AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 71 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 71<>

Ruotutalot ovat kylissä: Pyhitty (Pieksämäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Brusius Fransson Janhunen 23.10.1700 1
Jakob Leikas mainittu 1712 2
Mats Huiskain 1713 1719 3
Mats Hämäläinen mainittu 1722 ennen 1729 4
Anders Nyqvist 15.10.1729 23.8.1741 5
Tomas Libersticka 11.2.1742 21.8.1742 6
Mats Tuva 28.5.1747 7
Samuel Sundberg 15.3.1750 20.8.1767 8
Henrik Järvelin Järveläinen 13.8.1768 19.1.1773 ruotu 8 9
Johan Gråsten 19.1.1773 30.12.1781 ruotu 8 ruotu 69 10
Henrik Järvelin 30.12.1781 12.5.1789 ruotu 8 11
Henrik Falk Järvelin 17.5.1789 mainittu 1809 täydennysmies 71/72 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 71 varamies
Karl Pulliainen 25.2.1752 1
Nils Leikas 17.3.1760 2
Mats Säämänen 24.8.1775 ruotu 36 3
1776 lähtien ruotujen 71 ja 72 yhteinen varamies numero 36
Henrik Frisk mainittu 1781 mainittu 1784 4,3
Pål Parviainen 1785 26.12.1788 ruotu 72 5,4
Henrik Järveläinen 1.3.1789 17.5.1789 ruotu 71 6,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Jacob Michelsson Lejkas
Katselmus 1716 23.10.1716
Matts Huiskain Savolax och Jorois Sochn 30 3 ogift (1713) 1686
Katselmus 1719 28.10.1719
Mattz Huiskain 1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Matz Hämälain 7.3.1729 sai eron
Anders Nyqvist Piexemäki 34 6 gift 15.10.1729 palkka­mies 1701
Katselmus 1754 9.4.1754
Samuel Sundberg
Katselmus 1758 28.2.1758
Samuel Sundberg 26 8 (1750) 1732
Katselmus 1767 20.8.1767
Anders Nyqwist 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Thomas Lebersticka 11.2.1742 21.8.1742 kuoli
Mats Tufwa 28.5.1747
Samuel Sundberg Piexemäki 35 17 gift 15.3.1750 1732
Katselmus 1772 31.3.1773
Joh. Gråsten 26 6 11 1 (1766) 1746
Katselmus 1775 21.8.1775
Samuel Sundberg 20.8.1767 hylättiin
Henric Jerwelin 13.8.1768 palkka­mies 19.1.1773 ruotuun 8
Johan Gråsteen Piexemäki 28 8 ogift 11 1 19.1.1773 siirretty 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Gråsteen Piexemäki 31 11 ogift 5 7 19.1.1773 ruodusta 8 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Gråsteen 30.12.1781 ruotuun 69
Hendric Järwelin Piexemäki 33 15 gift 30.12.1781 ruodusta 8 1749
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Järvelin Piexemäki 36 18 gift 5 5 (1767) 1749
Katselmus 1788 24.9.1788
Henric Järfvelin Piexemäki 39 21 gift 5 5 (1767) 1749
Katselmus 1789 5.11.1789
Hinric Järfvelin 12.5.1789 kuoli
Hinric Järfvelin Falck Pexemäki 1/2 ogift 5 5 17.5.1789 täydennys­mies 71/72
Katselmus 1790 17.9.1790
Henric Falk Piexemäki 25 1 1/2 ogift 5 6 (1789) 1765
Katselmus 1795 10.9.1795
Henric Falck Piexemäki 30 6 1/2 ogift 5 7 (1789) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Falck Piexämäki 33 9 1/2 ogift 5 4 1/2 (1789) 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Henric Falck Piexämäki 36 13 gift 5 4 1/2 (1788) 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Falk Piexämäki 39 15 1/2 gift 5 6 (1789) 1765
Katselmus 1809 22.6.1809
Hindrich Falk Pjexämäki 44 20 1/2 gift 5 6 (1789) 1765
Katselmus 1809b 16.10.1809
Henr Falck Piexämäki 44 20 1/2 gift 5 6 (1789) 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Jacob Michelsson Lejkas  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Matts Huiskain (1713) 30 Savolax och Jorois Sochn
  3 ogift 1686
Katselmus 1719 28.10.1719
Mattz Huiskain  
1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Matz Hämälain  
7.3.1729 sai eron
Anders Nyqvist 15.10.1729 palkka­mies 34 Piexemäki
  6 gift 1701
Katselmus 1754 9.4.1754
Samuel Sundberg  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Samuel Sundberg (1750) 26
  8 1732
Katselmus 1767 20.8.1767
Anders Nyqwist  
23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Thomas Lebersticka 11.2.1742
21.8.1742 kuoli
Mats Tufwa 28.5.1747
 
