5 8 26.3.1789 palkka­mies 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Asp 5.11.1789 hylättiin
Thomas Väisäinen Torsk Piexemäki 37 1/2 ogift 5 6 5.4.1790 palkka­mies 1753
Katselmus 1795 10.9.1795
Thomas Torsk Piexemäki 42 5 1/2 gift 5 6 (1790) 1753
Katselmus 1798 28.6.1798
Thomas Torsk 10.6.1795 erotettiin
Matts Ström Piexämäki 26 4 1/2 gift 5 8 29.9.1795 täydennys­mies nro 34 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Ström Piexämäki 29 8 gift 5 8 (1793) 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Ström Piexämäki 32 10 1/2 gift 5 10 (1794) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hind.Hindss: Kauckoin  
_._.1710 sai eron
Joseph Halloin _.4.1712 palkka­mies
 
Katselmus 1719 28.10.1719
Joseph Haloin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Joseph Hallån (1713) 60 Savolax
28.10.1719 sai eron 7 1/2 gift 1660
Katselmus 1721 21.9.1721
 
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Lars Davidzain (1723) 46 Piexemäki
  12 gift 1689
Katselmus 1758 28.2.1758
Mag: Fried: Tawastierna (1749) 24
  9 1734
Katselmus 1767 20.8.1767
Lars Davidsain  
17.6.1735 hylättiin
Pål Hultman 18.9.1736
30.10.1743 kuoli
Henric Hultman 10.12.1743
14.3.1749
Magnus Fred. Tavaststierna 4.11.1749
24.2.1758 ylennettiin korpraaliksi
Thomas Sten 13.9.1758
6.4.1762 sai eron
Katselmus 1772 31.3.1773
Olof Kraft (1770) 25 11
  2 2 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Adam Suhoin _.9.1770 ruotu­mies
6.10.1770 esitti miehen tilalleen
Lars Tack 6.10.1770 palkka­mies
1.6.1770 poistettiin
Olof Kraft 6.12.1771 palkka­mies 27 11 Pumala
  4 2 gift 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Olof Kraft 6.12.1771 otettu 30 5 Pumala Sokn
  7 8 gift 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Olof Kraft (1771) 34 Pumala S:n
  11 gift 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Olof Kraft (1771) 37 5 Pumala
  14 8 gift 1748
Katselmus 1788 24.9.1788
Olof Kraft (1771) 40 5 Pumala
24.9.1788 saa eron 17 8 gift 1748
Katselmus 1789 5.11.1789
Olof Kraft  
24.10.1788 sai eron
Anders Lukoin Asp 26.3.1789 palkka­mies 23 5 Christina
  1/2 8 ogift 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Asp  
5.11.1789 hylättiin
Thomas Väisäinen Torsk 5.4.1790 palkka­mies 37 5 Piexemäki
  1/2 6 ogift 1753
Katselmus 1795 10.9.1795
Thomas Torsk (1790) 42 5 Piexemäki
  5 1/2 6 gift 1753
Katselmus 1798 28.6.1798
Thomas Torsk  
10.6.1795 erotettiin
Matts Ström 29.9.1795 täydennys­mies nro 34 26 5 Piexämäki
  4 1/2 8 gift 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Ström (1793) 29 5 Piexämäki
  8 8 gift 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Ström (1794) 32 5 Piexämäki
  10 1/2 10 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Lars Dawitzain
1733 Larss Dawitzain
1735 Larss Dawitzain 17.6.1735 sai eron
1736 -
Påhl Huttuin 20.2.1736 kulkumies
1737 Påhl Hultman
1738 Påhl Hultman
1739 Påhl Hultman
1740 Påhl Hultman
1741 Påhl Hultman
1744 Hindrich Hultman 10.12.1743 otettu
1745 Henrich Hultman
1746 Hindrich Hultman
1747 Hindrich Hultman
1748 Hindrich Hultman
1749 Hindrich Hultman 14.3.1749 sai eron
-
1750 Magnus Fried. Tawaststierna 4.11.1749 vapaaehtoinen
1751 Magnus Fred. Tawaststierna
1752 Magnus Fred. Tawaststierna vapaaehtoinen
1753 Magnus Fred. Tawastierna vapaaehtoinen
1754 Magnus Fried. Tawaststierna vapaaehtoinen
1755 Magnus Fried. Tawaststierna vapaaehtoinen
1756 Magnus Fried. Tawastierna vapaaehtoinen
1757 Mag: Fried: Tawaststierna vapaaehtoinen
1758 Carl Jean Tujulin 17.6.1758 vapaaehtoinen
1759 Thomas Sten 13.9.1758 otettu
1760 Thomas Sten
1761 Thomas Steen
1762 Thomas Sten 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
Adam Suhoin 3.9.1770 ruotumies
1771 Adam Suhoin ruotumies 6.10.1770 esitti miehen tilalleen
Lars Tack 6.10.1770 palkkamies 1.6.1771 poistettu
-
1773 Olof Kraft
1775 Olof Kraft
1776 Olof Kraft
1777 Olof Kraft
1778 Olof Kraft
1779 Olof Kraft
1778 Olof Kraft
1781 Olof Kraft
1782 Olof Kraft
1783 Olof Kraft
1784 Olov Kraft
1785 Olof Kraft
1786 Olof Kraft
1787 Olof Kraft
1788 Olof Kraft
1789 -
Anders Lukoin 26.3.1789 palkkamies
1790 Anders Asp 5.11.1789 hylätty
Thomas Väisäin Torsk 5.4.1790 palkkamies
1791 Thomas Torsk
1792 Thomas Torsk
1793 Thom: Torsk
1794 Thomas Torsk
1795 Thomas Torsk 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
Mats Ström 29.9.1795 täydennysmies
1797 Mats Ström
1798 Matts Ström
1799 Matts Ström
1800 Matts Ström
1801 Matts Ström
1802 Mats Ström
1803 Matts Ström
1804 Matts Ström
1805 Matts Ström
1806 Pett: Skiön
1807 Pett: Skiön

