AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 100 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 100<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kotalahti (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Hans Andersson Julkunen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Tomas Kankkunen mainittu 1712 2
Arvid Paukkonen mainittu 1726 23.8.1743 3
Anders Lindberg 11.2.1742 8.1742 4
Johan Lindberg 3.11.1743 18.3.1750 5
Olof Lund 25.2.1751 6.4.1762 6
Johan Laitinen 3.9.1770 3.12.1770 7
Jakob Säv 3.12.1770 11.7.1782 8
Israel Klen Taavitsainen 18.3.1783 17.12.1789 9
Petter Löpare Hult Tarvainen 18.12.1789 25.6.1804 täydennysmies 99/100 10
Petter Eld 26.9.1805 mainittu 1807 11
Johan Lur mainittu 1809 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 100 varamies
Johan Tuhkanen mainittu 1754 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
Johan Sutinen 24.8.1775 24.10.1788 4,2
Petter Tarvainen 30.3.1789 5,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Kanckuin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Arfvid Paukoin Läppewirda 27 9 gift (1726) 1708
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Lindeberg
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Lindberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Olof Lund
Katselmus 1758 28.2.1758
Olof Lund 30 6 (1752) 1728
Katselmus 1767 20.8.1767
Arvid Paukoin 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Anders Sindberg 11.2.1742 _.8.1742 kuoli
Johan Lindberg 3.11.1743 18.3.1750 kuoli
Olof Lund 25.2.1751 6.4.1762 hylättiin
Katselmus 1772 31.3.1773
Jacob Säf 23 3 11 2 (1769) 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Johan Laitin 3.9.1770 ruotu­mies 3.12.1770 esitti miehen tilalleen
Jacob Löf Kärimäki 24 5 gift 11 2 3.12.1770 palkka­mies 1751
Katselmus 1778 8.9.1778
Jacob Säf Kerimäki Sokn 28 8 gift 5 8 3.12.1770 otettu 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Jacob Säw Leppäwirda S:n 32 _ gift 11.7.1782 saa eron 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Jacob Säv 11.7.1782 hylättiin
Israel Davitsain Klen Leppävirda 24 2 ogift 5 6 18.3.1783 palkka­mies 1761
Katselmus 1788 24.9.1788
Israel Klen Leppävirta 27 5 gift 5 6 (1783) 1761
Katselmus 1789 5.11.1789
Israel Klen Leppävirda 28 6 gift 5 6 (1783) 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Israel Klen 17.12.1789 kuoli
Henric Tarvain Löpare Läppävirta 33 1 1/2 ogift 5 11 18.12.1789 täydennys­mies 99/100 1757
Katselmus 1795 10.9.1795
Petter Hult Läppävirta 38 6 1/2 gift 5 11 (1789) 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Hult Leppävirda 41 9 1/2 gift 5 10 1/2 (1789) 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Hult Leppäwirta 44 13 gift 5 10 1/2 (1788) 1757
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Hult Leppäwirta 47 16 1/3 gift 5 10 (1788) 1757
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Luur Läppavirta 22 3 gift 5 8 (1806) kuoli Uumajan sairaalassa 1787
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Kanckuin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Arfvid Paukoin (1726) 27 Läppewirda
  9 gift 1708
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Lindeberg  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Lindberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Olof Lund  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Olof Lund (1752) 30
  6 1728
Katselmus 1767 20.8.1767
Arvid Paukoin  
23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Anders Sindberg 11.2.1742
_.8.1742 kuoli
Johan Lindberg 3.11.1743
18.3.1750 kuoli
Olof Lund 25.2.1751
6.4.1762 hylättiin
Katselmus 1772 31.3.1773
Jacob Säf (1769) 23 11
  3 2 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Johan Laitin 3.9.1770 ruotu­mies
3.12.1770 esitti miehen tilalleen
Jacob Löf 3.12.1770 palkka­mies 24 11 Kärimäki
  5 2 gift 1751
Katselmus 1778 8.9.1778
Jacob Säf 3.12.1770 otettu 28 5 Kerimäki Sokn
  8 8 gift 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Jacob Säw   32 Leppäwirda S:n
11.7.1782 saa eron _ gift 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Jacob Säv  
11.7.1782 hylättiin
Israel Davitsain Klen 18.3.1783 palkka­mies 24 5 Leppävirda
  2 6 ogift 1761
Katselmus 1788 24.9.1788
Israel Klen (1783) 27 5 Leppävirta
  5 6 gift 1761
Katselmus 1789 5.11.1789
Israel Klen (1783) 28 5 Leppävirda
  6 6 gift 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Israel Klen  
17.12.1789 kuoli
Henric Tarvain Löpare 18.12.1789 täydennys­mies 99/100 33 5 Läppävirta
  1 1/2 11 ogift 1757
Katselmus 1795 10.9.1795
Petter Hult (1789) 38 5 Läppävirta
  6 1/2 11 gift 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Hult (1789) 41 5 Leppävirda
  9 1/2 10 1/2 gift 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Hult (1788) 44 5 Leppäwirta
  13 10 1/2 gift 1757
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Hult (1788) 47 5 Leppäwirta
  16 1/3 10 gift 1757
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Luur (1806) 22 5 Läppavirta
  kuoli Uumajan sairaalassa 3 8 gift 1787