Samuel Sundberg 15.3.1750 35 Piexemäki
  17 gift 1732
Katselmus 1772 31.3.1773
Joh. Gråsten (1766) 26 11
  6 1 1746
Katselmus 1775 21.8.1775
Samuel Sundberg  
20.8.1767 hylättiin
Henric Jerwelin 13.8.1768 palkka­mies
19.1.1773 ruotuun 8
Johan Gråsteen 19.1.1773 siirretty 28 11 Piexemäki
  8 1 ogift 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Gråsteen 19.1.1773 ruodusta 8 31 5 Piexemäki
  11 7 ogift 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Gråsteen  
30.12.1781 ruotuun 69
Hendric Järwelin 30.12.1781 ruodusta 8 33 Piexemäki
  15 gift 1749
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Järvelin (1767) 36 5 Piexemäki
  18 5 gift 1749
Katselmus 1788 24.9.1788
Henric Järfvelin (1767) 39 5 Piexemäki
  21 5 gift 1749
Katselmus 1789 5.11.1789
Hinric Järfvelin  
12.5.1789 kuoli
Hinric Järfvelin Falck 17.5.1789 täydennys­mies 71/72 5 Pexemäki
  1/2 5 ogift
Katselmus 1790 17.9.1790
Henric Falk (1789) 25 5 Piexemäki
  1 1/2 6 ogift 1765
Katselmus 1795 10.9.1795
Henric Falck (1789) 30 5 Piexemäki
  6 1/2 7 ogift 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Falck (1789) 33 5 Piexämäki
  9 1/2 4 1/2 ogift 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Henric Falck (1788) 36 5 Piexämäki
  13 4 1/2 gift 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Falk (1789) 39 5 Piexämäki
  15 1/2 6 gift 1765
Katselmus 1809 22.6.1809
Hindrich Falk (1789) 44 5 Pjexämäki
  20 1/2 6 gift 1765
Katselmus 1809b 16.10.1809
Henr Falck (1789) 44 5 Piexämäki
  20 1/2 6 gift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Matz Hämäläin
1733 Anderss Nyqwist
1735 Anderss Nyqwist
1736 Anders Nyqwist
1737 Anderss Nyqwist
1738 Anders Nyqwist
1739 Anders Nyqwist
1740 Anders Nyqwist
1741 And. Nyqwist
1744 -
1745 -
1746 -
1747 -
1748 -
Mats Tuv_ 30.12.1747 kulkumies
1749 Mats Tuwa
1750 Matts Tufwa karkasi
Samuel Sundberg 15.3.1750 otettu
1751 Samuel Sundberg
1752 Samuel Sundberg
1753 Samuell Sundberg
1754 Samuel Sundberg
1755 Samuell Sundberg
1756 Samuell Sundberg
1757 Samuel Sundberg
1758 Samuel Sundberg
1759 Samuel Sundberg
1760 Samuel Sundberg
1761 Samuel Sundberg
1762 Samuel Sundberg
1763 Samuel Sundberg
1764 Samuel Sunberg
1766 Samuel Sundberg
1767 Sam: Sunberg 20.8.1767 hylätty
-
1768 -
Hind: Järfwälain Järfwelin 13.8.1767 palkkamies
1769 Hinric Järfwelin
1770 Hindr: Järfwelin
1771 Hinric Järwelin
1773 Hindric Järfwelin ruotuun 8
Johan Gråsten
1775 Johan Gråsten
1776 Johan Gråsten
1777 Johan Gråsten
1778 Johan Gråsten
1779 Johan Gråsteen
1778 Joh: Gråsten
1781 Hind: Järfvelin 30.12.1780 ruodusta 8
1782 Hend: Järvelin
1783 Hendrich Järvelin
1784 Henric Järvelin
1785 Henric Järvelin
1786 Henric Järvelin
1787 Hind: Järfvelin
1788 Henric Järfvelin
1789 Hinric Järfvelin 12.5.1789 kuoli
  17.5.1789 täydennysmies
1790 Henric Falk
1791 Henric Falck
1792 Henric Falck
1793 Henric Falck
1794 Henric Falck
1795 Henric Falk
1796 Hinric Falk
1797 Hind. Falck
1798 Henric Falck
1799 Henric Falck
1800 Henric Falck
1801 Henric Falck
1802 Hind: Falck
1803 Henric Falck
1804 Henric Falck
1805 Henric Falck
1806 Henr: Falck
1807 Henr Falck

