AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 123 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 123<>

Ruotutalot ovat kylissä: Riihiranta (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Pålsson Rinkinen mainittu 1700 1
Petter Timonen 10.1711 2
Petter Markkanen 4.1712 mainittu 1726 3
Anders Kock mainittu 1731 23.8.1741 4
Lars Mangel 11.2.1742 14.3.1749 5
Henrik Björn 13.11.1749 30.1.1773 6
Lars Tuomainen 29.3.1773 6.7.1773 7
Staffan Koponen 8.7.1773 1.9.1773 8
Henrik Vilhelm Orbinski 1.9.1773 31.8.1778 9
Adolf Fredrik Bucht 23.11.1778 1.4.1782 ruotu 97 10
Johan Vik Montan 4.7.1783 mainittu 1807 11
Lars Slut mainittu 1809 12
Vik mainittu 1809 palkkarästikomitea 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 123 varamies
Johan Juutinen mainittu 1752 mainittu 1774 1
1776 lähtien ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Johan Penttinen mainittu 1784 2,5
Henrik Karppinen 1788 6.2.1789 ruotu 124 3,6
Nils Räsänen 26.3.1789 4,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Timoin _.10.1711 hylättiin
Petter Marckain _.4.1712
Katselmus 1719 28.10.1719
Petter Mardikain
Katselmus 1720 15.9.1720
Petter Marckain Savolax 32 8 gift (1712) 1688
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Marckain Savolax 32 8 gift (1713) 1689
Katselmus 1735 17.6.1735
Anders Kåck Läppewirda 26 6 gift 7.3.1729 palkka­mies 1709
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Olof Shering
Katselmus 1754 9.4.1754
Hind: Biörn
Katselmus 1758 28.2.1758
Hinric Biörn 29 9 (1749) 1729
Katselmus 1767 20.8.1767
Petter Kåck 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Lars Mangele 11.2.1742 14.3.1749
Henrich Biörn Leppäwirda 36 17 gift 13.11.1749 1731
Katselmus 1772 31.3.1773
- 30.6.1773
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Biörn 30.1.1773 hylättiin
Lars Magnusson Tomain 29.3.1773 ruotu­mies 6.7.1773 poistettiin
Staffan Staffansson Koponen 8.7.1773 ruotu­mies 1.9.1773 poistettiin
H.W. Orbinski Randasalmi 20 4 ogift 11 3 1.9.1773 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Henr. Wilh. Orbinskj Randasalmi 23 7 ogift 5 10 (1771) 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Ad: Friedric Buch 23.11.1778 ruodusta 97 1.4.1782 Flemingin rykmenttiin
-
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Montan Leppäv 20 2 ogift 5 6 4.7.1783 tuotu 1765
Katselmus 1788 24.9.1788
Johan Montan Leppävirta 23 5 gift 5 6 (1783) 1765
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Montan Leppävirda 24 6 5 6 (1783) 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Montan Läppävirta 25 7 gift 5 6 (1783) 1765
Katselmus 1795 10.9.1795
Johan Vik Läppävirta 30 12 gift 5 6 (1783) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Vik Leppävirta 33 15 gift 5 8 (1783) 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Wijk Leppäwirta 36 18 gift 5 8 (1783) 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Wjk Leppäwirta 39 21 gift 5 9 (1783) 1765
Katselmus 1809b 16.10.1809
Lars Slut Läppävirta 27 12 ogift 5 10 (1797) 1782
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Timoin  
_.10.1711 hylättiin
Petter Marckain _.4.1712
 