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Arfwid Paufkoin
1731 Arfwid Paufkoin
1733 Arfwid Paufkoin
1735 Arfwid Pauhkoin
1736 Arfwid Paufkoin
1737 Arfwid Paufkoin
1738 Arfwid Paufkoin
1739 Arfwid Pauhkoin
1740 Arfwid Paufkoin
1741 Sigfred Paukoin
1744 Johan Lundberg 3.11.1743 otettu
1745 Johan Lindberg
1746 Johan Lindberg
1747 Johan Lindberg
1748 Johan Lindbergh
1749 Johan Lindberg
1750 Johan Lindberg 18.3.1750 kuoli
-
1751 Olof Lund 2_.2.1751 otettu
1752 Olof Lund
1753 Olof Lund
1754 Olof Lundh
1755 Olof Lundh
1756 Olof Lund
1757 Olof Lund
1758 Olof Lund
1759 Olof Lund
1760 Olof Lund
1761 Olof Lund
1762 Olof Lund 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
Johan La_tiinen 3.9.1770 ruotumies
1771 Johan Laitin ruotumies 3.12.1770 esitti miehen tilalleen
Jacob Säf
1773 Jacob Säf
1775 Jacob Säf
1776 Jacob Säf
1777 Jacob Säw
1778 Jacob Säw
1779 Jacob Sääf
1778 Jacob Sääf
1781 Jacob Säf
1782 Jacob Säf 11.7.1782 hylätty
 
1783 -
Israel Davitsain Klen 18.3.1783 palkkamies
1784 Israel Klen
1785 Israel Klen
1786 Israel Klen
1787 Isr: Klen
1788 Israel Klein
1789 Israel Kleen
1790 Israel Klen 17.12.1789 kuoli
Petter Tarfvain Löpare 18.12.1789 täydennysmies
1791 Petter Hult
1792 Petr: Hult
1793 Petter Hult
1794 Petter Hult
1795 Petter Hult
1796 Petter Hult
1797 Petter Hult
1798 Petter Hult
1799 Petter Hult
1800 Petter Hult
1801 Petter Hult
1802 Petter Hult
1803 Petter Hult
1804 Petter Hult 25.6.1804 erotettu
-
1805 Petter Eld 26.9.1804 täydennysmies
1806 Petter Eld
1807 Pett: Eld

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 3.9.1770
- 6.4.1762
Johan Sutinen palkkamies kelpaamaton
Johan Laitin tilan mies toistaiseksi
Luettelo 1773 19.1.1773
Jacob Säf Kärimäki 21 gift 3.12.1770 otettu hyväksytään 1752

