AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaKatselmukset → 1735

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Pääkatselmus 17.6.1735 (Pieksämäki)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Rumukamäki,
Ninnemi
Petter Elefant 21.5.1730 Henkikomppaniaan → 21.5.1730 Henkikomppaniaan
Samuel Molen Säminge 29 5 ogift 16.8.1730 otettu 16.8.1730 otettu →
2 Suolitaipal,
Wirmasnemi,
Hangamäki
Staffan Carialain 4.5.1733 kuoli → 4.5.1733 kuoli
Oluf Jung Idensalmi 25 2 gift 16.11.1733 palkkamies 16.11.1733 palkkamies →
3 Hangamäki Knut Yllein Piexemäki 32 12 gift
4 Suolitaipal,
Armiswäsi
Daniel Hotti 20.5.1734 sai eron → 20.5.1734 sai eron
Lars Nordman Piexemäki 18 ogift 7._.1734 palkkamies 7._.1734 palkkamies →
5 Saufwomäki Jonas Sysmäläinen Piexemäki 41 13 gift
6 Weneteckemä,
Ninemi,
Waniala
Tomas Isoin Piexemäki 36 13 gift
7 Ihalais,
Waniala,
Hangamäki
Johan Markberg 25.5.1730 sai eron → 25.5.1730 sai eron
Oluf Tahlgren Piexemäki 34 5 gift 25.5.1730 palkkamies 25.5.1730 palkkamies →
8 Tåhalax,
Hangamäki
Jöran Walentin Piexemäki 34 9 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
9 Tiurumäki,
Tåhålax
Matz Carialain 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Påhl Birkman Piexemäki 25 5 gift 26.12.1730 palkkamies komennettu Lappeenrantaan 26.12.1730 palkkamies →
komennettu Lappeenrantaan
10 Tiurumäki,
Rajalannemi,
Jauhomäki
Oluf Sundman Piexemäki 40 8 gift
11 Jauhomäki Gustaf Karp Österbåtten 40 13 gift
12 Kutumäki,
Jauhomäki
Petter Ditmar Piexemäki 35 8 gift
13 Letamäki Frantz Halloin Stockholm 33 13 gift
14 Letamäki Erich Huskoin 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Johan Kålberg Coupio 22 6 gift 8.7.1729 palkkamies komennettu Lappeenrantaan 8.7.1729 palkkamies →
komennettu Lappeenrantaan
15 Letamäki Oluf Laitin 20.5.1734 sai eron → 20.5.1734 sai eron
Oluf Nederström Piexemäki 20 1 ogift 20.5.1734 otettu 20.5.1734 otettu →
16 Kärckälä,
Pispalanmäki
Matz Höfvein 16.11.1731 hylätty → 16.11.1731 hylätty
Matz Hälman 1731 palkkamies 21.7.1733 kotitilan hoitoon 1731 palkkamies →
21.7.1733 kotitilan hoitoon
Johan Sijllman Piexemäki 22 3 gift 21.7.1733 otettu 21.7.1733 otettu →
17 Lytilä,
Suonejocki
Staffan Laukoin Piexemäki 35 13 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
18 Suonejocki Christer Heikin Piexemäki 36 13 gift
19 Liukola,
Sianjalka
Anders Mäckelin 11.2.1730 hylätty → 11.2.1730 hylätty
Michel Lapp Piexemäki 20 5 ogift 11.2.1730 palkkamies komennettu Lappeenrantaan 11.2.1730 palkkamies →
komennettu Lappeenrantaan
20 Markala Daniel Sylfvast Piexemäki 36 12 gift
21 Kärkälä,
Knutila,
Wipero
Johan Pispain 20.5.1734 sai eron → 20.5.1734 sai eron
Johan Höger Piexemäki 20 1 ogift 20.5.1734 palkkamies 20.5.1734 palkkamies →
22 Lietemäki,
