AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 106 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 106<>

Ruotutalot ovat kylissä: Leppävirta (Leppävirta)
6. korpraalin ruotu (ennen 1710)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Nils Jääskeläinen mainittu 1695 1706 Vanha rykmentti 1685 1
Olof Manninen 2.1706 mainittu 1709 ruotu 53 2
Mickel Vokkolainen mainittu 1712 29.6.1734 3
Tomas Hämäläinen 29.6.1734 4
Anders Villberg 17.11.1734 2.7.1750 5
Nils Villig 18.2.1769 4.1782 6
Otto Reinhold Bucht 18.3.1783 1.5.1789 7
Anders Blad Kyllönen 1.5.1789 15.6.1801 täydennysmies 105/106 8
Gustav Vikström 11.2.1802 19.5.1806 9
Henrik Käck 1.6.1806 mainittu 1807 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 106 varamies
Petter Nissinen mainittu 1752 28.2.1758 1
Johan Villbeck 19.1.1773 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
Johan Beck mainittu 1781 mainittu 1784 ruotu 108 3,3
Anders Kyllönen 1788 1.5.1789 ruotu 106 4,4
Mats Koponen 29.9.1789 ruotu 105 5,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Wäckålain
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Michel Weckelain 29.6.1734 hylätty
Tomas Hämäläin 29.6.1734 ruotu­mies 17.11.1734 esitti miehen tilalleen
Anders Wihlberg Läppewirda 18 1/2 ogift 17.11.1734 palkka­mies 1717
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Willbeck
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Anders Wibek
Katselmus 1758 28.2.1758
Anders Willbeck 46 25 (1733) 1712
Katselmus 1767 20.8.1767
Anders Willberg 2.7.1750 karannut
Katselmus 1772 31.3.1773
Nils Willig 23 4 11 (1768) 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Nils Willig Leppäwirda 25 6 gift 11 18.2.1769 palkka­mies 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Nils Willig Leppävirda 28 9 gift 5 6 18.2.1769 otettu 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Nils Villig _.4.1782 karkasi
-
Katselmus 1785 6.7.1785
-
Otto Reinholt Bucht 14 18.3.1783 vapaaehtoinen 1771
Katselmus 1788 24.9.1788
Otto Reinholt Bucht Leppävirta 17 6 ogift 6 (1782) 1771
Katselmus 1789 5.11.1789
Otto Reinhold Bucht 1.5.1789 varusmestariksi
Anders Kyllöin Blad Leppävirda 23 1/2 gift 5 7 1.5.1789 täydennys­mies 105/106 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Blad Läppävirta 24 1 1/2 ogift 5 7 (1789) 1766
Katselmus 1795 10.9.1795
Anders Blad Leppävirt: 29 6 1/2 gift 5 7 (1789) 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Blad Leppävirda 32 9 1/2 gift 5 7 1/2 (1789) 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Blad Leppäwirta 35 13 gift 5 7 1/2 (1788) 15.6.1801 saa eron 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Blad 15.6.1801 erotettiin
Gustaf Wjkström Åbo län 29 2 gift 5 7 1/2 11.2.1802 palkkaamaton renki 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Wäckålain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Michel Weckelain  
29.6.1734 hylätty
Tomas Hämäläin 29.6.1734 ruotu­mies
17.11.1734 esitti miehen tilalleen
Anders Wihlberg 17.11.1734 palkka­mies 18 Läppewirda
  1/2 ogift 1717
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Willbeck  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Anders Wibek  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Anders Willbeck (1733) 46
  25 1712
Katselmus 1767 20.8.1767
Anders Willberg  
2.7.1750 karannut
Katselmus 1772 31.3.1773
Nils Willig (1768) 23 11
  4 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Nils Willig 18.2.1769 palkka­mies 25 11 Leppäwirda
  6 gift 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Nils Willig 18.2.1769 otettu 28 5 Leppävirda
  9 6 gift 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Nils Villig  
_.4.1782 karkasi
-  
 
