AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 124 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 124<>

Ruotutalot ovat kylissä: Monninmäki (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Henriksson Kekäläinen mainittu 1700 1
Olof Soininen mainittu 1712 ennen 1729 2
Anders Ingerman 8.7.1729 23.8.1741 3
Sven Karbin 11.2.1742 10.3.1762 4
Anders Karbin 10.3.1762 19.6.1788 5
Henrik Lund Pehkonen 19.6.1788 1.2.1789 ruotu 37 6
Henrik Karp Kalm 1.2.1789 28.6.1798 täydennysmies 123/124 7
Karl Löving 20.9.1798 4.12.1805 ruotu 122 8

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 124 varamies
Mats Koponen mainittu 1752 1756 1
Mickel Vänttinen 1757 1760 2
Johan Natunen 1775 3
Krister Iivanainen 24.8.1775 4
1776 lähtien ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Johan Penttinen mainittu 1784 2,5
Henrik Karppinen 1788 6.2.1789 ruotu 124 3,6
Nils Räsänen 26.3.1789 4,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Olof Såinin
Katselmus 1719 28.10.1719
Olof Såinin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Oluf Soinin 7.3.1729 hylätty
Anders Ingerman Läppewirda 30 6 gift 8.7.1729 otettu 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Swen Karbin
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Swen Karbin
Katselmus 1754 9.4.1754
Suen Karbin
Katselmus 1758 28.2.1758
Swen Karbin 52 16 (1742) 1706
Katselmus 1767 20.8.1767
Anders Ingerman 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Swen Karbin 11.2.1742 10.3.1762 hylättiin
Anders Karbin Leppäwirda 25 5 gift 10.3.1762 1742
Katselmus 1772 31.3.1773
And:s Karbin 31 11 11 4 (1761) 1741
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Karbin Leppäwirda 33 13 gift 11 4 10.3.1762 otettu 1742
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Karbin Leppävirda 36 16 gift 5 10 10.5.1762 otettu 1742
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Karbin Leppäwirda 40 2_ gift 1742
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Karbin Leppävir: 43 23 gift 5 10 (1762) 1742
Katselmus 1788 24.9.1788
Henric Lund Piexämäki 24 3 gift 5 8 (1785) 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Hinric Lund 1.2.1789 ruotuun 37
Hinric Karp Kalm Lepp: 24 5/6 ogift 5 9 1.2.1789 täydennys­mies 123/124 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Henric Kalm Läppävirta 25 1 5/6 ogift 5 7 (1789) 1765
Katselmus 1795 10.9.1795
Henric Kalm Leppävirta 30 6 1/2 gift 5 6 (1789) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Kalm Leppävirta 33 _ 1/2 gift 5 6 28.6.1798 saa eron 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Henric Kalm 28.6.1798 erotettiin
Carl Löfving 20.9.1798 ruodusta 122
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Löfwing fagotinsoittaja
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Olof Såinin  
 
Katselmus 1719 28.10.1719
Olof Såinin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Oluf Soinin  
7.3.1729 hylätty
Anders Ingerman 8.7.1729 otettu 30 Läppewirda
  6 gift 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Swen Karbin  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Swen Karbin  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Suen Karbin  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Swen Karbin (1742) 52
  16 1706
Katselmus 1767 20.8.1767
Anders Ingerman  
23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Swen Karbin 11.2.1742
10.3.1762 hylättiin
Anders Karbin 10.3.1762 25 Leppäwirda
  5 gift 1742
Katselmus 1772 31.3.1773
And:s Karbin (1761) 31 11
  11 4 1741
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Karbin 10.3.1762 otettu 33 11 Leppäwirda
  13 4 gift 1742
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Karbin 10.5.1762 otettu 36 5 Leppävirda
  16 10 gift 1742
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Karbin   40 Leppäwirda
  2_ gift 1742
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Karbin (1762) 43 5 Leppävir:
  23 10 gift 1742
Katselmus 1788 24.9.1788
Henric Lund (1785) 24 5 Piexämäki
  3 8 gift 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Hinric Lund  
1.2.1789 ruotuun 37
Hinric Karp Kalm 1.2.1789 täydennys­mies 123/124 24 5 Lepp:
  5/6 9 ogift 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Henric Kalm (1789) 25 5 Läppävirta
  1 5/6 7 ogift 1765
Katselmus 1795 10.9.1795
Henric Kalm (1789) 30 5 Leppävirta
  6 1/2 6 gift 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Kalm   33 5 Leppävirta
28.6.1798 saa eron _ 1/2 6 gift 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Henric Kalm  
28.6.1798 erotettiin
Carl Löfving 20.9.1798 ruodusta 122
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Löfwing   fagotinsoittaja
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Oluf Soinin
1731 Anders Ingerman
1733 Anders Ingerman
1735 Anders Ingerman
1736 Anders Ingerman
1737 Anders Ingerman
1738 Anders Ingerman
1739 Anders Ingerman
1740 Anders Ingerman
1741 And: Ingerman
1744 Swen Karfwoin
1745 Swen Karfwin
1746 Swen Karbin
1747 Swen Karbin
1748 Swen Karbin
1749 Swan Karbin
1750 Swen Karbin
1751 Swen Karbin
1752 Swen Karbin
1753 Swen Karbin
1754 Swen Karbin
1755 Swen Karbin
1756 Swen Carbin
1757 Swen Karbin
1758 Swen Karbin
1759 Swen Karbin
1760 Sven Karbin
1761 Sven Karbin
1762 Sven Karbin 10.3.1762 hylätty
And Karbin 10.3.1762 palkkamies
1763 Anders Karbin
1764 Anders Karbin
1766 Anders Karbin
1767 And: Karbin
1768 And: Karbin
1769 Anders Karbin
1770 And:s Karbin
1771 And:s Karbin
1773 And:s Karbin
1775 Anders Karbin
1776 Anders Karbin
1777 Anders Karbin
1778 Anders Karbin
1779 And:s Karbin
1778 Anders Karbin
1781 And: Karbin
1782 Anders Karbin
1783 Anders Karbin
1784 And:s Karbin
1785 And:s Karbin
1786 Anders Karbin
1787 And: Karbin
1788 And: Karbin 19.6.1788 erotettu
Henric Pehkoin Lund 19.6.1788 täydennysmies
1789 Hinric Lund 1.2.1789 ruotuun 37
  1.2.1789 täydennysmies
1790 Henric Kalm
1791 Henr: Kalm
1792 Henric Kalm
1793 Henric Kalm
1794 Henric Kalm
1795 Henric Kalm
1796 Hinric Kalm
1797 Hind. Kalm
1798 Henric Kalm 28.6.1798 erotettu
1799 -
Carl Löfving 20.9.1798 ruodusta 122
1800 Carl Löfving fagotinsoittaja
1801 Carl Löfving fagotinsoittaja
1802 Carl Löfving fagotinsoittaja
1803 Carl Löfving fagotinsoittaja
1804 Carl Löfving fagotinsoittaja
1805 Carl Löfving
1806 Carl Löfwing fagotinsoittaja 4.12.1805 poistettu
-
1807 -