Käppysalo,
Pörhälä
Bengt Tistlegren 7.12.1734 sai eron → 7.12.1734 sai eron
Torsten Tavast Säminge 20 ogift 7.12.1734 ylennetty 7.12.1734 ylennetty →
23 Hulkola,
Otila,
Kufvasnemi
Matz Tålfvain Berg Piexemäki 33 12 gift
24 Suontentaipal Staffan Tenhuin Piexemäki 29 12 gift
25 Suontentaipal Johan Halberg Tavastehus 26 8 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
26 Suontentaipal Josep Lilia Piexemäki 30 10 gift
27 Suontentaipal,
Kukola,
Suontenheta
Johan Nysein Nybom Piexemäki 37 15 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
28 Kuckola,
Jäppilä
Petter Nyberg Piexemäki 26 8 gift
29 Jäppilä Anders Wilhuin Piexemäki 31 12 1/2 gift
30 Jäppilä,
Käckölä
Staffan Norberg 16.11.1730 sai eron → 16.11.1730 sai eron
Erich Rijs 23.5.173_ kotitilan hoitoon → 23.5.173_ kotitilan hoitoon
Lars Wekman Piexemäki 22 3 gift 23.5.173_ palkkamies 23.5.173_ palkkamies →
31 Kåsålansarij,
Tåssawalansarij,
Käckölä
Hindrich Påikulain Piexemäki 35 12 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
32 Tåssawalansarij,
Tihusnemi
Casper Flink 17.6.1734 hukkunut → 17.6.1734 hukkunut
Johan Högman Piexemäki 16 ogift 17.12.1734 otettu komennettu Lappeenrantaan 17.12.1734 otettu →
komennettu Lappeenrantaan
33 Uttriala Lars Nyman Piexemäki 26 6 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
34 Rummukamäki Påhl Kierkein
Michel Rimträff Piexemäki 32 6 ogift
35 Willhula,
Kiörckioby
Simon Wihlman Piexemäki 24 6 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
36 Sikamäki,
Wähvilä,
Wilhulla
Oluf Ström Piexemäki 32 6 gift
37 Mawäsi Lars Laitin Piexemäki 46 13 gift
38 Mawäsi Michel Liukoin Piexemäki 32 12 gift
39 Mawäsi Hindrich Ripinen Piexemäki 44 13 gift
40 Mawäsi Matz Palloin Piexemäki 32 13 gift
41 Sarkanemi,
Mawäsi,
Längelmäki
Hindrich Frisk 16.11.1730 ylennetty korpraaliksi ruotuun 85 → 16.11.1730 ylennetty korpraaliksi ruotuun 85
Matz Siöberg Piexemäki 21 5 gift 16.11.1730 kulkumies 16.11.1730 kulkumies →
42 Längelmäki Bertill Utter Piexemäki 29 8 gift
43 Waukola,
Herrala
Johan Malm Halmstad 40 17 gift
44 Pyhity,
Längelmäki
Eskel Kalvik Piexemäki 27 8 gift
45 Längelmäki Jockim Dahl Piexemäki 52 9 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
46 Haukworij,
Längelmäki
Lars Nyckein Piexemäki 33 12 gift
47 Haukworij Tomas Hämälain Wiborg 35 12
48 Haukworij Hindrich Biurman Tavastland 30 9 gift
49 Haukworij Oluf Mailain 20.5.1734 hylätty → 20.5.1734 hylätty
Johan Heurin itsellinen _.11.1734 kelpaamaton itsellinen →
_.11.1734 kelpaamaton
Simon Nyström Piexemäki 18 1/2 ogift 20.4.1735 otettu 20.4.1735 otettu →
50 Haukworij Oluf Murkman 7.11.1734 sai eron → 7.11.1734 sai eron
Magnus Fredrich Tavast Kangasnemi ogift 9.4.1735 otettu 9.4.1735 otettu →