Katselmus 1719 28.10.1719
Petter Mardikain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Petter Marckain (1712) 32 Savolax
  8 gift 1688
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Marckain (1713) 32 Savolax
  8 gift 1689
Katselmus 1735 17.6.1735
Anders Kåck 7.3.1729 palkka­mies 26 Läppewirda
  6 gift 1709
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Olof Shering  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Hind: Biörn  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Hinric Biörn (1749) 29
  9 1729
Katselmus 1767 20.8.1767
Petter Kåck  
23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Lars Mangele 11.2.1742
14.3.1749
Henrich Biörn 13.11.1749 36 Leppäwirda
  17 gift 1731
Katselmus 1772 31.3.1773
- 30.6.1773
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Biörn  
30.1.1773 hylättiin
Lars Magnusson Tomain 29.3.1773 ruotu­mies
6.7.1773 poistettiin
Staffan Staffansson Koponen 8.7.1773 ruotu­mies
1.9.1773 poistettiin
H.W. Orbinski 1.9.1773 20 11 Randasalmi
  4 3 ogift 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Henr. Wilh. Orbinskj (1771) 23 5 Randasalmi
  7 10 ogift 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Ad: Friedric Buch 23.11.1778 ruodusta 97
1.4.1782 Flemingin rykmenttiin
-  
 
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Montan 4.7.1783 tuotu 20 5 Leppäv
  2 6 ogift 1765
Katselmus 1788 24.9.1788
Johan Montan (1783) 23 5 Leppävirta
  5 6 gift 1765
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Montan (1783) 24 5 Leppävirda
  6 6 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Montan (1783) 25 5 Läppävirta
  7 6 gift 1765
Katselmus 1795 10.9.1795
Johan Vik (1783) 30 5 Läppävirta
  12 6 gift 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Vik (1783) 33 5 Leppävirta
  15 8 gift 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Wijk (1783) 36 5 Leppäwirta
  18 8 gift 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Wjk (1783) 39 5 Leppäwirta
  21 9 gift 1765
Katselmus 1809b 16.10.1809
Lars Slut (1797) 27 5 Läppävirta
  12 10 ogift 1782

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Petter Markain
1731 Anders Kåck
1733 Anders Kåck
1735 Anderss Kåck
1736 Anders Kåck
1737 Anders Kåck
1738 Anders Kåck
1739 Anders Kåk
1740 Anders Kåk
1741 Anders Kåck
1744 Lars Mangel
1745 Lars Mangell
1746 Lars Mangel
1747 Lars Mangel
1748 Lars Mangell
1749 Laras Mangel 14.3.1749 sai eron
-
1750 Hindrich Biörn 13.11.1749 otettu
1751 Hindrich Biörn
1752 Hindrich Biörn
1753 Hindrich Biörn
1754 Hindrich Biörn
1755 Hindrich Biörn
1756 Hindrich Biörn
1757 Hendrich Biörn
1758 Hindrich Biörn
1759 Hendrich Biörn
1760 Hind: Biörn
1761 Hind: Biörn
1762 Hind: Biörn
1763 Hind: Biörn
1764 Hinric Biörn
1766 Hinric Biörn
1767 Hindrich Biörn
1768 Hind: Biörn
1769 Hinric Biörn
1770 Hindr: Biörn
1771 Hinric Biörn
1773 Hinfric Biörn 30.1.1773 hylätty
Lars Tomain 29.5.1773 ruotumies 6.7.1773 poistettu
Staffan Kåpain 8.7.1773 ruotumies kelpaamaton
Hindric Wilhelm Orbinskj 8.7.1773 palkkaamaton
1775 Hindr: Wilh: Orbinski
1776 Hindr: Wilh: Orbinski
1777 Hend: W: Orbinskij
1778 Hend: W: Orbinskij 31.8.1778 Everstiluutnantin komppaniaan
-
1779 Adolph Fr: Buht 23.11.1778 ruodusta 97
1778 Ad: Fr: Bucht
1781 Ad: F: Bucht
1782 Ad: Fried: Bucht Flemingin rykmenttiin
-
1783 -
Johan Montan 4.7.1783 palkkamies
1784 Johan Montan
1785 Johan Montan
1786 Johan Montan
1787 Joh: Montan
1788 Johan Montan
1789 Johan Montan
1790 Johan Montan
1791 Johan Vjk
1792 Johan Vjk
1793 Johan Vjk
1794 Johan Vjk
1795 Johan Vik
1796 Johan Vik
1797 Joh Vjk
1798 Johan Vjk
1799 Johan Vijk
1800 Johan Vjk
1801 Johan Vjk
1802 Joh Vjk
1803 Johan Vjk
1804 Johan Vjk
1805 Johan Wjk
1806 Johan Wjk
1807 Joh: Vjk

