AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1745

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1745

Suostuntavero 1745

Förtekning som uthwisar Huruledes wijd detta mit i Nåder Anförtrodde Piexemäcki Compagnie de gemennas Bewilning blefwit ährlagdt för åhr 1745

Piexemacki 11.7.1746

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Haqvinus Gråsten (korpraali)
2 Johan Jung 8
3 Johan Hälsten 8
4 Larss Nordman 8
5 Jonass Syssmäläin 8
6 Staffan Net 8
7 Oluf Tahlgren 8
8 Anders Märd 8
9 Samuel Turberg 8
10 Adam Hurtig 8
11 Gustaf Karp 8
12 Petter Pihlgren 8
13 Anders Kiälberg 8
14 Nilss Kålberg 8
15 Larss Påhlman 8
16 Oluf Mäckelin 8
17 Erich Närfström 8
18 Mats Mahlmberg 8
19 Michel Jungberg 8
20 Johan Sylfwast 8
21 Magnus Häger 8
22 Torsten Tavast (korpraali)
23 Anders Kinman 8
24 Lars Mangelbom 8
25 Simon Wihlman 8
26 Petter Sijk 8
27 Bengt Appelberg 8
28 Hindrich Twång 8
29 Petter Frimodig 8
30 Bertil Nordberg 8
31 Påhl Lagerström 8
32 Johan Högman 8
33 Brusius Nyman 8
34 Petter Granberg 8
35 Lars Klåsterg 8
36 Jöran Ren 8
37 Johan Manfelt 8
38 Michel Liukoin 8
39 Hanss Stenberg 8
40 Larss Utterman 8
41 Larss Siöberg 8
42 Bertil Utter 8
43 Johan Malm (korpraali)
44 Petter Hult 8
45 Nilss Wahlberg 8
46 Oluf Hielte 8
47 Hindrich Balk 8
48 Larss Laitman 8
49 Påhl Malman 8
50 Oluf Ahlman 8
51 Anderss Forssman 8
52 -
53 Daniel Kiälman 8
54 Påhl Malman 8
55 Dawid Rickenberg 8
56 Jöran Pahlman 8
57 Petter Uttriain 8
58 Påhl Långström 8
59 Tomas Fallentin 8
60 Johan Skierman 8
61 Påhl Hyfwersten 8
62 Nilss Läikas 8
63 Johan Nygren 8
64 Josep Hypein (korpraali, varursmestari)
65 Johan Sämäin 8
66 Staffan Janhuin 8
67 Erich Tihlman 8
68 Nilss Fridlander 8
69 Herman Wolrat Weber 8
70 -
71 -
72 Hindrich Frisk 8 (korpraali)
73 Tomas Swedman 8
74 Nilss Ödman 8
75 Tomas Weman 8
76 Mårten Siöman 8
77 Hindrich Hultman 8
78 Påhl Lundberg 8
79 Hans Glada 8
80 Larss Dahlman 8
81 Michel Hälberg 8
82 Påhl Härmelin 8
83 Michel Lustig 8
84 Michel Ickoren 8
85 Jacob Busche (korpraali)
86 Johan Mank 8
87 Mats Hälman 8
88 Samuel Strängel 8
89 Clas Hägström 8
90 Petter Tallin 8
91 Johan Karlberg 8
92 Petter Åhlström 8
93 -
94 Hans Lund 8
95 Johan Hind: Fieandt 4 3.7.1745 (otettu)
96 Johan Karg 8
97 -
98 Nilss Biörnram 8
99 Anders Hagström 8
100 Johan Lindberg 8
101 Essaiass Kålare 8
102 Petter Kiählberg 8
103 Christer Hilstrom 8
104 Påhl Witkåp 8
105 Joran Kanberg 8
106 Anders Wilbek 8
107 Oluf Hilberg (korpraali, varursmestari)
108 Johan Uhrewäder 8
109 Anders Karlsten 8
110 Larss Kårp 8
111 Magnus Kentman 8
112 Johan Hiort 8
113 Samuel Hofberg 8
114 Mats Krokstaf 8
115 Jöran Kåstman 8
116 Eliass Tunder 8
117 Christer Bergman 8
118 Påhl Silfwerberg 8
119 Tomas Holm 8
120 Petter Kantberg 8
121 Jöran Lång 8
122 Oluf Skienning 8
123 Larss Mangel 8
124 Swän Karbin 8
125 Anders Såpain 8
126 Påhl Såmmar 8

Lähde: Nide 8828 Astia

© Väinö Holopainen 2023