51 Haukworij Lars Sharberg 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Johan Sönnerberg Piexemäki 25 6 gift _.7.1729 palkkamies _.7.1729 palkkamies →
52 Haukworij Tomas Hägg Piexemäki 25 6 gift
53 Häckilä Hans Kielman Piexemäki 32 8 gift
54 Häckilä Påhl Malman Piexemäki 27 8 gift
55 Kierenemi,
Häckilä,
Kåjalax
Erich Långberg 7.11.1734 sai eron → 7.11.1734 sai eron
Daniel Rickenberg Piexemäki 18 1/2 ogift 7.11.1734 palkkamies 7.11.1734 palkkamies →
56 Nyckälä,
Sikalansarij
Bertill Nyckein Piexemäki 35 13 gift
57 Nyckälä,
Neuwola
Påhl Nyckein 20.5.1734 hylätty → 20.5.1734 hylätty
Israel Höglund Piexemäki 19 1 ogift 20.5.1734 kulkumies 20.5.1734 kulkumies →
58 Sickamäki,
Pitkasmäki
Johan Fridlander 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Arfvid Långström Piexemäki 32 6 gift 8.7.1729 palkkamies 8.7.1729 palkkamies →
59 Pitkasmäki,
Toickalanmäki
Tomas Fallentin Piexemäki 31 10 gift
60 Kylmämäki,
Pyhoierfwi
Påhl Hämälain 20.5.1734 hylätty → 20.5.1734 hylätty
Hans Ylloin 20.5.1734 ruotumies 6.4.1735 esitti miehen tilalleen 20.5.1734 ruotumies →
6.4.1735 esitti miehen tilalleen
Christer Strömbek Piexemäki 18 ogift 6.4.1735 palkkamies 6.4.1735 palkkamies →
61 Kylmämäki,
Wännemäki,
Kariala
Josep Wilhuin Piexemäki 36 13 gift
62 Pyhity,
Kariala
Nils Leikas Piexemäki 33 11 1/2 gift
63 Piexemäki,
Kiörckiobyn
Petter Uttriain Piexemäki 47 19 gift
64 Sikamäki,
Waurila
Tomas Skiägg 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Gustaf Lind Säminge 23 5 ogift 30.1.1730 vapaaehtoinen Juvan komppaniasta 30.1.1730 vapaaehtoinen Juvan komppaniasta →
65 Kiörkioby,
Hetamäki,
Nickarila
Johan Sämäin Piexemäki 36 12 gift
66 Surnumäki Påhl Rusain 27.5.1734 sai eron → 27.5.1734 sai eron
Lars Surberg Piexemäki 20 1 1/2 gift 27.5.1734 palkkamies 27.5.1734 palkkamies →
67 Surnumäki,
Pöhälä
Petter Kaipiain sai eron → sai eron
Matz Nänoin Piexemäki ogift 17.5.1735 ruotumies 17.5.1735 ruotumies →
68 Pöhälä,
Wäisälä
Hindrich Säppoin 7.12.1734 sai eron → 7.12.1734 sai eron
Petter Utterklo Piexemäki 19 ogift 11.5.1735 palkkamies 11.5.1735 palkkamies →
69 Pyhity Anders Pattia 16.11.1730 sai eron → 16.11.1730 sai eron
Michel Rinman Piexemäki 25 5 gift 16.10.1730 ruotumies 16.10.1730 ruotumies →
70 Pyhity,
Mawäsi
Johan Cainulain 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Tomas Råm otettu kotitilan hoitoon otettu →
kotitilan hoitoon
Oluf Davidzain Piexemäki 24 5 gift 22.9.1730 palkkamies 22.9.1730 palkkamies →
71 Pyhity,
Wächmais
Matz Hämälain 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Anders Nyqvist Piexemäki 34 6 gift 15.10.1729 palkkamies 15.10.1729 palkkamies →
72 Wächmais Petter Sunberg 29.4.1732 kuoli → 29.4.1732 kuoli
Oluf Scherman 12.9.1732 palkkamies 20.5.1734 sai eron 12.9.1732 palkkamies
→ 20.5.1734 sai eron
