AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 99 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 99<>

Ruotutalot ovat kylissä: Jouhenniemi, Toroppala (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jakob Persson Rämänen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1685 1
Erik Mutka mainittu 1712 Kaksikas 2
Johan Honkanen 1723 mainittu 1747 3
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743, takaisin ruodutuksessa 1.7.1772
Mickel Kardin Kaartinen 31.12.1772 21.8.1775 4
Petter Silvennoinen 12.2.1776 14.3.1776 5
Pål Villig Honkanen 14.3.1776 14.2.1790 6
Josef Kemp Leskinen 13.3.1790 10.6.1795 7
Magnus Brusin 15.9.1795 20.3.1798 8
Johan Mark Karppinen 20.3.1798 mainittu 1807 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 99 varamies
Mickel Konttinen 7.3.1774 mainittu 1775 1
1776 lähtien ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
Staffan Honkanen 2.9.1776 mainittu 1781 2,2
Jakob Trast 1.9.1788 6.5.1789 ruotu 100 3,3
Gustav Al mainittu 1792 4,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Erichss: Mutka
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Hångain Sawolax 49 12 gift (1723) 1686
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Michel Kardinen Savolax 32 1/4 gift (1772) palkka­mies 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
Michell Kardinen Kardin 31.12.1772 kelpaamaton
-
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Kardin 21.8.1775 kelpaamaton
Petter Hindrichsson Silfvenoin 12.2.1776 ruotu­mies 14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Pål Hångain Willig 24 1/2 2 1/2 5 8 1/2 14.3.1776 palkka­mies 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Påhl Willig 28 1/4 _ 5 8 1/2 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Påhl Willig 31 1/4 9 1/4 gift 5 8 1/2 (1776) 1754
Katselmus 1788 24.9.1788
Pål Willig Säminge 34 12 gift 5 8 1/2 (1776) 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Påhl Willig Säminge 35 13 gift 5 8 1/2 (1776) 1754
Katselmus 1790 17.9.1790
Påhl Willig 14.2.1790 kuoli
Joseph Leskinen Kamp Randasalmi 30 1/2 gift 5 10 13.3.1790 palkka­mies 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Joseph Kemp Rand: 35 5 gift 5 10 (1790) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Joseph Kemp 10.6.1795 sai eron
Magnus Brusin 15.9.1795 palkkaamaton 20.3.1798 sai eron
Johan Marck Randasalmi ogift 6 20.3.1798 palkka­mies
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Marck Randasa: _ _4 gift 6
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Marck Rand: 27 6 gift 5 11 (1798) 1777
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Erichss: Mutka  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Hångain (1723) 49 Sawolax
  12 gift 1686
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Michel Kardinen (1772) palkka­mies 32 Savolax
  1/4 gift 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
 
Michell Kardinen Kardin 31.12.1772
  kelpaamaton
-  
 
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Kardin  
21.8.1775 kelpaamaton
Petter Hindrichsson Silfvenoin 12.2.1776 ruotu­mies
14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Pål Hångain Willig 14.3.1776 palkka­mies 24 1/2 5
  2 1/2 8 1/2 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Påhl Willig   28 1/4 5
  _ 8 1/2 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Påhl Willig (1776) 31 1/4 5
  9 1/4 8 1/2 gift 1754
Katselmus 1788 24.9.1788
Pål Willig (1776) 34 5 Säminge
  12 8 1/2 gift 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Påhl Willig (1776) 35 5 Säminge
  13 8 1/2 gift 1754
Katselmus 1790 17.9.1790
Påhl Willig  
14.2.1790 kuoli
Joseph Leskinen Kamp 13.3.1790 palkka­mies 30 5 Randasalmi
  1/2 10 gift 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Joseph Kemp (1790) 35 5 Rand:
  5 10 gift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Joseph Kemp  
10.6.1795 sai eron
Magnus Brusin 15.9.1795 palkkaamaton
20.3.1798 sai eron
Johan Marck 20.3.1798 palkka­mies 6 Randasalmi
  ogift
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Marck   _ 6 Randasa:
  _4 gift
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Marck (1798) 27 5 Rand:
  6 11 gift 1777