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Hinderson Käckel:

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1751-7160
108 Monimäki Swen Karbin Karfwin
lapsia: Marg:
108 Monimäki Swen Karbin
puoliso: Anna Kowotar s. 1727
Leppavirta RK 1777-1783
255 Piexämäki Compagnie Anders Karbin s. 1742
puoliso: Elin Philpoin s. 1742
död 5.1.1789
Leppavirta RK 1790-1801
327 Piexamäki Compagnie Henric Kalm s. 1764
puoliso: Maria Philpoin s. 1742
til pag: 145
Leppavirta RK 1802-1813
944 Pjexemäki Compagnie Carl Löfving Faggot blåsare, bor utom Sokn, okänd

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Monimäki Anders Karbiin
puoliso: Elin Pilpotar vih. 25.1.1766

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Olof Såininen
1724_10 Olof Säinin
1727_12 Oluf Soininen
1734_11 Anders Ingerman
1734_12 Anders Ingerman
1735_1 Anders Ingerman
1744 Swen Karfwoin
1745 Swän Karbin
1746 Swen Karbin
1747 Swen Karbin
1748 Swen Karbin
1752 Swen Karbin
1752b Swen Karbin
1753 Swen Karbin
1754 Swen Karbin
1756 Swen Karbin
1766 Anders Karbin
1767 Anders Karbin
1768 Anders Karbin
1773 Anders Karbin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold: Sven Karbin 5.5.1766
1755 Soldaten Swen Karbin 1762 24

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Monnimäki
Monnimäki
Monnimäki
Matz Kärvonen
Erich Junkare
Johan Lapweteläin
1778 Monnimäki
Monnimäki
Monnimäki
Eric Junckarin
Johan Latva
Olof Wilpoin
1804 Månimäki
Månimäki
Månimäki
Eric Junckarin
Johan Latwa
Olof Philpoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 124 varamies
Johan Natuin kuoli
Christer Ifwanain 24.8.1775 palkka­mies
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Henric Korpi Leppävirta 23 3/4 ogift 5 6 1/2 (1788) 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Henric Karpin 6.2.1789 ruotuun 124
Nils Räsäin gift 5 7 26.3.1789 otettu
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 124 varamies
Johan Natuin  
  kuoli
Christer Ifwanain 24.8.1775 palkka­mies
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Henric Korpi (1788) 23 5 Leppävirta
  3/4 6 1/2 ogift 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Henric Karpin  
6.2.1789 ruotuun 124
Nils Räsäin 26.3.1789 otettu 5
  7 gift

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
1781_v -
1784_v Johan Pentin
1789_v Nils Räsain 26.3.1789 otettu

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 124 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Mattz Kåpoin
1753_v Mattz Kåpoin
1754_v Matts Kapain
1754b_v Matts Kåpoin
1754c_v Mattz Kåpoin
1756_v Mattz Kåpoin
1757_v Michell Wäntinen
1758_v Michell Wäntin
1758b_v Michell Wäntinen
1759_v Michel Wäntin
1760_v Michel Wäntin
1760d_v Michel Wäntin karkasi Pohjanmaalle

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 123Ruotu 125

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023