Nils Sundberg Piexemäki 26 1 gift 28.6.1734 kulkumies 28.6.1734 kulkumies →
73 Wächmais,
Ihalais,
Kandala
Johan Wilhuin 20.5.1734 sai eron → 20.5.1734 sai eron
Tomas Svedman Piexemäki 20 1 ogift 18.9.1734 palkkamies 18.9.1734 palkkamies →
74 Kandala,
Wäisälä
Matz Nickulain Piexemäki 49 16 gift
75 Wäisälä Petter Laulain 10.4.1732 sai eron → 10.4.1732 sai eron
Tomas Weman Piexemäki 26 4 gift 10.4.1732 palkkamies 10.4.1732 palkkamies →
76 Wirdasalmi Johan Siöman Piexemäki 51 9 gift
77 Wirdasalmi,
Tickalanmäki,
Längelmäki
Lars Davidzain Piexemäki 46 12 gift
78 Tickalanmäki Matz Tålfvain Carelen 41 24 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
79 Tickalanmäki Hans Glada Piexemäki 27 7 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
80 Tickalanmäki. Wäisälä Matz Davidzain Piexemäki 32 11 gift
81 Hällimäki Nils Candain 1730 sai eron → 1730 sai eron
Michel Helberg Piexemäki 22 5 ogift 16.10.1730 kiinniotettu 16.10.1730 kiinniotettu →
82 Hällimäki Lars Orrava 7.12.1734 sai eron → 7.12.1734 sai eron
Clas Helman 18.5.1735 ruotumies 18.5.1735 ruotumies →
83 Hällimäki Erich Lustig 1730 sai eron → 1730 sai eron
Michel Lustig Piexemäki 36 5 gift 16.10.1730 palkkamies 16.10.1730 palkkamies →
84 Hällimäki Petter Peckurin 7.3.1729 hylätty → 7.3.1729 hylätty
Michel Beckman Piexemäki 35 5 gift 16.10.1730 otettu 16.10.1730 otettu →
85 Hackilä Anders Hoppius 29.5.1730 sai eron → 29.5.1730 sai eron
Hindrich Frisk Piexemäki 32 12 gift 16.11.1730 ruodusta 41 16.11.1730 ruodusta 41
86 Hällimäki Johan Mank Piexemäki 27 7 ogift
87 Hällimäki Hindrich Finman Piexemäki 51 8 gift
88 Walkiamäki Samuel Strängel 20.5.1734 hylätty → 20.5.1734 hylätty
Oluf Kaupin 20.5.1734 otettu 18.9.1734 esitti miehen tilalleen 20.5.1734 otettu →
18.9.1734 esitti miehen tilalleen
Oluf Bergman Piexemäki 23 1 gift 18.9.1734 palkkamies 18.9.1734 palkkamies →
89 Walkiamäki Hindrich Tålk Piexemäki 29 7 gift
90 Walkiamäki,
Tickalanmäki
Matz Contori _.2.1734 kuoli → _.2.1734 kuoli
Las Rongreen Piexemäki 19 1 ogift 20.5.1734 palkkamies 20.5.1734 palkkamies →
91 Sarkanemi,
Walkiamäki,
Wirdasalmi
Jacob Kinnuin 20.5.1734 hylätty → 20.5.1734 hylätty
Michel Råppon 20.5.1734 talollinen 18.9.1734 esitti miehen tilalleen 20.5.1734 talollinen →
18.9.1734 esitti miehen tilalleen
Johan Karlberg Österbåtten kalajocki 21 1 ogift 18.9.1734 palkkamies komennettu Lappeenrantaan 18.9.1734 palkkamies →
komennettu Lappeenrantaan
92 Haukworij Petter Tuhro 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Petter Ahlström Piexemäki 20 1 ogift 20.5.1734 kulkumies 20.5.1734 kulkumies →
93 Körkiobyn,
Kuckola,
Walkiamäki
Matz Snöbold Säminge 41 11 ogift
94 Oinola,
Tanskansarij,
Osmajerfwi
Hindrich Thil 29.7.1734 hylätty → 29.7.1734 hylätty