Katselmus 1785 6.7.1785
-  
 
Otto Reinholt Bucht 18.3.1783 vapaaehtoinen 14
  1771
Katselmus 1788 24.9.1788
Otto Reinholt Bucht (1782) 17 6 Leppävirta
  6 ogift 1771
Katselmus 1789 5.11.1789
Otto Reinhold Bucht  
1.5.1789 varusmestariksi
Anders Kyllöin Blad 1.5.1789 täydennys­mies 105/106 23 5 Leppävirda
  1/2 7 gift 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Blad (1789) 24 5 Läppävirta
  1 1/2 7 ogift 1766
Katselmus 1795 10.9.1795
Anders Blad (1789) 29 5 Leppävirt:
  6 1/2 7 gift 1766
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Blad (1789) 32 5 Leppävirda
  9 1/2 7 1/2 gift 1766
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Blad (1788) 35 5 Leppäwirta
15.6.1801 saa eron 13 7 1/2 gift 1766
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Blad  
15.6.1801 erotettiin
Gustaf Wjkström 11.2.1802 palkkaamaton renki 29 5 Åbo län
  2 7 1/2 gift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Michel Wuokolain
1731 Michel Wåckolain
1733 Michel Wåckelain
1735 Tomass Hämäläin ruotumies 1.12.1734 esitti miehen tilalleen
Anders Wihlberg 1.12.1734 otettu
1736 Anders Wihlberg
1737 Anders Wihlberg
1738 Anders Wihlberg
1739 Anders Wihlberg
1740 Anders Wihlberg
1741 Anders Wilberg
1744 Anders Wilbek
1745 Anders Willbäck
1746 Anders Wilbek
1747 Anders Willbeck
1748 Anders Willbeck
1749 Anders Wilbek
1750 Anders Willbek
1751 Anders Willbek
1752 Anders Wilbek
1753 Anders Willbek
1754 Anders Willbek
1755 Anders Willbek
1756 Anders Willbek
1757 Anders Wilbek
1758 Anders Wilbeck
1759 Anders Willbeck
1760 Anders Wilbeck
1761 Anders Wilbeck
1762 And: Wilbeck 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
Nils Willig 18.2.1769 palkkamies
1770 Nils Willig
1771 Nils Willig
1773 Nils Willig
1775 Nils Willig
1776 Nils Willig
1777 Nils Willig
1778 Nils Willig
1779 Nils Willig
1778 Nils Willig
1781 Nils Willig _.4.1781 karkasi
-
1782 -
1783 -
Otto Reinholdt Bucht 18.3.1783 palkkaamaton
1784 O:R: Bucht
1785 O:R: Bucht
1786 O:R: Bluht palkkaamaton
1787 O:R: Bucht palkkaamaton
1788 O:R: Bucht palkkaamaton
1789 Otto Reih Bucht 1.5.1789 varusmestariksi
  1.6.1789 täydennysmies
1790 Anders Blad
1791 Anders Blad
1792 Anders Blad
1793 Andr: Blad
1794 Anders Blad
1795 Anders Blad
1796 Anders Blad
1797 And: Blad
1798 Anders Blad
1799 Anders Blad
1800 Anders Blad
1801 Anders Blad 15.6.1801 erotettu
Gustaf Vjkström 1.7.1801 palkkaamaton
1802 Gustaf Vikström 1.7.1801 otettu
1803 Gust: Wjkström
1804 Gustaf Wjkström
1805 Gustaf Wjkstrom
1806 Gustaf Wikström 19.5.1806 sai eron
Henric Keck 1.6.1806 täydennysmies
1807 Henr: Kieck

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 6 Corporal Niels Jäskelein
1696 6 Corporal Niells Jäskeläin
1698 6 Corporal Niels Jäskeläin
1700 6 Corporal Nielss Jäskelein
1701 6 Corporal Nills Jäskel:n
1702 6 Corporal Nielss Jäskelein
1703 6 Corporal Nills Jäskelein
1704 6 Corporal Niels Jäskeläin
1705 6 Corporal Niels Jäskelein
1706 6 Corporal Niels Jäskelein sai eron
1706 6 Corporal Oluff Manninen 2.1706 ruodusta 53
1707 6 Corporal Oluf Manninen
1708 6 Corporal Oloff Manninen
1709 6 Corporal Olof Manninen

