AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius
3 Knutt Yllöin
10 Olof Sundman
15 Olof Nederström
28 Petter Nyberg
30 Lars Weckman
41 Mattz Siöberg
42 Berttell Utter
44 Eskell Kalwick
47 Tohmas Hämäläin
48 Hindrich Biurman
56 Petter Nyckäin
57 Ifwar Häglund
61 Joseph Willhuin
62 Michell Rinman
73 Tohmaas Swedman
75 Tohmaas Weman
77 Lars Dawitsain
78 Mårtten Tålfwain
80 Mattz Dawitsain
81 Michell Hälberg
83 Michel Lustig
85 Hindrich Frisk
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålk
90 Lars Röngreen
92 Petter Åhlström
97 Johan Ahlström
102 Mårtt: Safwolain
113 Johan Hooman
118 Christer Kåpparberg
122 Olof Skening
124 Anders Ingerman
125 Anders Såpain

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Comp: Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Olof Jung
3 Cnut Ylöin
8 Jöran Wallentin
9 Påhl Biörkman
14 Johan Kållberg
15 Olof Nederström
17 Staffan Laukain
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
25 Johan Hallberg
31 Hindrich Poikulain
32 Johan Högman
33 Lars Nyman
35 Simon Willman
41 Mattz Siöberg
44 Eskiell Kallwijk
45 Joachim Dahl
48 Hindrich Buurman
51 Johan Sönnerberg
56 Bertill Nyköin
62 Nils Leikais
65 Johan Sämäin
66 Lars Suurberg
69 Michell Rinman
73 Thomas Swedman
75 Thomas Weman
77 Lars Dawitzain
78 Mårten Tålfwain
80 Mattz Dawitzain
85 Hindrich Frisk
87 Hindrich Frijman
88 Olof Bergman
95 Johan Kåkberg
113 Johan Hoberg
122 Olof Skening
125 Anders Såpain

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Compag. Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Olof Jung
3 Cnut Ylöin
8 Jöran Wallentin
9 Påhl Biörkman
14 Johan Kålberg
15 Olof Nederström
17 Staffan Laukain
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
25 Johan Hallberg
31 Hindrich Poikulain
32 Johan Högman
33 Lars Nyman
35 Simon Willman
41 Mattz Siöberg
44 Eskiell Kallwijk
45 Jochum Dahl
48 Hindrich Burman
51 Johan Sönnerberg
56 Bertill Nyköin
62 Nils Leikais
65 Johan Sämäin
66 Lars Surberg
69 Michell Rinman
73 Thomas Swedman
75 Thomas Weman
77 Lars Dafwitsain
78 Mårten Tolfwain
80 Mattz Dafwitsain
85 Hinrik Frisk
87 Hindrich Frieman
88 Olof Bergman
95 Johan Kåkberg
113 Johan Hoberg
122 Olof Skening
125 Anders Såpain

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pexemäkj Compag: Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Olof Jung
8 Jöran Wallentjn
9 Påhl Biörkman
14 Johan Kålberg
17 Staffan Laukain
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
25 Johan Hallberg
31 Hindrich Påikulain
32 Johan Högman
33 Lars Nyman
35 Simon Willman
45 Jochum Dahl
62 Nils Leikas
65 Johan Sämäin
66 Lars Surberg
69 Michell Rinman
88 Olof Bergman
91 Johan Kåckberg
113 Lars Håman

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Compag: Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Olof Jungh
8 Jöran Wallentijn
9 Påhl Biörkman
14 Johan Kåckberg
17 Staffan Laukain
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
25 Johan Hallberg
31 Hindrich Poikulain
32 Johan Högman
33 Lars Nyman
35 Simon Willman
45 Jochum Dahl
62 Nils Leikais
65 Johan Sämäin
66 Lars Surberg
88 Olof Bergman
91 Johan Kåckberg
113 Lars Homan

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexmäkj Compag: Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Olåf Jung
8 Jöran Wallentjn
9 Påhl Biörkman
14 Johan Påikulaain
17 Staffan Laukain
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
25 Johan Hålberg
31 Hindrich Påikulain
32 Johan Högman
33 Lars Nyman
35 Simon Willman
45 Jochum Dahl
62 Niels Leikas
65 Johan Sämäin
66 Lars Surberg
88 Olof Bergman
91 Johan Kåckberg
113 Lars Homan

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemäcki Compag: Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Olof Jung
8 Jöran Wallentin
9 Påhl Biörkman
14 Johan Kåckberg
17 Staffan Laukain
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
25 Johan Halberg
31 Hindrich Påxkalain
32 Johan Högman
33 Lars Nyman
35 Simon Willman
45 Johuim Dahl
62 Niels Leikas
65 Johan Sämäin
66 Lars Surberg
85 Diedr. Jacob Leijonberg Corporal
88 Olof Bergman
91 Johan Påckålain
113 Lars Homan

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemäcki Comp: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Olof Jung
8 Jöran Wallentin
9 Påhl Biörkman
14 Johan Kåckberg
17 Staffan Laukin
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
25 Johan Halberg
31 Hindrich Påxkalain
32 Johan Högman
33 Lars Nyman
35 Simon Willman
45 Johan Dahl
62 Niels Leikas
65 Johan Sämäin
66 Lars Surberg
85 Diedr. J:b Leijonberg Corporal
88 Olof Bergman
91 Johan Paikalain
113 Lars Håman

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexmecki Comp: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
9 Påhl Biörkman
24 Staffan Tenhuin
66 Lars Surberg
88 Olof Bergman
115 Lars Höfman

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Compagnie Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
9 Påhl Biörkman
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staphan Tenhuin
32 Johan Högman
66 Lars Surberg
85 Diedrich J: Leijonberg Corporal
88 Olof Bergman
91 Johan Kalberg
115 Lars Håfman

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

PiexämäkjCompag: Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
9 Påhl Biörkman
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staphan Tenhuin
32 Johan Högman
66 Lars Surberg
85 Diedrich J: Leijonberg Corporal
88 Olof Bergman
91 Johan Kalberg
115 Lars Håfman

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämeki Compag: Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Pohl Biörkman
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
32 Johan Högman
66 Lars Suhrberg
85 Didrich Leijonberg Corpo:
88 Oloff Bergman
91 Johan Kalberg
115 Lars Håfman

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemäcki Compag: Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Påhl Biörkman
19 Michell Lapp
21 Johan Häger
24 Staffan Tenhuin
32 Johan Högman
66 Lars Surberg
85 Diedr: Ja:dob Leijonberg Corp:
91 Johan Kahlberg
115 Lars Hofman

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023