Johan Thil Läppewirda 19 1 ogift 29.7.1734 palkkamies 29.7.1734 palkkamies →
95 Åsmajerfwi Oluf Tenhuin 17.5.1735 kelpaamaton → 17.5.1735 kelpaamaton
Nils Sikain Ödman 17.5.1735 kulkumies 17.5.1735 kulkumies →
96 Åsmajerfwi Erich Hämäläin Läppewirda 30 12 gift
97 Åsmajerfwi Johan Aholain Ahlström Läppewirda 24 6 gift
98 Sydenma,
Letemäki
Anders Lindbergh Läppewirda 27 7 gift komennettu karjalaan → komennettu karjalaan
99 Wäwilä,
Kåtalax
Lars Wälain Läppewirda 30 10 gift
100 Kåtalax Arfvid Paukoin Läppewirda 27 9 gift
101 Kåtalax Erich Tirkoin Läppewirda 39 13 gift
102 Kåtalax Mårten Safvolain 17.5.1735 kelpaamaton → 17.5.1735 kelpaamaton
Oluf Ahlberg Piexemäki 18 2 ogift 17.5.1735 palkkamies 17.5.1735 palkkamies →
103 Kåtalax,
Paukarlax
Påhl Sutin Läppewirda 35 13 gift
104 Paukarlax Påhl Witkåp Savolax 16 28.6.1734 sai eron → 28.6.1734 sai eron
Johan Witkåp Läppewirda 20 1 ogift 28.6.1734 palkkamies komennettu karjalaan 28.6.1734 palkkamies
→ komennettu karjalaan
105 Läppewirta Eskel Kåpoin Läppewirda 41 12 gift
106 Läppewirta Michel Weckelain 29.6.1734 hylätty → 29.6.1734 hylätty
Tomas Hämäläin 29.6.1734 ruotumies 17.11.1734 esitti miehen tilalleen 29.6.1734 ruotumies →
17.11.1734 esitti miehen tilalleen
Anders Wihlberg Läppewirda 18 1/2 ogift 17.11.1734 palkkamies 17.11.1734 palkkamies →
107 Walkiamäki,
Läppemäki
Anders Pilliain Upland 41 22 gift komennettu Lappeenrantaan → komennettu Lappeenrantaan
108 Läppewirta Oluf Pihl Läppewirda 31 7 1/2 gift
109 Läppewirta Matz Kåpoin Läppewirda 29 9 gift
110 Läpewirta,
Konuslax,
Sarkanemi
Johan Karp Läppewirda 30 8 gift
111 Konuslax Anders Kieman 29.6.1734 hylätty → 29.6.1734 hylätty
Matz Kåpoin 29.6.1734 ruotumies 7.12.1734 esitti miehen tilalleen 29.6.1734 ruotumies →
7.12.1734 esitti miehen tilalleen
Magnus Kantman Läppewirda 17 1/2 ogift 7.12.1734 palkkamies 7.12.1734 palkkamies →
112 Tuppuralanmäki,
Konusmäki
Anders Ahlström _._.1729 kotitilan hoitoon → _._.1729 kotitilan hoitoon
Petter Reen Läppewirda 26 6 gift _._.1729 palkkamies _._.1729 palkkamies →
113 Walkiamäki Matz Kiöning 27.3.1734 sai eron → 27.3.1734 sai eron
Johan Hofberg Läppewirda 21 1 ogift 27.3.1734 palkkamies 27.3.1734 palkkamies →
114 Läppemäki Staffan Tiger Läppewirda 33 8 gift
115 Kurialanranda Johan Parfviain Läppewirda 19 2 ogift 31.7.1733 hylätty → 31.7.1733 hylätty
Lars Hofman _.3.1733 palkkamies komennettu Lappeenrantaan _.3.1733 palkkamies →
komennettu Lappeenrantaan
116 Kurialanranda Adam Kurman Läppewirda 30 8 gift
117 Kurialanranda Matz Blom 26.5.1732 kotitilan hoitoon → 26.5.1732 kotitilan hoitoon
Christer Bergman Läppewirda 25 3 ogift 2.3.17__ palkkamies 2.3.17__ palkkamies →
118 Kurialanranda Petter Backman 16.11.1731 kotitilan hoitoon → 16.11.1731 kotitilan hoitoon