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Hångain
1733 Johan Hångain
1734 Johan Hångain
1735 Johan Hångain
1736 Johan Hångain
1737 Johan Hångain
1738 Johan Hångain
1739 Johan Hångain
1741 Johan Hångain
1744 Johan Hångain
1745 Johan Hångain
1746 Johan Hångain
1747 Johan Hångain
1771 -
1773 Michel Kardinen Kardin 31.12.1772 palkkamies
1775 Mich Kardin 21.8.1775 hylätty
-
1776 Pål Willig 14.3.1776 otettu
1777 Påhl Willig
1778 Pål Willig
1779 Påhl Willig
1780 Påhl Willig
1781 Påhl Willig
1782 Påhl Willig
1783 Påhl Willig
1784 Påhl Villig
1785 Påhl Willig
1786 Påhl Villig
1787 Påhl Villig
1788 Påhl Villig
1789 Påhl Willig
1790 Pål Willig 14.2.1790 kuoli
Joseph Kamp 13.3.1790 palkkamies
1791 Joseph Kamp
1792 Joseph Kamp
1793 Joseph Kamp
1794 Joseph Kemp
1795 Joseph Kemp 10.6.1795 sai eron
Magnus Brusin 15.9.1795 palkkaamaton
1796 Mag: Brusin
1797 Magnus Brusin palkkaamaton
1798 Mangnus Brusin palkkaamaton 30.3.1798 sai eron
Johan Marck 30.3.1798 palkkamies
1799 Johan Marck
1800 Johan Marck
1801 Johan Marck
1802 Johan Marck
1803 Johan Marck
1804 Johan Marck
1805 Johan Marck
1806 Johan Marck
1807 Johan Marck

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Michel Kardinen Kärimäki 32 gift 31.12.1772 palkkamies 1741

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jakob Pärsson Rämäin
1700_11 Jacob Person Rämmäin
1700_12 Jacob Peerson Rämäin
1701_1 Jacob Larson Rämäin
1701_2 Jacob Larson Rämäin
1701_3 Jacob Larson Rämäin
1701_4 Jacob Larsonn Rämäin
1701_5 Jacob Larson Rämäin
1701_6 Jacob Pärson Rämein
1701_7 Jacob Peersson Rämäin
1701_8 Jacob Peersson Rämäin
1701_9 Jacob Peersson Rämäin
1701_10 Jacob Persson Rämäin
1701_11 Jacob Persson Rämäin
1701_12 Jacob Persson Rämäin
1702_1 Jacob Persson Rämäin
1702_2 Jacob Persson Rämäin
1702_3 Jacob Persson Rämäin
1702_4 Jacob Persson Rämäin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1800-1811
I:246 Joutzenmäki 2 Johan Karppin Marck s. 1777
puoliso: Anna Christ. Itkoin s. 1778

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kerimäki 1727 Niemensahlo 1 Solld: Johan Hångains hust 1996B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Johan Hongain
1724_11 Johan Hångain
1727_12 Johan Hångain
1728_1 Johan Hångain
1728_2 Johan Hångain
1728_3 Johan Hångain
1773 Michell Kardin 31.12.1772 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Joseph Kemp 25.4.1796
1784 Soldaten Joseph Kemp 1795 5 35

Eläkettä anoneet sotilaat

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 99 Jakob Pärsson Rämäin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 108 Jacob Peerss:n Rämenen Kerimäki Wara, Laukansalo

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1705, Digitaaliarkisto
1712 Erich Erichss: Mutka Erich Muttka
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1710, Digitaaliarkisto
1712 Erich Erichss: Mutka 1. (Everstiluutnantin) komppania 98 Erick Mutka Kärimäckij Socken

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1775 Jouhennemi
Tåråpala
Tåråpala
Pehr Säppäläin
Joh: Tåråpain
Nils Silfvoin
1795 Jouhenjemi
Jouhenjemi
Toropala
Petter Seppäin
Johan Toropain
Nils Silfvenoin
1804 Jouhenniemi
Toropala
Toropala
Petter Såppäin
Johan Toropain
Nils Silfwenoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Juho Honkanen Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 99 varamies
Michel Kåntin Savolax och Kärimäki Sokn 15 5/12 ogift 1760
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
Jacob Trast 20 ogift 5 5 1/3 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jacob Trasd 6.5.1789 ruotuun 100
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 99 varamies
Michel Kåntin   15 5/12 Savolax och Kärimäki Sokn
  ogift 1760
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
Jacob Trast   20 5
  5 1/3 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jacob Trasd  
6.5.1789 ruotuun 100
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
1776_v Staf: Hångain 2.9.1776 otettu
1780_v Staffan Hongain
1781_v Staffan Hongain
1788_v Jacob Trast 1.9.1788 otettu
1789_v Jacob Trast 6.5.1789 ruotuun 100
-
1792_v Gustaf Ahl

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 99 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Mich: Kåntinen 14 7.3.1774 poika 1760

KatselmuksetNimetKylätRuotu 98Ruotu 100

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023