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Niels Jäskeläin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
251 Piexämäki Compagnie Nils Willing s. 1748
puoliso: Elin Karhuin s. 1743
rymd, 1784 till Sweaborg
251 Piexämäki Compagnie Otto Reinholt Bukt s. 1769
Leppavirta RK 1790-1801
323 Piexamäki Compagnie Anders Blad s. 25.10.1766
puoliso: Maria Kinnuin s. 1774
Leppavirta RK 1802-1813
938 Pjexemäki Compagnie Gustaf Wikström s. 1771
puoliso: Margreta Palmen s. 9.4.1771
Bostället i Kyrckiobyn

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Kyrkobyn Nils Villig
puoliso: Elin Karhutar vih. 21.5.1774

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_12 Michel Wåckelain
1728_1 Mich: Wåckel:n
1728_2 Mich: Wockel:n
1728_3 Michel Wåckolain
1737_1 Anders Wilbek
1737_2 Anders Wilbek
1738_2 Anders Wilberg
1738_3 Anders Willberg
1738_4 Anders Willberg
1738_5 Anders Willberg
1738_6 Anders Willberg
1738_7 Anders Willberg
1738_8 Anders Willberg
1738_9 Anders Willberg
1738_10 Anders Willberg
1738_11 Anders Wilberg
1738_12 Anders Willberg
1744 Anders Wilbek
1745 Anders Wilbek
1746 And:s Willbek
1747 Anders Willbeck
1748 Anders Willbeck
1752 Anders Wilbeck
1752b Anders Willbeck
1753 Anders Wilbeck
1754 Anders Willbeck
1756 Anders Willbek
1773 Nils Willig

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Henric Keck Kehkoin 1783 5 , 4266

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 106 Niels Jäskeläin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 6. korpraali Niels Oloffsson Jäskeläin Iisalmi

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Läppewirta
Läppewirta
Läppewirta
Saselan h:r Joh: Montan
Bertil Oxman
Matz Hämäläin
1778 Leppäwirda
Leppäwirda
Leppäwirda
Joh. Pumalain
Thom. Hämäläin
Montans Arfving:
1804 Leppäwirta
Leppäwirta
Leppäwirta
Befallningzm. Krogerus
Öfw: Löjt: Fieandt
Härads Höfd: Ehrnwald


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 106 varamies
Johan Willbeck Sawolax Läppäwirda Kyrkioby 19 1/2 ogift 11 2 1756
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
Anders Kyllonen Leppävirta 22 3/4 ogift 5 7 (1788) 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Kylloin 1.5.1789 ruotuun 106
Matts Kopain Lap 25 ogift 5 6 29.9.1789 palkka­mies 1764
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 106 varamies
Johan Willbeck   19 1/2 11 Sawolax Läppäwirda Kyrkioby
  2 ogift 1756
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
Anders Kyllonen (1788) 22 5 Leppävirta
  3/4 7 ogift 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Kylloin  
1.5.1789 ruotuun 106
Matts Kopain 29.9.1789 palkka­mies 25 5 Lap
  6 ogift 1764

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 105 ja 106 yhteinen varamies numero 53
1781_v Johan Bäck
1784_v Johan Bäck
1789_v Johan Kyllöin 1.5.1789 sotilaaksi
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 106 varamies
-
Johan Villbeck Läppävirda 18 poika esitetty 1755
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Johan Willbeck 21 1753

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Nissinen
1753_v Petter Nissinen
1754_v Pär Nissinen
1754b_v Pär Nissinen
1754c_v Pär Nissain
1756_v Pär Nisäin
1757_v Pär Nisäin
1758_v Petter Nissin 28.2.1758 hylätty
1758b_v Pär Nissäin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 105Ruotu 107

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023