Jäpperberg Läppewirda 25 5 gift _.8.1731 palkkamies _.8.1731 palkkamies →
119 Mustinmäki Sigfred Karfvoin 16.11.1731 kelpaaamaton → 16.11.1731 kelpaaamaton
Petter Klåckberg 29.8.1731 palkkamies 3.7.____ hylätty 29.8.1731 palkkamies
→ 3.7.____ hylätty
Staffan Nåppoin 3.7.____ ruotumies 7._.1735 esitti miehen tilalleen 3.7.____ ruotumies →
7._.1735 esitti miehen tilalleen
Petter Hårtman Läppewirda 16 ogift 7._.1735 palkkamies 7._.1735 palkkamies →
120 Sarkamäki,
Mustimäki
Adam Säppoin 3.7.173_ hylätty → 3.7.173_ hylätty
Erich Soinin ruotumies 7.5.1735 esitti miehen tilalleen ruotumies →
7.5.1735 esitti miehen tilalleen
Tomas Ryttare Läppewirda 16 ogift 7.5.1735 palkkamies 7.5.1735 palkkamies →
121 Lylymäki,
Mustinmäki
Hindrich Sommar 13.5.1732 kotitilan hoitoon → 13.5.1732 kotitilan hoitoon
Kåstman Läppewirda 21 3 ogift _.3.1732 palkkamies komennettu Lappeenrantaan _.3.1732 palkkamies →
komennettu Lappeenrantaan
122 Staffanelanmäki,
Lylimäki
Clemet Hållepain 27.3.1734 sai eron → 27.3.1734 sai eron
Oluf __ning Läppewirda 20 1 ogift 27.3.1734 palkkamies 27.3.1734 palkkamies →
123 Riheranda,
Staffanelanmäki
Anders Kåck Läppewirda 26 6 gift 7.3.1729 palkkamies 7.3.1729 palkkamies →
124 Monnimäki Oluf Soinin 7.3.1729 hylätty → 7.3.1729 hylätty
Anders Ingerman Läppewirda 30 6 gift 8.7.1729 otettu 8.7.1729 otettu →
125 Sejerlax,
Huofwilansalmi
Anders Säppoin Läppewirda 32 12 gift
126 Suonilansalmi Staffan Tollin 27.3.173_ kotitilan hoitoon → 27.3.173_ kotitilan hoitoon
Johan Bröms Läppewirda 21 1 ogift 27.3.173_ palkkamies 27.3.173_ palkkamies →

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
kapteeni Abraham Falck Capitain 27.12.1734 kuoli → 27.12.1734 kuoli
luutnantti Anders Hirsin Lieutnant 3.12.1730 kuoli → 3.12.1730 kuoli
Enoch Elfvengren Lieutnant 5.5.1733 Everstiluutnantin komppaniasta 5.5.1733 Everstiluutnantin komppaniasta →
vänrikki Nils Dahlberg Fendrichen
vääpeli Carl Joh: Tavaststierna Fältwäblen
kersantti Gustaf Jacob Tavaststierna Sergianten
katselmuskirjuri Lorens Mörth Munsterskrifwaren
lippumies Clas Erich Jegerschiöld Föraren 30.1.1730 Puumalan komppaniaan → 30.1.1730 Puumalan komppaniaan
Gustaf Falk Föraren 30.1.1730 Majurin komppaniasta 30.1.1730 Majurin komppaniasta →
majoittaja Hindrich Johan Schmidt Fourieren
varusmestari Petter Bohm Rustmästaren
1. rumpali Lars Märgh 1:a Trumbslagaren
2. rumpali Anders Wirfvel 2:a Trumbslagaren 24.12.1729 kotitilan hoitoon → 24.12.1729 kotitilan hoitoon
Johan Lind 2:a Trumbslagaren 24.12.1729 poika 5.2.1733 kuoli 24.12.1729 poika
→ 5.2.1733 kuoli
Staffan Nett 2:a Trumbslagaren 12.2.1733 otettu 12.2.1733 otettu →

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotVirkatalot ja torpatKatselmus 1734bKatselmus 1749_5

© Hannele Jäppinen 2023