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 19.1.1773
Olof Kraaft 23 ogift 6.12.1771 palkkamies hyväksytään 1750

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Eskiell Hilduin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_3 Lars Dawitzain
1728_4 Lars Dafwitzain
1728_5 Lars Dawitsain
1728_6 Lars Dawidsson
1734_11 Lars Dawitsain
1734_12 Lars Dawitsain
1735_1 Lars Dawitsain
1735_2 Lars Dawitzain
1735_3 Lars Dafwitsain
1744 Hindrich Höltman 10.12.1743 otettu
1745 Hindrich Hultman
1746 Hind:r Hultman
1747 Hendrich Hultman
1748 Hendrich Hultman
1752 Magn. Friedr. Tawaststierna vapaaehtoinen
1752b Magnus Fried: Tawastierna vapaaehtoinen
1753 Magn. Friedr. Tawaststierna vapaaehtoinen
1754 Mag. Fried. Tawaststierna vapaaehtoinen
1756 Magn. Fried. Tawastierna
1773 Olof Kraft

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wirdasalmi
Tickalanmäki
Längelmäki
Nils Tålloin
Fältwäbel: Tavaststierna
Matz Suhoin
1778 Wirdasalmi
Längelmäki
Tickalamäki
Nils Toloin
Pehr Suhoin
Lieut: Tavaststierna
1804 Virdasalmi
Lengelmäki
Tickalanmäki
Nils Tåloin
Petter Sutarin
Major Möller


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 77 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
Påhl Kärkänen Piexemäki 28 8 gift 5 9 (1780) 1760
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Kärkäin 26.12.1788 ruotuun 78
Gust. Kainulain palkka­mies 21.6.1789 jäi vangiksi
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 77 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
Påhl Kärkänen (1780) 28 5 Piexemäki
  8 9 gift 1760
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Kärkäin  
26.12.1788 ruotuun 78
Gust. Kainulain   palkka­mies
21.6.1789 jäi vangiksi
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 77 ja 78 yhteinen varamies numero 39
1781_v Nils Sikain 1.2.1781 kotitilan hoitoon
__ Kärkäin 1.2.1781 otettu
1784_v Pål Kärckäin
1789_v   _.6.1789 jäi vangiksi
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 77 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Tomas Pöllöin
1753_v Tomas Palkein
1754_v Thomas Palkein
1754b_v Thomas Paloin
1754c_v Thomas Paloin
1756_v Thomas Paloin
1757_v Thomas Palloin
1758_v Thomas Palain
1758b_v Thomas Paloin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 76Ruotu 78

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023