AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 47 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 47<>

Ruotutalot ovat kylissä: Haukivuori (Pieksämäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Klemensson Viljakainen mainittu 1700 1
Anders Arpiainen mainittu 1712 2
Tomas Hämäläinen 1723 28.9.1739 3
Henrik Balk Palkeinen 15.6.1740 5.12.1746 4
Jöran Ål 7.6.1748 18.5.1750 5
Petter Råberg 19.3.1753 19.6.1760 täydennysmies 47 6
David Kock 14.3.1761 12.6.1763 täydennysmies 47 7
Mickel Mager 14.12.1770 31.3.1773 8
Johan Sitt Siitari 30.6.1773 21.11.1778 9
Karl Reinhold von Essen 8.6.1778 7.1782 10
Josef Tarvainen 4.7.1783 27.2.1785 11
Gustav Adolf Tavaststierna 27.2.1785 19.6.1788 12
Jakob Vilhelm Norrgren mainittu 1788 6.5.1789 13
Mats Brak Pehkonen 25.8.1789 mainittu 1807 täydennysmies 47/48 14
Tupp mainittu 1809 palkkarästikomitea 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 47 varamies
Petter Rämänen 25.2.1752 19.3.1754 ruotu 47 1
David Launiainen 28.2.1758 17.3.1760 ruotu 47 2
1776 lähtien ruotujen 47 ja 48 yhteinen varamies numero 24
Henrik Kantanen 1.2.1781 3,2
Pål Hytönen 1785 26.8.1789 ruotu 48 4,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Abramss: Arpiain
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Tomas Hämälain Wiborg 35 12 (1723) 1700
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Jöran Åhl
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Jöran Åhl
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Råberg
Katselmus 1758 28.2.1758
Petter Råberg 25 5 (1753) 1733
Katselmus 1767 20.8.1767
Thomas Hämäläinen 28.9.1739 hylättiin
Hendrich Balck 15.6.1740 5.12.1746
Jöran Ohl 7.6.1748 18.5.1750 kuoli
Petter Råberg 19.3.1753 19.6.1760 kuoli
Dawid Kock 14.3.1761 12.6.1763 kuoli
Katselmus 1772 31.3.1773
Michel Mager 30 3 11 2 (1769) 31.3.1773 hylätään 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Michel Mager 14.12.1770 palkka­mies 31.3.1773 hylättiin
Joh. Danielsson Sitari Sitt Piexemäki 28 2 gift 11 30.6.1773 ruotu­mies ja palkkamies 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Sitt Piexemäki Sokn 31 5 gift 5 6 30.6.1773 otettu 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Sitt 21.11.1778 kuoli
Car Reinholt von Essen 8.6.1778 vapaaehtoinen _.7.1782 kuoli
Katselmus 1785 6.7.1785
Joseph Tarvain 4.7.1783 ruotu­mies 27.2.1785 hylättiin
Gustaf Adolph Tavaststierna 27.2.1785 vapaaehtoinen
Katselmus 1788 24.9.1788
-
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Vilh: Norrgren Majurin komppaniaan
Matts Pehkoin Brak täydennys­mies 47/48
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Brask Piexemäki 21 1 1/12 ogift 5 7 (1789) 1769
Katselmus 1795 10.9.1795
Matts Brak Piexemäki 26 6 1/12 gift 5 7 (1789) 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Brak Piexämäki 29 9 1/12 gift 5 7 (1789) 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Brak Piexämäki 32 12 gift 5 7 (1789) 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Brak Piexämäki 35 15 gift 5 7 (1789) 1769
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Abramss: Arpiain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Tomas Hämälain (1723) 35 Wiborg
  12 1700
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Jöran Åhl  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Jöran Åhl  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Råberg  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Petter Råberg (1753) 25
  5 1733
Katselmus 1767 20.8.1767
Thomas Hämäläinen  
28.9.1739 hylättiin
Hendrich Balck 15.6.1740
5.12.1746
Jöran Ohl 7.6.1748
18.5.1750 kuoli
Petter Råberg 19.3.1753
19.6.1760 kuoli
Dawid Kock 14.3.1761
12.6.1763 kuoli
Katselmus 1772 31.3.1773
Michel Mager (1769) 30 11
31.3.1773 hylätään 3 2 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Michel Mager 14.12.1770 palkka­mies
31.3.1773 hylättiin
Joh. Danielsson Sitari Sitt 30.6.1773 ruotu­mies ja palkkamies 28 11 Piexemäki
  2 gift 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Sitt 30.6.1773 otettu 31 5 Piexemäki Sokn
  5 6 gift 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Sitt  
21.11.1778 kuoli
Car Reinholt von Essen 8.6.1778 vapaaehtoinen
_.7.1782 kuoli
Katselmus 1785 6.7.1785
Joseph Tarvain 4.7.1783 ruotu­mies
27.2.1785 hylättiin
Gustaf Adolph Tavaststierna 27.2.1785 vapaaehtoinen
 
Katselmus 1788 24.9.1788
-  
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Vilh: Norrgren  
  Majurin komppaniaan
Matts Pehkoin Brak   täydennys­mies 47/48
 
