AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hautajais- ja kruunajaisapu 1752 varamiehet

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1752

Hautajais- ja kruunajaisapu 1752

Förtekning uppå Wargiärnings Manskapets Afgift til Krönings och Begrafningshielpen wjd Kongl: Safwolax Infanterie och Piexemäki Comp: för Åhr 1752

Ingilä 8.3.1753

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Magnus Laitin 16
2 Lars Ylöin 16
3 Pål Mannin 16
4 Sigfred Kaupin 16
5 Hindr: Syssmäläin 16
6 Anders Isåin 16
7 Pål Titman 16
8 Samuel Kandain 16
9 Lars Laitinen 16
10 Erich Kauppin 16
11 Jöran Sämäin 16 25.2.1852 (otettu)
12 Pål Nykäin 16
13 Anders Haloin 16
14 Johan Ryttkoin 16 25.2.1852 (otettu)
15 Mattz Tarfwain 16
16 Karl Wänäläin 16
17 Petter Lauckain 16
18 Johan Tarfwain 16
19 Petter Haltunen 16
20 Olof Kårhoin 16
21 Petter Titinen 16
22 Pål Hämäläin 16
23 Petter Nysäin (14 år gl:)
24 -
25 Lars Jämsä 16
26 Pål Nysäin 16
27 Erich Kålemain 16
28 Tomas Wilhuin 16
29 Johan Wilhuin 16
30 Samuel Wähwiläin 16
31 -
32 Anders Hyfwäin 16
33 Hans Hynien 16
34 Johan Kärckäin 16
35 Hans Ylöin 16
36 Eskel Pahkonen 16
37 Mattz Råmåin 16
38 Hindr. Pähkoin 16
39 Anders Laitjain 16
40 Staffan Räsäin 16
41 Petter Kinnuin 16
42 Adam Nykäin 16
43 -
44 -
45 Petter Kaipjain 16
46 Anders Pulljain 16
47 Petter Råmåin 16 25.2.1752 (otettu)
48 Jöran Parwain 16 25.2.1752 (otettu)
49 Johan Nykäin 16
50 Anders Jämsä 16
51 -
52 -
53 Johan Nykäin 16
54 Kristoffer Wauhkoin 16
55 Mattz Nykäin 16
56 Hindr: Haltunen 16
57 Pål Hämäläin 16
58 Olof Dawidzain 16
59 Jöran Haula 16
60 Hemming Pulljain 16
61 Jöran Wauhkoin 16
62 Tomas Purdinen 16
63 Erich Tarfwain 16
64 Petter Suhoin 16
65 Anders Ström - 25.2.1752 (sotilaaksi)
66 Lars Huttonen 16
67 Lars Putkoin 16
68 -
69 Adam Leikas 16
70 Michel Ripinen 16
71 Karl Pulljain 25.2.1752 (otettu) - (poissa)
72 -
73 Tomas Pulljain 16
74 -
75 -
76 Mattz Palkoin 16 25.2.1752 (otettu)
77 Tomas Pöllöin 16
78 Mattz Tålfwain 16
79 Erich Hilduin 16 25.2.1752 (otettu)
80 Johan Laulanen 16
81 Marten Manninen 16 25.2.1752 (otettu)
82 Joh: Kiukas - 25.2.1752 (sotilaaksi)
83 Anders Tålfwain 16
84 Johan Håpain 16
85 Petter Wäisäin 16
86 -
87 Adam Dawitzain 16
88 Karl Kaipanen 16
89 -
90 Adam Långström 16
91 Mårten Kauppinen 16
92 -
93 -
94 Mattz Hardikain 16
95 Jöran Hardikain 25.2.1752 (otettu) - 14.7.1752 (rumpaliksi)
95 Mattz Wiljain 14.7.1752 (otettu)
96 Johan Kinnuin 16
97 Markus Marckain 16
98 Johan Hämäläin 16
99 -
100 -
101 Pål Kåifwistoin 16
102 Niels Kåpoin 16
103 Johan Sutinen 16
104 Johan Safwolain 16 25.2.1752 (otettu)
105 Petter Pullkinen 16
106 Petter Nissinen 16
107 Samuel Heiskain 16
108 Anders Marckain 16
109 Niels Matilain 16 (14 år gl:)
110 Lars Kåpoin 16
111 Olof Tenhuin 16
112 Petter Marckain 16
113 Michel Turunen 16
114 Petter Räsäin 16
115 Niels Mickoin 16
116 Staffan Tirckoin 16 18.2.1752 (otettu)
117 Petter Såppain 16
118 -
119 -
120 Anders Staffanain 16
121 Hindrich Itkåin 16
122 -
123 Johan Jutinen 16
124 Mattz Kåpoin 16
125 Hindrich Karfwoin (14 år gl:)
126 Mattz Ryttkoin 16

Lähde: Nide 8844 Astia

© Väinö Holopainen 2023