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hans Anderss: Julkoin
1700_11 Hans Anderson Julkoin
1700_12 Hans Anderson Julckoin
1701_1 Hans Anderson Julckoin
1701_2 Hans Anderson Julckain
1701_3 Hans Anderson Julckoin
1701_4 Hans Anderson Julckoin
1701_5 Hans Anderson Julckoin
1701_6 Hans Anderson Julckoin
1701_7 Hans Anderson Julckoin
1701_8 Hans Anderson Julckoin
1701_9 Hans Anderson Julckoin
1701_10 Hans Anderson Julckoin
1701_11 Hans Anderson Julckoin
1701_12 Hans Anderson Julckoin
1702_1 Hans Anderson Julkoin
1702_2 Hans Anderson Julckoin
1702_3 Hans Anderson Julckoin
1702_4 Hans Anderson Julckoin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Pieksamaki RK 1736-1744
134 Hällimäki Arved Pauckoin
Leppavirta RK 1777-1783
250 Piexämäki Compagnie Jacob Sääf s. 1750
puoliso: Cicilia Herrain s. 1751
yliviivattu
250 Piexämäki Compagnie Israel Kleen s. 1760
puoliso: Maria Philpoin s. 1764
Leppavirta RK 1790-1801
322 Piexamäki Compagnie Pehr Löpare Hult s. 1758
puoliso: Maria Kauhain s. 1758
lapsia: Anna Maria, Margreta
ifrån Piexäm:
322 Piexamäki Compagnie Pehr Löpare Hult s. 1758
puoliso: Anna Hendr:d:r Itkoin s. 16.2.1777
Leppavirta RK 1802-1813
936 Pjexemäki Compagnie Petter Hult
puoliso: Anna Itkoin
lapsia: Johan, Helena
död 24.9.1809

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Jacob Sääf
puoliso: Cicilia Herratar vih. 24.11.1771

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_1 Arfwid Pauckoin
1734_2 Arfwid Pauckoin
1734_3 Arfwed Pauckoin
1734_4 Arfwed Pauckoin
1734_5 Arfwed Pauckoin
1734_6 Arfwed Pauckoin
1734_7 Arfwed Pauckoin
1734_8 Arfwed Pauckoin
1734_9 Arfwed Pauckoin
1744 Johan Lindberg
1745 Johan Lindberg
1746 Johan Lindberg
1747 Johan Lindberg
1748 Johan Lindberg
1752 Erich Lund
1752b Erich Lund
1753 Olof Lund
1754 Olof Lund
1756 Olof Lund
1773 Jacob Säf

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Johan Lindberg 23.8.1758

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kåtalax
Kåtalax
Kåtalax
Lars Itkoin
Erich Kaustarin
Erich Laitin
1778 Kåtalax
Kåtalax
Kåtalax
Joh. Laitin
Pet. Klostarin
Lars Itkoin
1804 Kåtalax
Kåtalax
Kåtalax
Johan Laitin
Petter Kluostarin
Lars Idkoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tieto Viite
Vuoden 1790 katselmuksesta on kaksi kopiota. Yhdessä ruotuun otetaan Pehr Tarvain Löpare, toisessa Henric Tarvain Löpare. Ensimmäinen lienee oikea tieto. Linkki yksi, linkki kaksi
Geni profiili: Pekka Tarvainen Hult Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 100 varamies
Johan Sutin Savolax Läppävirda Sutila 26 ogift 11 1 1749
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
Johan Sutinen Leppävirta 30 13 gift 5 6 (1775) 24.9.1788 erotetaan 1758
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Sutinen 24.10.1788 erotettiin
Petter Tarfvain Läp ogift 5 11 30.3.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 100 varamies
Johan Sutin   26 11 Savolax Läppävirda Sutila
  1 ogift 1749
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
Johan Sutinen (1775) 30 5 Leppävirta
24.9.1788 erotetaan 13 6 gift 1758
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Sutinen  
24.10.1788 erotettiin
Petter Tarfvain 30.3.1789 palkka­mies 5 Läp
  11 ogift

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 50
1781_v Johan Sutin
1784_v Johan Sutin
1789_v Petter Tarvain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 100 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1754b_v Johan Tuhkalain
1754c_v Johan Tuhkalain
1756_v Johan Tuhkain
1757_v Johan Tuhkain
1758_v Johan Tuchkain
1758b_v Johan Tulckain
1759_v Johan Tukain
1760_v Johan Tuhkain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 99Ruotu 101

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023