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Brask (1789) 21 5 Piexemäki
  1 1/12 7 ogift 1769
Katselmus 1795 10.9.1795
Matts Brak (1789) 26 5 Piexemäki
  6 1/12 7 gift 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Brak (1789) 29 5 Piexämäki
  9 1/12 7 gift 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Brak (1789) 32 5 Piexämäki
  12 7 gift 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Brak (1789) 35 5 Piexämäki
  15 7 gift 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Thomas Hämäläin
1733 Tomass Hämälain
1735 Tomass Hämäläin
1736 Tomass Hämäläin
1737 Tomas Hämäläin
1738 Tomas Hämäläin
1739 Tomas Hämäläin
1740 Tomas Hämäläin 28.9.1739 hylätty
Hindrich Palkin Balk 28.9.1739 kulkumies
1741 Hendrich Balck
1744 Hindrich Balk
1745 Henrich Balck
1746 Hindrich Balk
1747 Hindrich Balck 15.12.1746 hylätty
-
1748 -
Jöran Ahl 7.6.1748 palkkamies
1749 Jöran Ahl
1750 Jöran Åhl 18.5.1750 kuoli
-
1751 -
1752 -
1753 Petter Råberg 19.3.1753 otettu
1754 Petter Råberg
1755 Petter Råberg
1756 Petter Råberg
1757 Petter Råberg
1758 Petter Råberg
1759 Petter Råberg
1760 Petter Råberg 19.1.1760 kuoli
David Lack 17.3.1750 täydennysmies
1761 David Lack
1762 David Lack
1763 David Lack 12.6.1763 kuoli
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
1771 -
Michel Mager 14.12.1770 palkkamies
1773 Michel Mager 31.3.1773 hylätty
Johan Sitarj 30.6.1773 ruotumies
1775 Johan Sitt
1776 Johan Sitt
1777 Johan Sitt
1778 Johan Sitt
1779 Johan Sitt 21.11.1778 kuoli
von Essen 8.6.1779 vapaaehtoinen
1778 Carl R: von Essen vapaaehtoinen
1781 Carl R: v: Essen vapaaehtoinen
1782 Carl Reinholdt von Essen vapaaehtoinen 17.6.1782 kuoli
-
1783 -
1784 -
Gust: Ad: Tavaststierna 27.2.1784 vapaaehtoinen
1785 G:A: Tavaststierna vapaaehtoinen
1786 G:A: Tavaststierna vapaaehtoinen
1787 G:A: Tavaststierna
1788 G:W: Tavaststierna vapaaehtoinen 19.6.1788 erotettu
-
1789 Norgren huilunsoittaja 6.5.1789 aliupseeriksi
  25.8.1789 täydennysmies
1790 Matts Brak
1791 Matts Brak
1792 Matts Brak
1793 Matts Brak
1794 Matts Braak
1795 Matts Brak
1796 Mats Brak
1797 Mats Brak
1798 Matts Brak
1799 Matts Brak
1800 Matts Brak
1801 Matts Brak
1802 Mats Brak
1803 Matts Brak
1804 Matts Brak
1805 Matts Brak
1806 Mats Brak
1807 Mats Brak

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 3.9.1770
- 12.6.1763 ei miestä
Luettelo 1773 19.1.1773
Mick: Mager 30 gift 14.12.1770 palkkamies hyväksytään 1743
Luettelo 1773g 30.6.1773
- 31.3.1773
Johan Danielsson Sitarj Piexemäkj 26 ogift ruotumies otettu 1747
Luettelo 1774 7.3.1774
Michell Mager palkkamies 31.3.1773 hylätty
Joh: Sjtari 27 30.6.1773 ruotumies 1747

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Petter Clemetson Williakoin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_7 Tohmas Hämäläiin
1728_7 Tohmas Hämäläin
1728_8 Tomas Hämäläin
1734_7 Tohmas Hämäläin
1734_8 Thomas Hämäl:n
1734_9 Thomas Hämäl:n
1734_10 Thomas Hämäl:n
1734_11 Thomas Hämäl:n
1734_12 Tohmas Hämäläin
1735_1 Tohmas Hämäläin
1744 Hindrich Balck
1745 Hindrich Balk
1746 Hind:r Balk
1748 Jöran Åhl 7.6.1748 otettu
1753 Petter Råberg 19.3.1753 otettu
1754 Mats Råberg
1756 Petter Råberg
1773 Johan Sitari 30.6.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Tupp

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Haukworij
Haukworij
Haukworij
Påhl Myrelein
Anders Hurskain
Erich Tarfwains E:a
1778 Haukivuori
Haukivuori
Haukivuori
Olof Tarwain
Påhl Nikulain
Eric Ikoin
1804 Haukivuori
Haukivuori
Haukivuori
Olof Tarfwain
Påhl Nikulain
Eric Ikoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Tieto Viite
47 Henric Balk Palkeinen (katselmus 1767) sukunimet
47 Mats Brak Pehkonen (katselmus 1789) sukunimet
Geni profiili: Matts Pehkonen Braak Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 47 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 47 ja 48 yhteinen varamies numero 24
Påhl Hytöinen Piexemäki 27 3 gift 5 6 1/2 (1785) 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Hotöin 26.8.1789 ruotuun 47
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 47 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 47 ja 48 yhteinen varamies numero 24
Påhl Hytöinen (1785) 27 5 Piexemäki
  3 6 1/2 gift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Hotöin  
26.8.1789 ruotuun 47
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 47 ja 48 yhteinen varamies numero 24
1781_v Hind: Kandain 1.2.1781 otettu
1784_v -
1789_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 47 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Råmåin 25.2.1752 otettu
1753_v Petter Rämäin 19.3.1753 sotilaaksi
1754_v Pär Rämäin 19.3.1754 sotilaaksi
1758_v David Launiain 28.2.1758 otettu
1759_v David Launiain
1760_v Dafwid Launiain 17.3.1760 sotilaaksi
1760d_v Dafwid Launiain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 46Ruotu 48

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023