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 19.1.1773
Hind: Biörn 41 22 (1751) saa eron 1732
Luettelo 1773e 8.7.1773
- 30.1.1773
Lars Magnusson Thomain 29.5.1773 ruotumies 6.7.1773 kelpaamaton
Staffan Staffanson Kopoin Läppäwirda 25 gift ruotumies otettu 1748

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Påhlson Ringinen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
254 Piexämäki Compagnie Orbinski bor i Randasalmi
254 Piexämäki Compagnie Johan Montan
puoliso: Maria Nickin s. 1765
Leppavirta RK 1790-1801
326 Piexamäki Compagnie Johan Montan Vik s. 1763
puoliso: Maria Nickin s. 24.5.1765
Leppavirta RK 1802-1813
943 Pjexemäki Compagnie Johan Monthan Vik s. 1763
puoliso: Maria Nickin s. 24.5.1765
lapsia: Henric

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Petter Marckain
1724_10 Petter Marckain
1738_2 Anders Kåck
1738_3 Anders Kåck
1738_4 Anders Kåck
1738_5 Anders Kåck
1738_6 Anders Kåck
1738_7 Anders Kåck
1738_8 Anders Kåck
1738_9 Anders Kåck
1738_10 Anders Kåck
1738_11 Anders Kåck
1738_12 Anders Kåck
1744 Larss Mangell
1745 Larss Mangel
1746 Lars Mangell
1747 Larss Mangell
1748 Larss Mangell
1752 Hindr: Biörn
1752b Hindrich Biörn
1753 Hindrich Biörn
1754 Hindrich Biörn
1756 Hindrich Biörn
1766 Henrich Biörn
1767 Henrich Biörn
1768 Hindrick Biörn
1773 Hind: Wilh: Orbinske 1.9.1773 otetttu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Vik 1:11

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Johan Wik 1763 33 , 3418

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Riheranda
Riheranda
Staffanelanmäki
Oluf Kåpoin
Pehr Markain
Lars Tomain
1778 Rihiranda
Rihiranda
Staffanalamäki
Olof Kåpoin
Lars Marckain
Lars Timoin
1804 Rihiranda
Rihiranda
Staffanala
Olof Kåpoin
Lars Marckain
Lars Thomain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 123 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Henric Korpi Leppävirta 23 3/4 ogift 5 6 1/2 (1788) 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Henric Karpin 6.2.1789 ruotuun 124
Nils Räsäin gift 5 7 26.3.1789 otettu
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 123 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
Henric Korpi (1788) 23 5 Leppävirta
  3/4 6 1/2 ogift 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Henric Karpin  
6.2.1789 ruotuun 124
Nils Räsäin 26.3.1789 otettu 5
  7 gift

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 123 ja 124 yhteinen varamies numero 62
1781_v -
1784_v Johan Pentin
1789_v Nils Räsain 26.3.1789 otettu

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 123 varamies
-
Luettelo 1773b_v 19.1.1773
Johan Juntuin 37 1736
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Joh. Juntoin 38 1736

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Jutinen
1753_v Johan Jutin
1754_v Johan Jutin
1754b_v Johan Juntin
1754c_v Johan Juutin
1756_v Johan Juutinen
1757_v Johan Juutinen
1758_v Johan Juntin
1758b_v Johan Juntin
1759_v Johan Juhtin
1760_v Johan Juntoin
1764_v Johan Juutin
1764b_v Johan Juntoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 122Ruotu 124

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023