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Brusius Frantson Janhuin
1700_11 Brusius Frantzson Janhuin 23.10.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Pieksamaki RK 1736-1744
98 Pyhitty Mats Hämäläinen
33 Wehmais Anders Nyqwist död
203 Sauwamäki Mats Hämäläinen
puoliso: Maria Seilanen

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Mattz Hämäläin
1727_12 Mattz Hämäl:n
1728_1 Mattz Hämäläin
1728_2 Mattz Hämäläin
1728_3 Mattz Hämäläin
1738_2 Anders Nyqwist
1738_3 Anders Nyqwist
1738_4 Anders Nywäst
1738_5 Anders Nyqwist
1738_6 Anders Nyqwist
1738_7 Anders Nywist
1738_8 Anders Nywist
1738_9 Anders Nyqwist
1738_10 Anders Nyqwist
1738_11 Anders Nyqwist
1738_12 Anders Nyqwist
1747 Mattz Tuwa 30.12.1747 otettu
1748 Mattz Tufwa
1752 Sam: Sundberg
1752b Samuell Sundberg
1753 Sam: Sundberg
1754 Samuel Sundberg
1756 Samuel Sundberg
1766 Samuel Sundberg
1767 Sam: Sundberg 20.8.1767 hylätty
1773 Johan Gråsten

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Henric Falck 1759 23 , 3268

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Pyhity
Wächmais
Wächmais
H:r Fendrich Dahlberg
Jacob Tarwoin
Pehr Hämäläin
1778 Pyhitty
Wehmais
Wehmais
Lieut. Tigerstedt
Staffan Rossi
Olof Laitin
1804 Pyhitty
Wehmais
Wehmais
Öfw: Löjtenanten Tigerstedt
Staffan Råssi
Olof Laitin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tieto Viite
Henric Falk: odottaa paluuta 9.7.1810: rajavartiossa Uumaja
71 Henric Falck Järvelin (katselmus 1789) sukunimet
Geni profiili: Samuli Sutinen Sunberg Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 71 varamies
Matts Sämäin Savolax Piexem: Nickarila 24 1/2 ogift 11 2 1751
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 71 ja 72 yhteinen varamies numero 36
Påhl Parfviain Piexemäki 29 3 gift 5 7 (1785) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Parviain 26.12.1788 ruotuun 72
Henric Järveläin 1.3.1789 palkka­mies 17.5.1789 ruotuun 71
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 71 varamies
Matts Sämäin   24 1/2 11 Savolax Piexem: Nickarila
  2 ogift 1751
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 71 ja 72 yhteinen varamies numero 36
Påhl Parfviain (1785) 29 5 Piexemäki
  3 7 gift 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Parviain  
26.12.1788 ruotuun 72
Henric Järveläin 1.3.1789 palkka­mies
17.5.1789 ruotuun 71
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 71 ja 72 yhteinen varamies numero 36
1781_v Hind: Frisk
1784_v Hend: Frisk
1789_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 71 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Karl Pulljain 25.2.1752 otettu poissa
1760_v Nils Leikas 17.3.1760 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 70Ruotu 72

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023